Pályázati kiírás: „Közügy-irat 2021”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2021. (III.12.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat 2021” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A pályamű műfaja mininovella, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme:  maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa:   Times New Roman

Betűméret:    12-es

Sorköz:          1,5

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A címmel ellátott pályaműveket elektronikusan kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

  • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
  • a pályázó által kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatot és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. C.ép. VI.em.) is meg kell küldeni.

A felhasználási szerződés letölthető innen.

A felhasználási szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A felhasználási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2021. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

  I. díj:             40.000 Ft értékű utalvány

 II. díj:             30.000 Ft értékű utalvány

III. díj             20.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2021. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2021. december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.

 

Országos Iroda

MKK Országos Elnöksége februári ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2021. február 17. napján ülést tartott, a 2021. évi feladatok megfelelő tervezése, a munkaterv elfogadása érdekében.

Az Elnökség a tervezés során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Kar a rendelkezésére álló források egy részét a 2021. évben a koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel használja fel. Ezen túl a programok tervezése során rugalmas kereteket állapított meg, bízva abban, hogy a járvány elleni védekezés újabb szakasza eredményesen zárul és lehetővé válik a személyes jelenléthez kötődő rendezvények, képzések lebonyolítása is, az online tréningek megtartása mellett. A tavalyi évben megtartott online kommunikációs tréningek kiváló tapasztalatai alapján indokolt ezek folytatása, akár más szakmai területeken is.

Az online képzési és oktatási lehetőségeket folyamatosan keresi az Elnökség, amelyhez nagy segítséget kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakembereitől is.

Az elmúlt években már sikeressé vált, hagyományteremtő céllal kiírt pályázatok kiírása mellett döntött az Elnökség, így a tervek szerint novellaíró, fotó- és gyermekrajz-pályázat meghirdetésére is sor kerül. Ezekről a honlapon és az MKK Facebook oldalán tudnak majd tájékozódni.

A 2019. és 2020. években kiadott közigazgatástörténeti kötetek folytatása is várható, amelyet a Kar a Magyar Nemzeti Levéltárral közös kiadásban jelentet meg.

A Közügy-iratok címmel 2020. évben megjelent antológia újabb kötetének kiadását is tervezi az MKK, amely természetesen függ az idei pályázatokon beérkező művek számától is.

Az MKK informatikai rendszereinek megfelelő működtetése továbbra is meghatározó fontosságú feladat, így az Elnökség kiemelt célkitűzésként határozta meg az erre vonatkozó együttműködések, üzemeltetési kérdések keretei közötti végrehajtást.

Az Elnökség döntése alapján a 2020. évi és 2021. évi díjazottak átadó ünnepségét a járványhelyzet alakulásától függően közös ünnepség keretében szervezi majd meg. Mivel a pandémiával összefüggő intézkedések időbeli ütemezést még nem tettek lehetővé, így az Elnökség úgy döntött, hogy javasolja a Küldöttgyűlésnek a Díjadományozási Szabályzat módosítását, részben a díjadományozás felterjesztése rendjének gyorsítása, másrészt az ünnepség időpontjának meghatározása tekintetében.

 

Országos Iroda

A Magyar Kormánytisztviselői Kar logója

Az MKK Országos Elnöksége 2020. évben pályázatot írt ki tagjai részére az MKK új logójának megtervezésére.

A pályázatra 27 pályázótól 46 darab pályamű érkezett.

Az Országos Elnökség döntése alapján az MKK új logója:

Reméljük, hogy a járványveszély elmúltával az MKK logója megjelenik a területi MKK rendezvényeken és szakmai programokon, valamint az MKK által támogatott szakmai kiadványokon.

Az MKK a logó védjegyoltalmának bejegyzését kérte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától.

Köszönjük valamennyi pályázatot benyújtó MKK tag munkáját!

 

Országos Iroda

Az MKK 2020. évi szakmai tanulmányíró pályázat eredményhirdetése

Az MKK Országos Elnöksége a 2020. évben kiírt „A közigazgatás informális szabályrendszere a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások)” tanulmánypályázat eredményét az alábbiak szerint állapította meg:

I. helyezett

Borsay Tamás

Budapest Főváros Kormányhivatala

II. helyezett

dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

III. helyezettek

dr. Hajdu Sándor

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal

Tóth Szabolcs

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nagyon köszönjük valamennyi pályázó színvonalas pályaművét, a díjazottaknak gratulálunk.

A díjazott kollégák személyes köszöntését az Országos Elnökség a járványhelyzet megszűnését követően megrendezésre kerülő éves díjátadó ünnepségen tervezi.

 

Országos Iroda

A „Közügy-irat 2020” mininovellaíró pályázat eredményhirdetése

A novellaíró pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a pandémiás helyzet nem adott lehetőséget, azonban az MKK Országos Elnöksége a beérkezett pályaművek alapján az alábbi eredményt állapította meg:

I. helyezett

Pohánka Edit (Vas Megyei Kormányhivatal)

Minden rendben lesz!

II. helyezett

Vincze Rita (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

Harminc perc

III.helyezett

dr. Smiri Sándor (Békés Megyei Kormányhivatal)

B.A.K.A.-2020

 

Különdíjasok

Vígh Zoltán (Zala Megyei Kormányhivatal)

Segíteni akarok!

Boldizsárné Molnár Krisztina Zsuzsanna (Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság)

Az elhivatott

Nagyné Szatmári Beáta (Békés Megyei Kormányhivatal)

Genius loci

 

A pályázaton részt vett további novellák:

dr. Tószegi Sándor (Zala Megyei Kormányhivatal)

Az utolsó napok egyike

dr. Hajdu Sándor (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal)

Negyvenkét év

dr. Ónodi-Szabó Ádám (Innovációs és Technológiai Minisztérium)

Az MI Moonshot Projekt

dr. Horváth Márton (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság)

Közügy-irat

Váry-Nagy Judit (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

Pályaválasztás

Lukács Mónika (Vas Megyei Kormányhivatal)

„Kapcsoltam”

Oláh György Rudolf (Budapest Főváros Kormányhivatala)

Én a robot?

Szakál Magdolna (Békés Megyei Kormányhivatal)

Janusnak lenni

Mészárosné Sándor Gabriella (Baranya Megyei Kormányhivatal)

Egy-éjszakás kaland

Varga-Nagy Edit (Budapest Főváros Kormányhivatala)

Nyolcaska históriája

Nemes Dóra (Fejér Megyei Kormányhivatal)

Pszt!

Gonda Diána (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

A halottlátó

Majoros Péter (NAV, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága)

Hullámvasút

Fallmann Edit (Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Gesztenyefák

dr. Gáspár Klára (Pest Megyei Kormányhivatal)

Közügy-irat 2020/Hivatástudat más szemszögből

Pazsiczki Imre (Pest Megyei Kormányhivatal)

Artúr utazása

 

Minden kedves pályázónak köszönjük munkáját, a díjazottaknak gratulálunk!

 

Országos Iroda

A „Közszolgálati Életútért Emlékérem” és A Köz Szolgálatért Díszoklevél” kitüntetések adományozása

A 2020. év rendhagyó jellegű volt mindannyiunk számára, azonban az MKK Országos Elnöksége a Díjadományozási Szabályzata szerint az MKK területi elnökségei felterjesztései alapján döntött a díjak odaítéléséről.

 

Az MKK Országos Elnöksége „Közszolgálati Életútért Emlékérem” kitüntetésben részesítette:

 

- Zsigray Árpádot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal hivatalvezetőjét

- Géczi Ferencet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága főosztályvezetőjét

- dr. Illés Editet a Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály volt osztályvezetőjét.

 

 Az MKK Országos Elnöksége „A Köz Szolgálatért Díszoklevél” kitüntetésben részesítette:

 

dr. Ferencz Gyula Magyar Államkincstár, Baranya Megyei Igazgatósága osztályvezetőjét

Hugyik Mária Magyar Államkincstár, Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság referensét

Czeglédi Sándor Békés Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály főosztályvezetőjét

dr. Becsei Éva Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala Közegészségügyi-járványügyi felügyelőjét

Patakiné Farkas Ágnes Miskolci Tankerületi Központ, Jogi és Humánpolitikai Osztály osztályvezetőjét

dr. Szántó Mária Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala  járási hivatalvezetőjét

Szentkutiné Sági Gyöngyi Magyar Államkincstár, Fejér Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési felülvizsgálati referensét

Turák Julianna NÉBIH, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Igazgatási szakügyintézőjét

dr. Hazafi Zoltán Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály Vezető kormányfőtanácsosát

Cser Ágnes Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Adóügyi főreferensét

dr. Gaál Györgyné Agrárminisztérium, Erdőgazdálkodási Főosztály Nyugalmazott szakmai főtanácsadóját

Szilágyi Károlyné Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság titkársági ügyintézőjét

Bozsanitz Zoltánné Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság osztályvezetőjét

Villásné Vajkó Erzsébet Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjét

dr. Lajkó Gabriella Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály Járási tisztiorvosát

Némethné Fülöp Ágnes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélkapcsolati osztályvezetőjét

Tóthné Szívós Orsolya Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Jászberényi Járási Hivatala, Kormányablak Osztály Kormányablak ügyintézőjét

Erdélyiné Kelemen Ágnes Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály Hatósági szakügyintézőjét

Hegedűs Melinda Magyar Államkincstár, Nógrád Megyei Igazgatóság Lebonyolítási referensét

Nagy Gábor Dezső Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály osztályvezetőjét

Pató Anna Mária Érdi Tankerületi Központ hivatalvezető-helyettesét

Bene Győző Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjét

Kósa Bertalan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőjét

Kovács Gabriella Éva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága folyószámla-kezelési és Végrehajtási igazgatóhelyettesét

Szele Adrienn Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága Humánigazgatási kiemelt referensét

Balog Lászlóné Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét

dr. Varga Andrea Mária Zala Megyei Kormányhivatal, Keszthelyi Járási Hivatala hivatalvezetőjét.

 

Az elmúlt évben nem volt lehetőségünk a díjadományozási ünnepség megtartására, így a tervek szerint arra a járványügyi korlátozások feloldását követően kerülhet sor. A díjazott kollégákat a díjadományozás tényéről értesítettük, a díjazásról – a rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül – gondoskodtunk.

Gratulálunk a díjazottjainknak és reményeink szerint az idei évben személyesen is találkozhatunk.

 

Országos Iroda

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati kiírása

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

A pályázati felhívás megtekinthető és a pályázat benyújtható a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén (https://palyazat.bm-tt.hu/).

Országos Iroda

Fővárosi Nagycirkusz online gálaműsor közvetítés

A Fővárosi Nagycirkusz idén 50. éves épületének megnyitása előtt tisztelgő Cirkusz50 gálaműsort a Fővárosi Nagycirkusz 2021. január 14-én (csütörtökön) 19 órától élőben közvetíti a hivatalos Facebook oldalán és YouTube csatornáján.

A közvetítés az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.facebook.com/events/1695987130562734

https://youtu.be/KGLW_jQesoo

Országos Iroda

Karácsony

Felhívás kérdőív kitöltésére - Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem más egyetemekkel közösen "E-learning és digitális oktatás" témakörben kérdőíves kutatást végez.

Mind a munkáltatói jogkört gyakorlóknak, mind a tisztviselőknek lehetőségük van arra, hogy a közigazgatási tapasztalataik átadásával, a kérdőív kitöltésével a kutatást támogathassák.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://felmeres.gtk.szie.hu/index.php/789258

A kérdőív link böngésző ablakába történő bemásolásával érhető el, a kitöltés 10-15 percet vesz igénybe.

A kérdőív 2020. december 30-ig tölthető ki.

 

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS