Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

tovább híreinkre ->

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2012. július 1-el létrehozta az Magyar Kormánytisztviselői Kart (továbbiakban: Kar).

A kormánytisztviselőket és az állami tisztviselőket – mint egy hivatásrend tagjait - tömörítő önálló önkormányzattal rendelkező kamara létrehozásának célja, hogy egységes szervezeti, jogi és működési kereteket biztosítson számukra a szakmai érdekképviselet, a jogvédelem, a szakmai feladatellátás területén, magára vállalva egyes állami feladatokat is.

A Kar létrehozásával olyan közös értékalapú egységes hivatásrend jött létre először a magyar történelem folyamán, amely hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez. Meggyőződésünk, hogy Magyarország jövőjének egyik kulcseleme a szakmája iránt elkötelezett, felkészült, megújulni kész, a korrupciót elutasító, magas etikai követelményeket érvényesítő tisztviselő, aki minden körülmények között korrekt szakmai partnere a mindenkori politikai vezetésnek. Tevékenységével a közjót szolgálja, felelősséggel és a törvényesség maximális betartásával.    

A Kar, mint köztestület ennek szellemében gyakorolja a törvényben előírt szakmai érdekképviseleti jogosítványait, részt vesz a tisztviselőket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében és felvállalva akár tagjainak egyéni, hivatásrendbeli problémáit, közreműködik azok megoldásában. 

A Kar legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Közgyűlés. A Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők és az Országos Iroda munkatársai mind azon dolgoznak, hogy a Kar betöltse célját, ezért kérem forduljanak hozzánk bizalommal.

Budapest, 2017. március 7.

 

Üdvözlettel:

Dr. Dargay Eszter

alelnök