Meghívó

Kizárólag elektronikus úton továbbítva!

Magyar Kormánytisztviselői Kar

Országos Küldöttgyűlésének tagjai részére

Tárgy: Meghívó az Országos Küldöttgyűlés 2021. évi ülésére

Tisztelt Küldött!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) Országos Elnöksége 34/2021. (XI.12.) MKK O.Eln. határozatával az Alapszabály VI.3.1. pontja alapján döntött az Országos Küldöttgyűlés ülésének összehívásáról.

Az MKK Országos Küldöttgyűlése 2021. évi ülésére ezúton tisztelettel meghívom.

Az Országos Küldöttgyűlés ülésének

  • időpontja: 2021. december 3. 9.30 óra (regisztráció 9:00 órától)
  • helyszíne: Budapest Főváros Közgyűlésének Díszterme (1054 Budapest, Váci utca 62-64. II.em.) 

Az Országos Elnökség az ülés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

  1. MKK Országos Etikai Bizottság – elnök választása
  2. MKK Országos Etikai Bizottság – tag választása (szükség szerint)
  3. Egyebek

A napirendi pontokhoz kapcsolódó tájékoztató levelemet jelen meghívó mellékleteként megküldöm.

Az Alapszabály V.15. pontja alapján az Országos Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttgyűlési tagok több mint fele jelen van. Amennyiben az Országos Küldöttgyűlés határozatképtelen vagy az utolsó napirendi pont lezárása előtt határozatképtelenné válik, akkor az Alapszabály V.16. pontjának megfelelően a megismételt küldöttgyűlés a határozatképtelenség megállapítását követő 10 perces szünetet követően, változatlan napirenddel kerül megtartásra az ülés eredeti helyszínén. Az így ismételten összehívott Országos Küldöttgyűlés határozatképes (megismételt küldöttgyűlés), ha az összes küldöttgyűlési tag több mint egynegyede jelen van.

Tájékoztatom, hogy az ülés helyszíne gépjárművel nem megközelíthető, az a közeli parkolóból pár perces sétával elérhető.

Egészségvédelmi szempontokra tekintettel javasoljuk maszk, illetőleg kézfertőtlenítő használatát a rendezvény ideje alatt (ezek biztosításáról a regisztráció helyszínén mi is gondoskodunk). Kérjük, hogy védettségi igazolványát szíveskedjen magával hozni.

Amennyiben a koronavírus-világjárvány terjedésével összefüggő kormányzati intézkedések miatt az ülés megrendezésére az adott időpontban nem lesz lehetőség, azt természetesen az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni fogom.

A küldöttgyűlési ülést követően tisztelettel meghívom a Magyar Kormánytisztviselői Kar által alapított „A Köz Szolgálatáért” és a „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjak ünnepi díjátadó rendezvényére, melynek megtartására ugyanezen nap 12:30 órától kerül sor. Tekintettel a rendkívüli (és kiszámíthatatlan) egészségügyi helyzetre, tekintettel továbbá arra is, hogy a Magyar Kormánytisztviselői Kar elkötelezett a kollégái egészségének megőrzése mellett, ezúton jelzem, hogy a klasszikus értelemben vett catering szolgáltatásról minden szándékunk ellenére nem áll módunkban gondoskodni. Természetesen pogácsa, aprósütemény, kávé, ásványvíz és üdítő rendelkezésre áll majd.

Kérem, hogy részvételi szándékáról legkésőbb 2021. november 24-én, szerdán 16:00 óráig az mkk@me.gov.hu, és a laszlo.karoly.mayer@me.gov.hu e-mail címeken szíveskedjen tájékoztatni.

Az Országos Küldöttgyűlés ülésén történő részvételére feltétlenül számítok!

Üdvözlettel:

Palich Etelka

elnök