Országos Elnökségi ülés, területi elnöki és TEB elnöki találkozó

Az MKK 2023. december 15-én újonnan megválasztott Országos Elnöksége 2024. január 23-án tartotta első ülését. Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a Bethlen Gábor Alap felé benyújtandó 2023. évi költségvetés felhasználásáról elkészített elnöki beszámoló ismertetése, melyet az elnökségi tagok tudomásul vettek. Az elnökség megvitatta és elfogadta továbbá az elnök szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2023-as évről és javasolta azt az Országos Küldöttgyűlés elé terjeszteni. Ezt követően elnökség tagjai összeállították és jóváhagyták az MKK 2024. évi munkatervét, melyben hangsúlyosan megjelenik az a szándék, hogy a tavalyi évben – költségvetési forrás elvonása és annak hiánya miatt – elmaradt területi és központi szakmai, illetve közösségi programok kerüljenek megrendezésre.

Az elnökségi ülést követően 2024. január 25-én a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Tükörtermében gyűltek össze a múlt évi választás során részben újraválasztott, de több helyen újként mandátumot szerzett területi elnökök és területi etikai bizottsági elnökök. Dr. Ugodi Andrea, az MKK elnöke tájékoztatta az összegyűlteket a tisztújító választásokról, az alakuló ülésről és a vele egy napon megtartott ünnepi díjátadóról. A megjelentek számos építő jellegű, előremutató és a működést segítő ötletet fogalmaztak meg az új ciklus első évével kapcsolatosan. Az ismerkedő, illetve technikai jellegű kérdéseket is tárgyaló ülésen elnök asszony megerősítette azt a törekvését, hogy a következő ciklusban kiemelt figyelmet szeretne fordítani a Kar képviseletében a fiatalok megszólítására, a közigazgatásba „vonzására”, illetve megtartásukra.  A tagságot képviselő elnökök beszámoltak rendezvényeikről, valamint ismertették ez évi terveiket, kihangsúlyozva, nagyon számítanak arra, 2024-ben biztosított lesz azokhoz a költségvetési forrás, hiszen igazi kohéziós erőt biztosítnak ezek a rendezvények a tagság számára.

Országos Iroda