Elnöki köszöntő

Köszöntöm a Magyar Kormánytisztviselői Kar honlapjának látogatóit!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) legfontosabb célkitűzése a közigazgatási szakmai munka értékeinek képviselete, a kormánytisztviselők jogainak védelme, a kormányzati szolgálati és állami szolgálati jogviszonnyal, a foglalkoztatás feltételeivel összefüggő kérdések és jogszabályok tekintetében a véleményezési, valamint a kezdeményezési jog aktív és hatékony gyakorlása.

Az MKK munkáját segítő – a Miniszterelnökség keretein belül működő – Országos Iroda gondoskodik a működéssel összefüggő adminisztratív és szervező munka ellátásáról és a napi működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, valamint az MKK titkársági feladatainak elvégzéséről.

Honlapunkon tájékoztatni kívánjuk tagjainkat és valamennyi érdeklődőt tevékenységünkről, valamint mindarról, ami az MKK tagjaival történik. A honlapon található információkkal igyekszünk hozzájárulni ahhoz is, hogy az államigazgatási szervekkel együttműködve – a jó gyakorlatok bemutatásával – a közigazgatási munka szakmai értékei szélesebb körben érvényre jussanak.

Az Országos Közgyűlésen 2017. december 14-én történt megválasztásomkor arra tettem ígéretet, hogy az újonnan megválasztott Elnökséggel együtt azon fogok munkálkodni, hogy az MKK tevékenységének és működésének fejlesztési lehetőségeit felmérve, a közszolgálati érdekvédelmet – megújult tartalommal feltöltve – hatékonyan képviseljem.

A 2018-2019. évekre vonatkozó elnöki programom egyik fontos eleme, hogy a kormánytisztviselőkre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata megtörténjen és a mai közigazgatási foglalkoztatási környezethez jobban igazodó szabályozás, tényleges közszolgálati életpálya kerüljön kialakításra, az állami tisztviselői szabályozáshoz hasonlóan.

Ehhez kapcsolódóan néhány konkrétum:

  • az alkalmazásra vonatkozó szabályok megújítása, a jogviszony megszüntetés szabályainak módosítása, az illetményrendszer átalakítása,
  • tényleges átjárhatóság biztosítása a végzettségek és a képzettségek tekintetében a kormánytisztviselői, állami tisztviselői, rendvédelmi, hivatásos szolgálati, illetve az igazságszolgáltatási jogviszonyok között,
  • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által nyújtott képzések kiterjesztése (közigazgatási tanulmányok, kormányzati tanulmányok),
  • az egységes közigazgatási szervezeti kultúra kialakításának elősegítése, az új informatikai kihívásokra történő felkészülés.

Az MKK tevékenységének és működésének megújításához, valamint programunk megvalósításához kérem teljes tagságunk támogatását, segítségét.

Palich Etelka

az MKK elnöke

 

tovább híreinkre ->