Beszámoló az öröklési jog és a hagyatéki eljárás változásai napjainkig című konferenciáról

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Kormánytisztviselői Kar együttműködésének keretében, a „Közigazgatás-történeti konferenciák” részeként 2022. november 15-én került sor „Az öröklési jog és a hagyatéki eljárás változásai napjainkig” című tudományos konferencia megszervezésére. A konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, dr. Szabó Csaba nyitotta meg és köszöntőt mondott dr. Hegedüs László, a magyar Kormánytisztviselői Kar Felügyelőbizottságának elnöke is. A köszöntő beszédben főigazgató úr és elnök úr is hangsúlyozta a hagyományok ismeretének, folytatásának fontosságát, melynek a konferenciasorozat megrendezése is részét képezte.

A konferencia délelőtti részén az érdeklődők a plenáris ülésen az öröklési jog intézményének fejlődéséről, az özvegyi jog tartalmának változásáról és a kereskedelmi jog és az öröklési jog kapcsolatáról hallgathattak meg előadást és tehettek fel kérdéseket az előadóknak.

A konferencia délután szekcióülésekben folytatódott, a hagyaték iratok és örökösök, valamint az árvaszéki ügyek és hagyatéki eljárások témák köré csoportosítva.

 

Országos Iroda

Közszolgálati HR szakmai Fórum

Szeretettel várunk minden kormánytisztviselőt a HR Szakmai Fórum következő kerekasztal beszélgetésre, melynek témája „A Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény kinevezésre, jogviszony megszűnésre, megszüntetésre vonatkozó szabályai néhány bírósági döntés tükrében”.

Az esemény időpontja:

  • 2022. november 18. (péntek) 13:00 – 15:00

Helyszíne:

  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Szárnyépület, John Lukács Társalgó

Jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet:

A HR fórum tagjainak jelentkezését érkezési sorrendben fogadjuk. A workshopról kép-, hang- és videófelvétel készül, amely visszanézhető és kommentelhető a ProBono felület Önfejlesztés menüpont HR szakmai fórum csatornáján keresztül.

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk a rendezvényt!

 

Országos Iroda

Meghívó

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Kormánytisztviselői Kar tisztelettel meghívja Önt a 2022. november 16-án megrendezésre kerülő „Az öröklési jog és a hagyatéki eljárás változásai napjainkig” című tudományos konferenciára.

A rendezvény helyszíne:

  • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Kiállító- és konferenciaterem
  • Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 2–4.

Köszöntőt mond:

  • Dr. habil. Szabó Csaba főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár
  • Palich Etelka elnök, Magyar Kormánytisztviselői Kar

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött:

REGISZTRÁCIÓ

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Országos Iroda

Október 23.

Deák Ferenc-díj díjátadó

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2022. évben második alkalommal vált jogosulttá a Deák Ferenc-díjadományozási javaslat megtételére.

A Deák Ferenc-díj adományozásának célja azon jogtudósok, jogászok életútjának és munkájának elismerése, akik a jogtudományok területén tartósan kiemelkedő kutatási, ítélkezési, jogalkotói vagy jogalkalmazói tevékenységet végeztek.

Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztályának osztályvezetője 34 éve a közigazgatásban dolgozik.

Az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei között a törvényességi ellenőrzés, majd törvényességi felügyelet széles eszköztárával, példaértékű szakmai tevékenységével, naprakész jogszabály-ismerettel személyesen és az általa vezetett szervezeti egység útján is gondoskodik az önkormányzatok jogszerű működésének és döntéshozatalának támogatásáról. Új jogintézmények születését, az önkormányzati társulások, közös hivatalok létrejöttét segítette munkájával, a járási rendszer alapjainak megteremtése és intézményesített működésének kialakítása is részét képezte az általa vezetett osztály feladatainak. Élete egyik legfontosabb munkájának tartja az első szabad választás eredményeként megalakult Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését. Emellett az önkormányzati rendeletek rendszerszemléletű felülvizsgálata módszertanának kidolgozása is a nevéhez fűződik.

Saját bevallása szerint szakmai előmenetelét nem a beosztások, besorolások, vezetői megbízások meglétében, hanem a munkája szakmai tartalmában méri. Soha nem szűnő lelkesedéssel és proaktivitással látja el feladatait, melyhez ösztönzőnek ítéli a csapatmunkát, az együttgondolkodást.

A törvényességi felügyeleti területen szerzett érdemei, kimagasló szakmai minőségben végzett munkája, példamutató életútja elismeréseként a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége – kifejezve a közigazgatási szakma iránti elkötelezettségét és tiszteletét – Osztályvezető úrhölgyet terjesztette fel a díjra. A Magyar Kormánytisztviselői Kar felterjesztése alapján a Deák Ferenc-díj Testület 2022. évben többek között dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Máriát részesítette Deák Ferenc-díjban.

Az ünnepélyes átadásra 2022. szeptember 17. napján került sor a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet rendezésében a Kúria dísztermében.

Az MKK Országos Elnöksége ezúton is gratulál dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária Osztályvezető úrhölgynek és valamennyi díjazottnak.

Országos Iroda

I. Közigazgatás 2022 konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2022. október 14. napján első ízben rendezte meg a Közigazgatás 2022 elnevezésű konferenciát, a közigazgatási szakma éves szakmai seregszemléjét.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a jövőben a válságok és a bizonytalanságok kezelése lesz a Kormány legfontosabb feladata. A közigazgatásban az elmúlt tíz évben felhalmozódott bizalmi tőke és szakszerűség stabil alapot adnak a kormányzás és a társadalom számára is a nehézségekkel szemben.

A konferencia délelőtti programján a levezető elnöki feladatot Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az NKE Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának vezetője, a délutáni program levezető elnöki feladatait Dr. Kristó Katalin, az NKE fejlesztési rektorhelyettese látta el.

Köszöntőjében dr. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a közigazgatás és az NKE szerepét, fontosságát hangsúlyozta.

Prof. Dr. Deli Gergely, az NKE rektora és Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az új kihívásokra kész közigazgatás kulcsának a tisztviselők integritásának, komplex tudásának és képességeinek fejlesztését tekintette, amelyet a két intézmény közös programokkal is támogat. Elnök asszony kiemelte még: rendkívül fontosnak tartja, hogy az állami szervek ne csupán egy-egy közös hatósági, közigazgatási ügy kapcsán működjenek együtt, ne csak munkaértekezletek keretében osszák meg a tapasztalatokat, eredményeket vagy akár élményeiket, hanem legyen helye a közigazgatás-tudománynak, a tudományos kutatási eredményeknek a közigazgatásban dolgozók mindennapjaiban is.

A délelőtti szakmai előadások keretében dr. Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az Európai Közigazgatási Tér, területfejlesztés és a magyar közigazgatás viszonyrendszeréről beszélt, amelyben hangsúlyozta a magyar kormány abbéli törekvését, hogy Magyarország Európa legjobban kormányzott államai közé tartozzon a jövőben is.

A kormányzati igazgatás megújult személyi gazdálkodásáról, a kormányzati igazgatási törvény hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatairól, a jövőbeni célokról és a kapcsolódó fejlesztésekről beszélt előadásában dr. Szeiler Orsolya, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára.

A kormányzati közigazgatás-fejlesztés és minőségpolitika eredményeiről és kihívásairól szóló előadásában dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség politikai tanácsadója a kormányablakok kialakításától, jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről beszél. A közigazgatás ügyfélszolgálati, szolgáltató jellegű feladatai kapcsán a szakemberek évek óta vizsgálják a mesterséges intelligencia használatának lehetőségét, az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében.

A konferencia délutáni programja a megyei kormányhivatalok elmúlt és következő tíz évéről szóló panelbeszélgetéssel kezdődött, amelyen Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár vállalta a moderátori feladatot. A panelbeszélgetés résztvevői Rácz Róbert főispán (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal), dr. Szabó Sándor főispán (Nógrád Megyei Kormányhivatal) és dr. Tarnai Richárd főispán (Pest Megyei Kormányhivatal). A beszélgetésen a főispánok megvitatták a megyék és a megyei kormányhivatalok jövőjét, az elmúlt több mint egy évtizedben végzett feladatok tükrében. A vita alapján egyértelmű, hogy a főispánokra és a kormányhivatalokra a megyékben és a fővárosban a polgárok ma már minden probléma megoldásában számíthatnak. A főispánok jelezték, tettre készen várják az új kormányzati feladatokat, a felkészült tisztviselői-hivatali állománnyal.

A panelbeszélgetést követően dr. Dargay Eszter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a közigazgatási szervezetrendszer integritási helyzetét tekintette át előadásában. Felelevenítette, hogy milyen kezdeti feladatokkal kellett megbirkóznia szakterületnek és valamennyi közigazgatási szervezetnek, és ezeket hogyan tudta kezelni a szervezet. Emellett tájékoztatott a felálló új Integritás Hatóság feladatairól, az uniós elvárásokhoz kapcsolódó feladatok megszervezéséről, a közigazgatás előtt álló kihívásokról.

Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az MKK közigazgatási szervezeti kultúra kialakításában végzett szerepéről beszélt. E körben tájékoztatott az MKK által elfogadott Hivatásetikai Kódex tartalmáról, a szervezeti és egyéni etikai elvárásokról. Az MKK célja a normális, az állampolgárok, ügyfelek által elvárt tisztességes hivatali működés támogatása a Kódex következetes végrehajtása és számonkérése útján. Elnök asszony kiemelte a vezetői példamutatásra és következetes számonkérésre vonatkozó etikai elv, elvárás fontosságát és tiszteletben tartását. A közigazgatási szervezeti kultúra legfontosabb építőköve a bizalom erősítése, mind az állampolgárokkal, ügyfelekkel kapcsolatos külső, mind a szervezeten belüli, erős kohéziót adó belső bizalom tekintetében. Ehhez az MKK szakmai, képzési programokkal, konferenciákkal és tréningek szervezésével járul hozzá.

Dr. Klotz Balázs, az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet igazgatója a konferencia záró előadásában a közszolgálati továbbképzés helyzetéről és lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. Az NKE-n új vezetőképző mesterkurzus, kiberbiztonsági mesterszak, a kreatív tanulást támogató modellkísérlet és duális gyakorlati programok készítik fel a 21. század komplex feladatait ellátni képes fiatal tisztviselőket.

A tervek szerint a konferencia ezt követően is minden évben összeül annak érdekében, hogy a közigazgatási szakmát űzők a mindennapi munkavégzés mellett a szakmát érintő kérdésekről tájékozódhassanak, véleményt mondhassanak és javaslatokat tegyenek. A szakmai feladatok magas szintű ellátása mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közigazgatás is egy élő szervezet, amelynek a folyamatos változásoknak, kihívásoknak való megfelelés érdekében időnként szüksége van arra, hogy önvizsgálatot tartson, amelynek keretében szembesülni tud az elvégzett és még elvégzendő munkákkal.

A résztvevők szerint a konferencia az önvizsgálat és tükörbe nézés lehetőségét biztosította valamennyi szakember számára, értékes előadásokkal és előadásokon kívüli szakmai beszélgetésekkel, találkozásokkal és nem utolsósorban építő jellegű vitákkal.

Országos Iroda

Túra a Zengő körül

Az MKK Tolna Megyei Területi Elnöksége 2022. októberben csapatépítéssel egybekötött területi programot szervezett, amelyre az MKK elnöke is meghívást kapott. A csapatépítő napon a megyében működő közel valamennyi kormányzati igazgatási szerv képviseltette magát, így a kormányhivatal, Államkincstár, tankerületek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A program lehetőséget adott arra, hogy a különböző szakterületekről érkező tisztviselők kötetlenül beszélgessenek szakmai és szakmát érintő kérdésekről.

A programban résztvevők a püspökszentlászlói kastély, és az arborétum megtekintését követően egy Zengő-körtúrán vettek részt.

Nagy örömünkre az MKK mellett az időjárás is támogatta a kirándulást, így egy élményekkel teli, elégedett csapat érkezett vissza Szekszárdra Baranya megyéből, a Mecsekből.

Országos Iroda

Szervezeti kultúra építése kormányablakban

Budapest Főváros Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatal meghívására a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke részt vett a Kerületi Hivatal Kormányablaka munkatársainak csapatépítő rendezvényén.

A kerületi hivatali munkatársak részére összeállított etikai tréningen elsősorban az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a kollégák közötti kommunikáció fontosságát hangsúlyozó kérdések és gyakorlatok kerültek előtérbe. Így többek között, az, hogy mit jelent a mai közigazgatásban a hivatáshoz történő ragaszkodás, hogyan lehet és mi szükséges ahhoz, hogy a hivatalok jól működjenek és ebben mi a tisztviselők és a vezetők felelőssége. Miért fontos a tisztviselőknek az etikai szempontból helyes vagy helytelen döntés és mi azok következménye a közigazgatás, az adott szervezet vagy akár az ügyfél vagy tisztviselő szempontjából.

Országos Iroda

A Miniszterelnökség 2022-ben ismét pályázatot hirdet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramra!

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2023-as évfolyamába 30 év alatti, diplomás, idegen nyelveken beszélő fiatalok jelentkezését várják. A 60 fő kiválasztott ösztöndíjas részére a 10 hónapos program keretében egy hazai minisztériumnál 7 hónapig, külföldön pedig 3 hónapig biztosított a foglalkoztatás. Az ösztöndíjasok munkáját a hazai programszakasz alatt végig mentor segíti. A munkavégzés mellett az ösztöndíjasok rendszeresen szakmai képzéseken, háttérbeszélgetéseken, intézménylátogatásokon vesznek részt. Fiatal kollégáink munkájukért ösztöndíjban részesülnek, a hazai programszakasz alatt 250.000 forint, a külföldi programszakasz alatt átlagosan 450.000 forint mértékben.

 

A pályázati időszak 2022. szeptember 15. napjával megkezdődött, jelentkezni 2022. október 15. napjáig lehet.

 

A pályázat kapcsán részletes tájékoztatás a mellékelt hírdetményben olvasható.

 

Országos Iroda

I. Közigazgatás 2022 Konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar első ízben 2022. október 14-én szervezi meg a közigazgatási vezetők egynapos, hagyományteremtő szakmai seregszemléjét, az I. Közigazgatás 2022 Konferenciát, várhatóan 200 fő közigazgatási vezető részvételével.

A konferencia fő témája:    Közigazgatás-fejlesztés 2010 – 2030

A konferencia helyszíne:    Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Oktatási Központ

          (1082 Budapest, Üllői út 82.)

A program előadásain és panelbeszélgetésein a közigazgatás fejlesztésének eredményeiről, kihívásairól, valamint terveiről és kilátásairól számolnak be minisztériumi és kormányhivatali vezetők, továbbá a szakmai közélet képviselői. A plenáris ülést szakmai kísérőesemények egészítik ki. A konferencia lehetőséget ad a kormányzati vezetők, a kormánytisztviselői kar és a közigazgatási szakma képviselői közötti kötetlen eszmecserére.

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS