Magyary-konferencia Héregen

Ebben az évben is tiszteletadásra és szakmai napra invitálta a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Magyary Zoltán szellemi hagyatékának elismerőit, szakmai iránymutatásának követőit.

Az emlékezésen és az azt követő előadás-sorozaton a Komárom-Esztergom vármegyei közigazgatási szervek, a vármegyei, valamint a helyi önkormányzat, az NKE ÁNK  Magyary Szakkollégium hallgatói és civil szervezetek vettek részt és helyezték el a megemlékezés virágait a húsz éve állított kopjafánál.

Az előadás-sorozat előadóit és a hallgatóságot dr. Ugodi Andrea, az MKK elnöki jogkörben eljáró alelnöke, dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom vármegye főispánja, Dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző, Nieszner József, Héreg polgármestere és Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke köszöntötte. Valamennyi köszöntő méltatta Magyary Zoltán munkásságát, kiemelve a szellemi hagyaték korszerűségét, időtállóságát és emlékeztetett arra, hogy az elvégzett munka nem veszett kárba, a távoli utókor a jelen közigazgatási kihívásaiban zsinórmértékként alkalmazva Magyary gondolatait, szellemiségét, modern közigazgatást épít.

A köszöntők után, a sokszínű előadások sorozatában elsőként Zölde Mónika a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási-, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást, aki a foglalkoztatáspolitika szemszögéből vizsgálta a közigazgatásban, mint közszolgálatban az értékteremtés és eredményesség lehetőségeit, kihívásait.

Ezt követően dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum és Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója a Vasvári Népfőiskola történeti-régészeti programjáról számolt be vizuálisan is érdekfeszítő múzeumi sétájában, bemutatva egy „kis”város szellemi, történeti öröksége feltárásának, ápolásának és bemutatásának „nagy” lehetőségeit.

Osztatlan elismerést keltett Ferjáncz Ábrahámnak, az NKE ÁNK Magyary Zoltán Szakkollégiuma tagjának Klebelsberg Kuno életét, munkásságát és Magyary Zoltánnal ápolt szakmai barátságát ismertető anyaga, mely tisztelettel adózott a magát szolgaként aposztrofáló vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt.

A továbbiakban dr. Nagyháziné Szabó Bernadette számolt be a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság nemzetközi projektjéről, mellyel a szépkorúak informatikai jártasságának elősegítését támogatják, végül pedig a pédaértékű közeli ökofalu megálmodójával, Czumpf Attila agrármérnökkel, humánetológussal ismerkedhetett meg a hallgatóság frissen odaítélt kitüntetése kapcsán.

A konferencia zárszavát követően, melyet Borsó Tibor elnök tartott, a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében idézték a Magyary-örökséget.

 

Országos Iroda