MKK Küldöttgyűlés Budapesten

Az MKK Országos Elnöksége döntése alapján 2020. szeptember 18. napján az MKK Országos Küldöttgyűlése összehívására került sor. Az ülés a járványügyi előírások figyelembe vételével került megrendezésre.

Az ülést megtisztelte jelenlétével Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a kormányzás szolgálat, a haza és közjó szolgálata, amelyben döntő szerepe van a közszolgálati feladatokat ellátó tisztviselőknek. A közszolgálat fontos ismérve a kiválóság és etika találkozása, amelyről az MKK is tanúságot tett. A közszolgálat alapja az elhivatottság és szakmai színvonal megőrzése és fejlesztése, a jogszerűség és hatékonyság biztosítása. Elmondta, hogy a Kormány partnerként tekint az MKK-ra, amelynek keretében továbbra is támogatja, hogy elhivatottan végezze feladatait, bővítse az állami szervekkel való együttműködés lehetőségeit a tagság megelégedésére.

Az ülésen a Küldöttgyűlés megválasztotta az MKK tavalyi évben leköszönt alelnöke helyére új alelnökét, Bánóczy Gyula kormánytisztviselő személyében.

A Küldöttgyűlés megválasztotta továbbá az Országos Etikai Bizottság három új tagját, mivel több bizottsági tag mandátuma – jogviszonyuk megszűnése, illetve lemondás miatt - megszűnt az idei évben. A Küldöttgyűlés döntése alapján az MKK Országos Etikai Bizottság új tagjai dr. Zatykó Petra Viktória, dr. Fónagy-Virág Ákos és Pribanics András küldöttek.

A tisztségre történő érvényes és eredményes választásokat követően a Küldöttgyűlés elfogadta az MKK új Alapszabályát. Az Alapszabály előterjesztését és elfogadását - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény MKK-ra vonatkozó módosításai mellett – járványhelyzet esetére szóló működőképesség garantálása, valamint a tisztségviselők megbízatásával kapcsolatos alapvető szabályok pontosítása indokolta.

Az Alapszabály elfogadásán túl a Küldöttgyűlés két szabályzat módosításáról döntött, alapvetően a Csongrád-Csanád megye névváltozásból fakadó okok miatt. A Választási Szabályzat módosult a Területi Etikai Bizottsági tagok mandátuma megszűnése kapcsán a korábbi jelölt mandátumba lépése lehetőségének szabályozásával is

A Küldöttgyűlés az Alapszabálynak megfelelően elfogadta az MKK Országos Elnöksége, MKK Országos Etikai Bizottsága, valamint az MKK Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (új nevén Felügyelőbizottság) éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Az Elnökség beszámolójában kitért az MKK területi elnökségei által végzett kiemelkedő feladatra, amelynek keretében számos szakmai, kulturális és sport program megrendezésére került sor. Az idei év kapcsán a koronavírus járvány több tervezett programot meghiúsított, de az Elnökség továbbra is várja a javaslatokat a területi vagy országos szinten megvalósító programok kapcsán.

A jogszabály-előkészítés tekintetében a kormányzat egyre több esetben kéri és várja az MKK szakmai véleményét, ami előremutató a Kar erősítése tekintetében.

Kiemelt feladat továbbra is a hivatásetikával kapcsolatos képzés, tájékoztatás a tagság körében.

(Az Alapszabály és a módosított szabályzatok egységes szerkezetben a honlap Dokumentumok menüpont alatt olvashatók.)

 

Országos Iroda