A Magyar Kormánytisztviselői Kar első negyedéves feladatai

A Kormányzati Igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján az MKK neve 2019. március 1-jével Magyar Kormánytisztviselői Kar, amelyhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítást az Országos Közgyűlés 2018. december 14-én elfogadta. A törvényi és alapszabályi változások átvezetését törvényi határidőben kértük a Fővárosi Törvényszéktől, aki a változásokat nyilvántartásba vette és 2019. április 1-napján a névváltozás jogerőre emelkedett.

Az Országos Elnökség döntött a 2019. évi Munkatervről, amelynek továbbra is kiemelt területi a tagok számára biztosítandó kulturális, jóléti és szakmai programok biztosítása, valamint az MKK informatikai lehetőségei fejlesztése.

A 2018. év megfelelő költségvetési lezárása érdekében elkészült a 2018. évi támogatási szerződés teljesítésének igazolására szolgáló 2018. évi támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelyet az MKK határidőben megküldött a Miniszterelnökség részére.

Az MKK a törvényben meghatározott feladatai megfelelő ellátása és Magyarország 2019. évi költségvetésében az MKK-nak biztosított források átadása érdekében 2019. február 28-án támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel.

Az MKK az idei évben is folytatja a tagok számára kedvezményes szolgáltatásokra lehetőséget biztosító szerződések egyeztetését, biztosítások és pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

A Kit. hatályba lépésével kapcsolatosan az MKK részt vett a kormányrendeleti szintű jogszabályok előkészítésében. Az MKK szervezetét és működését érintő kormányrendeleti szabályozás még nem került kihirdetésre, de a törvénynek való megfelelés érdekében megkezdtük az MKK alapvető szabályozóinak felülvizsgálatát, amelyekről az MKK Országos Közgyűlése dönthet.

A Kit. hatályba lépésével több szerv munkatársainak megszűnik az MKK tagsági jogviszonya, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, valamint az etikai nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végzi az MKK Országos Iroda.

 

Országos Iroda

 

Területi elnökök munkaértekezlete

Az MKK elnöke vezetésével 2019. március 29-én az MKK területi elnökei munkaértekezletet tartottak. Az értekezleten sor került a 2018. évi programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok értékelésére, a mintaértékű programok rövid ismertetésére és a területi rendezvények költségvetési kérdéseinek áttekintésére is.

 

A 2019 év tervezésével kapcsolatos alapvető kérdésekben Elnök asszony adott tájékoztatást a területi elnökök részére, amelynek során kiemelten kérte a tisztviselőket érintő szakmai rendezvények szervezését, a tisztviselőknek kedvezményt nyújtó együttműködési megállapodási lehetőségek feltérképezését is.

 

Elnök asszony beszámolt a Kit. bevezetéséhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról, a területi elnökök pedig a Kit. bevezetésével kapcsolatos helyi, területi tapasztalatokról tartottak rövid ismertetőt.

 

 

Országos Iroda

 

 

Szabadidő sport a Kancellária Sport Egyesülettel

Szeretnénk felhívni az MKK-tagok figyelmét az 1999. óta működő Kancellária Sport Egyesületre. A Kancellária SE kiemelt célja a kormányzati igazgatási szervek dolgozóinak egészségmegőrzése, a tagok számára szabadidős sportolási lehetőségek biztosítása, illetve ennek elősegítése és a sportélet támogatása.

 

A Kancellária SE legfontosabb híreiről, a tagsági jogiszony lehetőségeiről az Egyesület honlapján kaphatnak tájékoztatást.

 

Országos Iroda

1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

Tisztelt Kormánytisztviselők!

Tisztelt MKK tagok!

 

 

„Ünnepeljünk együtt”!

 

 

Országos Iroda

 

 

 

 

Jubileumi kiadvány a közigazgatási felsőoktatás 40. évfordulójára

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a magyar közigazgatási felsőoktatás jubileuma alkalmából – az éves programsorozat megvalósítása mellett – megjelentette a „40 éves a közigazgatási felsőoktatás” című kiadványát is.

A kiadvány letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról.

 

Országos Iroda

 

 

Karácsonyi üdvözlet

Tisztelt Kormánytisztviselők és Tisztelt Állami Tisztviselők!
Tisztelt MKK tagok!

 

Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

 

MKK Országos Irodája

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. évi díjátadási ünnepsége

Az MKK által alapított, a magas szintű közszolgálati munkáért és közszolgálati életútért adományozható „A Köz Szolgálatért” és a Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjak átadására 2018. december 14-án, ünnepélyes keretek között került sor Budapesten.

A díjátadót megtisztelte jelenlétével dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úr, dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott úr és dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr.

Az ünnepség megnyitása keretében Palich Etelka asszony, az MKK elnöke üdvözölte a kitüntetett tisztviselőket és hangsúlyozta, hogy a jó közszolgálat kialakításához elengedhetetlen az közszolgálatban dolgozó, elhivatott tisztviselői kar kialakítása, megbecsülése. A díjazott kollégák személyében az egész tisztviselői kart köszöntötte azzal, hogy a kimagasló eredmények a tisztviselői munka minőségét igazolják.

Miniszter úr ünnepi köszöntőjében a közigazgatás átalakításával kapcsolatos eredményekről szólt, amelynek feltétele és következménye is a tisztviselői kar magas színvonalú, elkötelezett munkavégzése. A tisztviselői életpályát érintő változások kapcsán hangsúlyozta, hogy cél a közszolgálatban dolgozók megbecsülése, a hivatás megerősítése.

Az ünnepélyen – a díjátadásoknak keretet adva – műsort adtak a Duna Szimfonikus Zenekar szólistái, akik J.S. Bach műveiből álló zenei csokrot adtak át rendezvényen megjelenteknek.

A díjak átadását követően dr. György István kormánymegbízott úr záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a szakmai munka magas színvonalú elvégzése mellett nagyon fontos, hogy az embert is lássuk a tisztviselői lét mögött, annak minden szépségével és nehézségével együtt.

Az ünnepséget követően dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr pohárköszöntőt mondott az díjazottak és valamennyi tisztviselő tiszteletére.

 

A 2018. év díjazottai

Az MKK Országos Elnöksége a több évtizedes kimagasló színvonalú kormánytisztviselői és állami tisztviselői szakmai munka, a közjóért végzett tevékenység elismeréseként „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjat adományozott

Magony Erika Edit asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének

Nagy Vilmosné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály hatósági-igazgatási szakügyintézőjének

Barati Józsefné asszonynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintézőjének

 

Az MKK Országos Elnöksége a kiemelkedő kormánytisztviselői, állami tisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett több éves tevékenység elismeréseként „A Köz Szolgálatáért” díjat adományozot

dr. Kurucz Sándor úrnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály osztályvezetőjének

Marosi Tiborné asszonynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság végrehajtási főreferensének

Szabados Zoltánné asszonynak, a Magyar Államkincstár, Békés Megyei Igazgatósága illetmény-számfejtési ügyintézőjének

Radics Erika asszonynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatala, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály igényelbírálási és adategyeztetési ügyintézőjének

Nyíri Erzsébet asszonynak, a Magyar Államkincstár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága ellenőrzési referensének

Mathesz Sándor úrnak, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének

Németh Gáborné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Osztály igényelbírálási és adategyeztetési, felülvizsgálati szakügyintézőjének

Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsanna asszonynak, Budapest Főváros Kormányhivatal, Rehabilitációs Főosztály, Rehabilitációs és Hatósági Osztálya elbírálási szakügyintézőjének

dr. Jaczenkóné Baki Katalin asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Informatikai Főosztály osztályvezetőjének

dr. Sárváryné Szentkatolnay Blanka Olga asszonynak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ügyintézőjének

Mednyánszky Zoltán Miklós úrnak, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Bányászati és Gázipari Főosztály, bányafelügyeleti mérnökének

Karap Ferencné asszonynak, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály költségvetési szakreferensének

Móroczné Bándi Ildikó asszonynak, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály számviteli referensének

Szabó Zoltán úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelőjének

Nagy Csilla asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Humánpolitikai és Igazgatási Osztály humánigazgatási referensének

Czéli János úrnak, a Heves Megyei Kormányhivatal építésügyi szakügyintézőjének

László Istvánné dr. asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kunszentmiklósi Járási Hivatala, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintézőjének

Zólyominé Karmazsin Judit asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjének

Kosztovics Ottóné asszonynak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály élelmezés-egészségügyi szakügyintézőjének

Lipcsei Ilona asszonynak, a Pest Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyámügyi ügyintézőjének

Feketéné Érseki Csilla asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Felszámolási és Végelszámolási Főosztály főadóellenőrének

Pappné Lőczi Katalin asszonynak, a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda, Költségvetési Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének

Filepné Feczku Erika asszonynak, Magyar Államkincstár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság felülvizsgálati referensének

Szántóné dr. Novák Eszter asszonynak, a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal hivatalvezetőjének

Csoknyai Anita asszonynak, a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály, Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály titkársági referensének

Erdélyi Ágnes Ilona asszonynak, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Ajkai Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőjének

dr. Tóth András úrnak, a Zala Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

Országos Iroda

 

MKK Országos Közgyűlés decemberi ülése

2018. december 14-án tartotta az MKK Országos Közgyűlése idei utolsó ülését.

 

Az ülésen az MKK Alapszabálya technikai jellegű – a kormányzati igazgatásról szóló törvényhez igazodó – módosításáról, az MKK 2019. évi költségvetéséről, valamint a Hivatásetikai Kódex felülvizsgálatával kapcsolatos további teendőkről döntött a testület.

 

Az MKK Alapszabálya átfogó felülvizsgálatára a jövő első negyedévében kerül sor, a kormányzati igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendeleti szabályozás ismeretében. Hasonló okok miatt az MKK Hivatásetikai Kódexe felülvizsgálatára is az irányadó kormányrendelet elfogadását követően kerülhet majd sor, mivel mind az MKK működésére és szervezetése vonatkozó részletes szabályokat, mind az etikai eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat kormányrendeleti szinten rögzíti a jogalkotó.

 

A közgyűlési ülésen Elnök asszony tájékoztatást adott a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel kapcsolatos egyeztetési folyamatokról, a megtett szakmai véleményekről és e körben jelezte, hogy az MKK minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik a törvény bevezetésével kapcsolatos feladatokban segíteni tagjait és a tagok munkáltatóit is.

 

 Az Országos Közgyűlés tagjai kérték a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel és végrehajtási kormányrendeletekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatást és a döntés előkészítésbe történő bevonásukat.

 

 

 

Országos Iroda

 

MKK Munkatükör-kép rajz- és fotópályázat

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján az MKK Országos Elnöksége rajz- és fotópályázatot írt ki a közigazgatás példaadó hagyományainak ápolása érdekében.

A pályázat a közigazgatás hagyományainak kreatív bemutatását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy az MKK tagsága nemcsak a munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó szakmai fórumokon és rendezvényeken, hanem más kreatív területen is be tudjon mutatkozni.

A pályázati kiírásban megjelölt határidőben 70 alkotás érkezett meg, ebből 65 pályázat felelt meg a pályázatban meghatározott előírásoknak. A pályaművek rendkívül változatos módon jelenítették meg a hivatali, tisztviselői munka sajátosságait. A legtöbb pályamű az alkotó saját munkaköréből szerzett tapasztalatokra épül, azonban több olyan alkotás is született, amely a közszolgálatot, mint hivatást jelenítette meg képi eszközökkel és sajátos szimbólumrendszerekkel.

A pályázat elbírálásáról az MKK Országos Elnöksége döntött.

A pályázat díjazottjai (az alkotás a mű címére történő kattintással jeleníthető meg):

1.      helyezett 

Molnár-Jancsik Beáta: Út a megoldás felé…

2.      helyezett

Katona-Kiss Anikó: Szimbiózis

3.      helyezett

Fáner Melinda: Munkakörkép

Az Országos Elnökség három Különdíj adományozásáról is döntött:

Berecz Krisztián: Hibridkukorica-szemle

Fodor Istvánné: Emberi sorsok a dossziékban

dr. Hajnal István: Minden órában a köz szolgálatában

A Munkatükör-kép rajz- és fotópályázat eredményhirdetésére és díjátadására 2018. december 14. napján ünnepélyes keretek között, Budapesten került sor.

Országos Iroda

 

MKK Munkatükör-kép rajz- és fotópályázat

A beérkezett további pályaművek (az alkotás a mű címére kattintással jeleníthető meg).

 

Huszár Milán: Zöldkommandós ellenőrzésen robotgéptől a targoncáig

Kovács Barbara Zsuzsanna: Életkép

Csoba Károly: OH Egri Pedagógiai Központjának díjátadó ünnepsége

Peszeki Renáta: Magyar Államkincstár - A lehetőségek tárháza

Baski Dóra: ÁNTSZ

Angyalné Sándor Katalin: Mit tehetnék érted?

Vighné Császár Andrea: A köz szolgálatában

Szabó Éva: A hivatás az élet hátgerince

Nagy Zsuzsanna: Összefonódások avagy egyre több út a KAB-ba vezet

Nagy Márta: Indulás előtti pillanatok

Mészáros Zita: Egészségbiztosítási Alap kezelése

Sashalmi Istvánné: Kincstári ügyintéző

Horváth Nikoletta: Multifunkciós ügyintéző

Kandián Zsófia: Munkaügyi hivatal

Kovács Erika: Termékeny ábránd

Schneider Angéla: Bizalom

Lázár Balázs: Ember(i)ség

Dr. Tihanyi Levente: Az új okmány boldogsága

Rozsinszkyné Gellért Anikó: 002

Szakácsné Eck Tímea: Poszeidón a hivatal tengerében

Kromplák Anikó: Egység

Raszler Erzsébet: Átmenet

Dr. VitovszkiMária: Fotó a fotózásról

Átol Tamás: A híd

Harangi Csaba: Civisvárosi vállalkozások kezdetektől, napjainkig

Dr. Kiss Melinda: Egy életen át szolgálunk

Végh Erika: A mi virágunk

Ábrahám Katalin: Egyensúly

Szalai Balázs: Fényhozó

Gúthné Bazsó Edit: Poseidon Police

Vas Róbert: Jókarbantartás elmaradása az irodalomban és a valóságban

Tóth Linda Sophia: Munka hejj

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula: A mindennapok hőse

Bíróné Tóth Gizella: Így dolgozunk az emberek egészségéért és biztonságáért

Hoppál Éva: Beolvadás

Mayerhoffné Bartus Orsolya: A gondoskodás

Raffai Julianna: Értük… Velük… Nekik…

Molnár Gergő István: A rendezői elv

Bitó Ildikó: Az asztalom is aluszik

Seres Gabriella: Napjaink a Kis-Hunyadon

Hegedűs Viktória: A felszín alatt

Daróczi Melinda: Társhatósági közös munkaügyi ügyintézés

Kelemen Anikó: Álmaink varázstükre

Balázs Katalin: A klasszikus hazai anyakönyvezés allegóriája

Dózsáné dr. Sasvári Anikó: Munkavégzés az irodán kívül

Herczeg-Kis Edit: Jöjjön bátran, elintézzük ügyeit

Bíró József: Közlekedés-fejlődés-igazgatás-biztonság

Szalai Piroska: Kezünkben a jövő

Pozsgainé Gál Mária: Minták

Dvorszky Anikó: Munkám, én

Baranyainé Tutschek Andrea: Színes hétköznapok

Katona Erzsébet: Oltóanyag-kiadás

Kocsis András: Segítségnyújtás

Vaskáné Holló Adrienn: KABócák

Peti Gréta: Családban a szeretet, szeretetben az élet

Dr. Pásztor László: Semmelweis nyomában

Marton János: Cseppenként

Szlukáné Kohári Krisztina: Az alap - feketén fehéren

Balkánszky Viktor: Közjóért a tégelyek között

 

 

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS