A Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat közös, cikluszáró értekezletet tartott az etikai bizottságok, valamint az integritási és humánpolitikai vezetők részvételével

A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogszabályban előírt feladata a hivatásrendre vonatkozó Hivatásetikai Kódex megalkotása és a hivatásetikai eljárások lefolytatása. Erre a feladatra létrehozta eljáró szerveit: első fokon a Területi Etikai Bizottságok, másodfokon pedig az Országos Etikai Bizottság jár el. Az írott szabályzók mellett rendkívül fontos, hogy a bizottság tagjai és az érintett szakemberek (integritási és humánpolitikai vezetők) egy-egy kapcsolódó jogággal összefüggésben is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, a korrupció-megelőzés terén elért eredményeket és jövőbeni fejlesztési irányokat megismerjék, valamint a feladatellátás során megszerzett gyakorlati tapasztalatok megosztásával egymás tevékenységét is támogassák. Ezen célkitűzés mentén került sor az MKK és az NVSZ közös szervezésében megvalósuló szakmai műhelymunkára a Pest Megyei Közgyűlés Dísztermében, 2022. 11. 18. napján.

Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal főispánjának köszöntőjét követően – melyben a jog és az etika rendszerint egymást kiegészítő, némely esetben azonban egymásnak ellentmondó követelményrendszerét és az abban rejlő dilemmákat vázolta - a délelőtt folyamán a Nemzeti Védelmi Szolgálat tolmácsolásában két előadást hallgathattak meg a résztvevők. Elsőként Dr. Váradi Piroska r.ezredes, főosztályvezető asszony beszélt az integritás-fejlesztés innovatív, elsősorban prevenciós jellegű irányairól. Ezt követően Dr. Farkas László r.dandártábornok a Nemzeti Védelmi Szolgálat elmúlt 11 évének eredményeit mutatta be, szemléletes diavetítés kíséretében.

A szakmai nap délutánján elsőként Dr. Kiss Anikó, a Miniszterelnökség főosztályvezetője körvonalazta előadásában a szervezeti kultúra és hivatásetika összefüggéseit, majd Dr. Barabás Gergely, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Jogtanácsosi Főosztályának vezetője világított rá az adatvédelem – és emellett az információszabadság – és a szervezeti, valamint egyéni integritás kapcsolatrendszerére. Az utolsó előadást Dr. Frivaldszky János tanszékvezető egyetemi tanártól (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) hallhatták a kollégák, amelyben – egyebek mellett – a szociológus nézőpontjából fogalmazódott meg az etikus vezető és a mai társadalmi környezet egymásra hatása.

A szakmai nap zárásaként néhány érdekes, a gyakorlatban felmerülő kérdés közös megvitatására és javaslatok megfogalmazására került sor.

 

Országos Iroda