Tájékoztatás a Kar tevékenységéről, a veszélyhelyzettel összefüggő döntésekről

A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről, amelyet az Országgyűlés meghosszabbított.

A veszélyhelyzet miatt, a járvány megfékezésére, lassítására hozott kormányzati intézkedésekre tekintettel az MKK hagyományos év végi díjátadó ünnepségét elhalasztja. Az MKK díjban részesülőket, valamint az MKK által kiírt pályázatokon nyertes pályaműveket alkotó kollégáinkat értesítjük a meghozott döntésekről, és lehetőségeink szerint a díjazásokról is gondoskodunk 2020 decemberében. Terveink szerint a járványveszély elmúltával a díjazottakat személyesen is köszöntheti az MKK Országos Elnöksége.

A korlátozó intézkedések betartása, az eredményes védekezés elősegítése érdekében a területi és központi szinten tervezett rendezvények és programok törlésére, módosítására volt szükség. Az Országos Elnökség döntése alapján a programok átszervezése miatt felszabaduló maradvány összeg terhére a járvány elleni védekezést elősegítő eszközök megvásárlását tervezte be az MKK tagsága részére. Az MKK 2020. évben több alkalommal tartott vagy vett részt etikai konferenciákon.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közös szervezésű etikai konferenciát nagy érdeklődést kísérte, ahol nem csupán a kormánytisztviselőket érintő etikai szabályokról és eljárásokról esett szó, mivel a résztvevők betekintést kaptak más hivatásrendek, kamarák etikai ügyeibe, a magánszféra sajátos etikai szabályaiba is.

2020 szeptemberében még lehetőség volt – megfelelő járványügyi védekezés mellett – az Országos Küldöttgyűlés ülésének megtartására. A Küldöttgyűlés döntött az Országos Etikai Bizottság tagjai, valamint alelnök megválasztásáról. Elfogadta az MKK új Alapszabályát, amely a kormányzati igazgatásról szóló törvény módosításainak megfelelő szabályokat tartalmaz. Módosította az MKK Választási Szabályzatát, amelynek eredményeként több, időközben megszűnt területi etikai bizottsági tag mandátumának betöltése vált lehetségessé.

Az Elnökség korábbi döntése alapján a Magyar Nemzeti Levéltár „A nemzet emlékezete” című kiállítására ingyenes jegyeket biztosított a tagság részére, amelyet közel háromezer tagtársunk vett igénybe. A jegyek a kiállítás újranyitását követően felhasználhatók.

A Levéltárral megkötött együttműködési megállapodás keretén belül 2020 év végén kiadásra kerül a Fejezetek a Magyar Közigazgatás történetéből című sorozat újabb kötete, a Trianon utáni időszak közigazgatásáról.

Az előttünk álló időszakban a legfontosabb cél saját és honfitársaink egészségének megőrzése, az ennek megfelelő igazgatási feladatok megfelelő ellátása, a lakosság részére biztonságos igazgatási szolgáltatások biztosítása. A járványügyi igazgatásban dolgozó kollégáinkra különösen nagy nyomás nehezedik. Rendkívüli leterheléssel dolgoznak más hivatásrendben dolgozó, közszolgálati feladatokat ellátó honfitársaink, az egészségügyben, rendvédelemben, köznevelési intézményekben.

Az MKK továbbra is elkötelezett a közszolgálati értékek védelme mellett, amelyekre ezekben az időkben különösen nagy szükség van. Elkötelezettségünk, felelősségvállalásunk, példamutatásunk és tisztességünk erőt adhat a járvány elleni küzdelemben is.

Vigyázzunk magunkra és egymásra.

Országos Iroda