Deák Ferenc-díj díjátadó

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2020. évben első alkalommal vált jogosulttá a Deák Ferenc-díjadományozási javaslat megtételére.

A Deák Ferenc-díj adományozásának célja azon jogtudósok, jogászok életútjának és munkájának elismerése, akik a jogtudományok területén tartósan kiemelkedő kutatási, ítélkezési, jogalkotói vagy jogalkalmazói tevékenységet végeztek.

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár több évtizedes jogi pályáját a kimagasló szakmai minőség, következetesség, példaértékű szakmai alázat határozta és határozza meg, ezért a Magyar Kormánytisztviselői Kar – kifejezve a közigazgatási szakma elismerését – Államtitkár urat terjesztette fel a díjra. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége felterjesztése alapján a Deák Ferenc-díj Testület 2020. évben többek között dr. Felkai László közigazgatási államtitkár urat részesítette Deák Ferenc-díjban.

Dr. Felkai László több, mint négy évtizede közigazgatási, rendészeti, valamint ügyészségi jogászi munkaterületeken dolgozott és dolgozik, kimagasló szakmai színvonalon, elhivatottsággal, fegyelemmel és kivételes emberséggel.  2010. évtől a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, így az MKK tagja. Jogi és ezzel együtt vezetői feladatai magas színvonalú ellátása mellett 2010 májusáig a Magyar Rendészettudományi Társaság alelnöke, a Rendőrtiszti Főiskola folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja volt, valamint részt vett a közigazgatási szakembereket érintő vizsgáztatási feladatokban is. 2011. évtől a Belügyi Tudományos Társaság elnöke, amely megbízatásában célja az ágazatban létrehozott tudományos értékek feltárása, valamint a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának előmozdítása.

A pandémia miatti korlátozások miatt az ünnepélyes átadásra 2021. évben került sor a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet rendezésében.

Az MKK Országos Elnöksége ezúton is gratulál dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úrnak és valamennyi díjazottnak.

 

Országos Iroda

Szakmai nap a Fővárosi Területi Elnökség rendezésében

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége szervezésében az elmúlt években megkezdett előadássorozat folytatásaként szakmai napot szervez a Fővárosi Területi Közgyűlés tagjainak.

(A Fővárosi területi közgyűlés tagjai: központi kormányzati igazgatási szervek, fővárosi illetékeséggel működő területi igazgatási szervek kormánytisztviselői.)

Az előadás időpontja:

2021. november 12-én 09.00 óra

Az előadás helye:

Pest Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Közgyűlés Díszterme

(1052 Bp. Városház utca 7. I.emelet)

 

A terem befogadóképessége miatt a rendezbvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken tehetnek meg:

https://forms.gle/YcVrVcFq4yYvjQkh6

 

A szakmai napunk keretében az alábbi előadások kerülnek meghirdetésre

 

Integritásépítés a közösségi médiában

Előadó:

Dr. Bokor Tamás

Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Előadásának témái:

  • Miként képesek kezelni a szervezetek a munkáltatók, a munkavállalók és az informális ismerősi hálózat viszonyát a digitális térben?
  • Milyen lehetőségei vannak a szervezeteknek, hogy proaktívan segítse a szólásszabadság és az egyéni integritás egyensúlyát?
  • Milyen felelőségi viszonyokat azonosíthatunk, ha a közösségi médiában tanúsított viselkedésről esik szó?

 

Közérthető értekezés a „társadalombiztosítási (állami) nyugdíjakról”

Előadók:

Molnár Zsolt

Osztályvezető, BFKH Nyugdíjbiztosítási Főosztály

és

Zelei Roland

Szuperrevizor, BFKH Nyugdíjbiztosítási Főosztály

Előadásuk témái:

  • Előadás a nyugdíjak fajtáiról, igénylésükről, tervezhetőségükről. Meglévő, elérhető lehetőségek bemutatása, nyugdíjazási praktikák ismertetése, „mire fontos odafigyelni” kérdés elemzése.
  • Emberközeli útmutatás a nyugdíjútvesztőben: „Mikortól, mi jár?”, a nyugdíjak pénzügyi alapja, számítása, alternatív megoldások, szolgálati/jogosultsági idő, „nők 40”, nyugdíjnövelés, visszamenőleges igénylés, korkedvezmény, özvegyi és hozzátartozói ellátások, nyugdíjemelés és baleseti hozzátartozói ellátások.
  • Külföldön szerzett szolgálati idő, nemzetközi nyugdíjak. Mivel, mikor, hová érdemes fordulni, ügyintézés helye, menete!

Mindezt nem csak nyugdíj előtt állóknak, hanem vezetők, humánpolitikai- személyügyi ügyintézők részére is ajánljuk.

 

Országos Iroda

MKK Etikai bizottsági tagok szakmai értekezlete

Az MMK Országos Elnöksége 2021. szeptember 30. napján, Budapesten tartotta meg éves szakmai rendezvényét az MKK etikai bizottsági tagjai részére.

Az MKK eddigi lefolytatott etikai eljárásainak tapasztalatai alapján az etikai eljárásokkal, az etikai adminisztrációval és a jövőben várható kihívásokkal kapcsolatos tájékoztatás mellett szakmai konzultációt biztosított a tagok részére.

Az MKK etikai ügyeit érintő szakmai kérdéseken túl a munkaértekezletre több, más szakterületen működő és alkotó egyetemi és közigazgatási szakembert is előadás megtartására kért fel az Elnökség.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr köszöntője után Dr. Komáromi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese a jogászi etika alapvető kérdéseiről és elvárásairól beszélt. Előadásában többek között a jog és erkölcs kapcsolatáról, valamint az etikai szabályrendszerek, hivatásrendi etikai elvárások sajátosságairól beszélt.

Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a napjainkra meghatározóvá váló elektronikus kapcsolattartásról, a közösségi oldalak használatáról, a közösségi oldalon való megnyilvánulások sajátosságairól és veszélyeiről tartott előadást.

Figyelemmel arra, hogy a kormánytisztviselőket érintő etikai ügyek szoros kapcsolatban állnak a közigazgatási szervek integritási kérdéseivel, így az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról Burszki Mónika, az Emberi Erőforrás Minisztériuma integritás tanácsadója beszélt.

Rövid ebédet követően Dr. Klotz Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az Egyetem által fejlesztett hivatásetikai e-tananyagot mutatta be az értekezlet résztvevőinek. Az MKK Hivatásetikai Kódexére épülő e-tananyag megjelenik a ProBono képzési rendszerben, valamint a tervek között szerepel a hivatásetika, mint egyetemi tantárgy oktatása is.

A szakmai értekezlet keretében Palich Etelka, az MKK elnöke adott tájékoztatást az etikai eljárásokkal kapcsolatos érdemi és adminisztratív kérdésekről, az etikai tanácsok előtt álló kihívásokra is kitérve. Az előadásokat követő konzultáción az etikai bizottsági tagok több megoldásra váró kérdést is megfogalmaztak, részben a Kódex továbbfejlesztése, részben az adminisztratív teendők kapcsán.

Ezúton is köszönjük dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak a rendezvény eredményes megszervezéséhez nyújtott segítségét, közreműködését és támogatását.

Országos Iroda

Szakmai nap a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 2021. szeptember 9. napján Szakmai és Közösségi Napot tartott az építő és megtartó munkahelyi közösség alakítása, a kollégák közötti kapcsolatok erősítése érdekében.

A szakmai előadások mellett különböző versenyeket szervezett az Igazgatóság, amelyhez a nyeremények egy részének biztosításával a Magyar Kormánytisztviselői Kar is hozzájárult.

Az MKK őszintén bízik abban, hogy a járványhelyet lehetővé teszi, hogy a közeljövőben több, a kollégákat munkájukat segítő szakmai, kulturális rendezvény megtartására is sor kerülhet.

Országos Iroda

Mura-Dráva vadvízi kenutúra - 2021. nyara

A Pénzügyőr Sportegyesület a Magyar Kormánytisztviselői Kar támogatásával kenutúrát szervez  2021. júlisu 28. - augusztus 1. között a Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs közötti szakaszán.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedélynek megfelelően a túrán 8 hajó (30fő) vehet részt. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el a szervezők.

 

A Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs kenutúra fejelentkezési lap innen tölthető le.

 

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, a mura.drava.karavan@gmail.com email címen lehet.

 

A részletes programtervezetről itt olvasható.

 

Országos Iroda

Közszolgálati HR szakmai fórum

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megkezdte a Közszolgálati HR szakmai fórum működtetését. A fórum célja a közigazgatás humán területén felmerülő aktuális szakmai kérdések megvitatása. A fórum az eszmecsere lehetőségét biztosítja mind a HR vezetők, mind a téma iránt érdeklődő kormánytisztviselők számára.

A humán menedzsment szakembereinek – és természetesen a szakmára nyitott kollégáknak – a jogalkotói elvárások megismerése és a gyakorlati tapasztalatok átadása útján érdemben is lehetősége van a fórumon keresztül egymás szakmai tevékenységét támogatni.

A fórumhoz való csatlakozási lehetőségről információt itt talál.

 

Országos Iroda

Újra indul a Közszolgálati Humán szervező szakirányú továbbképzési szak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete 2021 szeptemberében újra indítja a három féléves, levelező rendszerű Közszolgálati Humán szervező szakirányú továbbképzési szakot.

A képzés célja közszolgálati szervezetek humánerőforrás gazdálkodási tevékenységének fejlesztése olyan szakemberek képzésével, akik mind elméletben, mind gyakorlatban felkészültek a szervezeti HR folyamatok funkciók tervezésére, kialakítására és működtetésére.

A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A szakkal kapcsolatos további, részletes információ és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a Közigazgatási Továbbképzési Intézet honlapján, az alábbi linkre kattintva található:

https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-human-szervezo/altalanos-informaciok

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 1. 23:59

A képzést az alábbi videó megosztásával is ajánljuk szíves figyelmülbe:

https://www.youtube.com/watch?v=vHBG3UFGanU

 

Országos Iroda

Újra megnyílt a Magyar Nemzeti Levéltár „A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei” című kiállítása

A tavalyi évben megnyitott kiállítás 2021. május 10. napjától ismét látogatható, a járványügyi szabályok betartása mellett.

A kiállítás helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri palotája a budai Várnegyedben (Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 2-4.).

A kiállításra a Magyar Kormánytisztviselői Kar a tavalyi évben tagjai számára ingyenes jegyeket biztosított, amelyek az idei évben is felhasználhatók.

További információkról a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján tájékozódhat:

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_nemzet_emlekezete_a_magyar_tortenelem_merfoldkovei_0

 

Országos Iroda

Textilmaszk az ügyfélfogadásban dolgozó MKK tagoknak

A 2020. évet alapvetően meghatározta a koronavírus megjelenése, a járvány elleni védekezés erősítése. A korlátozó intézkedések betartása, az eredményes védekezés elősegítése érdekében az MKK esetében is az előre tervezett rendezvények és programok törlésére, módosítására volt szükség. Figyelemmel arra, hogy a járvány elleni védekezés közös érdekünk, ezért az Országos Elnökség a programok átszervezése miatt felszabaduló maradvány összeg terhére a járvány elleni védekezést elősegítő eszközök megvásárlásáról döntött az MKK tagsága részére.

A védőfelszerelések beszerzése 2021. évben is folytatódik, természetesen a járványhelyzet javulásával reméljük, hogy lehetőség lesz a korábban tervezett szakmai, családi, kulturális és sport programok megrendezésére is.

2020. és 2021. évben az ügyfélforgalomban dolgozó, így a járványveszélynek leginkább kitett MKK tagok részére egyedi dizájn elemekkel készített textilmaszkot biztosított, valamint a források rendelkezésre állása esetén természetesen további maszkokat biztosít.

A textilmaszkok kormányhivatalok járási és kerületi hivatalai kormányablak ügyintézőihez, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati munkatársaihoz való eljuttatásban köszönjük dr. Sors László Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkár úr, Bugár Csaba úr, a Magyar Államkincstár elnöke, dr. Domokos Péter úr, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa, dr. Sára Botond és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott urak segítségét.

 

Országos Iroda

Európai Közszolgálati Díj 2021 pályázata

Idén immár nyolcadik alkalommal, indul útjára az Európai Közszolgálati Díj 2021 (European Public Sector Award, EPSA 2021) pályázata. A közigazgatás európai kiválósági díjat az EIPA tíz európai tagország, köztük Magyarország támogatásával kétévente hirdeti meg.

A pályázattal kapcsolatos információk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján olvashatók.

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/04/22/ismet-lehet-palyazni-az-europai-kozszolgalati-dijra

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS