PÁLYÁZATI KIÍRÁS: „Munkatükör-kép”

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a 44/(VI.12.) MKK O.Eln. határozat alapján „Munkatükör-kép” címmel rajz- és fotópályázatot hirdet a közigazgatás sokszínűségének bemutatása és széleskörű megismertetése érdekében.

A pályázati kiírás célja

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 29. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az MKK pályázatot ír ki a közigazgatás példaadó hagyományainak ápolására, mellyel célja a közigazgatás hagyományainak kreatív bemutatása.

A pályázat neve

„Munkatükör-kép” rajz- és fotópályázat

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő és állami tisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka jelenítse meg a pályázó által végzett hivatali tevékenységet és azt az elhivatottságot, amivel a pályázó a közszolgálati munkáját végzi.

A pályamű A/4 vagy A/3 méretben rajz, festmény, montázs, fotó lehet.  A pályaművet címmel és rövid szöveges ismertetővel kell ellátni. A pályamű, annak címe és a szöveges ismertető nem sértheti a kormánytisztviselőkre és állami tisztviselőkre egyébként is irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket az MKK Országos Iroda címére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 6. emelet) kérjük megküldeni feltüntetve a pályázat címét („Munkatükör-kép”).

Az alkotáshoz kérjük mellékelni (vagy a pályamű hátoldalán feltüntetni) a pályázó MKK tag nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát és a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, melyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

Pályaművet nem áll módunkban visszaküldeni.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2018. augusztus 31. (péntek)

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

  1. díj:               35.000 Ft Ajándék Erzsébet-utalvány
  2. díj:               25.000 Ft Ajándék Erzsébet-utalvány
  3.  díj:              15.000 Ft Ajándék Erzsébet-utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2018. november 11.

A pályázat díjainak átadása

2018. december 14.

A beküldött pályaműveket a díjak átadásának helyszínén ideiglenesen, ezt követően az Országos Iroda helyiségeiben kiállítjuk. A művek megtekinthetőek lesznek az MKK honlapján.

A díjazottak megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, valamint nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük.

További fontos tudnivalók:

A pályázaton egy pályázó kizárólag egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Változásokról értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1/795 1278 telefonszámon.

Budapest, 2018. június 27.

Országos Iroda

Együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Hosszú távú közigazgatási szakmai együttműködés jött létre a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között.

Az együttműködési megállapodást a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke Palich Etelka és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora Prof. Dr. Patyi András írta alá ünnepélyes keretek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektori Tanácsának 2018. június 19-i ülésén. Az ünnepélyes eseményen az Állami Számvevőszék is megújította együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (a továbbiakban: NKE) aláírt közigazgatási szakmai együttműködési megállapodás célja az integritás értékeinek közszolgálatban történő erősítésén túl a kormánytisztviselők és állami tisztviselők szakmai munkájának támogatása, valamint a közigazgatás presztízsének folyamatos emelésében való közreműködés.

Az NKE rektora Prof. Dr. Patyi András beszédében kiemelte; 2012-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) létrehozásának folyamatában személyesen vett részt, mivel mindig fontosnak tartotta, hogy a közszolgálatban dolgozók önálló szakmai érdekképviselettel rendelkezzenek.

Palich Etelka elnök asszony beszédében kitért arra, hogy kiemelten fontos a közigazgatásban dolgozók szakmai megbecsültségének növelése és a napi szakmai feladatok színvonalának folyamatos emelése, valamint emellett külön figyelmet kell fordítani arra is, hogy az Egyetemről kikerülő fiatal szakemberek számára vonzó szakmai pálya legyen a közszolgálat.

Az MKK és az NKE közös érdeke, hogy az MKK több mint 80 ezer fős tagságának gyakorlatban megszerzett tudására, illetve a valós igényekre támaszkodva valósuljanak meg a jövőbeni közigazgatási képzések, melyek szilárd alapokat biztosítanak rövid és hosszútávon egyaránt a közigazgatási feladatok ellátásában és erősítik a közjó iránti elköteleződést is.

 

Budapest, 2018. június 19.

