Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 11/2023. (V.10.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint, a már megkezdett hagyományt folytatva „Közügy-irat 2023” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő és tisztviselői státuszú foglalkoztatott tagja.

A pályamunka részletei:

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A pályamű műfaja mininovella, amely lehet humoros vagy komoly hangvételű is.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más személy vagy szervezet nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme:      maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa:      Times New Roman

Betűméret:       12-es

Sorköz:            1,5

A pályamű és annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása:

A pályaműveket elektronikusan (pdf és word formátumban) kell küldeni.

Elektronikusan:

Az elektronikusan megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni:

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként),
 • a pályázó által kitöltött és aláírt nyilatkozatot az adatainak nyilvántartásához való hozzájárulásról a pályázati eljárással összefüggésben (szkennelt dokumentumként),
 • a pályázó által kitöltött és aláírt felhasználási szerződést (szkennelt dokumentumként).

A pályaműveket, a nyilatkozatokat és a 2db felhasználási szerződést eredetben az MKK postacímére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) is meg kell küldeni.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó a pályamű felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja. A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel összefüggésben a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2023. július 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

 1. díj:                  50.000 Ft értékű utalvány
 2. díj:                  40.000 Ft értékű utalvány
 3. díj:                  30.000 Ft értékű utalvány

 

A pályázat elbírálási határideje

2023. augusztus 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2023. december

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján és közösségi oldalán közzétesszük. A díjnyertes alkotások az MKK kiadványában is megjelentetésre kerülhetnek.

További fontos tudnivalók

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az laszlo.karoly.mayer@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-795-1579 telefonszámon.

Minden érdeklődőnek eredményes alkotómunkát kívánunk!

Budapest, 2023. május 17.

Meghívó

Szeretettel várunk minden kormánytisztviselőt a HR Szakmai Fórum következő kerekasztal beszélgetésre, melynek témája „Kormányzati személyzetpolitika és versenyképesség”.

Az esemény időpontja:

 • 2023. május 18. (csütörtök) 14:00 – 16:30

Helyszíne:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szent László Kápolna
 • 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk. A meghívóhoz mellékelten megküldjük a részletes program tervezetét.

A szakmai fórum visszanézhető és kommentelhető a ProBono felület Önfejlesztés menüpont HR szakmaifórum csatornáján keresztül. A csatorna az alábbi linken keresztül érhető el:

https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/bejegyzesek/60a667bc9255d241df5da34c

Kérjük, regisztrációját a következő linkre kattintva szíveskedjen megküldeni:

 

Országos Iroda

Meghívó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényt szervez „A közigazgatási vezető-kiválasztási és utánpótlási rendszerről szóló tájékoztató tartása HR szakembereknek és érdeklődő vezetőknek” projekt feladat keretében a projekt eredményeinek bemutatásának céljával, amelyre tisztelettel meghívjuk.

Az esemény időpontja:

 • 2023. május 18. (csütörtök) 10:00 – 14:00

Helyszíne:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szent László Kápolna
 • 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

A meghívóhoz mellékelten megküldjük a részletes program tervezetét.

Kérjük, regisztrációját a következő linkre kattintva szíveskedjen megküldeni:

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk a rendezvényt!

 

Országos Iroda

BM pályázat a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek alkalmazásának lehetőségei és egyben biztonsági kérdései témakörben

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke pályázatot hirdet

 • A ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) alkalmazásának lehetőségei
 • A ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) biztonsági kérdései, szervezeti és társadalmi hatásai témakörökben.

A pályázat célja, a részt vevők köre, a benyújtás módja és határideje, valamint az elbírálás részletei megismerhetők az itt mellékelt pályázati felhívásból.

A pályázati felhívás emellett megtekinthető és a pályázat 2023. október 1. napjáig benyújtható a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

 

Országos Iroda

BM pályázat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2023/2024. tanévre

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2023/2024. tanévre. A pályázat célja, a részt vevők köre, a benyújtás módja és határideje, valamint a támogatás részletei megismerhetők az itt mellékelt pályázati felhívásból.

A pályázati felhívás emellett megtekinthető és a pályázat benyújtható a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

 

Országos Iroda

BM gyakornoki pályázat, tudományos kutatás folytatására

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumban és a belügyi szerveknél - doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt - kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására. A pályázat célja, a részt vevők köre, a benyújtás módja és határideje, valamint a támogatás részletei megismerhetők az itt mellékelt pályázati felhívásból.

A pályázati felhívás emellett megtekinthető és a pályázat benyújtható a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén:

https://palyazat.bm-tt.hu/

 

Országos Iroda

Húsvét

Költözés

A Magyar Kormánytiszviselői Kar Országos Irodája 2023. áplilis 4-től az alábbi címre költözik:

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Magyary-konferencia Héregen

Ebben az évben is tiszteletadásra és szakmai napra invitálta a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Magyary Zoltán szellemi hagyatékának elismerőit, szakmai iránymutatásának követőit.

Az emlékezésen és az azt követő előadás-sorozaton a Komárom-Esztergom vármegyei közigazgatási szervek, a vármegyei, valamint a helyi önkormányzat, az NKE ÁNK  Magyary Szakkollégium hallgatói és civil szervezetek vettek részt és helyezték el a megemlékezés virágait a húsz éve állított kopjafánál.

Az előadás-sorozat előadóit és a hallgatóságot dr. Ugodi Andrea, az MKK elnöki jogkörben eljáró alelnöke, dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom vármegye főispánja, Dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző, Nieszner József, Héreg polgármestere és Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke köszöntötte. Valamennyi köszöntő méltatta Magyary Zoltán munkásságát, kiemelve a szellemi hagyaték korszerűségét, időtállóságát és emlékeztetett arra, hogy az elvégzett munka nem veszett kárba, a távoli utókor a jelen közigazgatási kihívásaiban zsinórmértékként alkalmazva Magyary gondolatait, szellemiségét, modern közigazgatást épít.

A köszöntők után, a sokszínű előadások sorozatában elsőként Zölde Mónika a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási-, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást, aki a foglalkoztatáspolitika szemszögéből vizsgálta a közigazgatásban, mint közszolgálatban az értékteremtés és eredményesség lehetőségeit, kihívásait.

Ezt követően dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum és Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója a Vasvári Népfőiskola történeti-régészeti programjáról számolt be vizuálisan is érdekfeszítő múzeumi sétájában, bemutatva egy „kis”város szellemi, történeti öröksége feltárásának, ápolásának és bemutatásának „nagy” lehetőségeit.

Osztatlan elismerést keltett Ferjáncz Ábrahámnak, az NKE ÁNK Magyary Zoltán Szakkollégiuma tagjának Klebelsberg Kuno életét, munkásságát és Magyary Zoltánnal ápolt szakmai barátságát ismertető anyaga, mely tisztelettel adózott a magát szolgaként aposztrofáló vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt.

A továbbiakban dr. Nagyháziné Szabó Bernadette számolt be a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság nemzetközi projektjéről, mellyel a szépkorúak informatikai jártasságának elősegítését támogatják, végül pedig a pédaértékű közeli ökofalu megálmodójával, Czumpf Attila agrármérnökkel, humánetológussal ismerkedhetett meg a hallgatóság frissen odaítélt kitüntetése kapcsán.

A konferencia zárszavát követően, melyet Borsó Tibor elnök tartott, a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében idézték a Magyary-örökséget.

 

Országos Iroda

Március 15.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS