Március 15.

Tisztelt Kormánytisztviselők, Tagtársaim!

Kérem, engedjétek meg, hogy a közelgő nemzeti ünnep előtt ezúton osszam meg veletek rövid ünnepi gondolataimat és köszöntselek benneteket ezen a mindannyiunk számára olyan fontos, talán egyik legfelemelőbb ünnepnapunkon!

Az ünnep vezérgondolata - „A haza minden előtt!” - elgondolkodtat, számvetésre késztet: méltók vagyunk-e elődeinkhez, tudjuk-e úgy szolgálni a hazát, ahogy azt elődeink tették 1848-ban?

Úgy vélem, a mostani idők még inkább elkötelezett szolgálatot várnak el minden magyartól, azoktól különösen, akik esküjük szerint is a haza szolgálatára szegődtek.

Mi, közel 74 ezren pedig ezt a szolgálatot vállaltuk, ki-ki képesítése, tehetsége, akarata és szorgalma szerint, kezdve a területi közigazgatás számos területén dolgozóktól, legközelebb a polgárokhoz, segítve, támogatva őket az állammal kapcsolatos valamennyi dolgukban, egészen a központi közigazgatás stratégiaalkotó magas-szintű szakmai elvárásoknak nap, mint nap megfelelő tagtársunkig.

Ez a szolgálat pedig egyrészt büszkeséggel, másrészt alázattal kell, hogy eltöltsön bennünket. A két, egymásnak csak első olvasatra eltérő érzés az, ami meghatározza mindennapjainkat. Vallom és hiszem, hogy minden kormánytisztviselő így látja el napi munkáját, tudása legjavát adva akár egy egyszerű, sablon határozat, akár a legbonyolultabb, több területet szintetizáló döntés „megalkotása” során.

A két érzés pedig reményeim szerint feljogosíthat arra mindnyájunkat, hogy saját munkánk során a nagy elődök méltó utódaiként, emelt fővel készülhessünk az ünnepre, melyhez ezúton kívánok nektek jó egészséget és tavaszváró, szép ünnepi pillanatokat!

 dr. Ugodi Andrea

elnök