Búcsú

Kiváló szakembertől és nagyszerű embertől búcsúzik a Magyar Kormánytisztviselői Kar. Az MKK Somogy Vármegyei Területi Közgyűlésének alelnöke, Karczagi Gyöngyi méltósággal viselt hosszú betegség után 2023. június 23-án elhunyt.

Szakmai életútja 1984-ben egy kaposvári mezőgazdasági vállalatnál kezdődött, majd 1985-ben a Somogy Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság előadója lett. Közigazgatási munkája a továbbiakban végig kísérte életét, 2000-től a Magyar Államkincstár szakmai főtanácsadója volt. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2001-ben társadalombiztosítási szervező, majd 2013-ban munkajogi szakokleveles tanácsadó végzettséget szerzett.

Karczagi Gyöngyi 2008 májusában került a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Családtámogatási Iroda Családtámogatási Osztályára, ahol családtámogatási számfejtő munkakörben dolgozott.

2008. november elsejétől már osztályvezetői feladatok ellátásával bízták meg, majd később a kormányhivatali rendszerbe integrálódott szakterület osztályvezetőjeként dolgozott tovább 2015-től.

Munkájára a végletekig igényes és precíz volt, szakmaiságával minden munkatársa elismerését kivívta. Embersége, empátiája és lojalitása miatt a kollégái nagyon szerették, bizalommal fordultak felé nemcsak hivatali, hanem személyes ügyeikben is.

2017-ben választották meg a Magyar Kormánytisztviselői Kar Somogy Vármegyei Területi Közgyűlés alelnökének.

Elnökségi tagként fő célja az volt, hogy a közszolgálati érdekvédelmet - a tisztviselők szakmai presztízsének emelésével, illetve a közszolgálat társadalmi megbecsültségének növelésével – hatékonyan képviselje.

2007-ben és 2013-ban a Magyar Államkincstár Elnöki dicséretében részesült, 2008-ban szakmai tanácsadó címet kapott. 2023 márciusában Miniszteri Elismerő Oklevél elismerésben részesült a közjó iránt elkötelezett, értékes és példamutató, a közigazgatásban végzett kimagasló színvonalú szakmai munkájáért.

Karczagi Gyöngyi emlékét a Magyar Kormánytisztviselői Kar kegyelettel és méltósággal megőrzi.

 

Országos Iroda

Tájékoztatás pályázati felhívásban foglalt határidő meghosszabbításáról

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége 11/2023. (V.10.) MKK O.Eln. határozatával döntött arról, hogy a már megkezdett hagyományt folytatva az idei évben is meghirdeti mininovella-író pályázatát, „Közügy-irat 2023” címmel. A pályázati kiírás értelmében a pályaműveket 2023. július 30. napjáig fogadjuk.

Az Országos Elnökség az alkotó kedv ösztönzése érdekében úgy döntött, hogy a pályázat beérkezési határidejét meghosszabbítja, 2023. szeptember 15. napjáig. E határnapig várjuk tehát azon alkotásokat, melyeken keresztül a tisztviselő a mindennapi élet, a munkavégzés, vagy akár egy-egy kiemelt esemény kapcsán a kreatív, emberi oldalát irodalmi eszközökkel tárja az olvasó elé.

Kellemes alkotói perceket-órákat kívánunk, és a meghosszabbított határideig várjuk a – korábbi évekhez hasonlóan – színvonalas pályaműveket.

A pályázati kiírás itt található.

 

Országos Iroda

Megyei díj alapítása és díjadományozási ünnepség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Elnökség "A Köz Szolgálatért" díj megyei szintű alapításáról és annak a már idei évben való adományozásáról döntött. Az elismerésben részesülő kormánytisztviselők személyéről a területi elnökség kibővített elnökségi ülésen hozott döntést, melyre meghívást kapott valamennyi vármegyei MKK-tisztségviselő.

A díjazottak egy rangos díjátadó ünnepség keretében vehették át az elismeréseket a Vármegyeháza dísztermében. A rendezvény a közszolgálati dolgozók napjához igazítva, 2023. június 28. napján került lebonyolításra, az MKK Területi Elnökségének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnak és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának közös szervezésében. A vármegyében szolgálatot teljesítő 12 kormánytisztviselő/tisztviselői státuszú foglalkoztatott részére a kormányhivatal főispánja és az MKK területi elnöke által aláírt Oklevél és két MKK kiadvány került átadásra. A köztisztviselők elismerésére a vármegyei közgyűlés szintén "A Köz Szolgálatért" elnevezéssel díjat alapított, melyet a közgyűlés elnöke adott át az arra méltó 9 köztisztviselő részére.

Egy alkalomhoz illő, színvonalas kulturális program után, rövid beszédeket követően Szűcs Sándor területi elnök Román István főispánnal és Seszták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnökével közösen adta át az elismeréseket a köz- és kormánytisztviselők részére. Példaértékű, hogy szinte valamennyi vármegyei hivatal tisztviselője részesült elismerésben a nívós, hagyományteremtő rendezvényen.

A díjazott tisztviselők:

 • Doma Anikó, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának finanszírozási referense;
 • Felföldi Margit, a Nemzeti Adó,- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó,- és Vámigazgatóságának szakértője;
 • Gálné dr. Végh Sarolta, a Mátészalkai Tankerületi Központ jogi ügyintézője;
 • Girus András, a Nyíregyházi Tankerületi Központ belső ellenőre;
 • Dr. Gyurikovits Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályának pártfogó felügyelője;
 • Kékesi József Jánosné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatalának Kormányablak osztályvezetője;
 • Puskás Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatalának közegészségügyi-járványügyi szakügyintézője;
 • Szabó Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kirendeltségének titkársági referense;
 • Szabóné Földi Ildikó, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya járványügyi szakügyintézője;
 • Szijártóné Szűcs Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya környezetvédelmi szakügyintézője;
 • Terbócsné Pekk Zsuzsanna, a Nemzeti Adó,- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó,- és Vámigazgatóságának szakértője;
 • Vislóczki Józsefné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Informatikai Főosztályának nyugállományba vonuló informatikusa.

A köz szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ezúton is köszönjük, a díjhoz szívből gratulálunk!

 

Országos Iroda

Magyary-konferencia Tatán

Dr. Ugodi Andrea elnöki jogkörben eljáró alelnök asszony, a Magyary-konferencián elhangzott köszöntője:

 

Tisztelt Főispán Úr!

Tisztelt Elnök Urak!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt előadók és hallgatóság!

Amikor felkérést kaptam a mai konferencia megnyitására és köszöntésére, a meghívóban szereplő előadások címeit, témáit nézegetve rögtön az elsőként meghirdetett előadás címe keltette fel az érdeklődésemet, mely így szól: „Remélem és hiszem, hogy az általam kifejtett szempontok is számbavétetnek…”Bár az általam érdeklődéssel várt előadás Magyary Zoltán városfejlesztési programjába ígér betekintést, úgy gondolom, hogy ez az idézet Magyary egész munkásságára, különösen a közigazgatás tudományban végzett korszakos tevékenységére is vonatkoztatható, és a mai kor közigazgatási jogalkotói és jogalkalmazói  bátran felelhetnek igennel a nagy előd óhajára.

Számomra emlékezetes marad az idén márciusban megtartott héregi megemlékezés és az ahhoz kapcsolódó köszöntők és előadások sora, amikor a Magyary szellemi örökségét kamatoztató és a helyszín miatt igazán autentikus közösségi élménynek lehettem részese.

Jó volt egykori és mai, a közigazgatás valamennyi ágával és magával a közigazgatás tudománnyal foglalkozó szakemberek, oktatók, hallgatók között lenni és megérezni valamit abból, amit Magyary szellemiségének nevezhetünk.

Bár a bibliai eredetű közmondás úgy tartja, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, én akkor és ott mégis úgy éreztem, az idő és a hely, a távlatok Magyaryt igazolták és igazolják folyamatosan, amikor mi kései utódok bátran vállalhatjuk tanait, alkalmazhatjuk téziseit, erőt meríthetünk az ő kételyeiből és bízhatunk abban, hogy zsinórmértékül szolgáló erkölcsisége, alázata, elkötelezettsége, átsegít bennünket a mindennapok szakmai és egyéb kihívásain.

Mert kihívásokkal, elbizonytalanodásokkal nap, mint nap szembesülünk akár a munkánkban, akár a családunkban és egyéb kapcsolódási pontjainkon és a kihívások leküzdéséhez és sokszor azok átvészeléséhez jó, ha van honnan merítenünk, muníciót szereznünk. És jól fel van tarisznyálva az, aki a munkájában és az élet egyéb területén is ilyen elődök munkásságához fordulhat és találhat megoldást.

Bevallom, én Magyary Zoltán búcsúlevelét egészen idén márciusig nem olvastam, nem ismertem, de amikor az előző köszöntőre készültem, akkor döbbentem rá, hogy milyen kettősség rejlik még egy ilyen nagyformátumú gondolkodóban és tekintélyben is, mint ő volt. Egyik oldalon a tudós, másik oldalon a vívódó ember az embertelenségben, a döntés kényszerével és felelősségével.

Úgy gondolom, ha csak ezt a búcsúlevelet hagyta volna ránk, akkor is példával szolgálhatna, de az utókor szerencséjére munkássága szertágazó, érdeklődése és problémamegoldó készsége olyan sokrétű, hogy sokan találhatunk akár szakmai, akár emberi vívódásainkra iránymutatást, tehát bizton ígérhetjük a mai követői nevében: igen professzor úr, az Ön által kifejtett szempontok számbavétetnek.

 

Országos Iroda

Tolna vármegyei rendezvény

Tolna vármegyében 2023. június 1-én a Kormányhivatal főszervezésében a "Vármegyeházi esték" programsorozat keretében Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Vármegyeháza dísztermében megtartotta "Tolna vármegye területfejlesztési lehetőségei" című előadását, mely rendezvényez a Magyar Kormánytisztviselői Kar Tolna Vármegyei Területi Elnöksége is csatlakozott. A telt házas rendezvényen a miniszter Úr kiemelte a szükséges fejlesztési irányokat, mint a turizmust, az ipari parkok létesítését, lakásépítéseket, és kitért a települési önkormányzatok fejlesztési lehetőségeire is.

 

Országos Iroda

Kormányhivatali látogatások a Magyar Kormánytisztviselői Kar tisztújító választásának évében

Palich Etelka leköszönő elnök és Dr. Ugodi Andrea elnöki jogkörben eljáró alelnök 2023. március, április és május hónapjaiban helyszíni tárgyalások keretében folytattak egyeztetéseket a főispánokkal, a kormányhivatalok főigazgatóival, a vármegyék területi elnökével és a vármegyében működő egyes munkáltatók képviselőivel.

A megbeszéléseken az MKK rámutatott: a Magyar Kormánytisztviselői Kar szándékai szerint továbbra is a korábbi évek gyakorlatához fogható szakmai elkötelezettséggel, elhivatottsággal és tettrekészséggel látja el jogszabályi és alapszabályban rögzített alap-, és szakmai érdekképviseletre irányuló feladatait. Egyúttal biztosította a kormányzati igazgatási szervek vezetőit a kiváló együttműködés folytatásának szándékáról, kérve a területi közgyűlések, a kormányzati igazgatási szervek és a kormányhivatalok változatlan támogatását.

A megbeszélések keretében ismertetésre került a következő időszak legfontosabb feladatát képező tisztújító választás elektronikus lebonyolítását lehetővé tévő tagnyilvántartó és választási rendszer, amely a KSZDR adatbázis rendelkezésre állását követően, az onnan átvett adatok alapul vételével alkalmas a folyamat informatikai és adatvédelmi szempontból is megbízható, és a korábbi választásoktól eltérően szinte teljes egészében elektronikus (azaz papírmentes) lebonyolítására. Emellett a résztvevők az előttük álló további aktuális feladatokat is megvitatták.

A Magyar Kormánytisztviselői Kart valamennyi partnere támogatásáról és együttműködéséről biztosította mind a választások, mind a szakmai feladatok ellátását illetően, így a jó hangulatú megbeszélés-sorozatot eredménnyel zárta az MKK.

 

Országos Iroda

10 évesek a járási hivatalok - ünnepség a Várkert Bazárban

A Miniszterelnökség 2023. május 23. napján, a járási hivatalok újraalakulásának 10. évfordulója alkalmából a hivatalvezetők, valamint a főispánok és a kormányhivatalok főigazgatói részvételével országos járási hivatalvezetői értekezletet, majd azt követően jubileumi ünnepséget szervezett a Várkert Bazárban.  Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár ünnepi beszédében megemlékezett a járási hivatalok újjászervezésének előzményeiről, az újjáalakulás körülményeiről és az azóta elvégzett munkáról. Mindketten felhívták rá a figyelmet, hogy az államigazgatási hatósági ügyek széles körének járási hivatali rendszerbe csatornázása – ahogyan azt az elmúlt 10 év gyakorlati tapasztalatai alátámasztják – az ügyintézést gördülékenyebbé és eredményesebbé tették, tágabb vonatkozásban a közigazgatás munkafolyamatai kiszámíthatóvá és átláthatóbbá váltak. Az értekezlet keretében emléklappal köszöntötték azt a 89 járási, illetve kerületi hivatalvezetőt, akik a kezdetektől – azaz 2013. óta – hivatalvezetőként dolgoznak a közigazgatás hatékonyabbá és emberközelibbé tételén. A hivatalvezetőknek ezúton szívből gratulálunk, közöttük is kiemelten büszkék vagyunk azokra, akik köztestületünk Országos Küldöttgyűlési, illetve Területi Közgyűlési munkájában is részt vesznek!  Ezúton köszönjük a Karban és a hivatalaikban végzett munkát, mellyel a közigazgatás iránti elkötelezettségükkel példaként szolgálnak valamennyi kormánytisztviselő kollégánk számára!

Országos Iroda

Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 11/2023. (V.10.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint, a már megkezdett hagyományt folytatva „Közügy-irat 2023” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő és tisztviselői státuszú foglalkoztatott tagja.

A pályamunka részletei:

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A pályamű műfaja mininovella, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más személy vagy szervezet nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme:      maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa:      Times New Roman

Betűméret:       12-es

Sorköz:            1,5

A pályamű és annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása:

A pályaműveket elektronikusan (pdf és word formátumban) kell küldeni.

Elektronikusan:

Az elektronikusan megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni:

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként),
 • a pályázó által kitöltött és aláírt nyilatkozatot az adatainak nyilvántartásához való hozzájárulásról a pályázati eljárással összefüggésben (szkennelt dokumentumként),
 • a pályázó által kitöltött és aláírt felhasználási szerződést (szkennelt dokumentumként).

A pályaműveket, a nyilatkozatokat és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) is meg kell küldeni.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó a pályamű felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja. A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel összefüggésben a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2023. július 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

 1. díj:                  50.000 Ft értékű utalvány
 2. díj:                  40.000 Ft értékű utalvány
 3. díj:                  30.000 Ft értékű utalvány

 

A pályázat elbírálási határideje

2023. augusztus 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2023. december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján és közösségi oldalán közzétesszük. A díjnyertes alkotások az MKK kiadványában is megjelentetésre kerülhetnek.

További fontos tudnivalók

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az laszlo.karoly.mayer@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-795-1579 telefonszámon.

Minden érdeklődőnek eredményes alkotómunkát kívánunk!

Budapest, 2023. május 17.

Meghívó

Szeretettel várunk minden kormánytisztviselőt a HR Szakmai Fórum következő kerekasztal beszélgetésre, melynek témája „Kormányzati személyzetpolitika és versenyképesség”.

Az esemény időpontja:

 • 2023. május 18. (csütörtök) 14:00 – 16:30

Helyszíne:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szent László Kápolna
 • 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk. A meghívóhoz mellékelten megküldjük a részletes program tervezetét.

A szakmai fórum visszanézhető és kommentelhető a ProBono felület Önfejlesztés menüpont HR szakmaifórum csatornáján keresztül. A csatorna az alábbi linken keresztül érhető el:

https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/bejegyzesek/60a667bc9255d241df5da34c

Kérjük, regisztrációját a következő linkre kattintva szíveskedjen megküldeni:

 

Országos Iroda

Meghívó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényt szervez „A közigazgatási vezető-kiválasztási és utánpótlási rendszerről szóló tájékoztató tartása HR szakembereknek és érdeklődő vezetőknek” projekt feladat keretében a projekt eredményeinek bemutatásának céljával, amelyre tisztelettel meghívjuk.

Az esemény időpontja:

 • 2023. május 18. (csütörtök) 10:00 – 14:00

Helyszíne:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szent László Kápolna
 • 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

A meghívóhoz mellékelten megküldjük a részletes program tervezetét.

Kérjük, regisztrációját a következő linkre kattintva szíveskedjen megküldeni:

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk a rendezvényt!

 

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS