Pályázati kiírás

„Szüleim munkában”- gyermekrajz

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2024. (V.7.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Szüleim munkában” címmel rajzpályázatot hirdet a kormánytisztviselők és tisztviselői státuszú foglalkoztatottak gyermekeinek.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be a 3-14 éves korú gyermeke(i) nevében, aki az MKK tagja. A pályázatot benyújtó lehet a gyermek törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője. Olyan gyermek készíthet pályázatot, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét még nem.

A pályamunka részletei

A pályázati kiírás az alábbi három korcsoportra vonatkozik:

  • 3-6 évesek
  • 7-10 évesek
  • 11-14 évesek

A pályamunka témája a gyermekek látásmódjának bemutatása: hogyan látják a közigazgatásban kormánytisztviselőként vagy tisztviselői státuszú foglalkoztatottként dolgozó szülőjük feladatát, mindennapi tevékenységét, munkájuk eredményét. Az elkészített pályamű: rajz, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan gyermekrajz nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve közlési jogával más személy vagy szervezet nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályamű terjedelme: maximum egy A/3 vagy  A/4-es oldal

Technikája: tetszőleges szabadkézi technika (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, tempera, filctoll, stb.) A4 vagy A3 méretű papírra készített kétdimenziós (nem térbeli) alkotást várunk.

A pályaművek hátoldalára kérjük, hogy olvashatóan írják rá a gyermek nevét, életkorát, a szülő nevét és munkahelyének címét.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan és postai úton is szükséges megküldeni.

Elektronikusan: az mkk@ktm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

Postai úton: a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. C. épület. VI. emelet címre kérjük megküldeni, továbbá a borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni.

Az elektronikus úton megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

  1. a gyermek nevét és korát, továbbá az MKK tag szülő(k) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
  2. a pályázó helyett nyilatkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője, illetőleg arról, hogy a gyermek koránál fogva a pályázaton jogosult részt venni. Emellett nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművet kizárólag a gyermeke alkotta (szkennelt dokumentumként),
  3. a pályázó helyett nyilatkozó szülő nyilatkozatát az alkotó, valamint a szülő adatainak nyilvántartásához való hozzájárulásról a pályázati eljárással összefüggésben (szkennelt dokumentumként),
  4. a pályázó nevében kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatokat (2. és 3.) és a felhasználási szerződést (4.) eredetben az MKK postacímére is meg kell küldeni.

Az MKK minden megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó a pályamű felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja. A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel összefüggésben a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2024. augusztus 31.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása mind a három kategóriában

  1. díj:                  legalább 20.000 Ft értékű utalvány/ajándékcsomag
  2. díj:                  legalább 15.000 Ft értékű utalvány/ajándékcsomag
  3. díj:                  legalább 10.000 Ft értékű utalvány/ajándékcsomag

A pályázat elbírálási határideje

2024. szeptember 30.

A pályázat kapcsán a díjátadó rendezvény várható időpontja

2024. november/december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján és közösségi oldalán közzétesszük. A díjnyertes alkotások az MKK kiadványában is megjelentetésre kerülhetnek.

További fontos tudnivalók

A három életkori kategóriában meghirdetett pályázaton minden gyermek csak egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@ktm.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.

Minden érdeklődőnek eredményes alkotómunkát kívánunk!

Budapest, 2024. május 23.