Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztiviselői Kar

Országos Elnöksége

A közigazgatás informális szabályrendszere  a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások) című 

Pályázati kiírása

 1. A pályázat célja

A közigazgatás, ezen belül is a kormányzati igazgatás szervezetrendszere az elmúlt években több, meghatározó változáson esett át. A változás érintette a szervezetrendszert, a hatósági-igazgatási, valamint funkcionális feladat- és hatásköröket, a közigazgatást érintő eljárási szabályokat, a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmát. A változások ellenére a közigazgatás alapvető küldetése változatlan maradt. Továbbra is hatnak a közigazgatás rendszerére olyan normák, szokások, kapcsolatrendszereke, amelyek döntően meghatározzák a szervezetrendszer mindennapjait. Ezek az informális szabályrendszerek akár szervenként, ágazatonként eltérőek lehetnek, sajátosságokat mutathatnak. Ezek feltárása, elemzése komoly segítséget nyújthat a szervezetrendszer kohéziójának erősítésében, ezáltal hatékonysága, a feladatellátás eredményessége növelésében. A tanulmányok segíthetik a szervezeti kultúrával kapcsolatos döntéselőkészítést, illetve kapcsolódó kutatásokat is. A pályázat meghirdetésével azokat az MKK tagokat, kollégáinkat kívánjuk ösztönözni, akik szívesen megosztanák a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat, gondolataikat, javaslataikat.

 1. A pályázat témaköre

A közigazgatás informális szabályrendszere a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások). A tanulmányban lehetőség van egy szervezet, szervezeti egység vagy szervezetrendszert érintő kérdések ismertetésére vagy akár egy ágazatot, munkaterületet érintő kapcsolatrendszer elemzésére is.

 1. A pályázók köre

A pályázaton kizárólag az MKK tagjai vehetnek részt.

 1. A pályamű benyújtásának feltételei

A pályaművet elektronikus formában az MKK hivatalos e-mail címére kell megküldeni mkk@me.gov.hu 2020. szeptember 30. napjáig. A pályaművel egyidőben a pályázat további elemeit is meg kell küldeni. A pályaművet Word dokumentum és pdf formátumban, az egyéb elemeket pdf formátumban kell megküldeni.

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmányt lehet csak beküldeni.

 1. A pályázat elvárt elemei
 • a pályamű
 • nyilatkozat, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 1. A pályázat formai követelményei 

A pályázat terjedelme: minimum 8, maximum 15 oldal.

A pályázatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, másfeles sortávolsággal kell elkészíteni. A felhasznált irodalomjegyzéket a pályaműhöz csatolni szükséges. A hivatkozásokat a tanulmányban fel kell tüntetni.

 1. A pályázat értékelési szempontjai
 • a pályázati témához való kötődés
 • a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága
 • feldolgozás igényessége
 • a tanulmány tartalmi és formai rendszerezettsége, logikus felépítés
 1. Eredményhirdetés

A pályázati díjainak átadására előreláthatóan az MKK éves díjadományozási ünnepségén került sor (2020. december).

 1. A pályázat díjazása

I. helyezett:               bruttó 150.000 Ft

II. helyezett:             bruttó 100.000 Ft

III. helyezett:            bruttó   70.000 Ft

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy annak a felhasználási jogai díjazás esetén a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik meg. A Magyar Kormánytisztviselői Kar a díjazottakkal szerződést köt. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályamű hiányában díjat ne adjon ki vagy megosztott díjazást alkalmazzon. A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e elhelyezést – a Magyar Kormánytisztviselői Kar szerkesztett formában közölni kívánja.

A pályázattal kapcsolatos további információt az MKK Országos Iroda munkatársaitól a 06-1-896-0929 telefonszámon vagy az mkk@me.gov.hu e-mail címen kérhet.

 

Országos Iroda