A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Küldöttgyűlése ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2021. december 3. napjára, Budapestre hívta össze az MKK legfőbb döntéshozó szerve ülését. A járványhelyzetre való tekintettel a küldöttgyűlési létszám a küldöttgyűlési ülésre nem érte el a határozatképességi küszöböt, ezért megismételt küldöttgyűlés megtartására került sor az Alapszabálynak megfelelően, amelyen az Országos Etikai Bizottság elnökének és egy új tagjának megválasztására került sor.

A jelölést és ajánlást követően az Országos Küldöttgyűlés Hermann Mária Judit küldöttet az Országos Etikai Bizottság elnökévé, dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária küldöttet az Országos Etikai Bizottság tagjává megválasztotta.

A küldöttgyűlésen felmerült több, a kormányzati igazgatásban dolgozókat érintő kérdés megvitatása, eseti bizottság felállítása a konkrét felvetések tekintetében, így a kötelező védőoltással, a NAV illetményekkel, valamint az MKK tisztségviselők és a tagság kapcsolattartásának elősegítése tárgykörökben.

A küldöttgyűlés a fenti kérdésekkel érdemben foglalkozik, amelynek kapcsán a küldöttek elvi hozzájárulásukat adták eseti bizottságok felállítására.

Az MKK 2022. évi költségvetésének elfogadására a járványhelyzetre is tekintettel, elektronikus úton került sor. A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás eredményeként a 2022. évi költségvetés – a MKK tisztújító választásra való felkészülésen túl – alkalmas a 2022. évi működési támogatás igénylésére.

Országos Iroda