Deák Ferenc-díj díjátadó

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2022. évben második alkalommal vált jogosulttá a Deák Ferenc-díjadományozási javaslat megtételére.

A Deák Ferenc-díj adományozásának célja azon jogtudósok, jogászok életútjának és munkájának elismerése, akik a jogtudományok területén tartósan kiemelkedő kutatási, ítélkezési, jogalkotói vagy jogalkalmazói tevékenységet végeztek.

Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztályának osztályvezetője 34 éve a közigazgatásban dolgozik.

Az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei között a törvényességi ellenőrzés, majd törvényességi felügyelet széles eszköztárával, példaértékű szakmai tevékenységével, naprakész jogszabály-ismerettel személyesen és az általa vezetett szervezeti egység útján is gondoskodik az önkormányzatok jogszerű működésének és döntéshozatalának támogatásáról. Új jogintézmények születését, az önkormányzati társulások, közös hivatalok létrejöttét segítette munkájával, a járási rendszer alapjainak megteremtése és intézményesített működésének kialakítása is részét képezte az általa vezetett osztály feladatainak. Élete egyik legfontosabb munkájának tartja az első szabad választás eredményeként megalakult Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését. Emellett az önkormányzati rendeletek rendszerszemléletű felülvizsgálata módszertanának kidolgozása is a nevéhez fűződik.

Saját bevallása szerint szakmai előmenetelét nem a beosztások, besorolások, vezetői megbízások meglétében, hanem a munkája szakmai tartalmában méri. Soha nem szűnő lelkesedéssel és proaktivitással látja el feladatait, melyhez ösztönzőnek ítéli a csapatmunkát, az együttgondolkodást.

A törvényességi felügyeleti területen szerzett érdemei, kimagasló szakmai minőségben végzett munkája, példamutató életútja elismeréseként a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége – kifejezve a közigazgatási szakma iránti elkötelezettségét és tiszteletét – Osztályvezető úrhölgyet terjesztette fel a díjra. A Magyar Kormánytisztviselői Kar felterjesztése alapján a Deák Ferenc-díj Testület 2022. évben többek között dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Máriát részesítette Deák Ferenc-díjban.

Az ünnepélyes átadásra 2022. szeptember 17. napján került sor a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogászegylet rendezésében a Kúria dísztermében.

Az MKK Országos Elnöksége ezúton is gratulál dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária Osztályvezető úrhölgynek és valamennyi díjazottnak.

Országos Iroda