Online kommunikációs tréning MKK tagok részére

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége a fővárosi MKK tagok (fővárosi székhelyű kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők) részére háromórás ingyenes online kommunikációs tréninget szervez.

A tréning online formában, ZOOM alkalmazáson keresztül valósul meg.

A tréningre az alábbi linken lehet jelentkezni: https://sellandspeak.com/optin/mkk/

A tréningen való részvétel feltétele:

 • asztali számítógép, vagy laptop kamerával
 • ingyenes ZOOM alkalmazás a gépen (pár perc alatt előzetesen letölthető)
 • három óra nyugodt, zavarmentes, békés környezet

Tréningnapok:

 • 2020. december 11. (péntek)
 • 2021. január 15. (péntek)
 • 2021. január 29. (péntek)

A tréning témája, tematikája:

 • Hogyan működjünk együtt nehéz helyzetekben?
 • Ismerd meg, hogy mi motiválja a különböző személyiségtípusú embereket!
 • Tanuld meg felismerni, hogy éppen kivel van dolgod!
 • Hatással lenni másokra, csapatmunka.
 • Kezelj úgy másokat, hogy az jobban építse a bizalmukat!

Oktatás időterve:

 • 9:00 – 10:30               első rész
 • 10:30 – 11:00             szünet
 • 11:00 – 12:30             második rész

A tréningen való részvétel jelentkezéshez kötött, a rendelkezésre álló helyek száma korlátozott.

Országos Iroda

Tájékoztatás a Kar tevékenységéről, a veszélyhelyzettel összefüggő döntésekről

A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről, amelyet az Országgyűlés meghosszabbított.

A veszélyhelyzet miatt, a járvány megfékezésére, lassítására hozott kormányzati intézkedésekre tekintettel az MKK hagyományos év végi díjátadó ünnepségét elhalasztja. Az MKK díjban részesülőket, valamint az MKK által kiírt pályázatokon nyertes pályaműveket alkotó kollégáinkat értesítjük a meghozott döntésekről, és lehetőségeink szerint a díjazásokról is gondoskodunk 2020 decemberében. Terveink szerint a járványveszély elmúltával a díjazottakat személyesen is köszöntheti az MKK Országos Elnöksége.

A korlátozó intézkedések betartása, az eredményes védekezés elősegítése érdekében a területi és központi szinten tervezett rendezvények és programok törlésére, módosítására volt szükség. Az Országos Elnökség döntése alapján a programok átszervezése miatt felszabaduló maradvány összeg terhére a járvány elleni védekezést elősegítő eszközök megvásárlását tervezte be az MKK tagsága részére. Az MKK 2020. évben több alkalommal tartott vagy vett részt etikai konferenciákon.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közös szervezésű etikai konferenciát nagy érdeklődést kísérte, ahol nem csupán a kormánytisztviselőket érintő etikai szabályokról és eljárásokról esett szó, mivel a résztvevők betekintést kaptak más hivatásrendek, kamarák etikai ügyeibe, a magánszféra sajátos etikai szabályaiba is.

2020 szeptemberében még lehetőség volt – megfelelő járványügyi védekezés mellett – az Országos Küldöttgyűlés ülésének megtartására. A Küldöttgyűlés döntött az Országos Etikai Bizottság tagjai, valamint alelnök megválasztásáról. Elfogadta az MKK új Alapszabályát, amely a kormányzati igazgatásról szóló törvény módosításainak megfelelő szabályokat tartalmaz. Módosította az MKK Választási Szabályzatát, amelynek eredményeként több, időközben megszűnt területi etikai bizottsági tag mandátumának betöltése vált lehetségessé.

Az Elnökség korábbi döntése alapján a Magyar Nemzeti Levéltár „A nemzet emlékezete” című kiállítására ingyenes jegyeket biztosított a tagság részére, amelyet közel háromezer tagtársunk vett igénybe. A jegyek a kiállítás újranyitását követően felhasználhatók.

A Levéltárral megkötött együttműködési megállapodás keretén belül 2020 év végén kiadásra kerül a Fejezetek a Magyar Közigazgatás történetéből című sorozat újabb kötete, a Trianon utáni időszak közigazgatásáról.

Az előttünk álló időszakban a legfontosabb cél saját és honfitársaink egészségének megőrzése, az ennek megfelelő igazgatási feladatok megfelelő ellátása, a lakosság részére biztonságos igazgatási szolgáltatások biztosítása. A járványügyi igazgatásban dolgozó kollégáinkra különösen nagy nyomás nehezedik. Rendkívüli leterheléssel dolgoznak más hivatásrendben dolgozó, közszolgálati feladatokat ellátó honfitársaink, az egészségügyben, rendvédelemben, köznevelési intézményekben.

Az MKK továbbra is elkötelezett a közszolgálati értékek védelme mellett, amelyekre ezekben az időkben különösen nagy szükség van. Elkötelezettségünk, felelősségvállalásunk, példamutatásunk és tisztességünk erőt adhat a járvány elleni küzdelemben is.

Vigyázzunk magunkra és egymásra.

Országos Iroda

Elnökségi ülés – 2020. október

Az MKK Országos Elnöksége 2020 október utolsó hetében ülést tartott az MKK működését érintő kérdések megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala érdekében.

Az ülés első felében az MKK díjadományozási ügyeiben döntött a testület, továbbá értékelte a kiírt szakmai és művészeti pályázatokat is. A díjakról és a pályázati eredményekről az érintettek hamarosan értesítést kapnak.

A járványhelyzet miatt 2020. évben az MKK is arra kényszerült, hogy a tagoknak betervezett területi és központi programokat módosítsa és az egészség megőrzését valamint a járványvédelmi elvárásokat is biztosító programokat vagy juttatásokat tudjon kínálni tagjai részére.

Az Országos Elnökség ennek elősegítésére döntött a költségvetési tételsorok közötti átcsoportosításról. A tervek szerint a pénzmaradványból az MKK a járványügyi védekezéshez kapcsolódó eszközöket szerez be, amelyet a munkáltatók útján juttat el a járványveszélynek leginkább kitett tisztviselőknek.

A Magyar Nemzeti Levéltárral kötött megállapodás alapján a Kar tagjai részére ingyenes jegyeket biztosít „A nemzet emlékezete” című kiállításra. Az eddigi tapasztalatok rendkívül kedvezőek, nagy az érdeklődés a jegyek iránt, így az MKK további jegyek vásárlásáról döntött.

A fentieken túl folytatódik a Levéltárral megkezdett – közigazgatási szakmai tanulmánykötet kiadására irányuló – együttműködés is.

A járványhelyzet jelenlegi állása alapján az Elnökség úgy döntött, hogy ebben az évben nem tartja meg a hagyományos év végi díjátadó ünnepségét. A járvány elleni védekezés egyik fontos eleme a távolságtartás és a közösségi tevékenységek szükséges mértékűre szorítása. A szabályok és ajánlások betartása érdekében a díjátadót az MKK biztonságos keretek között kívánja megoldani, védve a kormánytisztviselők és családtagjaik, valamint a közigazgatással kapcsolatban kerülő állampolgárok egészségét is.

Országos Iroda

Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire!

MKK Küldöttgyűlés Budapesten

Az MKK Országos Elnöksége döntése alapján 2020. szeptember 18. napján az MKK Országos Küldöttgyűlése összehívására került sor. Az ülés a járványügyi előírások figyelembe vételével került megrendezésre.

Az ülést megtisztelte jelenlétével Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a kormányzás szolgálat, a haza és közjó szolgálata, amelyben döntő szerepe van a közszolgálati feladatokat ellátó tisztviselőknek. A közszolgálat fontos ismérve a kiválóság és etika találkozása, amelyről az MKK is tanúságot tett. A közszolgálat alapja az elhivatottság és szakmai színvonal megőrzése és fejlesztése, a jogszerűség és hatékonyság biztosítása. Elmondta, hogy a Kormány partnerként tekint az MKK-ra, amelynek keretében továbbra is támogatja, hogy elhivatottan végezze feladatait, bővítse az állami szervekkel való együttműködés lehetőségeit a tagság megelégedésére.

Az ülésen a Küldöttgyűlés megválasztotta az MKK tavalyi évben leköszönt alelnöke helyére új alelnökét, Bánóczy Gyula kormánytisztviselő személyében.