Országos Iroda

Kedvezményes jegyvásárlási lehetőség a Fővárosi Nagycirkusz június 30-i és július 1-i előadásaira

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Fővárosi Nagycirkusz között fenálló együttműködés keretén belül, a kormánytisztviselők és állami tisztviselők (és családtagjai) számára lehetőség nyílt a Főrvárosi Nagycirkusz 2018. június 30-án (szombaton) 19:00 órakor kezdődő, 2018. július 1-én (vasárnap) 11:00 órakor illetve 15:00 órakor kezdődő előadásainak megtekintésére 40%-os kedvezménnyel történő jegy vásárlása mellett. A kedvezményes jegy vásárlását a Fővárosi Nagycirkusz a szabad helyek függvényében tudja biztosítani. A kedvezményt kizárólag az alábbiakban letölthető jegyigénylő nyomtatványon rendelt jegyekre lehet érvényesíteni. A nyomtatványt a szükséges adatok kitöltést követően az ott feltüntetett emailcímre szükséges megküldeni. A jegyek lefoglalásáról a Fővárosi Nagycirkusz visszaigazolást küld a nyomtatványon megadott e-mail címre, melyben a jegyátvétellel kapcsolatos információ teljeskörűen megküldésre kerül.

 

Budapest, 2018. június 13.

Országos Iroda

Magyary-napok 2018 (Tata)

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar képviseletében idén Palich Etelka elnök asszony, dr. Belányi Márta főtitkár, Gáldi Edit titkárságvezető és dr. Zatykó Petra jogász helyezte el az MKK koszorúját Tatán, Magyary Zoltán szobránál.

Magyary-napok 2018 (Tata)

A koszorúzást követően a Piarista rendház épületében folytatódott a szakmai találkozó. A konferenciát Bencsik János országgyűlési képviselő, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Borsó Tibor a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke és Michl József Tata város polgármestere nyitotta meg.

A konferencián szakmai előadást tartott dr. Téglási András a NKE Államtudományi és Közigazgatási Karának dékán helyettese, Palich Etelka elnök, dr. Veres Zoltán megyei főjegyző, dr. Rabár Ferenc történész és dr. Horváth Attila a Magyary Zoltán Szakkollégium igazgatója.

Magyary Zoltán 130 éve, 1888. június 10-én katonatiszti családban született Tatán és 1945. március 24-én halt meg Héregen. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1912-ben jogtudományi doktorátust szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. A Vallás- és Közoktatási Minisztériumban gróf Klebelsberg Kunó miniszter mellett dolgozott, a tudománypolitikai ügyosztály vezetőjeként felügyelte és irányította az egyetemeket, főiskolákat, az Országos Magyar Gyűjteményegyetemet és a tudományos életet. Bethlen István miniszterelnök a magyar közigazgatás egyszerűsítését előkészítő munkálatok megszervezésével bízta meg. Ennek a feladatnak az ellátása érdekében 1931-ben létrehozta a Magyar Közigazgatástudományi Intézetet, 1938-ban Györffy István és Teleki Pál mellé kinevezték a Táj- és Népkutató Központ vezetőségébe. Magyary Zoltán a magyar közigazgatás-tudomány első és nemzetközi mércével mérve is kimagasló, iskolateremtő egyénisége. Mind ő, mind az általa irányított szellemi bázis számos tekintetben olyat alkotott, ami nem csupán a maga korában számított haladónak és újszerűnek, hanem évtizedekkel később, az alapvetően megváltozott társadalmi körülmények között is hasznosítható értéknek bizonyul. Magyary Zoltán 2003-ban posztumusz Magyar Örökség-díjban részesült.

Magyary születésének 130. évfordulója mellett idén ünnepeljük Tata és Tóváros egyesítésének 80. évfordulóját is. Michl József polgármester elmondta: - Magyary Zoltán 1938-ban, 50 éves korában harcolta ki Tata és Tóváros egyesítését, ami hatalmas eredmény volt a két település fejlődésének biztosításában. A közigazgatási tudós a konferenciának helyet adó piarista rendház épületében is gyakran megfordult, együttműködve a piarista atyákkal, akik részt vállaltak a városfejlesztés kidolgozásában.

Az ünnepi eseményre a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezésében került sor.

Budapest, 2018. június 12.

Országos Iroda

 

Nyárkezdő Családi Nap (Fővárosi Nagycirkusz)

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. június 2-án, szombaton 11:00 órától országos szociális rendezvénye keretén belül a Fővárosi Nagycirkuszba hívta területi közgyűlésének tagjait, ahol az "Atlantic Flight" című zártkörű előadást tekintettük meg.

A rendezvény fővédnöke Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr volt. Az előadás előtt Palich Etelka elnök asszony köszöntötte a megjelent kormánytisztviselőket és állami tisztviselőket, valamint családtagjaikat.

MKK_Cirkusz_20180602

...

Nyárkezdő Családi Nap (Fővárosi Állat- és Növénykert)

 

Állatkerti séta

A cirkuszi rendezvényen túl 2018. június 2-án az MKK fővárosi és Pest megyei tagjai és családtagjai több mint 1200-an - látogattak el szombaton a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahova erre a napra köztestületünk térítésmentesen biztosította a számukra a belépőjegyeket.

MKK_Állatkert_20180602

 

Őszintén reméljük, hogy vendégeink akár a cirkuszi előadáson vettek rész, akár a Fővárosi Állat- és Növénykert csodálatos helyszíneit látogatták meg, jól érezték magukat az MKK Családi Napján.

 

Budapest, 2018. június 5.

Országos Iroda

Országház látogatások

Országház látogatás_Bács megye_20180512

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar - az Országház Látogatóközpontjával történő együttműködés keretén belül – az idei évben is lehetőséget biztosít tagjai számára az Országház épületének csoportos, szakmai vezetővel történő megtekintésére.

Az Országház megtekintésére minden megyének összesen két alkalomra tudunk időpontot biztosítani, amelynek költségét a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. évi költségvetéséből fedezi.

Az Országház megtekintésére előre megjelölt hétvégi időpontban 60-fős csoportok részvételével kerül sor. A látogatáson résztvevő tisztviselők a megyei területi elnökök szervezésével, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok támogatásával érkeznek a helyszínre.

Szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük!

2018. május 12-én, szombaton a Bács Megyei Területi Elnökséghez tartozó munkáltatóknál dolgozó 60 tisztviselő vett részt vezetett látogatáson. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Bács megyei területi elnökének Borics Attilának ezúton is köszönjük a megküldött beszámolót és a látogatás megszervezésében nyújtott munkáját! (beszámoló PDF).

 

Budapest, 2018. május 16.

Országos Iroda

 

Útmutató

Rövid összefoglaló a Kormányalakítással kapcsolatos, most zajló folyamatokról

Alaptörvény

3. cikk

(1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést – a választást követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

4. cikk

(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik

a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével;

15. cikk

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A Kormány az Országgyűlésnek felelős.

16. cikk

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.

(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.

(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés szerinti javaslatát,

a) ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnt meg, az új Országgyűlés alakuló ülésén teszi meg;

(6) Ha az (5) bekezdés szerint miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(8) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg.

(9) A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.

17. cikk

(1) A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik.

(2) Tárca nélküli miniszter a Kormány által meghatározott feladatkör ellátására nevezhető ki.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és megyei kormányhivatal.

20. cikk

(1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a Kormány megbízatása megszűnik.

(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával;

(3) A miniszter megbízatása megszűnik

a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével;

22. cikk

(1) A Kormány a megbízatása megszűnésétől az új Kormány megalakulásáig ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére azonban javaslatot nem tehet, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

(4) A miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az új miniszter kinevezéséig vagy az új Kormány más tagjának a miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával való megbízásáig ügyvezető miniszterként gyakorolja hatáskörét, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothat.

 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

10. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.

(2) A kormánymegbízottat a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A kinevezett kormánymegbízott a miniszterelnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(5) A kormánymegbízott megbízatása megszűnik:

a)  a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,

(6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével szűnt meg, az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

 

Budapest, 2018. május 11.

Területi bemutatkozó

MKK Vas megyei területi képviselete

Dr. Stánitz Éva (Területi Elnök): Második ciklusban töltöm be a megtisztelő Területi Elnöki pozíciót.  Az orvos egyetemet Pécsen végeztem 1982-ben. Az ezt követő 20 évben belgyógyászként, majd háziorvosként dolgoztam. 2001 óta dolgozom a Népegészségügy hivatali rendszerében, 2011 óta, minta Vas megyei Kormányhivatal Megyei Tisztifőorvosa, főosztályvezető. Belgyógyászat, Háziorvostan és Népegészségtan szakvizsgákkal rendelkezem, 2003-ban pedig Közigazgatási szakvizsgát is tettem. 2015-ben védtem a tudományos fokozat szerzési eljárásban a disszertációmat, Egészségtudományokból.

15 éve veszek részt a helyi felsőoktatásban. ELTE-SEK hallgatóinak oktatok medicinális tárgyakat, egyetemi docensként. A Vas megyei Vöröskereszt Társadalmi Elnökségét is vezetem 2002 óta, továbbá a Kormányhivatal delegáltjaként tagja vagyok Szombathely MJV Közgyűlése által működtetett Bűnmegelőzési és Közrendi szakmai Bizottságának.

Dr. Scheiber Bernadett Ildikó (Területi Alelnök): 1977-ben születtem Kisvárdán. Gimnáziumi tanulmányaimat 1992-1996 között a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytattam, ahonnan a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára nyertem felvételt. Az egyetemet 2001 májusában fejeztem be summa cum laude minősítéssel. 2001. szeptember középétől az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vas Megyei Igazgatósága ellenőrzési szakterületén kezdtem dolgozni. Ezt követően 2010-ben rövid – tíz hónapos kitérő után – visszatértem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatóságához, ezúttal is az ellenőrzési területre. Azóta ebben a szervezetben tevékenykedem. A közigazgatási szakvizsgát 2003-ban kiválóan megfelelt, a jogi szakvizsgát 2006-ban jó minősítéssel tettem le. 2013-ban a Magyar Kormánytisztviselői Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának, 2017-ben pedig a Vas Megyei Közgyűlés alelnökének választottak.  2001-től Körmenden élek férjemmel, akivel két gyermeket nevelünk.

Dr. Kovács Györgyi (Területi Etikai Bizottság elnöke): Szombathelyen születtem, 1963. december 14-én. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen 1987-ben szereztem jogi diplomát, jogi szakvizsgával rendelkezem. Az egyetem elvégzése óta a közigazgatásban dolgozom, 2013-tól előbb a Szombathelyi Járási Hivatal vezető-helyetteseként, majd vezetőjeként. Ugyanettől az évtől a Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának elnöke vagyok. Az közigazgatásban alapvető fontosságúnak tartom a kölcsönös jóakaratban gyökerező kollegiális munkavégzést, a szolgáló közigazgatás iránti elkötelezettséget, az ügyfelek számára is meggyőző hitelességet.

Baráth Csilla (Területi Etikai Bizottság tagja): 2003-ban költöztem Budapestről Szombathelyre, Magyarország egyik legrégebbi városába, melyet a nyugat királynőjének is neveznek. A fővárosban a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóságán, majd a Hírközlési Főfelügyeleten dolgoztam, ezt követően kerültem a Vas Megyei Közlekedési Felügyelethez, melynél, illetve jogutódjánál egészen 2015-ig láttam el közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referensi, humánpolitikai referensi, titkársági szakmai referensi és képzési referensi feladatokat. 2015 óta dolgozom a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztályán, mint koordinációs referens.  Legmagasabb iskolai végzettségem egyetem, diplomámat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szereztem, de iskolarendszeren kívüli képzések keretén belül tanulmányokat folytattam a Károly Gáspár Református Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Cum laude minősítéssel sikeres záróvizsgát tettem a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának, és e tevékenység ellátása során célom, hogy - munkatársaim bizalmát megköszönve és megszolgálva - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar által megfogalmazott hivatásetikai célok eredményes megvalósításában aktívan közreműködjek.

Dr. Horváth Alexandra MKK (Területi Etikai Bizottság tagja)A jogi egyetem befejezését követően, első munkahelyemként 2003 júniusától dolgozom a NAV Vas Megyei Adó-és Vámigazgatóságán, jelenleg a Felszámolási és Végelszámolási Osztály vezetőjeként. A Jogi Osztályon kezdtem „pályafutásom”, majd a jogi szakvizsga letételét követően – továbbra is a jogi szakterületen maradva – a tájékoztatási, majd a törvényességi tevékenységet ellátó osztályokon dolgoztam. Ezt követte a számomra újabb kihívásokkal teli végrehajtási, illetve a felszámolási és végelszámolási szakterület. Az adószakmában eltöltött közel 15 év alatt több osztályon is dolgoztam, így rálátásom lett többféle terület munkájára, mely során szerzett sokrétű tapasztalat, emberi kapcsolatok miatt vállaltam a területi etikai bizottság tagi tisztségére történő jelölést, illetve annak betöltését.

Dr. Kun Ágnes (Területi Etikai Bizottság tagja): Több, mint 10 éve dolgozom a közigazgatásban, mely időszak nagy részét a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság állományában töltöttem, illetve töltöm jelenleg is. Kezdetben pénzügyi jogi előadó, majd jogtanácsos munkakörben dolgoztam, jelenleg osztályvezető munkakörben feladataim közé elsődlegesen a humánpolitikai terület tartozik.

Dr. Nagy Márta Éva (Területi Etikai Bizottság tagja): Dr. Nagy Márta vagyok a Vas megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 1999. óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen illetve jogelődjeinél hatósági területen. Diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 1981-ben. 1983-ban jogi szakvizsgát tettem. Rendszeresen közreműködök a közigazgatási alap- és szakvizsgák lebonyolításában oktatóként és vizsgáztatóként. A Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Területi Etikai Bizottságnak az előző ciklusban is tagja voltam és jelenleg is a munkatársaim bizalmát élvezem.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia

2018. április 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi Dísztermében került sor a Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia megrendezésére.

A konferencián részt vevőket Prof. Dr. Kis Norbert Dékán úr köszöntötte, kiemelve, hogy „A 40 éves közigazgatási felsőoktatás a magyar felsőoktatás értékévé vált, modellt mutatott a külföldi közigazgatási felsőoktatási rendszerek számára, oktatva és kutatva értéket teremtett a magyar és a külföldi közigazgatási gyakorlat számára”.

Prof. Dr. Patyi András Rektor úr, egyben a jubileumi év fővédnöke köszöntő beszédében összefoglalta a magyar közigazgatási felsőoktatás elmúlt 40 évének legfontosabb állomásait.„A magyar közigazgatási érzék párosulva a hagyományos magyar közjogi érzékenységgel, tehetséggel és tapasztalattal, egy egyedülálló, jól működő és rendkívül hatékony közigazgatási felsőoktatási rendszert dolgozott ki és működtet”- zárta nyitó gondolatait Patyi András.

Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára az állam biztonságos működéséért és jogrendje fenntartásáért felelős letéteményeseknek nevezte a közigazgatási, a rendvédelmi és a honvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítő szakembereket. „Az ő szakmai felkészültségüknek köszönhetjük az állam stabil működését”- jelentette ki. Hozzátette, ez végső soron az állam által kitűzött magasabb célok, például a versenyképesség vagy a gazdasági növekedés eléréséhez vezető utat jelenti.

A köszöntők után a jubileumi elismerések átadására került sor. A közigazgatási felsőoktatásban végzett kiemelkedő munkássága miatt jubileumi emlékplakettet vehetett át többek között Prof. Dr. Patyi András; Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy; Prof. Dr. Máthé Gábor professzor emeritus; Prof. Dr. Varga Zs. András; Dr. Hazafi Zoltán; Dr. Imre Miklós, Dr. György István, Zsinka András; Palich Etelka; Borsó Tibor; Dr. Csáki Ilona; Dr. Kenyeres János; Prof. Dr. Mészáros Tamás, Prof. Dr. Tamás András; Prof. Dr. Nemes Ferenc; Prof. Dr. Verebélyi Imre és Dr. Péterfalvi Attila. Prof.

Dr. Kis Norbert elmondta, hogy in memorian emlékplakettet helyeznek el a kar vitrinjében Prof. Dr. Lőrinc Lajos, Prof. Dr. Nagy Árpád, Dr. Back András, Dr. Papp László, Dr. Laczkó László, Dr. Mauthner István, Dr. Pécsváradi János és Dr. Németh Gyula emlékére. Jelképes aktusként emlékplakettet vehetett át Böszörményi Balázs, az ÁKK Hallgatói Önkormányzatának elnöke az elmúlt négy évtized hallgatói nevében.

A konferencián szakmai előadást tartott Prof. Dr. Máthé Gábor professzor emeritus, Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró. Prof. Dr. Marga Pröhl, a European Institute of Public Administration főigazgatója, a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetettje videóüzenetben adta át jó kívánságait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárainak és a közigazgatásban dolgozó szakembereknek. A konferenciát a „Köztisztviselők tegnap és ma: 40 év mérlegen” című panelbeszélgetés követte. Moderátorként Prof. Dr. Kis Norbert, résztvevőként pedig Dr. Hazafi Zolán, az NKE ÁKK Emberi Erőforrás Intézet intézetvezető egyetemi docense; Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke és Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke vitatta meg a közigazgatási szakembereket illető negatív sztereotípiák okait, a szakma presztízsét, a tisztségviselők érdekképviseleti lehetőségeit és a közszolgálati személyügyi irányítás fontosságát.

Forrás: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/a-40-eves-kozigazgatasi-felsookt...

Budapest, 2018. április 27.

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS