2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V.19.) NGM rendeletében az alábbiak szerint határozta meg a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet:

a.)

2018. március 10.

szombat

munkanap

2018. március 16.

péntek

pihenőnap

b.)

2018. április 21.

szombat

munkanap

2018. április 30.

hétfő

pihenőnap

c.)

2018. október 13.

szombat

munkanap

2018. október 22.

hétfő

pihenőnap

d.)

2018. november 10.

szombat

munkanap

2018. november 2.

péntek

pihenőnap

e.)

2018. december 1.

szombat

munkanap

2018. december 24.

hétfő

pihenőnap

f.)

2018. december 15.

szombat

munkanap

2018. december 31.

hétfő

pihenőnap

Budapest, 2017. június 2.

MKK Országos Iroda

Magyary-napok 2017 (Tata - Budapest)

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A közigazgatás-tudomány iskolateremtő tudósa, Magyary Zoltán születésének évfordulója alkalmából ismét megrendezésre kerülnek a Magyary-napok tatai és budapesti programokkal.

A rendezvény első napjának programja 2017. június 8-án Tatán, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szervezésében zajlik egy koszorúzással egybekötött megemlékezés keretében, míg a második napon, 2017. június 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán A magyar közigazgatás Európában témakör köré szerveződő előadásorozattal várják a résztvevőket.

Tatai meghívó és program (2017.06.08.)

Budapesti meghívó és program (2017.06.09.)

 

Budapest, 2017. május 29.

MKK Országos Iroda

 

2017. évi tisztújítás

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége, 2017. május 24-én megtartott ülésén az alábbiak szerint jelölte ki az MKK teljes tisztújítására vonatkozó 2017. évi választásainak időpontját:

a feliratkozás és ajánlás időszaka: 2017. szeptember 25-től október 18-ig,

a szavazási időszak: 2017. november 6-tól 10-ig tart.

A 2017 évi választásoknál, a 2012/2013 évi MKK választásokkal megegyező módon a feliratkozási és ajánlási folyamat elektronikusan, míg a szavazás papír alapon történik. A választások pontos menetéről és részleteiről a tagságot folyamatosan tájékoztatjuk.

 

Budapest, 2017. május 25.

MKK Országos Iroda

Gyászhír

 

Megrendülten tudatjuk, hogy

Dr. Huszárné dr. Bodor Tünde

a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának vezetője, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Somogy Megyei Etikai Bizottságának tagja, 2017. május 8-án, életének 48. évében, hosszantartó súlyos betegsége következtében elhunyt. Hivatalvezető Asszonytól 2017. május 12-én 16:30 órakor a kaposvári Keleti temetőben vesznek búcsút.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!

Budapest, 2017. május 10.

Módosult az MKK Választási Szabályzata

Az MKK Országos Közgyűlése ülés tartása nélküli elektronikus határozathozatal keretében, minősített többséggel az MKK Választási Szabályzatának módosításáról döntött. A 2017. május 02-tól hatályos Választási Szabályzatot itt tekintheti meg.

Budapest, 2017. május 02.

MKK Országos Iroda

Tájékoztatás az MKK 2017. évi díjátadásának előkészületeiről

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően, az MKK területi elnökei idei évben is megkezdték a kormány- és állami tisztviselő kollégákat foglalkoztató szervek hivatalos megkeresését a 2017. évi A Köz Szolgálatáért” valamint a Közszolgálati Életútért Emlékérem díjakra történő felterjesztések érdekében.

A díjak odaítélésére az MKK területi elnökei – a munkáltatók előzetes felterjesztései alapján – 2017. április 30-ig tehetnek javaslatot az MKK Országos Elnöksége részére.

A díjak átadására terveink szerint 2017. július 03-án a Belügyminisztérium márványtermében kerül sor.

Ezúton is kérjük a Foglalkoztatókat, hogy mint azt tették az elmúlt években, idén is segítsék az MKK területi elnökeit abban, hogy kiemelkedő tudású és hivatásuk iránt elkötelezett kollégák részesülhessenek a Kar elismerésében.

Budapest, 2017. március 29.

MKK Országos Iroda

Dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr állami kitüntetése

 

Tisztelt Kormány- és Állami Tisztviselők!

Dr. Jávor András, az MKK első elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke részére 2017. március 15-én dr. Áder János köztársági elnök úr a közjó szolgálatában több évtizeden át példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája, valamint a hazai egészségügyi képzést új szakok kidolgozásával segítő tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Magasrangú állami kitüntetéshez Tiszteletbeli Elnök Úrnak ezúton is gratulálunk!

Budapest, 2017. március 15.

dr. Dargay Eszter

elnöki jogkörben eljáró alelnök

MKK tiszteletbeli elnöki cím adományozása

Tisztelt Kormány- és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése az Alapszabály IV.4. f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a 7/2017 (III.03) határozatában Dr. Jávor András nyugalmazott elnök úr részérea Magyar Kormánytisztviselői Kar Tiszteletbeli Elnöke” címet adományozta.

Budapest, 2017. március 10.

Konferenciasorozat hivatásetikáról, integritásról és antikorrupcióról

A Magyar Kormánytisztviselői Kar a Nemzeti Védelmi Szolgálat támogatásával 2016 novembere és 2017 márciusa között hivatásetika, integritás és antikorrupció témában konferenciasorozatot tartott elsősorban az országos és területi etikai bizottságok tagjai, integritás tanácsadók, államigazgatási szervek és kormányhivatalok humánpolitikai feladatokat ellátó munkatársai, belső ellenőrei, valamint járási hivatalvezetők részére. A négyszer kétnapos konferenciának két esetben Budapest, egy-egy esetben pedig Székesfehérvár és Miskolc adott otthont. A konferencia előadói  között köszönthettük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság és az MKK képviselőit.

A rendezvények első napjának délelőttjein meghallgatott előadásokat követően, a résztvevők délután kiscsoportokban vitathatták meg a plenáris előadásokon elhangzottakat, mely lehetőséget adott az interaktív tapasztalatcserére.

Ezúton is köszönjük a foglalkoztatók szíves hozzájárulását, és a kollégák részvételét a konferenciákon.

A konferencián elhangzott előadások diasorai: dr. Jávor András előadása, dr. Dargay Eszter előadása, dr. Csóka Gabriella előadása, Molnárné dr. Mohai Katalin előadása, Lóczy Péter előadása, Princzkel Jozef előadás

Budapest, 2017. március 08.

Elnöki elköszönés

Tisztelt Kolléga Nő!

Tisztelt Kolléga Úr!

Dr. Jávor András tiszteletbeli elnökBúcsúzom Önöktől. Betöltöttem 70. életévemet és ezzel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja értelmében megszűnt közszolgálati jogviszonyom, így a továbbiakban nem vagyok az Országos Közgyűlés tagja és ezzel automatikusan megszűnik elnöki megbízatásom is, amit országos választott testületünktől kaptam. Nyugdíjba  vonulok.

Köszönöm bizalmunkat, ahogy megtiszteltek, és a Kar elnökévé választottak. Szép, tartalmas éveket tölthettem el a közigazgatásban az elmúlt közel 30 esztendőben. A rendszerváltoztatás kezdeti éveinek szinte forradalmi hevületétől a ma szisztematikus építkezéséig sok mindennek részese lehettem. Szerettem munkámat, felelősséget éreztem munkatársaim, és az utolsó években ebben a tisztségben a Kar minden egyes tagja irányába.

A közszolgálatban dolgozni elkötelezettséget jelent a közjó, embertársaink boldogulása iránt.  Albert Schweitzer azt mondta: „Életünk célja, hogy szolgáljunk, együttérzést és segítőkészséget tanúsítsunk mások iránt.” Magam iránytűnek tekintettem Márai Sándor mondatait is: „A hivatalnok nem teljesítette még kötelességét a közösséggel szemben, mely eltartja, ha pontosan jár be munkahelyére, nem húz sápot a közpénzekből, s általában nem sérti meg cselekedeteivel a tételes törvények rendelkezéseit. A hivatalnok tanuljon lelki szerénységet és emberi alázatot, érezze az új, európai és nemzeti közösség világi papjának magát. Minősítése akkor lesz tökéletes, ha nemcsak munkásságát, világnézeti magatartását bírálja el, hanem jellemét is. Jellemes bürokráciát kell nevelnünk…”

Ezek tudatában arra törekedtem, hogy felkészült, etikus, a közjó iránt elkötelezett magyar kormánytisztviselői, állami tisztviselői kar álljon a mindenkori politika és ezen keresztül hazánk szolgálatában. Hivatásetikai Kódexünk a Kar megalakulását követően rövid időn belül kidolgozásra került és életbe lépett. Felálltak és folyamatosan működnek területi etikai bizottságaink és az Országos Etikai Bizottság. A képzés megerősödött, a továbbképzési rendszer új erőre kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jóvoltából, amelynek testületeiben a Kar vezetőjeként magam is meghívást kaptam.

A magyar kormány- és állami tisztviselők érzékelik és értik korunk hazai és nemzetközi kihívásait, a kihívások okát és képesek a politika által kért válaszok kidolgozására. Ez olyan érték, melyet óvni, gyarapítani kell. Magam igyekeztem mindent megtenni ennek érdekében.

Sikeres az a kormánytisztviselő, állami tisztviselő, aki mélyen tudatában van saját szerepének, aki hitelességben példát mutat, aki a közjóért dolgozik, és nem a saját hasznára. Kívánom, hogy minden magyar közszolga most és a jövőben is következetesen legyen hű önmagához, elveihez és vállalt feladatához. Gondoljon mindig arra az adott pillanatban esetleg még láthatatlan, de létező emberre, embercsoportra, akinek sorsát, ügyét adott munkája befolyásolja.

Bízom benne, hogy a megkezdett munka folytatódik és a Magyar Kormánytisztviselői Kar az idei választásokon további lendületet kap a megkezdett célok követéséhez és új célok kitűzéséhez! Ehhez sok sikert kívánok Mindannyiuknak!

Budapest, 2017. február 23.

 

Köszönti Önöket:

Dr. Jávor András
volt elnök

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS