I. Közigazgatás 2022 konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2022. október 14. napján első ízben rendezte meg a Közigazgatás 2022 elnevezésű konferenciát, a közigazgatási szakma éves szakmai seregszemléjét.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a jövőben a válságok és a bizonytalanságok kezelése lesz a Kormány legfontosabb feladata. A közigazgatásban az elmúlt tíz évben felhalmozódott bizalmi tőke és szakszerűség stabil alapot adnak a kormányzás és a társadalom számára is a nehézségekkel szemben.

A konferencia délelőtti programján a levezető elnöki feladatot Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az NKE Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának vezetője, a délutáni program levezető elnöki feladatait Dr. Kristó Katalin, az NKE fejlesztési rektorhelyettese látta el.

Köszöntőjében dr. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a közigazgatás és az NKE szerepét, fontosságát hangsúlyozta.

Prof. Dr. Deli Gergely, az NKE rektora és Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az új kihívásokra kész közigazgatás kulcsának a tisztviselők integritásának, komplex tudásának és képességeinek fejlesztését tekintette, amelyet a két intézmény közös programokkal is támogat. Elnök asszony kiemelte még: rendkívül fontosnak tartja, hogy az állami szervek ne csupán egy-egy közös hatósági, közigazgatási ügy kapcsán működjenek együtt, ne csak munkaértekezletek keretében osszák meg a tapasztalatokat, eredményeket vagy akár élményeiket, hanem legyen helye a közigazgatás-tudománynak, a tudományos kutatási eredményeknek a közigazgatásban dolgozók mindennapjaiban is.

A délelőtti szakmai előadások keretében dr. Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az Európai Közigazgatási Tér, területfejlesztés és a magyar közigazgatás viszonyrendszeréről beszélt, amelyben hangsúlyozta a magyar kormány abbéli törekvését, hogy Magyarország Európa legjobban kormányzott államai közé tartozzon a jövőben is.

A kormányzati igazgatás megújult személyi gazdálkodásáról, a kormányzati igazgatási törvény hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatairól, a jövőbeni célokról és a kapcsolódó fejlesztésekről beszélt előadásában dr. Szeiler Orsolya, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára.

A kormányzati közigazgatás-fejlesztés és minőségpolitika eredményeiről és kihívásairól szóló előadásában dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség politikai tanácsadója a kormányablakok kialakításától, jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről beszél. A közigazgatás ügyfélszolgálati, szolgáltató jellegű feladatai kapcsán a szakemberek évek óta vizsgálják a mesterséges intelligencia használatának lehetőségét, az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében.

A konferencia délutáni programja a megyei kormányhivatalok elmúlt és következő tíz évéről szóló panelbeszélgetéssel kezdődött, amelyen Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár vállalta a moderátori feladatot. A panelbeszélgetés résztvevői Rácz Róbert főispán (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal), dr. Szabó Sándor főispán (Nógrád Megyei Kormányhivatal) és dr. Tarnai Richárd főispán (Pest Megyei Kormányhivatal). A beszélgetésen a főispánok megvitatták a megyék és a megyei kormányhivatalok jövőjét, az elmúlt több mint egy évtizedben végzett feladatok tükrében. A vita alapján egyértelmű, hogy a főispánokra és a kormányhivatalokra a megyékben és a fővárosban a polgárok ma már minden probléma megoldásában számíthatnak. A főispánok jelezték, tettre készen várják az új kormányzati feladatokat, a felkészült tisztviselői-hivatali állománnyal.

A panelbeszélgetést követően dr. Dargay Eszter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a közigazgatási szervezetrendszer integritási helyzetét tekintette át előadásában. Felelevenítette, hogy milyen kezdeti feladatokkal kellett megbirkóznia szakterületnek és valamennyi közigazgatási szervezetnek, és ezeket hogyan tudta kezelni a szervezet. Emellett tájékoztatott a felálló új Integritás Hatóság feladatairól, az uniós elvárásokhoz kapcsolódó feladatok megszervezéséről, a közigazgatás előtt álló kihívásokról.

Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke az MKK közigazgatási szervezeti kultúra kialakításában végzett szerepéről beszélt. E körben tájékoztatott az MKK által elfogadott Hivatásetikai Kódex tartalmáról, a szervezeti és egyéni etikai elvárásokról. Az MKK célja a normális, az állampolgárok, ügyfelek által elvárt tisztességes hivatali működés támogatása a Kódex következetes végrehajtása és számonkérése útján. Elnök asszony kiemelte a vezetői példamutatásra és következetes számonkérésre vonatkozó etikai elv, elvárás fontosságát és tiszteletben tartását. A közigazgatási szervezeti kultúra legfontosabb építőköve a bizalom erősítése, mind az állampolgárokkal, ügyfelekkel kapcsolatos külső, mind a szervezeten belüli, erős kohéziót adó belső bizalom tekintetében. Ehhez az MKK szakmai, képzési programokkal, konferenciákkal és tréningek szervezésével járul hozzá.

Dr. Klotz Balázs, az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet igazgatója a konferencia záró előadásában a közszolgálati továbbképzés helyzetéről és lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket. Az NKE-n új vezetőképző mesterkurzus, kiberbiztonsági mesterszak, a kreatív tanulást támogató modellkísérlet és duális gyakorlati programok készítik fel a 21. század komplex feladatait ellátni képes fiatal tisztviselőket.

A tervek szerint a konferencia ezt követően is minden évben összeül annak érdekében, hogy a közigazgatási szakmát űzők a mindennapi munkavégzés mellett a szakmát érintő kérdésekről tájékozódhassanak, véleményt mondhassanak és javaslatokat tegyenek. A szakmai feladatok magas szintű ellátása mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közigazgatás is egy élő szervezet, amelynek a folyamatos változásoknak, kihívásoknak való megfelelés érdekében időnként szüksége van arra, hogy önvizsgálatot tartson, amelynek keretében szembesülni tud az elvégzett és még elvégzendő munkákkal.

A résztvevők szerint a konferencia az önvizsgálat és tükörbe nézés lehetőségét biztosította valamennyi szakember számára, értékes előadásokkal és előadásokon kívüli szakmai beszélgetésekkel, találkozásokkal és nem utolsósorban építő jellegű vitákkal.

Országos Iroda