Területi elnökök munkaértekezlete

Az idei évben második alkalommal, 2024. május 29. napján került sor a területi elnökök munkaértekezletének megtartására, valamennyi területi elnök jelenléti részvételével. 

A területi közgyűléseket érintő rendezvények kapcsán felmerült szakmai érvek-ellenérvek ütköztetésén túl a vezetők műhelymunka keretében vitatták meg a támogatás felhasználásának sarokpontjait és az egységes jogalkalmazás érdekében a további munka irányvonalát.

Ezen túlmenően a jelen lévők információt cseréltek a hatályos jogszabályok egységes gyakorlati alkalmazásának indokoltságáról, illetve az együttműködés további területeit is körvonalazták.