Belügyi Tudományos Tanács kutatási pályázata

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában - doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt - kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázati felhívás megtekinthető a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/),  a Pályázatok/2020 menüpont alatt (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html).

Országos Iroda

 

ETIKAI ELJÁRÁSOK ÉS DÖNTÉSHOZATAL A GYAKORLATBAN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban néven szakmai konferenciát szervez a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői, ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, valamint az MKK etikai bizottságai tagjai részére.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar új Hivatásetikai Kódexet fogadott el, valamint jelentősebb módosítások történtek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályaiban is.

A rendezvény célja a fenti változások bemutatása, valamint az etikai ügyek gyakorlati kérdéseinek felvetése és a közös vélemény kialakítása.

A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk, ahol lehetőséget kívánunk biztosítani a résztvevők közötti informális és szakmai kapcsolatok fejlesztésére, megerősítésére is.

A konferencia részletes programja és a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők itt.

Országos Iroda

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: 2020/2021. tanévben induló mesterszakok

A Magyar Kormánytisztviselői Kar tagsága figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által hirdetett 2020/2021. tanévben induló új mesterszakokat és kiemelt képzési programokat.

  • Államtudományi mesterszak
  • Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterszak
  • Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
  • Kiberbiztonsági mesterszak
  • Nemzetközi tanulmányok mesterszak
  • Nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak

A mesterszakokra 2020. február 15-ig lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon keresztül.

További információ a https://felveteli.uni-nke.hu, illetve a www.uni-nke.hu weboldalon található, valamint információ kérhető az frh@uni-nke.hu e-mail-címen.

Országos Iroda

 

Javaslatkérés az MKK tagságától a fővárosi területi programokra

Az MKK fővárosi területi elnöksége 2020 január 15-én megtartotta az idei első ülését. Az ülésen az elnökség úgy döntött, hogy bevonja a 2020. évi területi programszervezésbe az MKK fővárosi tagságát.

Bármilyen területen várják a tagok programjavaslatait. Az MKK elsősorban szakmai programokat szervez tagjai részére, de ezek mellett kulturális, sport, családi, közösségi programokban is részt vehetnek az MKK tagjai, amelyekről az MKK honlapján visszamenőleg is olvashatnak a hírek rovatban.

A fővárosi elnökség elérhetőségei az MKK honlapján megtalálhatóak, ahová folyamatosan várják a tagok javaslatait.

Országos Iroda

 

Látogatás a Szent István Bazilikába

Az MKK Fővárosi Szervezete 2019. december 14. napjára, a Pénzügyőr Zenekar ünnepi koncertjéhez kapcsolódva, vezetett épületlátogatást hirdetett meg a Bazilikába.

A kiváló idegenvezető segítségével a Kar tagjai a nagy tömeg ellenére is kiváló programban részesültek. Meghallgatták az épület létrejöttéről szóló történetet és megtudhatták többek között azt is, hogy a Bazilika kupolája és az Országház legmagasabb pontja – szimbolizálva a 896. évi honfoglalást – egyaránt 96 méter magas. A Szent Jobb megtekintése során elhangzott, hogy a kéz azonosítási jele Szent István király gyűrűje volt.

A bátrabbak elindultak  öntöttvas csigalépcsőkön felfelé a kupolában található körkilátóhoz, ahonnan - a szép időnek is köszönhetően – csodálatos panoráma nyílt a fővárosra.

A látogatást követően kezdődött a Pénzügyőr Zenekar és vendégeinek koncertje, akik egy csodás hangulatú karácsonyi koncertet adtak.

Országos Iroda

 

Karácsony

Előadás a Protokoll jegyében

Nagy érdeklődés előzte meg Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó előadását, az MKK fővárosi területi szervezetének szervezésében. A szakember egyedi stílusa, kedves személyisége, a téma aktualitása nagy tetszést aratott a tisztviselők körében.

Görög Ibolya a több órás előadásában beszélt a javasolt kommunikációról a beosztottakkal, munkatársakkal, valamint külső partnerekkel, a találkozás protokolljáról, a vendég fogadásáról, kíséréséről és a non-verbális kommunikációról, hitelességről, testbeszédről.

Érintette az öltözködés, megszólítás témakörét és az elvárásokat egy hivatalos levéllel szemben, végül az alábbi idézettel búcsúzott.

Márai Sándor: A formákról

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formáihoz. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban és este, amikor társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért.

A műveltséget nemcsak a könyvek mentik meg. A műveltséget a hétköznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled kalapod. Nem tehetsz mást.”

Nagyon örülünk, hogy a szakterületekről nagyon sok tisztviselő vett részt az előadáson, amely a visszajelzések alapján is sikeres volt.

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése ülése

2019. december 14-én tartotta az MKK Országos Közgyűlése ülését, Budapesten. Az ülésen 59 közgyűlési tag vett részt. A 2019. év során hat közgyűlési tag mandátuma szűnt meg a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése miatt, így már hat új közgyűlési tag vett részt a decemberi ülésen, akik az MKK Választási Szabályzata szerint, az MKK Országos Választási Bizottsága döntése alapján szereztek mandátumot.

 

A közgyűlési ülés első napirendi pontjaként az elnök az MKK 2020. évi költségvetésére tett javaslatot. A költségvetési tervezés során a 2018. és 2019. évi tényleges költéseknek megfelelő előirányzatok kerültek betervezésre, amelyek alapján továbbra is lehetőség lesz területi és központi szakmai programok szervezésre, az informatikai rendszer megfelelő üzemeltetésére. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MKK 2020. évi költségvetéséről szóló határozatot.

 

A Közgyűlés az OEB elnökének előterjesztésére döntött az MKK Hivatásetikai Kódex elfogadásáról. Tekintettel arra, hogy a hivatásetikai részletszabályok és etikai eljárások rendszerének kidolgozására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény ad felhatalmazást az MKK-nak, így indokolt volt új Kódex elfogadása, amely 2020. január 1. napján lép hatályba és az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A tisztviselőket érintő és munkájukat, viselkedésüket meghatározó hivatásetikai alapelvek és elvárások alapvetően nem változnak az új Kódexben.

 

A közgyűlési ülésen Palich Etelka elnök asszony a Kar nevében megköszönte dr. Dargay Eszter korábbi alelnök e tisztségében végzett munkáját, mivel dr. Dargay Eszter helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel lemondott az MKK alelnöki megbízatásáról.

 

Az elnök beszámolt a Közgyűlésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályokkal kapcsolatos egyeztetések, fórumok eredményéről, az ügyben küldött szakmai anyagokról, továbbá az MKK év végén és jövő év elején megjelenő szakmai kiadványairól.

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar díjátadó ünnepsége

2019. december 14-én tartotta az MKK hagyományos díjátadó ünnepségét. Az ünnepségen a Kar által alapított Köz Szolgálatért Díszoklevél és Közszolgálati Életútért Emlékérem átadása mellett sor került az MKK által kiírt „Közügy-irat” mininovella-író pályázat eredményhirdetésére is.

 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Orbán Balázs úr, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, dr. György István és dr. Szabó Sándor kormánymegbízott urak, dr. Jávor András úr, az MKK tiszteletbeli elnöke és több területi szerv vezetője.

 

Ünnepi köszöntőjében Palich Etelka elnök asszony a tisztviselői munka olyan sajátosságairól beszélt, amelyek át tudnak segíteni a mindennapi problémákon. A köz szolgálata olyan bizalmi helyzet, amely megjelenik mind a szervezeten belül, mind az ügyfelek oldalán. Ezt a bizalmat kell alázattal, a szakmai iránti elkötelezettséggel kezelniük a tisztviselőknek, amely hozzáállás a hivatásunk alapja.

 

Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes úr ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar állami szervezetrendszerhez kapcsolódó attitűd a magyar népben az, hogy az állam értük van és a bajban az államra lehet számítani. Ennek az ezeréves tapasztalatnak és bizalomnak a mindennapi működtetése, fenntartása és erősítése a tisztviselők feladata. Az állam célja a hatékonyság, felkészültség, versenyképesség és ennek biztosításában a kormánytisztviselők meghatározó szerepet játszanak, döntő fontosságú munkát végeznek. Az ehhez a munkához szükséges vonzó és versenyképes munkakörnyezet megteremtése a kormányzat felelőssége, amely feladatát a kormány már megkezdte és továbbra is elkötelezett a tisztviselők munkakörülményei, bére és egyéb juttatásai biztosítása tekintetében.

 

Az ünnepélyen műsort adtak a Duna Szimfonikus Zenekar szólistái. A kitüntetettek tiszteletére tartott zenés műsor már az advent és karácsonyvárás jegyében is zajlott.

 

A díjak átadása után dr. György István kormánymegbízott úr záróbeszédében kiemelte, hogy az állami funkciók ellátása alapvető fontosságú kérdés, amely munka mögött mindig emberek vannak, a maguk elhivatottságával, alázatával és elkötelezettségével. Ahhoz, hogy eredményes munkát tudjon az állami szervezetrendszer végezni, ahhoz az abban dolgozók összefogására, kollegialitására hatalmas szükség van, mivel ez rendkívül erős kohéziót biztosít a szervezet egészének.

 

Az ünnepséget követően dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr pohárköszöntőt mondott az díjazottak és valamennyi tisztviselő tiszteletére.

 

 

2019. év díjazottai

 

Az MKK Országos Elnöksége a több évtizedes kimagasló színvonalú kormánytisztviselői és állami tisztviselői szakmai munka, a közjóért végzett tevékenység elismeréseként „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjat adományozott

 

 

Újhelyi Judit Ida asszonynak, Budapest Főváros Kormányhivatal osztályvezetőjének

 

Wurczer Irén asszonynak, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának

 

Dr. Kökény Margit asszonynak, a Somogy Megyei Kormányhivatal szakértő főtanácsosának.

 

 

 

 

Az MKK Országos Elnöksége a kiemelkedő kormánytisztviselői, állami tisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett több éves tevékenység elismeréseként „A Köz Szolgálatáért” díjat adományozott

 

Farkas Gabriella asszonynak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal gyámügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselőjének

 

Markó Zoltán Istvánné asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségfejlesztési szakügyintézőjének

 

Földesi Gyöngyi asszonynak, a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézőjének

 

Tatár Angéla asszonynak, a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság felülvizsgálati referensének

 

Ujlaki Istvánné asszonynak, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ gazdasági igazgató-helyettesének

 

Spiegel Ferenc úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Igazgatóság adóügyi kiemelt referensének

 

Fabók Lászlóné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal Kormányablak osztályvezetőjének

 

Dr. Asztalos Márta asszonynak, az Innovációs és Technológia Minisztérium jogi referensének

 

Andráskóné Koltai Mária asszonynak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlap és intranet koordinátorának

 

Machula Gábor Tibor úrnak, az Országos Atomenergia Hivatal sugárvédelmi felügyelőjének

 

Mészárosné Szilágyi Katalin asszonynak, a Külső- Pesti Tankerületi Központ pénzügyi referense

 

Dr. Balla László Gézáné asszonynak, az Igazságügyi Minisztérium költségvetési főosztályvezetőjének

 

dr. Zombori Gábor Pál úrnak, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrének

 

dr. Gulyás Szilvia asszonynak, a Miniszterelnökség vezető-kormányfőtanácsosának

 

Jankovich Lóránt Miklósné asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjének

 

Glant Csaba úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága kockázatkezelési kiemelt főreferensének

 

Bujdosó Csaba Attiláné asszonynak, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság illetmény-számfejtési felülvizsgálati referensének

 

Bartha Attila úrnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság terület-felügyelőjének

 

Hatvani Julianna asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal osztályvezetőjének

 

Dr. Katics Zsuzsanna asszonynak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal osztályvezetőjének

 

Ferenczné Antal Gabriella asszonynak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal megyei vezető védőnőjének

 

Baloghné Pok Ildikó asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága adóügyi kiemelt főreferensének

 

Bodnár Zoltán Rudolf úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága kiemelt főadóellenőrének

 

Horváth Antalné asszonynak, a Tolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerbiztonsági felügyelőjének

 

Szalay Erzsébet asszonynak, a Vas Megyei Kormányhivatal pénzügyi referensének

 

Demény Eszter asszonynak, a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság illetmény-számfejtési felülvizsgálati ügyintézőjének

 

Dr. Tószegi Sándor úrnak, a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala osztályvezetője, járási főállatorvosának.

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

Országos Iroda

 

„Közügy-irat” mininovella-író pályázat

A kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján az MKK Országos Elnöksége mininovella-író pályázatot írt ki a közigazgatás példaadó hagyományainak ápolására. A pályázat már második állomása a tisztviselők kreativitására építő pályázatoknak, az előző évi fotó- és rajzpályázat eredményességére is tekintettel.

A pályázat a közigazgatás hagyományainak kreatív bemutatását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy az MKK tagsága nemcsak a munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó szakmai fórumokon és rendezvényeken, hanem más kreatív területen is be tudjon mutatkozni.

A pályázati kiírásban megjelölt határidőben 43 alkotás érkezett. A pályaművek – a novella sajátosságaiból fakadóan – változatos történetekkel jelenítették meg a hivatali, tisztviselői munkát.

A legtöbb pályamű az alkotó saját munkaköréből szerzett tapasztalatokra épül, személyes sorsok bemutatására, a tisztviselő és az ügyfél emberi kapcsolatára, de több fikciós jellegű alkotással is pályáztak kollégáink.

A pályázat díjazottjai (az alkotás a mű címére történő kattintással jeleníthető meg):

  1. díj

Szalai Zsolt: Fekete doboz

  1. díj

Dr. Smiri Sándor: A 2059-es év első ügyfele

  1. díj

Dr. Nagy Nóra: Találkozás a múlttal

Az Országos Elnökség három Különdíj adományozásáról döntött:

Kiss Tibor: Kovács…

Nagyné Szatmári Beáta: Ébredések

Dr. Vass Krisztina Rita: Nézőpont kérdése

 

A pályázat eredményhírdetésére és a díjátadására 2019. december 14. napján ünnepélyes keretek között, Budapesten került sor.

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS