Elnöki köszöntő

Tisztelt Országos Küldöttgyűlés, valamennyi Tagtársunk!

Kérem, engedjétek meg, hogy Magyar Kormánytisztviselői Kar november 29-30-án lezajlott országos választása és december 15-i tisztújító alakuló ülése után valamennyi megválasztott tisztségviselő társam nevében megköszönjem a bizalmat.

Nagy várakozás, sok izgalom és talán kicsit a reméltnél hosszabb idő után 2023. november 11-én tűztük a választást, melyet olyan fontos mérföldkövek után tehettünk meg, mint magának a választási rendszerünknek és tagnyilvántartó programunknak, az úgynevezett MKK IR-nek a megálmodása, fejlesztése és tesztelése, továbbá a Kormányzati Személyügyi Rendszernek, vagy ahogyan az elmúlt időszakban többször, több fórumon is hivatkoztunk rá, a KSZDR-nek adatátadásra alkalmassá válása. A finisben végrehajtott további fejlesztések, adatfelvitelek és egyeztetések után bátran vállalhatták nemcsak jelöltjeink, hanem maga az informatikai rendszer is a megmérettetést, azt, hogy sikeres és eredményes választást tudtunk bonyolítani, történetünkben először teljesen elektronikus formában. A „hőskor” első teljesen papíralapú, a második ciklus hibrid módszere után ma olyan rendszerünk van, ami a választások lebonyolításán túl hosszú távra megoldotta a tagnyilvántartásunk vezetését is, megfelelő karbantartás esetén.

Választókerületeinkben sikerült az országos küldötteken túl a területi tisztségekre is jelölteket állítani és mindenhol rendben lezajlottak a jelöltnek jelentkezéseken túl az ajánlások megfelelő számban, továbbá mindenhol érvényes és eredményes volt a szavazás is. A 80 fős országos küldöttgyűlés valamennyi mandátumát megszerezték, továbbá sikerült mindenhol betölteni a területi tisztségeket is, így időközi választást eredménytelenség miatt egyetlen választókerületben sem kell tartanunk.

Most azzal a várakozással köszöntöm minden Tagtársunkat, hogy amikor a következő választás idején számot kell adnom az elvégzett munkáról, ugyanúgy állhatok előttetek, mint ahogy azt két tiszteletbeli elnökünk is tehette annak idején.

Jávor elnök úr, aki a megalakulás nehéz perceiben, a hivatásrendünk legújabb kori történetében a még alig ismert köztestületi lét alapjait szilárdan lefektette és következetesen végigvitte a megalakuláson túl akkori alapszabályunk, hivatásetikai kódexünk és egyéb alapdokumentumaink megszövegezését, melyek európai összehasonlításban is megállták a helyüket.

Aztán jött a következő ciklus és ebben a ciklusban olyan elnököt kaptunk, aki mind a területi, mind pedig a központi közigazgatás olyan elismert szakembere, akinek a nyomdokaiba lépni nemcsak megtiszteltetés, de óriási felelősség is. Felelősség, mert Palich Etelka állami vezetőként saját szakterületén, a területi közigazgatás irányításában amellett, hogy kimagasló szakmai elismertségre tett szert, olyan empátiával fordult és fordul mindig a tisztviselők felé, ami példaértékű, számomra mindenképp.

Abban a szerencsében volt részem, hogy mindkettőjük mellett alelnökként vehettem részt a Kormánytisztviselői Kar munkájában, Elnök asszonnyal pedig ez év márciusától ügyvezető alelnökként még szorosabb lett a kapcsolatom, hiszen az elmúlt hónapokban az ő segítsége, támogatása nélkül sokkal nehezebb lett volna a felkészülés a kar és saját magam számára is a választásokra, ezért is hálával tartozom neki.

Ennek megfelelően igyekszem a megkezdett munkát az elődök szellemisége, a lefektetett alapok mentén végezni és erre a feladatra hívtam és kértem a megválasztott tisztségviselőket is.

Az elmúlt évek mindenki által ismerten nehezek voltak, először a covid világjárvány idején voltunk kénytelenek mellőzni azokat a társas kapcsolatokat, melyek az ilyen fajta szakmai közösségi szerveződésnek is kárára voltak, mint a mi testületünk korábban jól bevezetett és bevált formái, majd a covid után a szomszédunkban zajló háború árnyékában a költségvetési források szűkülésével kellett szembenéznünk.

Éppen ezért kiemelt feladatomnak tekintem és ehhez keresem a társakat és a lehetőségeket, hogy a már hagyományossá vált szakmai konferenciákat, képzéseket, időnként összetartó közösséget formáló  rendezvényekkel kiegészítve folytassuk és ahol kell felelevenítsük.

Alakuló ülésünk elején nem véletlenül tértem ki rá és köszöntöttem külön körünkben a legfiatalabb országos küldöttgyűlési tagot, mert hivatásrendünk érezhetően küzd a fiatalok hiányával és annak valamennyi következményével. Ezért fontosnak tartom, hogy lehetőségeinkhez képest térképezzük fel és próbáljunk megoldási javaslatokat adni erre a problémára a magunk lehetőségei mentén.

Továbbra is meghatározó feladatunk a szakmai érdekképviselet körében a jogalkalmazói alapfeladatunkban, a tényleges közigazgatási munkában felhalmozódott sokéves tapasztalatok átadása, közvetítése, a jó gyakorlatok terítése és újabb lehetőségek feltárása.

Az elkövetkező időszakban az önállóvá váló és részben újjáalakuló közigazgatási tárca az „együttműködés kultúrájának” következetes megvalósítását tűzte ki céljául és ebben úgy érzem a Magyar Kormánytisztviselői Karra a közigazgatás vezetése a továbbiakban is számíthat.

Végezetül engedjétek meg, hogy az előttünk álló feladatokhoz kitartást, következetes és elkötelezett munkát, de mindenek előtt jó egészséget, a közelgő ünnepekre pedig áldott, meghitt pillanatokat kívánjak mindenkinek!

Budapest, 2023. december 15.

Dr. Ugodi Andrea 

elnök