A Küldöttgyűlés megválasztotta továbbá az Országos Etikai Bizottság három új tagját, mivel több bizottsági tag mandátuma – jogviszonyuk megszűnése, illetve lemondás miatt - megszűnt az idei évben. A Küldöttgyűlés döntése alapján az MKK Országos Etikai Bizottság új tagjai dr. Zatykó Petra Viktória, dr. Fónagy-Virág Ákos és Pribanics András küldöttek.

A tisztségre történő érvényes és eredményes választásokat követően a Küldöttgyűlés elfogadta az MKK új Alapszabályát. Az Alapszabály előterjesztését és elfogadását - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény MKK-ra vonatkozó módosításai mellett – járványhelyzet esetére szóló működőképesség garantálása, valamint a tisztségviselők megbízatásával kapcsolatos alapvető szabályok pontosítása indokolta.

Az Alapszabály elfogadásán túl a Küldöttgyűlés két szabályzat módosításáról döntött, alapvetően a Csongrád-Csanád megye névváltozásból fakadó okok miatt. A Választási Szabályzat módosult a Területi Etikai Bizottsági tagok mandátuma megszűnése kapcsán a korábbi jelölt mandátumba lépése lehetőségének szabályozásával is

A Küldöttgyűlés az Alapszabálynak megfelelően elfogadta az MKK Országos Elnöksége, MKK Országos Etikai Bizottsága, valamint az MKK Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (új nevén Felügyelőbizottság) éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Az Elnökség beszámolójában kitért az MKK területi elnökségei által végzett kiemelkedő feladatra, amelynek keretében számos szakmai, kulturális és sport program megrendezésére került sor. Az idei év kapcsán a koronavírus járvány több tervezett programot meghiúsított, de az Elnökség továbbra is várja a javaslatokat a területi vagy országos szinten megvalósító programok kapcsán.

A jogszabály-előkészítés tekintetében a kormányzat egyre több esetben kéri és várja az MKK szakmai véleményét, ami előremutató a Kar erősítése tekintetében.

Kiemelt feladat továbbra is a hivatásetikával kapcsolatos képzés, tájékoztatás a tagság körében.

(Az Alapszabály és a módosított szabályzatok egységes szerkezetben a honlap Dokumentumok menüpont alatt olvashatók.)

 

Országos Iroda

Az MKK Fővárosi Területi Elnöksége ülése

Az MKK Választási Szabályzatának megfelelően, az MKK OVB döntése alapján a Fővárosi Területi Elnökség új alelnöke Pribanics András kollégánk. A Területi Elnökség az új összetételében megtartotta első ülését. A bemutatkozásokat követően az Elnökség megtárgyalta az alapvető működési kérdéseket, a kapcsolattartás és döntéshozatal rendjét. A működést érintő napirendet követően a fővárosi területi programterv áttekintésére és aktualizálására került sor.

A járványhelyzetre tekintettel valamennyi területi elnökség áttekinti a tervezett programokat, hogy az MKK szervezésében vagy közreműködésével megvalósuló rendezvények, szakmai programok mindenben megfeleljenek a járvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos szabályoknak.

Országos Iroda

Kulturális programajánlat

A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei

A Magyar Nemzeti Levéltár kiállítása

Egy nemzet története sorsfordulataiban érthető meg igazán. A történelem eseményei olykor látható, kézzelfogható, olykor pedig láthatatlan nyomokat hagynak bennünk és az utókorban.

A kiállítás célja, hogy bemutassa írott kulturális örökségünk legfontosabb dokumentumait, ezeréves közös múltunk mérföldköveit.

A Magyar Nemzeti Levéltár Magyarország legrégebbi és legnagyobb közgyűjteménye, a magyar államiság történetére vonatkozó legfontosabb írott kulturális örökség őrzője. Az intézmény célja és társadalmi felelősségvállalása, hogy kulturális kincseit minél több ember számára hozzáférhetővé tegye.

A kiállított eredeti iratok egy-egy korszakot, történelmi eseményt, sorsfordulót elevenítenek fel. A kiállítótér egy katedrális belső struktúráját követi, amelyben folyamatos panoráma-vetítés és rövidfilmek segítik a dokumentumok jelentőségének megértését térben, időben és történeti kontextusukban.

A kiállítás helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri palotája a budai Várnegyedben. (Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 2-4.)

A kiállításra a Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjai számára ingyenes jegyeket biztosít, melyek igénylésének módja a "Kedvezmények / Múzeumok" menüpont alatt elérhető.

További információkról a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján tájékozódhat: https://mnl.gov.hu/anemzetemlekezete.

Országos Iroda

Lendva–Mura–Dráva vízitúra

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége támogatásával 2020. augusztus 3. és 7. napja között a vállalkozó kedvű és kalandra vágyó tisztviselők és pénzügyőr kollégák Lendva–Mura–Dráva vízitúrán vettek részt. A túrára rutinos és kevésbé gyakorlott kollégák is jelentkeztek, de így is akadt kihívás mindenkinek a folyókon vagy a folyók mentén.

Az élménybeszámoló szerint a túrán minden volt, ami egy vízitúrán előfordulhatott: záporeső, mennydörgés, villámlás, áradó folyók, víz alatti akadályok és kánikula. Az akadályok és kihívások ellenére minden résztvevő egyetértett abban, hogy minden pillanat megérte.

Köszönjük a túravezető munkáját, a szervezők segítségét. Reméljük, hogy jövőre több túra támogatására lesz lehetősége a Karnak.

A képek nagyobb méretben a Magyar Kormánytisztviselői Kar Facebook oldalán megtekinthetőek!

Országos Iroda

Hivatásetikai Kódex az új belépő kormánytisztviselőknek

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése 2019. év végén fogadta el a Kar Hivatásetikai Kódexét.

A Hivatásetikai Kódex megismerése, szabályainak való megfelelés, az etikus munkavégzés a kormánytisztviselői hivatás egyik alapköve. A fenti cél érdekében a Kar Országos Elnöksége úgy döntött, gondoskodik arról, hogy a közszolgálatba újonnan belépő kormánytisztviselő kollégáink a Kódex egy példányát a kinevezéssel egyidejűleg megkaphassák. Ehhez természetesen a kormányzati igazgatási szervek vezetőinek, humánpolitikai szakembereinek a segítségét is kértük, és ezúton is köszönjük az általuk tanúsított együttműködést és segítséget. A Kódexeket folyamatosan juttatjuk el a közigazgatási szervek vezetői részére.

Nagy örömünkre a Kódexek átadása megkezdődött új kollégáink, az új MKK tagok részére.

A képen dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára adja át a kinevezési okmányt és a Hivatásetikai Kódexet a minisztérium újonnan kinevezett kormánytisztviselője, Varga Krisztián Bertalan részére.

Országos Iroda

Pályázati kiírás

Pályázati felhívás

az MKK TAGJAI RÉSZÉRE

a Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezésére

 

 1. Pályázat ajánlatkérőjének neve

Magyar Kormánytisztviselői Kar

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Telefon: +36 1 896-0929

E-mail: mkk@me.gov.hu

 1. Pályázat tárgya

A Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése

 1. Pályázat célja

A 2012. évben létrehozott Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése, annak érdekében, hogy az MKK iratain, rendezvényein saját, önálló arculattal jelenhessen meg.

 1. A Magyar Kormánytisztviselői Kar rövid bemutatása

A Magyar Kormánytisztviselői Kar a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete. Az MKK köztestületi feladatkörében elsődlegesen védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit. Megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, lefolytatja az etikai eljárásokat. Véleményezési és konzultációs és kezdeményezési jogköre van a kormánytisztviselőket, a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályok, szabályzatok tartalmával kapcsolatban. A fentieken túl részt vesz a tisztviselők képzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Kitüntetési javaslatokat tehet, díjat alapíthat. Az MKK által alapított díjak a kormánytisztviselői munka és életpálya díjazására szolgálnak. A tisztviselőket érintő joganyag véleményezése mellett az MKK felel a Hivatásetikai Kódex megalkotásáért és a tisztviselőket érintő etikai eljárások lefolytatásáért.

Az MKK országos és területi szervei útján valósítja meg a törvényben és Alapszabályában meghatározott feladatait.

A MKK célkitűzése a közigazgatásban foglalkoztatottak tisztviselők egységes, értékalapú hivatásrendje kereteinek kialakítása és ennek védelme. A kormánytisztviselői éthos megerősítése a kormánytisztviselők önszabályozásával, a tisztviselői munka társadalmi elismerése mellett.

 1. Az Ajánlatkérő elvárásai a logó kapcsán
 • A logónak tükröznie kell az MKK alapelveit és küldetését
 • Legyen közérthető
 • Hívószavai: hivatás, megbízhatóság, minőség, tisztesség
 • A logó legyen önállóan is hatékonyan alkalmazható az MKK azonosításához
 • Legyen hatékonyan alkalmazható online (weblap és közösségi média) és offline felületeken zajló kommunikációban is
 • Megjelenése, formai eszközrendszere és üzenete illeszkedjen az MKK szakmai-társadalmi szerepéhez, céljaihoz, a tisztviselői hagyományokhoz
 • Letisztult, modern formai megoldásokat mutasson
 • Ne legyen sematikus, megszokott klisékre építő
 • Színes, fekete-fehér és inverz formában, valamint különböző méretben egyaránt működőképes és alkalmazható legyen
 • Könnyű elektronikus felhasználhatóság
 1. A pályázat részletes tartalma

A beadott pályaműveknek minimálisan tartalmaznia kell a logó(k) grafiká(i)t, a hozzá tartozó fontkészletet, a színkódokat, alkalmazott formai megoldásokat, a logó használatának szabályait.

A logótervet egy színes (CMYK) és egy szürkeárnyalatos (monochrome), nyomtatható (max. A4-es méret) változatban részletesen kidolgozva kell megjeleníteni.

A logótervek kizárólag JPEG, PDF vagy grafikus fájlformátumban nyújthatók be.

A fájl mérete legfeljebb 5 MB lehet, felbontása pedig legalább 300 dpi.

A logótervek fájl elnevezésében is szerepelnie kell a Pályázó pontos nevének.

 1. Díjazás

A nyertes pályázó a logó felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – nettó 150. 000 Ft összegű díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes körű, a Magyar Kormánytisztviselői Kar általi kizárólagos felhasználásának jogát.

 1. Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be: MKK tag.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni. Amennyiben a nyertes Pályázó az értesítést követően 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, hogy tudomásul vette a Pályázaton való nyertességét, úgy az Ajánlatkérő jogosult új nyertest hirdetni.

 1. Pályázat benyújtásának módja

A pályázatot és mellékleteit kizárólag e-mailben kell benyújtani az alábbiak szerint:

E-mail: mkk@me.gov.hu

E-mail tárgya: „MKK logóterve” + Pályázatot benyújtó neve

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni.

A pályázatnak tartalmazni kell a Pályázó teljes nevét, lakcímét és az őt foglalkoztató államigazgatási, kormányzati igazgatási szervet, valamint nyilatkozatát arról, hogy

 • a logótervet ő alkotta
 • tudomásul vette a pályázatban kiírtakat
 • hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 1. Pályázat határideje

A pályázat benyújtási határideje 2020. szeptember 30. 12.00 óra

A határidő után beérkezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni. Az Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

 1. A pályázat elbírálása

A formai szempontból érvényes pályaműveket az Országos Elnökség bírálja el. A pályázatok tartalmi elbírálása az 5. pontban megfogalmazott szempontok, elvárások alapján történik. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázaton ne hirdessen nyertest. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről. Az Ajánlatkérő döntése ellen kifogásnak helye nincs. A benyújtott logóterveket nem küldjük vissza a pályázónak. A nem nyertes pályatervek a későbbiekben szabadon felhasználhatóak.

 1. További feltételek

A pályázaton nyertes logóhoz fűződő felhasználói jogok a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik, a pályázó a pályázati anyag elküldésével ezt automatikusan elfogadja.

Az Ajánlatkérő a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg. A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az Ajánlatkérővel szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Az Ajánlatkérő kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A közízlést vagy törvényeket, ill. jogszabályokat sértő, becsületsértő, vagy harmadik fél szerzői jogát vagy egyéb jogait sértő pályázatokat kizárjuk az elbírálásból. Visszavonjuk a nyertesként kiválasztott pályázatot, amennyiben utólag kiderül, hogy ezen feltételeknek nem felel meg, illetve a pályázatban leadott, a logótervre vonatkozó bármilyen információ hamisnak bizonyul.

A pályázatot benyújtókra vonatkozó személyes információkat – a név és intézmény kivételével – nem osztunk meg harmadik féllel a pályázó hozzájárulása nélkül.

Az elbírálási folyamattal kapcsolatos megkereséseket nem tudunk fogadni.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS