Nemzeti Közszolgálati Egyetem – 2021. évi továbbképzés

Tájékoztatjuk az MKK tagjait, hogy megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének 2021. évi továbbképzési programkínálatát bemutató kiadványa.

A továbbképzési programok között számos, egyéni szakmai fejlődést támogató, korszerű tanulásmódszertanra épülő, élményszerű képzési lehetőség található, amely a jelenlegi, a jelenléti képzések korlátozását érintő helyzetben is segíti a tanulás hatékonyságának növelését és a képzések lebonyolításának megkönnyítését.

A kiadvány elektronikusan letölthető az NKE Továbbképzési Intézet honlapjáról vagy az alábbi linken 

https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/NKE_Programkatalogus_2021.pdf

Országos Iroda

A Belügyi Tudományos Tanács tudományos pályázatai

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke 2021. évben is több, belügyi igazgatással összefüggő tudományos pályázatot írt ki.

Figyelmükbe ajánljuk a Társadalmi felzárkózás 2030 című tudományos pályázati kiírást, amelynek célja, hogy a kiírás nyomán született publikációkkal támogassa a hazai felzárkózás politikát, a felzárkózási stratégia végrehajtását, értékelését.

A fenti pályázaton túl az idei évben is lehetőség van Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára doktori képzési díj, illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására vonatkozó pályázat benyújtására, a 2021/2022. tanévre.

A pályázati kiírásokról, további tudnivalókról a Belügyi Tudományos Tanács honlapján informálódhat.

http://www.bm-tt.hu/palya2021.html

Országos Iroda

Húsvét

Pályázati kiírás: „Munkatükörkép-Fotó 2021”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 7/2021. (III.12.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Munkatükörkép-fotó 2021” címmel fotópályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének a képalkotás eszközeivel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység fotón (pillanatképen) történő bemutatása. A fotó lehet humoros vagy komoly hangvételű.

A pályázatra kizárólag olyan fotó nyújtható be, amely nyilvánosság előtt még nem jelent meg, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve közlési jogával más nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme: maximum 3 A/4-es fotó, amely lehet színes és fekete-fehér

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A címmel ellátott pályaműveket elektronikusan és postai úton kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

Postai küldeményként a pályaművet a 1077 Budapest, Kéhtly Anna tér 1. C.ép. VI.em. címre várjuk.

A megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó által kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatot és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére is meg kell küldeni.

A felhasználási szerződés letölthető innen.

A felhasználási szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A felhasználási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2021. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

  I. díj:                        35.000 Ft értékű utalvány

 II. díj:                       25.000 Ft értékű utalvány

III. díj:                       15.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2021. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2021. december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.

 

Országos Iroda

Pályázati kiírás: „Gyermekrajz-pályázat 2021”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 6/2021. (III.12.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Gyermekrajz-pályázat 2021” címmel rajzpályázatot hirdet a kormánytisztviselők gyermekeinek.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be a 3-tól 14 éves korú gyermeke(i) nevében, aki az MKK tagja. A pályázatot benyújtó lehet a gyermek törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője. Olyan gyermek készíthet pályázatot, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét még nem. 

A pályamunka részletei

A pályázati kiírás az alábbi három korcsoportra vonatkozik:

 • 3-6 éveseknek „Az én családom”
 • 7-10 éveseknek „Mi a legjobb dolog a világon?”
 • 11-14 éveseknek „Mi leszek, ha nagy leszek?”

A pályamunka témája a gyermekek látásmódjának bemutatása: hogyan látják a családjukat, mit gondolnak a világról, és milyen foglalkozást választanának maguknak napjainkban. Az elkészített pályamű: rajz, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan gyermekrajz nyújtható be, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve közlési jogával más nem rendelkezik.

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

Egy szerző csak egy művel indulhat.

A pályamű terjedelme: maximum egy A/3 vagy A/4-es oldal

Tetszőleges szabadkézi technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, tempera, filctoll, stb.) A4 vagy A3 méretű papírra készített kétdimenziós (nem térbeli) alkotást várunk.

A pályaművek hátoldalára kérjük, hogy olvashatóan írják rá a gyermek nevét, életkorát, a szülő nevét és munkahelyének címét.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan és postai úton is szükséges megküldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre, kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

Postai úton: a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. C. épület. VI. emelet címre kérjük megküldeni, továbbá a borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni.

Az elektronikus úton megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

 • a gyermek nevét és korát, továbbá a szülő MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó helyett nyilatkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője, illetőleg arról, hogy a gyermek koránál fogva a pályázaton jogosult részt venni. Emellett nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművet kizárólag a gyermeke alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó nevében kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatokat és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére is meg kell küldeni.

A felhasználási szerződés letölthető innen.

A felhasználási szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a „pályázó” felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A felhasználási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2021. augusztus 31.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása mind a három kategóriában

  I. díj:                         20.000 Ft értékű utalvány

 II. díj:                         15.000 Ft értékű utalvány

III. díj:                         10.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2021. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2021. december, a díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, a díjazottak nevét az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

A három életkori kategóriában meghirdetett pályázaton minden gyermek csak egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.

 

Országos Iroda

Pályázati kiírás: „Közügy-irat 2021”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2021. (III.12.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat 2021” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A pályamű műfaja mininovella, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme:  maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa:   Times New Roman

Betűméret:    12-es

Sorköz:          1,5

A pályamű, annak tartalma, címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A címmel ellátott pályaműveket elektronikusan kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó által kitöltött és aláírt felhasználási szerződést szkennelve.

A nyilatkozatot és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. C.ép. VI.em.) is meg kell küldeni.

A felhasználási szerződés letölthető innen.

A felhasználási szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A felhasználási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2021. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

  I. díj:             40.000 Ft értékű utalvány

 II. díj:             30.000 Ft értékű utalvány

III. díj             20.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2021. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2021. december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-7842 telefonszámon.

 

Országos Iroda

MKK Országos Elnöksége februári ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2021. február 17. napján ülést tartott, a 2021. évi feladatok megfelelő tervezése, a munkaterv elfogadása érdekében.

Az Elnökség a tervezés során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Kar a rendelkezésére álló források egy részét a 2021. évben a koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel használja fel. Ezen túl a programok tervezése során rugalmas kereteket állapított meg, bízva abban, hogy a járvány elleni védekezés újabb szakasza eredményesen zárul és lehetővé válik a személyes jelenléthez kötődő rendezvények, képzések lebonyolítása is, az online tréningek megtartása mellett. A tavalyi évben megtartott online kommunikációs tréningek kiváló tapasztalatai alapján indokolt ezek folytatása, akár más szakmai területeken is.

Az online képzési és oktatási lehetőségeket folyamatosan keresi az Elnökség, amelyhez nagy segítséget kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakembereitől is.

Az elmúlt években már sikeressé vált, hagyományteremtő céllal kiírt pályázatok kiírása mellett döntött az Elnökség, így a tervek szerint novellaíró, fotó- és gyermekrajz-pályázat meghirdetésére is sor kerül. Ezekről a honlapon és az MKK Facebook oldalán tudnak majd tájékozódni.

A 2019. és 2020. években kiadott közigazgatástörténeti kötetek folytatása is várható, amelyet a Kar a Magyar Nemzeti Levéltárral közös kiadásban jelentet meg.

A Közügy-iratok címmel 2020. évben megjelent antológia újabb kötetének kiadását is tervezi az MKK, amely természetesen függ az idei pályázatokon beérkező művek számától is.

Az MKK informatikai rendszereinek megfelelő működtetése továbbra is meghatározó fontosságú feladat, így az Elnökség kiemelt célkitűzésként határozta meg az erre vonatkozó együttműködések, üzemeltetési kérdések keretei közötti végrehajtást.

Az Elnökség döntése alapján a 2020. évi és 2021. évi díjazottak átadó ünnepségét a járványhelyzet alakulásától függően közös ünnepség keretében szervezi majd meg. Mivel a pandémiával összefüggő intézkedések időbeli ütemezést még nem tettek lehetővé, így az Elnökség úgy döntött, hogy javasolja a Küldöttgyűlésnek a Díjadományozási Szabályzat módosítását, részben a díjadományozás felterjesztése rendjének gyorsítása, másrészt az ünnepség időpontjának meghatározása tekintetében.

 

Országos Iroda

A Magyar Kormánytisztviselői Kar logója

Az MKK Országos Elnöksége 2020. évben pályázatot írt ki tagjai részére az MKK új logójának megtervezésére.

A pályázatra 27 pályázótól 46 darab pályamű érkezett.

Az Országos Elnökség döntése alapján az MKK új logója:

Reméljük, hogy a járványveszély elmúltával az MKK logója megjelenik a területi MKK rendezvényeken és szakmai programokon, valamint az MKK által támogatott szakmai kiadványokon.

Az MKK a logó védjegyoltalmának bejegyzését kérte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától.

Köszönjük valamennyi pályázatot benyújtó MKK tag munkáját!

 

Országos Iroda

Az MKK 2020. évi szakmai tanulmányíró pályázat eredményhirdetése

Az MKK Országos Elnöksége a 2020. évben kiírt „A közigazgatás informális szabályrendszere a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások)” tanulmánypályázat eredményét az alábbiak szerint állapította meg:

I. helyezett

Borsay Tamás

Budapest Főváros Kormányhivatala

II. helyezett

dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

III. helyezettek

dr. Hajdu Sándor

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal

Tóth Szabolcs

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nagyon köszönjük valamennyi pályázó színvonalas pályaművét, a díjazottaknak gratulálunk.

A díjazott kollégák személyes köszöntését az Országos Elnökség a járványhelyzet megszűnését követően megrendezésre kerülő éves díjátadó ünnepségen tervezi.

 

Országos Iroda

A „Közügy-irat 2020” mininovellaíró pályázat eredményhirdetése

A novellaíró pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a pandémiás helyzet nem adott lehetőséget, azonban az MKK Országos Elnöksége a beérkezett pályaművek alapján az alábbi eredményt állapította meg:

I. helyezett

Pohánka Edit (Vas Megyei Kormányhivatal)

Minden rendben lesz!

II. helyezett

Vincze Rita (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

Harminc perc

III.helyezett

dr. Smiri Sándor (Békés Megyei Kormányhivatal)

B.A.K.A.-2020

 

Különdíjasok

Vígh Zoltán (Zala Megyei Kormányhivatal)

Segíteni akarok!

Boldizsárné Molnár Krisztina Zsuzsanna (Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság)

Az elhivatott

Nagyné Szatmári Beáta (Békés Megyei Kormányhivatal)

Genius loci

 

A pályázaton részt vett további novellák:

dr. Tószegi Sándor (Zala Megyei Kormányhivatal)

Az utolsó napok egyike

dr. Hajdu Sándor (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal)

Negyvenkét év

dr. Ónodi-Szabó Ádám (Innovációs és Technológiai Minisztérium)

Az MI Moonshot Projekt

dr. Horváth Márton (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság)

Közügy-irat

Váry-Nagy Judit (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

Pályaválasztás

Lukács Mónika (Vas Megyei Kormányhivatal)

„Kapcsoltam”

Oláh György Rudolf (Budapest Főváros Kormányhivatala)

Én a robot?

Szakál Magdolna (Békés Megyei Kormányhivatal)

Janusnak lenni

Mészárosné Sándor Gabriella (Baranya Megyei Kormányhivatal)

Egy-éjszakás kaland

Varga-Nagy Edit (Budapest Főváros Kormányhivatala)

Nyolcaska históriája

Nemes Dóra (Fejér Megyei Kormányhivatal)

Pszt!

Gonda Diána (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)

A halottlátó

Majoros Péter (NAV, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága)

Hullámvasút

Fallmann Edit (Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Gesztenyefák

dr. Gáspár Klára (Pest Megyei Kormányhivatal)

Közügy-irat 2020/Hivatástudat más szemszögből

Pazsiczki Imre (Pest Megyei Kormányhivatal)

Artúr utazása

 

Minden kedves pályázónak köszönjük munkáját, a díjazottaknak gratulálunk!

 

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS