Hivatásetikai és integritás konferencia 2019.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2019. október 29. napján „Integritás és hivatásetikai elvárások az új tisztviselői joganyag tükrében. A szervezeti kultúraváltáshoz kapcsolódó etikai elvárások” címmel konferenciát rendezett az MKK etikai bizottságai tagjai és integritás tanácsadók részére.

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény jelentősen átalakította a közszolgálati szabályozás eddigi koncepcióját, alapjait és a tisztviselőket érintő elvárásokat. A tisztviselői jogviszonnyal összefüggő lényeges elemek szabályozása az új joganyag alapján keretjelleggel történik és a jogviszony tartalmának jelentős részére kiható szabályrendszerek kimunkálását a törvény a munkáltatói szintre helyezte.

 

Ennek eredményeként a kormányzati igazgatási szervek – figyelemmel az irányítási jogkört gyakorló szervezetek utasításaira is – maguk alakíthatják ki a jogviszony létesítéséhez, annak gyakorlásához, az illetményhez, képzéshez kapcsolódó szabályrendszereiket, amelyek mindenképpen befolyásolják a tisztviselői munkát, az tisztviselőket érintő kötelezettségeket az ebből adódó hozzáállást, felelősségvállalást.

 

Figyelemmel arra, hogy az új szabályrendszer eredményeként létrejövő struktúrák jelentősen befolyásolhatják a tisztviselők munkakörnyezetét, belső kapcsolatrendszereket, hivatáshoz kapcsolódó külső és belső elvárásokat, indokolt a hivatásetikai és ehhez kapcsolódóan az integritási kérdések áttekintése.

 

A megváltozott jogszabályi környezet újfajta szervezeti kultúrát igényel, amelynek szerves része a tisztviselőket érintő etikai elvárások egyértelműsítése, pontosítása és a gyakorlatban felmerült kérdések egyértelművé tétele.

 

A Kit. a hivatásetikai elvárások tekintetében is hozott tartalmi változást, ezen túl megteremtett a jogviszonyhoz kapcsolódó érdemtelenség jogintézményét is. Az etikai, az érdemtelenséggel összefüggő és fegyelmi kérdések elhatárolása, pontos meghatározása alapvető kérdése a tisztviselői jogviszonynak, amelyet az etikai kérdésekkel érintett tisztviselőknek, munkáltatói jogokat gyakorlóknak és az integritás tanácsadóknak is egységesen, azonos módon kell értelmezni.

 

A konferencia célja az eddigi tapasztalatok közkinccsé tétele, az egységes etikai elvárásokkal kapcsolatos párbeszéd megalapozása és a szervezeti kultúrába illeszthető és illesztendő normatív szabályok feltárása, értelmezése volt.

 

A konferenciát Palich Etelka az MKK elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva az ember felelősségét az etikai elvárások tiszteletben tartása kapcsán. A tisztviselői lét olyan, mások által is elvárt magatartásminták megismerését és tiszteletben tartását követeli meg, amely alkalmas a közszolgálati ethosz erősítésére.

 

A konferencia moderátori feladatait dr. Jávor András, az MKK tiszteletbeli elnöke látta el, aki maga is hangsúlyozta az etikai szabályok megismertetésének, értelmezésének fontosságát.

 

A délelőtti program keretében dr. Szabóné dr. Gál Marianna az NVSZ főosztályvezető-helyettese ismertette az NVSZ integritásirányítási rendszert érintő nemzetközi tapasztalatait, az integritással kapcsolatos nemzetközi együttműködési fórumokat és az azokon elért eredményeket. Előadásában az integritási kérdések új vetületeiről, az együttműködés további lehetőségeiről is tájékoztatást adott.

 

Dr. Benkő János nyugalmazott főtanácsos az önértékelési rendszer tapasztalatairól tartott előadást, amelyben ismertette a rendszer kialakításával kapcsolatos elvárásokat, a vezetői szerepkörrel kapcsolatos kiemelt feladatokat. Előadásában a közszolgáltatásokat ellátó intézményekkel kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolt, kitekintést adva az állami feladatot ellátó szervezetek integritási kérdéseire is.

 

Dr. Klotz Péter az NKE egyetemi adjunktusa, mint az integritási továbbképzések szakfelelőse mondta el a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatait, és a jövőbeli terveket. Biztató, hogy a legtöbb kormányzati igazgatási szerv integritás tanácsadója részt vet és részt vesz az NKE szakirányú képzésén vagy továbbképzésein.

 

Dr. Radich Orsolya, a Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója az etikai, integritási szabályok munkáltatói oldalát mutatta be, hogy milyen elvárások mentén és hogyan kezelik a munkáltatók a fenti kérdéseket, milyen területekre helyezik a hangsúlyokat.

 

A konferencián célunk volt, hogy a résztvevők betekintést kaphassanak más kamarai etikai elvárásokról és eljárásokról. A Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, dr. Virág Rudolf az MKK gyakorlatáról, szabályozási lehetőségeiről és a kamarai működéséről tartott előadást.

 

A délutáni szekcióban az etikai, integritási kérdések gyakorlati megközelítésére helyezték az előadók a hangsúlyt.

 

Cvhojkáné dr. Török Eszter, a Baranya Megyei Kormányhivatal integritás tanácsadója kormányhivatali tapasztalatai alapján a további jogviszonyok értékelése, létesítése tárgykörében tartott előadást, figyelemmel a Kit. megváltozott szabályaira.

 

A Fővárosi Etikai Bizottság elnöke, dr. Órai Győző Zoltán a legnagyobb tagsági körrel rendelkező fővárosi terület etikai ügyeiről, azok kezeléséről adott gyakorlati tájékoztatást, konkrét jogértelmezési problémákat is érintően.

 

A munkáltatói és etikai elvárásokat integráló szemléletet és az ezzel kapcsolatos hivatali gyakorlatot, módszereket ismertette dr. Németh Andrea, a győri Járási Hivatal vezetője, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottság elnöke. Előadásában hangsúlyozta, hogy vezetői oldalról milyen területek erősítését és milyen módszertanok bevezetését tartja indokoltnak és szükségesnek annak érdekében, hogy a tisztviselők megismerjék a Hivatásetikai Kódex szabályait.

 

Dr. Szigethi Orsolya, az MKK Országos Etikai Bizottsága elnöke a Hivatásetikai Kódex tervezett módosításairól tartott előadást, amely döntően az eljárási szabályok változtatására irányul, a korábban megküldött javaslatok és vélemények alapján.

 

A konferencia zárásaként több felszólalásban jelezték a résztvevők a Kit. alkalmazásához kapcsolódó gyakorlati módszertani anyagok fontosságát, az együttműködés hangsúlyosabbá tételét, amely alapja a közös munkának.

 

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálat segítségét, az előadók kiváló előadásait és a jelenlévők aktív részvételét.

 

 

Országos Iroda

 

Csapatépítő Közösségi Nap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága a Magyar Kormánytisztviselői Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Elnökségének közreműködésével 2019. október 10-én Csapatépítő Közösségi Napot szervezett a nyíregyházi Kemence Csárdában.

 

A rendezvény legfőbb célkitűzése a csapatépítés, a közösségi kohézió erősítése volt. A csapatépítő eseményen a megyei Igazgatóság szinte valamennyi kormánytisztviselője részt vett. Az együtt eltöltött idő alkalmas volt arra, hogy a kollégák a hivatali kereteken kívüli kapcsolatait és a csapatszellemet erősítse, növelve ezzel is a hivatali összetartást, a közös célért való munka fontosságát.

 

 

Országos Iroda

 

Közigazgatás-történeti konferencia a Magyar Nemzeti Levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár a Magyar Kormánytisztviselői Karral együttműködve ebben az évben is megrendezi az immár hagyományossá váló közigazgatás-történeti konferenciáját, amelyre tisztelettel várja az Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjait.

A konferencia témája:

"Trianon és a magyar közigazgatás"

A konferencia időpontja:

2019. november 6-7.

A konferencia helyszíne:

Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 2–4.

A konferencia részletes programja megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár weblapján:

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/trianon_es_a_magyar_kozigazgatas

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Az érdeklődők az alábbi felületen regisztrálhatnak:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_1xwIbnb9rxFiRhbhFBPlK5b0W3u0mPnGOKkWX2ukqlm7ew/viewform

 

Országos Iroda

 

Országház látogatás a Fővárosi Területi Elnökség szervezésében

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége szervezésében a Országház látogatásra van lehetőség, a budapest fővárosi területi tagjainak.

A látogatás időpontja:

2019. november 23. szombat 12:15 óra

A látogató csoport maximális létszáma:

75 fő

A részvétel előtti regisztráció az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw1O4-feiSIBuxUADjXajOcFTY9VomA2hKZ-ffv_i0KIbTcA/viewform

 

Országos Iroda

 

Csapatépítés földön, vízen…

Jó hangulatban telt családi napunk, a Maty–éren.

 

A családtagokkal együtt az 500 főt is meghaladta azon kormánytisztviselők száma, akik eljöttek a szeptember 28-i, szombati, Csapatépítő családi napra. A helyszín maga is kiválóan alkalmas a szabadidő tartalmas eltöltésére, de az MKK jóvoltából odatelepített attrakciók kicsik és nagyok számára egyaránt hozzájárultak a közös élmények gyűjtéséhez.

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége idén is lehetőséget teremtett a rendezvény megszervezésére, amely a kar ott dolgozó tagjainak közösségépítését szolgálja. Idén kiváló helyszínnek bizonyult a nemrégiben minden szegletében megújult, Szegedi Olimpiai Központ Maty–éri evezős pályája. A rendezvényt dr. Mikecz Péter főigazgató és dr. Mezey Róbert, az MKK területi elnöke nyitotta meg. A megnyitó után bemelegítő mozgás következett, Görbe Sándor maratonfutó munkatársunk vezetésével.

 

A sárkányhajózás és a katamaránozás kipróbálásán kívül a futásra, sétára a nap folytatásában is sokan vállalkoztak. A helyszín adottságaira épülő, illetve az erre az alkalomra kitalált aktivitásoknak köszönhetően —ugrálóvár, buborékfoci, Mesekert, ergometerek, kézműves foglalkozás, az egészségvédő munkatársak életmód-tanácsadása — igazán mozgalmas időtöltésnek voltak részesei azok, akik vállalkoztak rá, hogy egy napot a munkahelyen kívül is a kollégáik és családtagjaik társaságában legyenek.

 

Nap közben főttek a bográcsosok, sűrűn fordultak a vízi járművek, nagy népszerűségnek örvendtek a gyerekek körében a nekik szánt programok. A rendezvény elérte a célját, kötetlen hangulatban tölthette szabadidejét félezer Csongrád megyei kormánytisztviselő.

 

A rendezvényről készült további képek itt, itt, itt és itt tekinthetők meg

 

 

Országos Iroda

Szakmai nap novemberben Bács-Kiskun megyében fogyasztóvédelmi és nyugdíjszakmai kérdésekről

Az Magyar Kormánytisztviselői Kar Bács-Kiskun Megyei Területi Elnöksége Szakmai napot szervez tagjai számára. A rendezvény célja, hogy a tagok hasznos információkat kapjanak olyan, a mindennapi életet érintő területekről, amellyel kapcsolatos szakmai tudás az MKK-nál rendelkezésre áll. A szakmai nap az alábbi két szekcióban kerül meghirdetésre, amelyekre külön-külön is biztosított a részvétel lehetősége.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKMAI DÉLELŐTT

A rendezvényen - a közelgő karácsonyi előkészületekre figyelemmel - a résztvevők tájékoztatást kapnak a webes vásárlás buktatóiról, illetve a szavatossági, jótállási jog gyakorlásának ("garancia" érvényesítésének) lehetőségeiről.

A rendezvény időpontja:

2019. november 12. 9:30-11:30 óra

Regisztráció: 9:00-9:30 óra

A rendezvény helyszíne:

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Földszinti Nagyterem

Előadó:

Récsányi Ilona osztályvezető (BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala)

A rendezvényen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken érhető el:

https://forms.gle/8K6u9fYLcKU5m6Kx9

 

NYUGDÍJSZAKMAI DÉLUTÁN

A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kapnak a különböző nyugdíjfajták igénylésének lehetőségeiről, a jogosultságok megállapításainak feltételeiről, számításának alapjairól. Az előadás közérthető nyelven, gyakorlati útmutatást adva segít eligazodni a bonyolultnak tűnő jogi szabályozásban, az ügyintézés menetében.

A rendezvény időpontja:

2019. november 12. 13:00-15:00 óra 

Regisztráció: 12:30-13:00 óra

A rendezvény helyszíne:

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Földszinti Nagyterem

Előadó:

Ugrik Csaba Ivánné osztályvezető (BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala)

A rendezvényen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken érhető el:

https://forms.gle/yPAdb9ZHbEjFVbjW6

 

A részvétel lehetősége az előadóterem befogadóképességére tekintettel korlátozott, ezért mindkét szekcióban a teljes befoglaltságig elérhető a regisztrációs felület.

 

Országos Iroda

 

Nyugdíjszakmai délután 2

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége szervezésében a tavalyi évben megkezdett előadássorozat folytatásaként Nyugdíjszakmai délután 2. - Közérthető értekezés a „társadalombiztosítási (állami) nyugdíjakról” címmel kerül sor a következő előadásra, budapest fővárosi területi tagjainak.

Az előadás időpontja:

2019. november 22-én 13.00 óra

Az előadás helye:

Budapest Főváros Kormányhivatalának Díszterme (1056 Bp. Váci utca 62-64. II.emelet)

Az előadás témája:

Előadás 2x1 órában a nyugdíjak fajtáiról, igénylésükről, tervezhetőségükről. Meglévő, elérhető lehetőségek bemutatása, nyugdíjazási praktikák ismertetése, „mire fontos odafigyelni” kérdés elemzése.

Emberközeli útmutatás a nyugdíjútvesztőben: „Mikortól, mi jár?”, a nyugdíjak pénzügyi alapja, számítása, alternatív megoldások, szolgálati/jogosultsági idő, „nők 40”, nyugdíjnövelés, visszamenőleges igénylés, korkedvezmény, özvegyi és hozzátartozói ellátások, nyugdíjemelés és baleseti hozzátartozói ellátások.

Külföldön szerzett szolgálati idő, nemzetközi nyugdíjak. Mivel, mikor, hová érdemes fordulni, ügyintézés helye, menete!

Mindezt nem csak nyugdíj előtt állóknak, hanem vezetők, humánpolitikai- személyügyi ügyintézők részére is ajánljuk.

 

A terem befogadóképessége miatt a részvétel előtt javasolt a regisztráció az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rHupnu0sGx9J1t5H4BaY1r_AoeueSYL6JKI_4wnkKbOm0Q/viewform

 

Országos Iroda

 

Negyedik Nyugdíjszakmai délután a Fővárosban

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége immár negyedik alkalommal szervezte meg a Nyugdíjszakmai délután elnevezésű programját, aminek Budapest Főváros Kormányhivatala biztosított helyszínt.

 

Dr. Juhász Judit fővárosi elnök megbízásából Dr. Gáspár László fővárosi alelnök nyitotta meg a konferenciát.

 

A felmérések szerint a nyugdíj előtt álló kollégák igen nagy érdeklődést mutatnak a nyugdíjszakmai kérdések és tudnivalók iránt, így az MKK részéről kötelességünknek éreztük, hogy a témában szakmai konferenciákat szervezzünk.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai segítségnyújtást követően kötetlen beszélgetés formájában bárki feltehesse a meghívott szakmai előadóknak az általa fontosnak tartott kérdést, amelyre a rendezvényen érdemi segítséget jelentő választ is kap.

A rendezvénysorozattal a célunk egyrészt társadalombiztosítási nyugdíjakról való közérthető tájékoztatás, másrészt segítségnyújtás a magyar állami nyugellátás-, beleértve az öregségi, a korhatár előtti, valamint a hozzátartozói ellátások tekintetében.

 

A nagyszámú érdeklődésre tekintettel jövőre is folytatjuk a szakmai program szervezését.

 

Ezúton is köszönjük a lehetőséget Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízottjának, dr. György István úrnak.

 

 

Országos Iroda

 

Belügyi Tudományos Tanács pályázati határidő-meghosszabbítás

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke 2019. október 31-ig meghosszabbította a Tanács „A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” címmel kiírt tudományos pályázat beadási határidejét.

 

A pályázat megtekinthető:

http://palyazat.bm-tt.hu/content/mesterseges-intelligencia-megoldasok-alkalmazasanak-gyakorlati-lehetosegei

 

 

Országos Iroda

 

Zenés időutazás Salgótarjánban

„Az Orfeumtól a Retro Klubig” című előadás keretében Nógrád megyei tagjaink egy vidám zenés időutazáson vettek részt a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban 2019. szeptember 26-án.

 

A rendezvényt az MKK Nógrád megyei Területi Elnöksége az MKK pénzügyi támogatásával valósította meg.

 

A színházi előadás előtt dr. Szabó Sándor Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott úr köszöntötte az MKK tagjait és megköszönte az MKK támogatását.

 

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS