Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 6/2021. (III.12.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Gyermekrajz-pályázat 2021” címmel rajzpályázatot hirdet a kormánytisztviselők gyermekeinek.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be a 3-tól 14 éves korú gyermeke(i) nevében, aki az MKK tagja. A pályázatot benyújtó lehet a gyermek törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője. Olyan gyermek készíthet pályázatot, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét még nem. 

A pályamunka részletei

A pályázati kiírás az alábbi három korcsoportra vonatkozik:

  • 3-6 éveseknek „Az én családom”
  • 7-10 éveseknek „Mi a legjobb dolog a világon?”
  • 11-14 éveseknek „Mi leszek, ha nagy leszek?”

A pályamunka témája a gyermekek látásmódjának bemutatása: hogyan látják a családjukat, mit gondolnak a világról, és milyen foglalkozást választanának maguknak napjainkban. Az elkészített pályamű: rajz, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan gyermekrajz nyújtható be, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve közlési jogával más nem rendelkezik.

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

Egy szerző csak egy művel indulhat.

A pályamű terjedelme: maximum egy A/3 vagy A/4-es oldal

Tetszőleges szabadkézi technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, tempera, filctoll, stb.) A4 vagy A3 méretű papírra készített kétdimenziós (nem térbeli) alkotást várunk.

A pályaművek hátoldalára kérjük, hogy olvashatóan írják rá a gyermek nevét, életkorát, a szülő nevét és munkahelyének címét.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan és postai úton is szükséges megküldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre, kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

Postai úton: a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. C. épület. VI. emelet címre kérjük megküldeni, továbbá a borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni.

Az elektronikus úton megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

  • a gyermek nevét és korát, továbbá a szülő MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
  • a pályázó helyett nyilatkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője, illetőleg arról, hogy a gyermek koránál fogva a pályázaton jogosult részt venni. Emellett nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművet kizárólag a gyermeke alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
  • a pályázó nevében kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatokat és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére is meg kell küldeni.

A felhasználási szerződés letölthető innen.

A felhasználási szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a „pályázó” felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A felhasználási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2021. augusztus 31.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása mind a három kategóriában

  I. díj:                         20.000 Ft értékű utalvány

 II. díj:                         15.000 Ft értékű utalvány

III. díj:                         10.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2021. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2021. december, a díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, a díjazottak nevét az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

A három életkori kategóriában meghirdetett pályázaton minden gyermek csak egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.