Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban- szakmai konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül 2020. március 3-án, Budapesten „Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban” címmel szakmai konferenciát szervezett a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői,  ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, az MKK etikai bizottságai tagjai részére. A konferenciára háromszoros túljelentkezés mellett került sor, így további konferenciák megtartását tervezi a Kar stratégiai együttműködő partnerei segítségével.

A konferencia egyik célja a tisztviselői jogviszonyt meghatározó joganyag áttekintése, az MKK új Hivatásetikai Kódexe megismertetése, az etikai eljárások tapasztatainak átadása volt. Emellett célul tűztük ki azt, hogy a tisztviselők – az etikai kérdések elvi-történelmi megalapozásán túl – megismerkedhessenek más kamarák etikai gyakorlatával, a versenyszférában felmerülő etikai kérdésekkel is.

A konferencia levezető elnöke Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok úr, a projekt szakmai vezetője megnyitó beszédében ismertette a projekt kiemelt céljait, hangsúlyozva a hivatásetikai kérdések fontosságát. A közszolgálati szemléletformálás egyik célja, hogy köz érdekében végzett munka során felmerülő helyzeteket jól, jogszerűen tudjuk kezelni, felismerve az azt veszélyeztető helyzeteket is.

Palich Etelka elnök asszony köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a megfelelően működő közigazgatás alapvető része az etikai levárások, szabályok ismerete, azok folyamatos vizsgálata mind a tisztviselő, mind a szervezet szintjén. Rendkívül fontos a morális némaság felszámolása annak érdekében, hogy a szervezet ki tudja vívni a társadalom elismerését. A vezetők felelőssége meghatározó, hogy felismerjék, a hivatásetika azt a célt szolgálja, hogy hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománya legyen az igazgatási szervezeteknek, amely képes és hajlandó arra, hogy a közigazgatással kapcsolatos feladatokat és problémákat annak mértéke szerint megfelelően és közös mércéje szerint jól kezelje.

A „Tisztviselőkkel kapcsolatos elvárások a Kit. tükrében” című előadásában dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár úr ismertette a törvény elfogadásával, megalkotásával kapcsolatos célokat, egyben a törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerült kérdéseket és újabb kihívásokat. A fentieket követően a Kit. alapvető, tisztviselői jogviszonyt meghatározó szabályairól szólt, kiemelve a nemzeti érdek figyelembevételével kapcsolatos szabályokat, miszerint a tisztviselőnek ismernie kell az általa végzett szakterület társadalompolitikai céljait.

Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens úr a jó tisztviselő és jó munkáltató eszménye tárgyában tartott előadást. Kiemelte, hogy a jó tisztviselő feltétele a jó munkáltató megléte. A jó munkáltatói minőség megalapozása kapcsán három területre hívta fel a figyelmet. A közigazgatás rendszerében paradigmaváltás zajlik, amelynek során a szabályozási hangsúlyok más szintre kerülnek. Fontos a szervezetek megfelelő HR stratégiája, s ezzel együtt humán szakemberek képzése és új feladatokra való felkészítése. Ezzel összefüggésben szükséges a nemzetközi trendek folyamatos vizsgálata, a jó gyakorlatok, innovatív megoldások meghonosítása, megfelelő adaptálása is.

„Etikatörténet – Mire jó az etika?” címmel tartott előadásában Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens úr az etikatörténet meghatározó szereplőiről, az általuk közvetített üzenetekről beszélt. Előadásában hangsúlyozta, hogy az etikai szabályozókban meg kell tudni válaszolni, hogy mi az a cél, amit az etikával, annak szabályaival el kívánunk érni. Az etikáról folyamatosan beszélni kell, a közbeszéd tárgyává kell tenni a hatékony és érdemi változások elérésére érdekében. Az etikai kérdések felvetése minden téren a vezetők feladata kell, hogy legyen.

A konferencia délutáni szekciójában dr. Böszörményi-Nagy Géza úr, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az orvosi hivatásrend szakmai elvárásaival, etikai eljárásaival kapcsolatos szabályokat, gyakorlatot. Előadásában az orvosi kamarai rendszer kialakulásáról, a kamarai feladatellátásról is részletes tájékoztatást adott.

Beke Zsuzsa asszony, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője „Etikai elvárások, eljárások a versenyszféra területén” című előadásában a gyógyszeripari cégeket érintő etikai rendszerekről, nemzetközi és hazai együttműködésekről és kötelezettségekről beszélt, hangsúlyozva azok folyamatos számonkérését és ellenőrzését.

A becsületbírósági eljárások jogszabályi alapjairól és az eljárási gyakorlatról dr. Buza László pénzügyőr őrnagy, a Magyar Rendvédelmi Kar Etikai Bizottsága elnöke tartott előadást. A becsületbírósági gyakorlat bemutatása mellett esettanulmányok ismertetése és elemzése is az előadás részét képezte.

A konferencián dr. Szigethi Orsolya asszony, az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az MKK Hivatásetikai Kódexe előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az új szabályozás fontosabb elemeit, azok szükségességét. A Hivatásetikai Kódex felülvizsgálata során a Kar nagyban támaszkodott a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra, ezzel is egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé téve a Kódex szabályait.

Az etikai eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatokról dr. Belányi Márta, az MKK főtitkára beszélt. Előadásában az etikai bejelentésekkel kapcsolatos megállapításokat, az etikai eljárási gyakorlat irányait és az eljárás céljával kapcsolatosan felmerül kérdéseket, új kihívásokat ismertette a konferencia résztvevőivel.

A konferencia zárásaként Palich Etelka elnök asszony hangsúlyozta, hogy az etikával, ezen belül is a tisztviselői etikával foglalkozni kell és ennek a célnak a megvalósítása érdekében a Kar további konferenciák megrendezését tervezi.

Köszönjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és munkatársai segítségét és együttműködését az eredményes konferencia megszervezésében.

Országos Iroda

Évértékelő vezetői értekezlet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évi évértékelő vezetői értekezletét 2020. február 13. napján tartotta Budapesten.

 

A rendezvényen Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár értékelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évben végzett munkáját, kiemelve a kormányzati célok megvalósítását, amellyel egyre eredményesebb a szervezet által végzett munka. Az értékelést követően ismertette Pénzügyminisztérium által meghatározott 2020. évi célokat, elvárásokat és az ezekkel összefüggő szakmai irányvonalakat.

 

Az értekezlet második napirendi pontja keretében dr. Sors László államtitkár, a NAV vezetője adott tájékoztatást a szervezet 2019. évben elért eredményeiről, tevékenységéről és a minisztérium által elvárt irányok alapján a 2020. évi feladatokról.

 

Országos Iroda

 

Belügyi Tudományos Tanács kutatási pályázata

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában - doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt - kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázati felhívás megtekinthető a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/),  a Pályázatok/2020 menüpont alatt (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html).

Országos Iroda

 

ETIKAI ELJÁRÁSOK ÉS DÖNTÉSHOZATAL A GYAKORLATBAN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban néven szakmai konferenciát szervez a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői, ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, valamint az MKK etikai bizottságai tagjai részére.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar új Hivatásetikai Kódexet fogadott el, valamint jelentősebb módosítások történtek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályaiban is.

A rendezvény célja a fenti változások bemutatása, valamint az etikai ügyek gyakorlati kérdéseinek felvetése és a közös vélemény kialakítása.

A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk, ahol lehetőséget kívánunk biztosítani a résztvevők közötti informális és szakmai kapcsolatok fejlesztésére, megerősítésére is.

A konferencia részletes programja és a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők itt.

Országos Iroda

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: 2020/2021. tanévben induló mesterszakok

A Magyar Kormánytisztviselői Kar tagsága figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által hirdetett 2020/2021. tanévben induló új mesterszakokat és kiemelt képzési programokat.

  • Államtudományi mesterszak
  • Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterszak
  • Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
  • Kiberbiztonsági mesterszak
  • Nemzetközi tanulmányok mesterszak
  • Nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak

A mesterszakokra 2020. február 15-ig lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon keresztül.

További információ a https://felveteli.uni-nke.hu, illetve a www.uni-nke.hu weboldalon található, valamint információ kérhető az frh@uni-nke.hu e-mail-címen.

Országos Iroda

 

Javaslatkérés az MKK tagságától a fővárosi területi programokra

Az MKK fővárosi területi elnöksége 2020 január 15-én megtartotta az idei első ülését. Az ülésen az elnökség úgy döntött, hogy bevonja a 2020. évi területi programszervezésbe az MKK fővárosi tagságát.

Bármilyen területen várják a tagok programjavaslatait. Az MKK elsősorban szakmai programokat szervez tagjai részére, de ezek mellett kulturális, sport, családi, közösségi programokban is részt vehetnek az MKK tagjai, amelyekről az MKK honlapján visszamenőleg is olvashatnak a hírek rovatban.

A fővárosi elnökség elérhetőségei az MKK honlapján megtalálhatóak, ahová folyamatosan várják a tagok javaslatait.

Országos Iroda

 

Látogatás a Szent István Bazilikába

Az MKK Fővárosi Szervezete 2019. december 14. napjára, a Pénzügyőr Zenekar ünnepi koncertjéhez kapcsolódva, vezetett épületlátogatást hirdetett meg a Bazilikába.

A kiváló idegenvezető segítségével a Kar tagjai a nagy tömeg ellenére is kiváló programban részesültek. Meghallgatták az épület létrejöttéről szóló történetet és megtudhatták többek között azt is, hogy a Bazilika kupolája és az Országház legmagasabb pontja – szimbolizálva a 896. évi honfoglalást – egyaránt 96 méter magas. A Szent Jobb megtekintése során elhangzott, hogy a kéz azonosítási jele Szent István király gyűrűje volt.

A bátrabbak elindultak  öntöttvas csigalépcsőkön felfelé a kupolában található körkilátóhoz, ahonnan - a szép időnek is köszönhetően – csodálatos panoráma nyílt a fővárosra.

A látogatást követően kezdődött a Pénzügyőr Zenekar és vendégeinek koncertje, akik egy csodás hangulatú karácsonyi koncertet adtak.

Országos Iroda

 

Karácsony

Előadás a Protokoll jegyében

Nagy érdeklődés előzte meg Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó előadását, az MKK fővárosi területi szervezetének szervezésében. A szakember egyedi stílusa, kedves személyisége, a téma aktualitása nagy tetszést aratott a tisztviselők körében.

Görög Ibolya a több órás előadásában beszélt a javasolt kommunikációról a beosztottakkal, munkatársakkal, valamint külső partnerekkel, a találkozás protokolljáról, a vendég fogadásáról, kíséréséről és a non-verbális kommunikációról, hitelességről, testbeszédről.

Érintette az öltözködés, megszólítás témakörét és az elvárásokat egy hivatalos levéllel szemben, végül az alábbi idézettel búcsúzott.

Márai Sándor: A formákról

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formáihoz. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban és este, amikor társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért.

A műveltséget nemcsak a könyvek mentik meg. A műveltséget a hétköznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled kalapod. Nem tehetsz mást.”

Nagyon örülünk, hogy a szakterületekről nagyon sok tisztviselő vett részt az előadáson, amely a visszajelzések alapján is sikeres volt.

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése ülése

2019. december 14-én tartotta az MKK Országos Közgyűlése ülését, Budapesten. Az ülésen 59 közgyűlési tag vett részt. A 2019. év során hat közgyűlési tag mandátuma szűnt meg a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése miatt, így már hat új közgyűlési tag vett részt a decemberi ülésen, akik az MKK Választási Szabályzata szerint, az MKK Országos Választási Bizottsága döntése alapján szereztek mandátumot.

 

A közgyűlési ülés első napirendi pontjaként az elnök az MKK 2020. évi költségvetésére tett javaslatot. A költségvetési tervezés során a 2018. és 2019. évi tényleges költéseknek megfelelő előirányzatok kerültek betervezésre, amelyek alapján továbbra is lehetőség lesz területi és központi szakmai programok szervezésre, az informatikai rendszer megfelelő üzemeltetésére. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MKK 2020. évi költségvetéséről szóló határozatot.

 

A Közgyűlés az OEB elnökének előterjesztésére döntött az MKK Hivatásetikai Kódex elfogadásáról. Tekintettel arra, hogy a hivatásetikai részletszabályok és etikai eljárások rendszerének kidolgozására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény ad felhatalmazást az MKK-nak, így indokolt volt új Kódex elfogadása, amely 2020. január 1. napján lép hatályba és az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A tisztviselőket érintő és munkájukat, viselkedésüket meghatározó hivatásetikai alapelvek és elvárások alapvetően nem változnak az új Kódexben.

 

A közgyűlési ülésen Palich Etelka elnök asszony a Kar nevében megköszönte dr. Dargay Eszter korábbi alelnök e tisztségében végzett munkáját, mivel dr. Dargay Eszter helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel lemondott az MKK alelnöki megbízatásáról.

 

Az elnök beszámolt a Közgyűlésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályokkal kapcsolatos egyeztetések, fórumok eredményéről, az ügyben küldött szakmai anyagokról, továbbá az MKK év végén és jövő év elején megjelenő szakmai kiadványairól.

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS