A Karról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2012. július 1-jei hatállyal létrehozta a Magyar Kormánytisztviselői Kart (továbbiakban: Kar).

 

2019. március 1-jétől a Kar szervezeti és működési kereteit a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) XII. fejezete szabályozza.

 

A Kit. 76. § (1)-(3) bekezdései alapján a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete, amely jogi személyiséggel rendelkezik. Az MKK kötelező tagsági jogviszony alapján működik. A kormánytisztviselő a kinevezéssel válik az MKK tagjává.

 

Az MKK szervezetével és működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat – a Kit. mellett – az MKK Alapszabálya tartalmazza.