Deák Ferenc-díj díjátadó

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2022. évben második alkalommal vált jogosulttá a Deák Ferenc-díjadományozási javaslat megtételére.

A Deák Ferenc-díj adományozásának célja azon jogtudósok, jogászok életútjának és munkájának elismerése, akik a jogtudományok területén tartósan kiemelkedő kutatási, ítélkezési, jogalkotói vagy jogalkalmazói tevékenységet végeztek.

Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztályának osztályvezetője 34 éve a közigazgatásban dolgozik.

Az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei között a törvényességi ellenőrzés, majd törvényességi felügyelet széles eszköztárával, példaértékű szakmai tevékenységével, naprakész jogszabály-ismerettel személyesen és az általa vezetett szervezeti egység útján is gondoskodik az önkormányzatok jogszerű működésének és döntéshozatalának támogatásáról. Új jogintézmények születését, az önkormányzati társulások, közös hivatalok létrejöttét segítette munkájával, a járási rendszer alapjainak megteremtése és intézményesített működésének kialakítása is részét képezte az általa vezetett osztály feladatainak. Élete egyik legfontosabb munkájának tartja az első szabad választás eredményeként megalakult Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését. Emellett az önkormányzati rendeletek rendszerszemléletű felülvizsgálata módszertanának kidolgozása is a nevéhez fűződik.

Saját bevallása szerint szakmai előmenetelét nem a beosztások, besorolások, vezetői megbízások meglétében, hanem a munkája szakmai tartalmában méri. Soha nem szűnő lelkesedéssel és proaktivitással látja el feladatait, melyhez ösztönzőnek ítéli a csapatmunkát, az együttgondolkodást.

A törvényességi felügyeleti területen szerzett érdemei, kimagasló szakmai minőségben végzett munkája, példamutató életútja elismeréseként a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége – kifejezve a közigazgatási szakma iránti elkötelezettségét és tiszteletét – Osztályvezető úrhölgyet terjesztette fel a díjra. A Magyar Kormánytisztviselői Kar felterjesztése alapján a Deák Ferenc-díj Testület 2022. évben többek között dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Máriát részesítette Deák Ferenc-díjban.

Az ünnepélyes átadásra 2022. szeptember 17. napján került sor a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet rendezésében a Kúria dísztermében.

Az MKK Országos Elnöksége ezúton is gratulál dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária Osztályvezető úrhölgynek és valamennyi díjazottnak.

Országos Iroda

I. Közigazgatás 2022 konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2022. október 14. napján első ízben rendezte meg a Közigazgatás 2022 elnevezésű konferenciát, a közigazgatási szakma éves szakmai seregszemléjét.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a jövőben a válságok és a bizonytalanságok kezelése lesz a Kormány legfontosabb feladata. A közigazgatásban az elmúlt tíz évben felhalmozódott bizalmi tőke és szakszerűség stabil alapot adnak a kormányzás és a társadalom számára is a nehézségekkel szemben.

A konferencia délelőtti programján a levezető elnöki feladatot Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az NKE Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának vezetője, a délutáni program levezető elnöki feladatait Dr. Kristó Katalin, az NKE fejlesztési rektorhelyettese látta el.

Köszöntőjében dr. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a közigazgatás és az NKE szerepét, fontosságát hangsúlyozta.

Prof. Dr. Deli Gergely, az NKE rektora és Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az új kihívásokra kész közigazgatás kulcsának a tisztviselők integritásának, komplex tudásának és képességeinek fejlesztését tekintette, amelyet a két intézmény közös programokkal is támogat. Elnök asszony kiemelte még: rendkívül fontosnak tartja, hogy az állami szervek ne csupán egy-egy közös hatósági, közigazgatási ügy kapcsán működjenek együtt, ne csak munkaértekezletek keretében osszák meg a tapasztalatokat, eredményeket vagy akár élményeiket, hanem legyen helye a közigazgatás-tudománynak, a tudományos kutatási eredményeknek a közigazgatásban dolgozók mindennapjaiban is.

A délelőtti szakmai előadások keretében dr. Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az Európai Közigazgatási Tér, területfejlesztés és a magyar közigazgatás viszonyrendszeréről beszélt, amelyben hangsúlyozta a magyar kormány abbéli törekvését, hogy Magyarország Európa legjobban kormányzott államai közé tartozzon a jövőben is.

A kormányzati igazgatás megújult személyi gazdálkodásáról, a kormányzati igazgatási törvény hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatairól, a jövőbeni célokról és a kapcsolódó fejlesztésekről beszélt előadásában dr. Szeiler Orsolya, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára.

A kormányzati közigazgatás-fejlesztés és minőségpolitika eredményeiről és kihívásairól szóló előadásában dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség politikai tanácsadója a kormányablakok kialakításától, jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről beszél. A közigazgatás ügyfélszolgálati, szolgáltató jellegű feladatai kapcsán a szakemberek évek óta vizsgálják a mesterséges intelligencia használatának lehetőségét, az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében.

A konferencia délutáni programja a megyei kormányhivatalok elmúlt és következő tíz évéről szóló panelbeszélgetéssel kezdődött, amelyen Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár vállalta a moderátori feladatot. A panelbeszélgetés résztvevői Rácz Róbert főispán (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal), dr. Szabó Sándor főispán (Nógrád Megyei Kormányhivatal) és dr. Tarnai Richárd főispán (Pest Megyei Kormányhivatal). A beszélgetésen a főispánok megvitatták a megyék és a megyei kormányhivatalok jövőjét, az elmúlt több mint egy évtizedben végzett feladatok tükrében. A vita alapján egyértelmű, hogy a főispánokra és a kormányhivatalokra a megyékben és a fővárosban a polgárok ma már minden probléma megoldásában számíthatnak. A főispánok jelezték, tettre készen várják az új kormányzati feladatokat, a felkészült tisztviselői-hivatali állománnyal.

A panelbeszélgetést követően dr. Dargay Eszter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a közigazgatási szervezetrendszer integritási helyzetét tekintette át előadásában. Felelevenítette, hogy milyen kezdeti feladatokkal kellett megbirkóznia szakterületnek és valamennyi közigazgatási szervezetnek, és ezeket hogyan tudta kezelni a szervezet. Emellett tájékoztatott a felálló új Integritás Hatóság feladatairól, az uniós elvárásokhoz kapcsolódó feladatok megszervezéséről, a közigazgatás előtt álló kihívásokról.

Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az MKK közigazgatási szervezeti kultúra kialakításában végzett szerepéről beszélt. E körben tájékoztatott az MKK által elfogadott Hivatásetikai Kódex tartalmáról, a szervezeti és egyéni etikai elvárásokról. Az MKK célja a normális, az állampolgárok, ügyfelek által elvárt tisztességes hivatali működés támogatása a Kódex következetes végrehajtása és számonkérése útján. Elnök asszony kiemelte a vezetői példamutatásra és következetes számonkérésre vonatkozó etikai elv, elvárás fontosságát és tiszteletben tartását. A közigazgatási szervezeti kultúra legfontosabb építőköve a bizalom erősítése, mind az állampolgárokkal, ügyfelekkel kapcsolatos külső, mind a szervezeten belüli, erős kohéziót adó belső bizalom tekintetében. Ehhez az MKK szakmai, képzési programokkal, konferenciákkal és tréningek szervezésével járul hozzá.

Dr. Klotz Balázs, az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet igazgatója a konferencia záró előadásában a közszolgálati továbbképzés helyzetéről és lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. Az NKE-n új vezetőképző mesterkurzus, kiberbiztonsági mesterszak, a kreatív tanulást támogató modellkísérlet és duális gyakorlati programok készítik fel a 21. század komplex feladatait ellátni képes fiatal tisztviselőket.

A tervek szerint a konferencia ezt követően is minden évben összeül annak érdekében, hogy a közigazgatási szakmát űzők a mindennapi munkavégzés mellett a szakmát érintő kérdésekről tájékozódhassanak, véleményt mondhassanak és javaslatokat tegyenek. A szakmai feladatok magas szintű ellátása mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közigazgatás is egy élő szervezet, amelynek a folyamatos változásoknak, kihívásoknak való megfelelés érdekében időnként szüksége van arra, hogy önvizsgálatot tartson, amelynek keretében szembesülni tud az elvégzett és még elvégzendő munkákkal.

A résztvevők szerint a konferencia az önvizsgálat és tükörbe nézés lehetőségét biztosította valamennyi szakember számára, értékes előadásokkal és előadásokon kívüli szakmai beszélgetésekkel, találkozásokkal és nem utolsósorban építő jellegű vitákkal.

Országos Iroda

Túra a Zengő körül

Az MKK Tolna Megyei Területi Elnöksége 2022. októberben csapatépítéssel egybekötött területi programot szervezett, amelyre az MKK elnöke is meghívást kapott. A csapatépítő napon a megyében működő közel valamennyi kormányzati igazgatási szerv képviseltette magát, így a kormányhivatal, Államkincstár, tankerületek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A program lehetőséget adott arra, hogy a különböző szakterületekről érkező tisztviselők kötetlenül beszélgessenek szakmai és szakmát érintő kérdésekről.

A programban résztvevők a püspökszentlászlói kastély, és az arborétum megtekintését követően egy Zengő-körtúrán vettek részt.

Nagy örömünkre az MKK mellett az időjárás is támogatta a kirándulást, így egy élményekkel teli, elégedett csapat érkezett vissza Szekszárdra Baranya megyéből, a Mecsekből.

Országos Iroda

Szervezeti kultúra építése kormányablakban

Budapest Főváros Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatal meghívására a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke részt vett a Kerületi Hivatal Kormányablaka munkatársainak csapatépítő rendezvényén.

A kerületi hivatali munkatársak részére összeállított etikai tréningen elsősorban az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a kollégák közötti kommunikáció fontosságát hangsúlyozó kérdések és gyakorlatok kerültek előtérbe. Így többek között, az, hogy mit jelent a mai közigazgatásban a hivatáshoz történő ragaszkodás, hogyan lehet és mi szükséges ahhoz, hogy a hivatalok jól működjenek és ebben mi a tisztviselők és a vezetők felelőssége. Miért fontos a tisztviselőknek az etikai szempontból helyes vagy helytelen döntés és mi azok következménye a közigazgatás, az adott szervezet vagy akár az ügyfél vagy tisztviselő szempontjából.

Országos Iroda

A Miniszterelnökség 2022-ben ismét pályázatot hirdet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramra!

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2023-as évfolyamába 30 év alatti, diplomás, idegen nyelveken beszélő fiatalok jelentkezését várják. A 60 fő kiválasztott ösztöndíjas részére a 10 hónapos program keretében egy hazai minisztériumnál 7 hónapig, külföldön pedig 3 hónapig biztosított a foglalkoztatás. Az ösztöndíjasok munkáját a hazai programszakasz alatt végig mentor segíti. A munkavégzés mellett az ösztöndíjasok rendszeresen szakmai képzéseken, háttérbeszélgetéseken, intézménylátogatásokon vesznek részt. Fiatal kollégáink munkájukért ösztöndíjban részesülnek, a hazai programszakasz alatt 250.000 forint, a külföldi programszakasz alatt átlagosan 450.000 forint mértékben.

 

A pályázati időszak 2022. szeptember 15. napjával megkezdődött, jelentkezni 2022. október 15. napjáig lehet.

 

A pályázat kapcsán részletes tájékoztatás a mellékelt hírdetményben olvasható.

 

Országos Iroda

I. Közigazgatás 2022 Konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar első ízben 2022. október 14-én szervezi meg a közigazgatási vezetők egynapos, hagyományteremtő szakmai seregszemléjét, az I. Közigazgatás 2022 Konferenciát, várhatóan 200 fő közigazgatási vezető részvételével.

A konferencia fő témája:    Közigazgatás-fejlesztés 2010 – 2030

A konferencia helyszíne:    Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Oktatási Központ

          (1082 Budapest, Üllői út 82.)

A program előadásain és panelbeszélgetésein a közigazgatás fejlesztésének eredményeiről, kihívásairól, valamint terveiről és kilátásairól számolnak be minisztériumi és kormányhivatali vezetők, továbbá a szakmai közélet képviselői. A plenáris ülést szakmai kísérőesemények egészítik ki. A konferencia lehetőséget ad a kormányzati vezetők, a kormánytisztviselői kar és a közigazgatási szakma képviselői közötti kötetlen eszmecserére.

Országos Iroda

 

Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja 2022

Múzeumok éjszakája 2022

Magyary-konferencia Tatán

2022. évben a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata szervezésében került megrendezésre a már hagyománynak számító Magyary-konferencia, Magyary Zoltán közigazgatás-tudós, egyetemi tanár születésének 134. évfordulója alkalmából.

A szakmai tanácskozás előtt a résztvevők elhelyezték koszorúikat Magyary Zoltán szobránál. A koszorúzáson az MKK elnöke, Palich Etelka is részt vett. Trnka Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Magyary Zoltán Szakkollégiumának elnöke beszédében megemlékezett Magyary Zoltán munkásságáról, annak fontosságáról. Hangsúlyozta, hogy a Magyary Zoltán által bejárt életút – a közigazgatás alapvető fontosságú kérdésein és a tudományos kutatási eredményeken túl – ma is aktuális üzenetet adhat át az utókornak alázatról, elhivatottságról, kötelességtudatról.

A koszorúzást követően Tata Város Polgármesteri Hivatala Díszteremében kezdődtek meg a konferencia szakmai előadásai.  A konferenciát Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő, valamint Michl József, Tata város polgármestere és Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

A konferencián szakmai előadást tartott Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke „A Magyar Kormánytisztviselői Kar napjainkban” címmel. Emellett Gubík László, az Esterházy Akadémia alapító igazgatója: „Esterházy János hagyatéka és a népfőiskolai gondolat a Felvidéken”; Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke: „A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság múltja, jelene és jövője”; Juhász Marcell, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK Magyary Zoltán Szakkollégiumának tagja: „Magyary Zoltán – Államelméletünk szempontjából”; Zágorhidi-Czigány Sebestyén, az ELTE PPK Ba hallgatója: „A magyarországi népfőiskolai mozgalom története – a tatai népfőiskola megalakulása, tevékenysége”; és Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette, az MZNT kommunikációs vezetője: „A Magyary e-pont; fenntartható működésünk programja” című előadását hallhatták a konferencia résztvevői.

A rendkívül színes, érdekes és izgalmas témákat felvonultató, fiatal, feltörekvő előadóknak is teret adó, jó hangulatú konferencia méltó megünneplését jelentette Magyary Zoltán születése évfordulójának.

Országos Iroda

„Közigazgatási ismeretek” középiskolai tantárgy promóciós kiadvány

Az MKK és az NKE együttműködése keretében javasoljuk megismerésre az NKE által elkészített „Közigazgatási ismeretek” középiskolai tantárgy promóciós kiadványát.

A kiadvány megismerése és megismertetése segítséget nyújt ahhoz, hogy minél több szülő, gyermek, valamint tanár megismerhesse az új középszintű közigazgatási ismeretek NKE által kidolgozott tananyagát. A Magyar Kormánytisztviselői Kar számára kiemelten fontos, hogy lehetőség szerint minél több fiatal tegyen az új közigazgatási ismeretek tantárgyból sikeres érettségi vizsgát, és azt követően a lehető legtöbben válasszák majd első munkahelyüknek a közigazgatást.

Promóciós kiadvány (pdf)

 

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS