A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Küldöttgyűlése ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2021. december 3. napjára, Budapestre hívta össze az MKK legfőbb döntéshozó szerve ülését. A járványhelyzetre való tekintettel a küldöttgyűlési létszám a küldöttgyűlési ülésre nem érte el a határozatképességi küszöböt, ezért megismételt küldöttgyűlés megtartására került sor az Alapszabálynak megfelelően, amelyen az Országos Etikai Bizottság elnökének és egy új tagjának megválasztására került sor.

A jelölést és ajánlást követően az Országos Küldöttgyűlés Hermann Mária Judit küldöttet az Országos Etikai Bizottság elnökévé, dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária küldöttet az Országos Etikai Bizottság tagjává megválasztotta.

A küldöttgyűlésen felmerült több, a kormányzati igazgatásban dolgozókat érintő kérdés megvitatása, eseti bizottság felállítása a konkrét felvetések tekintetében, így a kötelező védőoltással, a NAV illetményekkel, valamint az MKK tisztségviselők és a tagság kapcsolattartásának elősegítése tárgykörökben.

A küldöttgyűlés a fenti kérdésekkel érdemben foglalkozik, amelynek kapcsán a küldöttek elvi hozzájárulásukat adták eseti bizottságok felállítására.

Az MKK 2022. évi költségvetésének elfogadására a járványhelyzetre is tekintettel, elektronikus úton került sor. A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás eredményeként a 2022. évi költségvetés – a MKK tisztújító választásra való felkészülésen túl – alkalmas a 2022. évi működési támogatás igénylésére.

Országos Iroda

Fővárosi szakmai nap

Az MKK Fővárosi Területi Elnöksége –éves szakmai programterve keretében – 2021. november 12-én szakmai napot tartott.

 

Palich Etelka elnök asszony megnyitója után Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr köszöntötte a részvevőket.

 

Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a napjainkra meghatározóvá váló elektronikus kapcsolattartásról, a közösségi oldalak használatáról, a közösségi oldalon való megnyilvánulások sajátosságairól és veszélyeiről tartott előadást.

 

Ezt követően az évek óta rendkívül nagy sikernek örvendő „Nyugdíjszakmai-délután” címmel indult előadássorozatot folytatva Molnár Zsolt és Zelei Roland, Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíj szakterületének munkatársai tartottak előadást a társadalombiztosítási nyugdíjfajtákról. Külön elemezték a jogosultság eseteit, a számítás módját, az igénylés menetét. Szó esett apró, de ugyanakkor lényeges momentumokról, amelyekkel élve a jogosultak előnyösebb, magasabb és optimalizált időskori ellátáshoz juthatnak.

 

Mindkét előadás a jelenlévők aktív részvételével zajlott, a résztvevők feltehették kérdéseiket. Az előadók ezeket a kérdéseket türelemmel és kimerítő alapossággal válaszolták meg.

Mivel a szakmai napon felvetődött témák mindig szolgálnak új szabályokkal, kérdésekkel, továbbá mindannyiunk életében fontos kérdéseket vetettek fel, így amennyiben a Fővárosi Területi Elnökség a jövőben is lehetőséget kap ilyen és hasonló érdeklődésre számító programok megszervezésére, úgy ennek feltétlenül eleget tesz.

 

Ezúton is köszönjük dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak a rendezvény eredményes megszervezéséhez nyújtott segítségét, közreműködését és támogatását.

 

Országos Iroda

Földügyi szabályozás és társadalmi gyakorlat a 16-20. században

2021. november 3-án a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára adott otthont a már hagyományosnak mondható közigazgatástörténeti konferenciának, amelyet a Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezett. Az elhangzó előadások a földügyi szabályozást és igazgatást járták körül az oszmán hódoltság korától egészen a pártállami korszakig

Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntőjében kiemelte: a föld az emberiség történelmének egyik legfontosabb része, hiszen a kötődésről, a birtokról, az életről szól. A magyar történelmet is leképezik az ingatlan tulajdoni formáinak változásai és az ehhez kapcsolódó államhatalmi, államigazgatási tevékenységek. Köszöntőjét azzal zárta, hogy a közigazgatástörténet tisztelete miatt szervez a földügyről konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár a Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen.

Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke, Palich Etelka megnyitó beszédében rámutatott: a közigazgatás történetének kiemelten fontos része a földügyi szabályozás, mivel annak társadalomformáló szerepe volt a történeti korokban. A magyar földtulajdon értéke jelentős, amelyet az uniós és hazai támogatások csak tovább növeltek. A földügyi szervezetrendszer szolgáltatási és igazgatási feladatköre egyre nagyobb és komplexebb, így a nemzetgazdaság megkerülhetetlen tényezője.

A szakmai előadások megtekinthetők és meghallgathatók a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján:

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/foldugyi_szabalyozas_es_tarsadalmi_gyakorlat_a_16_20_szazadban_beszamolo

 

Országos Iroda

Tudományos konferencia az MKK és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében

Deák Ferenc-díj díjátadó

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2020. évben első alkalommal vált jogosulttá a Deák Ferenc-díjadományozási javaslat megtételére.

A Deák Ferenc-díj adományozásának célja azon jogtudósok, jogászok életútjának és munkájának elismerése, akik a jogtudományok területén tartósan kiemelkedő kutatási, ítélkezési, jogalkotói vagy jogalkalmazói tevékenységet végeztek.

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár több évtizedes jogi pályáját a kimagasló szakmai minőség, következetesség, példaértékű szakmai alázat határozta és határozza meg, ezért a Magyar Kormánytisztviselői Kar – kifejezve a közigazgatási szakma elismerését – Államtitkár urat terjesztette fel a díjra. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége felterjesztése alapján a Deák Ferenc-díj Testület 2020. évben többek között dr. Felkai László közigazgatási államtitkár urat részesítette Deák Ferenc-díjban.

Dr. Felkai László több, mint négy évtizede közigazgatási, rendészeti, valamint ügyészségi jogászi munkaterületeken dolgozott és dolgozik, kimagasló szakmai színvonalon, elhivatottsággal, fegyelemmel és kivételes emberséggel.  2010. évtől a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, így az MKK tagja. Jogi és ezzel együtt vezetői feladatai magas színvonalú ellátása mellett 2010 májusáig a Magyar Rendészettudományi Társaság alelnöke, a Rendőrtiszti Főiskola folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja volt, valamint részt vett a közigazgatási szakembereket érintő vizsgáztatási feladatokban is. 2011. évtől a Belügyi Tudományos Társaság elnöke, amely megbízatásában célja az ágazatban létrehozott tudományos értékek feltárása, valamint a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának előmozdítása.

A pandémia miatti korlátozások miatt az ünnepélyes átadásra 2021. évben került sor a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet rendezésében.

Az MKK Országos Elnöksége ezúton is gratulál dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úrnak és valamennyi díjazottnak.

 

Országos Iroda

Szakmai nap a Fővárosi Területi Elnökség rendezésében

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Területi Elnöksége szervezésében az elmúlt években megkezdett előadássorozat folytatásaként szakmai napot szervez a Fővárosi Területi Közgyűlés tagjainak.

(A Fővárosi területi közgyűlés tagjai: központi kormányzati igazgatási szervek, fővárosi illetékeséggel működő területi igazgatási szervek kormánytisztviselői.)

Az előadás időpontja:

2021. november 12-én 09.00 óra

Az előadás helye:

Pest Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Közgyűlés Díszterme

(1052 Bp. Városház utca 7. I.emelet)

 

A terem befogadóképessége miatt a rendezbvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken tehetnek meg:

https://forms.gle/YcVrVcFq4yYvjQkh6

 

A szakmai napunk keretében az alábbi előadások kerülnek meghirdetésre

 

Integritásépítés a közösségi médiában

Előadó:

Dr. Bokor Tamás

Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Előadásának témái:

  • Miként képesek kezelni a szervezetek a munkáltatók, a munkavállalók és az informális ismerősi hálózat viszonyát a digitális térben?
  • Milyen lehetőségei vannak a szervezeteknek, hogy proaktívan segítse a szólásszabadság és az egyéni integritás egyensúlyát?
  • Milyen felelőségi viszonyokat azonosíthatunk, ha a közösségi médiában tanúsított viselkedésről esik szó?

 

Közérthető értekezés a „társadalombiztosítási (állami) nyugdíjakról”

Előadók:

Molnár Zsolt

Osztályvezető, BFKH Nyugdíjbiztosítási Főosztály

és

Zelei Roland

Szuperrevizor, BFKH Nyugdíjbiztosítási Főosztály

Előadásuk témái:

  • Előadás a nyugdíjak fajtáiról, igénylésükről, tervezhetőségükről. Meglévő, elérhető lehetőségek bemutatása, nyugdíjazási praktikák ismertetése, „mire fontos odafigyelni” kérdés elemzése.
  • Emberközeli útmutatás a nyugdíjútvesztőben: „Mikortól, mi jár?”, a nyugdíjak pénzügyi alapja, számítása, alternatív megoldások, szolgálati/jogosultsági idő, „nők 40”, nyugdíjnövelés, visszamenőleges igénylés, korkedvezmény, özvegyi és hozzátartozói ellátások, nyugdíjemelés és baleseti hozzátartozói ellátások.
  • Külföldön szerzett szolgálati idő, nemzetközi nyugdíjak. Mivel, mikor, hová érdemes fordulni, ügyintézés helye, menete!

Mindezt nem csak nyugdíj előtt állóknak, hanem vezetők, humánpolitikai- személyügyi ügyintézők részére is ajánljuk.

 

Országos Iroda

MKK Etikai bizottsági tagok szakmai értekezlete

Az MMK Országos Elnöksége 2021. szeptember 30. napján, Budapesten tartotta meg éves szakmai rendezvényét az MKK etikai bizottsági tagjai részére.

Az MKK eddigi lefolytatott etikai eljárásainak tapasztalatai alapján az etikai eljárásokkal, az etikai adminisztrációval és a jövőben várható kihívásokkal kapcsolatos tájékoztatás mellett szakmai konzultációt biztosított a tagok részére.

Az MKK etikai ügyeit érintő szakmai kérdéseken túl a munkaértekezletre több, más szakterületen működő és alkotó egyetemi és közigazgatási szakembert is előadás megtartására kért fel az Elnökség.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr köszöntője után Dr. Komáromi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese a jogászi etika alapvető kérdéseiről és elvárásairól beszélt. Előadásában többek között a jog és erkölcs kapcsolatáról, valamint az etikai szabályrendszerek, hivatásrendi etikai elvárások sajátosságairól beszélt.

Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a napjainkra meghatározóvá váló elektronikus kapcsolattartásról, a közösségi oldalak használatáról, a közösségi oldalon való megnyilvánulások sajátosságairól és veszélyeiről tartott előadást.

Figyelemmel arra, hogy a kormánytisztviselőket érintő etikai ügyek szoros kapcsolatban állnak a közigazgatási szervek integritási kérdéseivel, így az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról Burszki Mónika, az Emberi Erőforrás Minisztériuma integritás tanácsadója beszélt.

Rövid ebédet követően Dr. Klotz Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az Egyetem által fejlesztett hivatásetikai e-tananyagot mutatta be az értekezlet résztvevőinek. Az MKK Hivatásetikai Kódexére épülő e-tananyag megjelenik a ProBono képzési rendszerben, valamint a tervek között szerepel a hivatásetika, mint egyetemi tantárgy oktatása is.

A szakmai értekezlet keretében Palich Etelka, az MKK elnöke adott tájékoztatást az etikai eljárásokkal kapcsolatos érdemi és adminisztratív kérdésekről, az etikai tanácsok előtt álló kihívásokra is kitérve. Az előadásokat követő konzultáción az etikai bizottsági tagok több megoldásra váró kérdést is megfogalmaztak, részben a Kódex továbbfejlesztése, részben az adminisztratív teendők kapcsán.

Ezúton is köszönjük dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak a rendezvény eredményes megszervezéséhez nyújtott segítségét, közreműködését és támogatását.

Országos Iroda

Szakmai nap a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 2021. szeptember 9. napján Szakmai és Közösségi Napot tartott az építő és megtartó munkahelyi közösség alakítása, a kollégák közötti kapcsolatok erősítése érdekében.

A szakmai előadások mellett különböző versenyeket szervezett az Igazgatóság, amelyhez a nyeremények egy részének biztosításával a Magyar Kormánytisztviselői Kar is hozzájárult.

Az MKK őszintén bízik abban, hogy a járványhelyet lehetővé teszi, hogy a közeljövőben több, a kollégákat munkájukat segítő szakmai, kulturális rendezvény megtartására is sor kerülhet.

Országos Iroda

Mura-Dráva vadvízi kenutúra - 2021. nyara

A Pénzügyőr Sportegyesület a Magyar Kormánytisztviselői Kar támogatásával kenutúrát szervez  2021. júlisu 28. - augusztus 1. között a Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs közötti szakaszán.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedélynek megfelelően a túrán 8 hajó (30fő) vehet részt. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el a szervezők.

 

A Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs kenutúra fejelentkezési lap innen tölthető le.

 

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, a mura.drava.karavan@gmail.com email címen lehet.

 

A részletes programtervezetről itt olvasható.

 

Országos Iroda

Közszolgálati HR szakmai fórum

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megkezdte a Közszolgálati HR szakmai fórum működtetését. A fórum célja a közigazgatás humán területén felmerülő aktuális szakmai kérdések megvitatása. A fórum az eszmecsere lehetőségét biztosítja mind a HR vezetők, mind a téma iránt érdeklődő kormánytisztviselők számára.

A humán menedzsment szakembereinek – és természetesen a szakmára nyitott kollégáknak – a jogalkotói elvárások megismerése és a gyakorlati tapasztalatok átadása útján érdemben is lehetősége van a fórumon keresztül egymás szakmai tevékenységét támogatni.

A fórumhoz való csatlakozási lehetőségről információt itt talál.

 

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS