A Karról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2012. július 1-jei hatállyal létrehozta a Magyar Kormánytisztviselői Kart (továbbiakban: Kar).

A Kttv. 29. § (1)-(5) bekezdései alapján a Kar önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdek-képviseleti köztestület. A Kar kötelező tagsági viszony alapján működik. A Kar szervezete kétszintű, a feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezetei útján látja el. A Kar jogi személy.

A Kar tagjai a Kttv-ben és a Kar Alapszabályában meghatározott módon és feltételek szerint tagozatokat alakíthatnak, amelyek ellátják az Alapszabályban, illetve a Kar által átruházott feladatokat. Ennek megfelelően a tagozatok horizontálisan, így ágazatonként, szakmacsoportonként, illetve igazgatási szintenként szerveződhetnek.