Látogatás a Szent István Bazilikába

Az MKK Fővárosi Szervezete 2019. december 14. napjára, a Pénzügyőr Zenekar ünnepi koncertjéhez kapcsolódva, vezetett épületlátogatást hirdetett meg a Bazilikába.

A kiváló idegenvezető segítségével a Kar tagjai a nagy tömeg ellenére is kiváló programban részesültek. Meghallgatták az épület létrejöttéről szóló történetet és megtudhatták többek között azt is, hogy a Bazilika kupolája és az Országház legmagasabb pontja – szimbolizálva a 896. évi honfoglalást – egyaránt 96 méter magas. A Szent Jobb megtekintése során elhangzott, hogy a kéz azonosítási jele Szent István király gyűrűje volt.

A bátrabbak elindultak  öntöttvas csigalépcsőkön felfelé a kupolában található körkilátóhoz, ahonnan - a szép időnek is köszönhetően – csodálatos panoráma nyílt a fővárosra.

A látogatást követően kezdődött a Pénzügyőr Zenekar és vendégeinek koncertje, akik egy csodás hangulatú karácsonyi koncertet adtak.

Országos Iroda

 

Karácsony

Előadás a Protokoll jegyében

Nagy érdeklődés előzte meg Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó előadását, az MKK fővárosi területi szervezetének szervezésében. A szakember egyedi stílusa, kedves személyisége, a téma aktualitása nagy tetszést aratott a tisztviselők körében.

Görög Ibolya a több órás előadásában beszélt a javasolt kommunikációról a beosztottakkal, munkatársakkal, valamint külső partnerekkel, a találkozás protokolljáról, a vendég fogadásáról, kíséréséről és a non-verbális kommunikációról, hitelességről, testbeszédről.

Érintette az öltözködés, megszólítás témakörét és az elvárásokat egy hivatalos levéllel szemben, végül az alábbi idézettel búcsúzott.

Márai Sándor: A formákról

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formáihoz. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban és este, amikor társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért.

A műveltséget nemcsak a könyvek mentik meg. A műveltséget a hétköznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled kalapod. Nem tehetsz mást.”

Nagyon örülünk, hogy a szakterületekről nagyon sok tisztviselő vett részt az előadáson, amely a visszajelzések alapján is sikeres volt.

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése ülése

2019. december 14-én tartotta az MKK Országos Közgyűlése ülését, Budapesten. Az ülésen 59 közgyűlési tag vett részt. A 2019. év során hat közgyűlési tag mandátuma szűnt meg a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése miatt, így már hat új közgyűlési tag vett részt a decemberi ülésen, akik az MKK Választási Szabályzata szerint, az MKK Országos Választási Bizottsága döntése alapján szereztek mandátumot.

 

A közgyűlési ülés első napirendi pontjaként az elnök az MKK 2020. évi költségvetésére tett javaslatot. A költségvetési tervezés során a 2018. és 2019. évi tényleges költéseknek megfelelő előirányzatok kerültek betervezésre, amelyek alapján továbbra is lehetőség lesz területi és központi szakmai programok szervezésre, az informatikai rendszer megfelelő üzemeltetésére. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MKK 2020. évi költségvetéséről szóló határozatot.

 

A Közgyűlés az OEB elnökének előterjesztésére döntött az MKK Hivatásetikai Kódex elfogadásáról. Tekintettel arra, hogy a hivatásetikai részletszabályok és etikai eljárások rendszerének kidolgozására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény ad felhatalmazást az MKK-nak, így indokolt volt új Kódex elfogadása, amely 2020. január 1. napján lép hatályba és az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A tisztviselőket érintő és munkájukat, viselkedésüket meghatározó hivatásetikai alapelvek és elvárások alapvetően nem változnak az új Kódexben.

 

A közgyűlési ülésen Palich Etelka elnök asszony a Kar nevében megköszönte dr. Dargay Eszter korábbi alelnök e tisztségében végzett munkáját, mivel dr. Dargay Eszter helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel lemondott az MKK alelnöki megbízatásáról.

 

Az elnök beszámolt a Közgyűlésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályokkal kapcsolatos egyeztetések, fórumok eredményéről, az ügyben küldött szakmai anyagokról, továbbá az MKK év végén és jövő év elején megjelenő szakmai kiadványairól.

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar díjátadó ünnepsége

2019. december 14-én tartotta az MKK hagyományos díjátadó ünnepségét. Az ünnepségen a Kar által alapított Köz Szolgálatért Díszoklevél és Közszolgálati Életútért Emlékérem átadása mellett sor került az MKK által kiírt „Közügy-irat” mininovella-író pályázat eredményhirdetésére is.

 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Orbán Balázs úr, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, dr. György István és dr. Szabó Sándor kormánymegbízott urak, dr. Jávor András úr, az MKK tiszteletbeli elnöke és több területi szerv vezetője.

 

Ünnepi köszöntőjében Palich Etelka elnök asszony a tisztviselői munka olyan sajátosságairól beszélt, amelyek át tudnak segíteni a mindennapi problémákon. A köz szolgálata olyan bizalmi helyzet, amely megjelenik mind a szervezeten belül, mind az ügyfelek oldalán. Ezt a bizalmat kell alázattal, a szakmai iránti elkötelezettséggel kezelniük a tisztviselőknek, amely hozzáállás a hivatásunk alapja.

 

Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes úr ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar állami szervezetrendszerhez kapcsolódó attitűd a magyar népben az, hogy az állam értük van és a bajban az államra lehet számítani. Ennek az ezeréves tapasztalatnak és bizalomnak a mindennapi működtetése, fenntartása és erősítése a tisztviselők feladata. Az állam célja a hatékonyság, felkészültség, versenyképesség és ennek biztosításában a kormánytisztviselők meghatározó szerepet játszanak, döntő fontosságú munkát végeznek. Az ehhez a munkához szükséges vonzó és versenyképes munkakörnyezet megteremtése a kormányzat felelőssége, amely feladatát a kormány már megkezdte és továbbra is elkötelezett a tisztviselők munkakörülményei, bére és egyéb juttatásai biztosítása tekintetében.

 

Az ünnepélyen műsort adtak a Duna Szimfonikus Zenekar szólistái. A kitüntetettek tiszteletére tartott zenés műsor már az advent és karácsonyvárás jegyében is zajlott.

 

A díjak átadása után dr. György István kormánymegbízott úr záróbeszédében kiemelte, hogy az állami funkciók ellátása alapvető fontosságú kérdés, amely munka mögött mindig emberek vannak, a maguk elhivatottságával, alázatával és elkötelezettségével. Ahhoz, hogy eredményes munkát tudjon az állami szervezetrendszer végezni, ahhoz az abban dolgozók összefogására, kollegialitására hatalmas szükség van, mivel ez rendkívül erős kohéziót biztosít a szervezet egészének.

 

Az ünnepséget követően dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr pohárköszöntőt mondott az díjazottak és valamennyi tisztviselő tiszteletére.

 

 

2019. év díjazottai

 

Az MKK Országos Elnöksége a több évtizedes kimagasló színvonalú kormánytisztviselői és állami tisztviselői szakmai munka, a közjóért végzett tevékenység elismeréseként „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjat adományozott

 

 

Újhelyi Judit Ida asszonynak, Budapest Főváros Kormányhivatal osztályvezetőjének

 

Wurczer Irén asszonynak, a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának

 

Dr. Kökény Margit asszonynak, a Somogy Megyei Kormányhivatal szakértő főtanácsosának.

 

 

 

 

Az MKK Országos Elnöksége a kiemelkedő kormánytisztviselői, állami tisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett több éves tevékenység elismeréseként „A Köz Szolgálatáért” díjat adományozott

 

Farkas Gabriella asszonynak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal gyámügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselőjének

 

Markó Zoltán Istvánné asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségfejlesztési szakügyintézőjének

 

Földesi Gyöngyi asszonynak, a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézőjének

 

Tatár Angéla asszonynak, a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság felülvizsgálati referensének

 

Ujlaki Istvánné asszonynak, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ gazdasági igazgató-helyettesének

 

Spiegel Ferenc úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Igazgatóság adóügyi kiemelt referensének

 

Fabók Lászlóné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal Kormányablak osztályvezetőjének

 

Dr. Asztalos Márta asszonynak, az Innovációs és Technológia Minisztérium jogi referensének

 

Andráskóné Koltai Mária asszonynak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlap és intranet koordinátorának

 

Machula Gábor Tibor úrnak, az Országos Atomenergia Hivatal sugárvédelmi felügyelőjének

 

Mészárosné Szilágyi Katalin asszonynak, a Külső- Pesti Tankerületi Központ pénzügyi referense

 

Dr. Balla László Gézáné asszonynak, az Igazságügyi Minisztérium költségvetési főosztályvezetőjének

 

dr. Zombori Gábor Pál úrnak, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrének

 

dr. Gulyás Szilvia asszonynak, a Miniszterelnökség vezető-kormányfőtanácsosának

 

Jankovich Lóránt Miklósné asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjének

 

Glant Csaba úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága kockázatkezelési kiemelt főreferensének

 

Bujdosó Csaba Attiláné asszonynak, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság illetmény-számfejtési felülvizsgálati referensének

 

Bartha Attila úrnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság terület-felügyelőjének

 

Hatvani Julianna asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal osztályvezetőjének

 

Dr. Katics Zsuzsanna asszonynak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal osztályvezetőjének

 

Ferenczné Antal Gabriella asszonynak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal megyei vezető védőnőjének

 

Baloghné Pok Ildikó asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága adóügyi kiemelt főreferensének

 

Bodnár Zoltán Rudolf úrnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága kiemelt főadóellenőrének

 

Horváth Antalné asszonynak, a Tolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerbiztonsági felügyelőjének

 

Szalay Erzsébet asszonynak, a Vas Megyei Kormányhivatal pénzügyi referensének

 

Demény Eszter asszonynak, a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság illetmény-számfejtési felülvizsgálati ügyintézőjének

 

Dr. Tószegi Sándor úrnak, a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala osztályvezetője, járási főállatorvosának.

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

Országos Iroda

 

„Közügy-irat” mininovella-író pályázat

A kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján az MKK Országos Elnöksége mininovella-író pályázatot írt ki a közigazgatás példaadó hagyományainak ápolására. A pályázat már második állomása a tisztviselők kreativitására építő pályázatoknak, az előző évi fotó- és rajzpályázat eredményességére is tekintettel.

A pályázat a közigazgatás hagyományainak kreatív bemutatását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy az MKK tagsága nemcsak a munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó szakmai fórumokon és rendezvényeken, hanem más kreatív területen is be tudjon mutatkozni.

A pályázati kiírásban megjelölt határidőben 43 alkotás érkezett. A pályaművek – a novella sajátosságaiból fakadóan – változatos történetekkel jelenítették meg a hivatali, tisztviselői munkát.

A legtöbb pályamű az alkotó saját munkaköréből szerzett tapasztalatokra épül, személyes sorsok bemutatására, a tisztviselő és az ügyfél emberi kapcsolatára, de több fikciós jellegű alkotással is pályáztak kollégáink.

A pályázat díjazottjai (az alkotás a mű címére történő kattintással jeleníthető meg):

  1. díj

Szalai Zsolt: Fekete doboz

  1. díj

Dr. Smiri Sándor: A 2059-es év első ügyfele

  1. díj

Dr. Nagy Nóra: Találkozás a múlttal

Az Országos Elnökség három Különdíj adományozásáról döntött:

Kiss Tibor: Kovács…

Nagyné Szatmári Beáta: Ébredések

Dr. Vass Krisztina Rita: Nézőpont kérdése

 

A pályázat eredményhírdetésére és a díjátadására 2019. december 14. napján ünnepélyes keretek között, Budapesten került sor.

Országos Iroda

 

„Közügy-irat” mininovella-író pályázat

A kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján az MKK Országos Elnöksége mininovella-író pályázatot írt ki a közigazgatás példaadó hagyományainak ápolására.

A pályázatra 41 alkotás érkezett.

Köszönjük a lelkes és kreatív tisztviselő kollégáknak a részvételt.

A beérkezett további pályaművek (az alkotás a mű címére kattintással jeleníthető meg):

 

Vincze Rita: A rettegő remény

Barabás György: A meglepetés, azaz a csinyovik halála

Kanda Róbert: Jövőbe vetített alap-kŐ

dr. Vedres Kata: A gyanú árnyékában élni

Kovácsné Tóth Bernadett: Élet a pult mögött

Magyar Margit: Téli mese

dr. Halász Ildikó: A döntés végleges

Szentesi László Ferenc: Az orr (Gogol után szabadon)

Örkényi Judit Viola: Mars, polka, keringő: rend a forgatagban

Pásztor Tibor: Az állami nyugdíj ára

Pozsgai Katalin: Hivatali anziksz

Mrena Tamás: Váratlan ügyfél

Budai Gyöngyi Ibolya: A kis sündisznó története

Majorosné Jósvai Éva: Beszorulva

Légrádi Éva: Akták

Horváth Imre: A mérés

Sándor Brigitta: Gondolatok

Molnár Nikoletta: Reszo

Molnár Mária: Kapcsolat

dr. Simon Norbert: Amelyik ügy nem oldja meg önmagát…

Mészárosné Sándor Gabriella: Köztisztviselők napja

Estefán Géza Csaba: Krakkó fényei

dr. Kiss Judit Katalin: Egy nap

Horváth Judit: Szürkénél szürkébb

Kothenc Mária Viktória: Honnan - hová

Erős Rita: "Csak vagánykodni akartam"

Balogh Georgina: Álom meló

Pats Krisztina: "Közügy-irat", avagy az iskola elveszett

Malicsek Magdolna: UTASÍTVÁNY az adóság behajtásárúl

Megyes Ildikó: Húsz év

Hatfaludy Judit Ágnes: Lélektalálkozás

Szücsi Csaba: A csillagok megmondják

Fekete Zsanett: Az "éjszakai" műszak

Kiss Ildikó: Egy lelet

 

Országos Iroda

 

 

„Az e-közigazgatás jelene és jövője” – szakmai nap Debrecenben

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hajdú-Bihar Megyei Területi Elnöksége 2019. november 22-én a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságán szakmai délutánt szervezett tagjai részére „Az e-közigazgatás jelene és jövője” címmel. 

Az összejövetelt dr. Márton Sándor területi elnök nyitotta meg. Az előadások sorát dr. Bobonka Miklós Kornél területi alelnök és dr. Szalóki István adóügyi kiemelt referens, a NAV Központi Irányítás Adóügyi Főosztály munkatársa kezdte, e-közigazgatás, valamint az elektronikus kapcsolattartás az elektronikus ügyintézés témaköreiben. Dr. Juhász József ellenőrzési főreferens, a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársa az Online Számla aktualitásairól beszélt. Dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztálya vezetője az e-ügyintézés társadalombiztosítás területén bekövetkezett térnyerésről tartott prezentációt.

A jó hangulatú és sikeres szakmai délután nemcsak az MKK területi feladatainak ellátása szempontjából kiemelten fontos, hanem azért is, mert a kötetlenebb jellegű találkozók közelebb hozzák a munkatársakat, hatékonyabbá téve ezáltal a közigazgatás működését és a köz szolgálatát. 

Országos Iroda

 

Konferencia Tatabányán az egészségmegőrzés jegyében

A vastagbél daganatos megbetegedéséről, a megelőzés, a szűrés fontosságáról tartott előadást Dr. Sztipits Tamás F.E.B.S., onkológiai-sebész szakorvos a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban, a Magyar Kormánytisztviselői Tisztviselői Kar Komárom-Esztergom Megyei Területi Elnökségének felkérése alapján.

 

Az előadót és a résztvevőket Dr. Kuti Bernadett igazgató asszony köszöntötte, aki kiemelte az egészségtudatos életmód fontosságát. Dr. Bera Krisztina, a Jogi és Humánpolitikai Főosztály, Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztályának vezetője örömét fejezte ki, hogy sok kolléga érdeklődik a betegségek megelőzése témájában.

 

Hazánk európai viszonylatban vezető helyen áll vastagbéldaganatos megbetegedésekben. Korai felismeréssel, jó eséllyel gyógyítható a vastagbéldaganat, ezért a figyelmeztető jelek, panaszok megjelenésével azonnal orvoshoz kell fordulni.

 

A szakember előadásban a betegség anatómiai leírásán túlmenően részletesen beszélt annak megelőzéséről, a szűrések fontosságáról és azt is hangsúlyozta, hogy egészséges táplálkozással és aktivitással sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért.

 

Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a kollégáink egészségvédelmi témájú konferenciák keretében ismerjék meg az ilyen ehhez hasonló súlyú betegségeket. A konferencia időpontja a vastagbél daganatok elleni küzdelem hónapjában került megrendezésre, melyre közel 100 kollégánk látogatott el. Az előadás végén lehetőség nyílt arra, hogy a kollégák feltehessék kérdésekeit konzultáció keretében.

 

 

Országos Iroda

 

"Adjunk a húroknak… és a rászorulóknak is!" – jótékonysági koncert Kőbányán

"Adjunk a húroknak… és a rászorulóknak is!" címmel kerül sor Dr. György István kormánymegbízott hagyományos jótékonysági koncertjére a KÖSZI-ben december 6-án, aki immár kilencedik alkalommal rendezi meg az eseményt zenésztársaival. Várnak mindenkit szeretettel egy jó hangulatú koncertre, ahol sok ismert sláger csendül fel. Az est bevételét rászorulók támogatására ajánlják fel.

 

A koncert időpontja:

2019. december 06. (péntek) 19:00 óra

 

A koncert helyszíne: 

Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ KÖSZI Színházterem (Budapest, X. kerület Előd utca 1.)

 

További információk:

http://kobanya.info/index.php/program-esemeny/item/13357-adjunk-a-h%C3%BAroknak-%C3%A9s-a-r%C3%A1szorul%C3%B3knak-is-december-6-%C3%A1n

 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdr.gy.istvan%2Fvideos%2F558753421590535%2F&show_text=0&width=560

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS