Az MKK képviselete a Fővárosban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Juhász Judit (területi elnök): 1969-ban születtem Csengeren. 1988-ban a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban érettségiztem, majd 1991-ben közegészségügyi és járványügyi felügyelői diplomát szereztem az Egészségügyi Főiskola budapesti karán. Pályámat a Hajdú Bihar Megyei ÁNTSZ-ben kezdtem Debrecenben, majd ezt követően az Államigazgatási Főiskola elvégzése mellett Budapesten, a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban dolgoztam. Jogászként 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen diplomáztam. A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál 2008 óta dolgozom. Több szakterületen is tevékenykedtem, kezdetben felszámolási, végrehajtási, majd törvényességi felügyeleti területen, jelenleg jogtanácsosként humánpolitikai területen dolgozom. Munkám mellett a munkahelyi sportélet szabadidősport és az egészségmegőrzés fellendítése is a kedves elfoglaltságaim közé tartozik. 2004. óta élek Budapesten, három csodálatos fiúgyermekem van. Második ciklusban vagyok az MKK Országos Közgyűlésének tagja, 2017-ben választottak meg a Fővárosi Közgyűlés területi elnökének.

dr. Gáspár László (területi alelnök): 1972-ben születtem Kecskeméten. 1991-ben érettségiztem a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. 1995-től dolgozom a közigazgatásban különböző pozíciókban, jelenleg hatósági főosztályvezető vagyok Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában.  A munka mellett végeztem el az Államigazgatási Főiskolát és szereztem igazgatás-szervezői végzettséget. Később az ELTE jogi karán jogászként diplomáztam, majd 2018-ban pedig az NKE-n kormányzati szakember oklevelet szereztem. A ranglétra alsó fokáról indulva fokozatosan jutottam el a jelenlegi pozíciómhoz. Első alkalommal vagyok az MKK fővárosi területi szervezetének a tagja.

dr. Órai Győző Zoltán (területi etikai bizottság elnöke): Tapolcán születtem 1973-ban. A gimnázium elvégzését követően a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem diplomát bűnügyi szakterületen 1995-ben, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán jogász képesítést 2001-ben. 1995-2003 között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgoztam nyomozói és vizsgálói beosztásokban. 2003-2008 között a Dr. Horváth Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként, majd a szakvizsgát követően ügyvédként dolgoztam. 2008-tól a Magyar Államkincstárban tevékenykedek jogtanácsosként, 2010-től osztályvezetői beosztásban. Bízom benne, hogy az eddig megszerzett szakmai tudásommal és tapasztalatommal méltó leszek a megszavazott bizalomra.

dr. Halmai-Kuron Gabriella (területi etikai bizottság tagja): 1976-ban születtem Kazincbarcikán és a középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Érettségi után először az Eszterházy Károly Jászberényi Campusán, majd a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán szereztem diplomát. 2008-ban a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán jogászként végeztem, majd 2009-ben a Pécsi Tudományegyetemen munkajogi szakjogász végzettséget szereztem. 14 éve dolgozom a közigazgatásban, humánpolitikai, szociális, munkajogi, és hatósági szakterületeken szereztem gyakorlati tapasztalatokat. 2013 óta hatósági osztályvezetőként dolgozom a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalánál. 2018-ban első alkalommal ért az a megtiszteltetés, hogy a Fővárosi Területi Etikai Bizottság tagjává választottak.

dr. Csepregi Tibor (területi etikai bizottság tagja): Gödöllőn születtem 1959-ben. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán 1984-ben szereztem okleveles agrármérnöki képesítést. A diploma megszerzése után 18 évig oktatóként dolgoztam az egyetem Munkatani Intézetében. 2004-2011 között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal állományában, vezető beosztásban agrár és vidékfejlesztési támogatások engedélyezése volt a feladatom. Ezt követően a Pest Megyei Kormányhivatal Növény és talajvédelmi Igazgatóságán folytattam szakmai pályafutásom. 2012-ben járási biztosként négy pest-megyei járás szervezésében ténykedtem. Budapest Főváros Kormányhivatalában 2013 márciusában kaptam kinevezést a XIV. Kerületi Hivatal hivatalvezető-helyettesi feladataira, ahol jelenleg is dolgozom. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018-ben szereztem integritás tanácsadó szakképesítést.

Nagy Gabriella Tünde (területi etikai bizottság tagja): 1968-ban Baján születtem. Budapesten élek, három fiatal felnőtt gyermekem és egy 10 hónapos unokám van. 1986-ban érettségiztem a Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskolában. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2003-ban szereztem diplomát, szociálpedagógus szakon. 1998. óta dolgozom a közigazgatásban, jelenleg a BFKH XII. Kerületi Hivatalában gyámügyi szakügyintézőként. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Fővárosi Etikai Bizottságának, bízom benne, hogy eddigi tapasztalataimmal és javaslataimmal segíthetem a szervezet munkáját.

Árvainé Honti Ágnes (területi etikai bizottság tagja): 1971-ben születtem Budapesten. 1990-ben érettségiztem a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában, majd egy kórházban helyezkedtem el ápolóként. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán 2002-ben diplomás ápolói, 2008-ban egészségügyi szakmenedzseri diplomát szereztem. A közigazgatásban 2008 óta tevékenykedem. Kezdetben az egészségügyi szolgáltatások megfelelőségét vizsgáltam, majd az ápolók munkájára fokuszálva végeztem szakfelügyeleti tevékenységet. 2018 március óta Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályán belül vezetem a fővárosi és megyei ápolási szakfelügyelők munkáját.  Első alkalommal vehetek részt a Fővárosi Területi Etikai Bizottság munkájában, ahol remélem, javaslataimmal, tapasztalataimmal segíthetem a szervezet tevékenységét.

Országos Iroda

Az MKK Győr-Moson-Sopron megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bors Szabolcs (területi elnök): 2009-ben szereztem diplomámat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 2011 szeptemberében kerültem a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz, ahol három évig az önkormányzatok törvényességi felügyeletével foglalkoztam. 2013-ban letettem a jogi szakvizsgát, illetve ugyanebben az évben okleveles kodifikátor LL.M. végzettséget is szereztem. 2014 szeptemberében a Győri Járási Hivatal Hatósági Osztályának vezetője lettem, ahol másfél évet töltöttem el. 2016 márciusában kaptam felkérést a Kormánymegbízotti Kabinet vezetésére, amellyel egyidejűleg jogtanácsosi bejegyzésemre is sor került. 2018. október 1. napjától a Győri Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesi feladatait látom el. Az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Közgyűlés elnökévé 2017-ben első ízben választottak meg. Célom, hogy a közszolgálatban dolgozó kormánytisztviselők és állami tisztviselők társadalmi és szakmai megbecsültségét a területi elnökség aktív munkája révén növeljem.

Dr. Zemlényi Andrea (területi alelnök):1990-ben végeztem Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1994-ben a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Osztályán kezdtem el közigazgatási pályafutásomat, amely 1998-ban Győrben, a NAV jogelőd szervénél folytatódott. 2004-ben tettem jogi szakvizsgát. 2000-től vezetőként az adóhivatal különböző szakmai területein tevékenykedem. 2017. márciusa óta a Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztályt vezetem. Első ízben választottak meg az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Elnöksége alelnökévé.

Dr. Németh Andrea (területi etikai bizottság elnöke): 1990-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1992-ben a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán önkormányzati és vállalkozói szaküzemgazdász szakon, 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogász szakon; 2008-ban infokommunikációs szakjogász végzettséget szereztem, 2013-ban jogi szakvizsgát tettem. 1986-tól 2012-ig az önkormányzati igazgatás valamennyi területén (gazdálkodási előadó, adóügyi előadó, gyámügyi előadó, szervezési osztályvezető, aljegyző) különböző beosztásokban szereztem tapasztalatot. 2010-ben Mosonmagyaróvár Város jegyzője lettem, majd 2012-től az államigazgatás területén folytattam munkámat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője, később igazgatója lettem, 2014. szeptemberétől pedig Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb járási hivatalának, a Győri Járási Hivatal hivatalvezetőjévé kerültem kinevezésre. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága Elnökének választottak.

Anduskáné Cseh Anikó Katalin (területi etikai bizottsági tagja): 1984-ben szereztem diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Zalaegerszegen. 1994. óta mérlegképes könyvelő, 2011-től államháztartási szakon regisztrált, nyilvántartásba vett könyvelő vagyok. Pályám kezdetétől az államháztartás önkormányzati alrendszerének pénzügyi-számviteli, információs kérdéseivel foglalkoztam pénzügyi és költségvetési ügyintézőként, költségvetési osztályvezetőként, államháztartási osztály-, majd irodavezetőként. A régiós ellenőrzési szakterület indításának előkészítőjeként megbízott ellenőrzési irodavezetőként is dolgoztam. Mindvégig a Magyar Államkincstárban és annak jogelődjeinél töltöttem be a munkaköröket. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjává választottak.

Dr. Bedecs Valéria (területi etikai bizottsági tagja): 2000. évben szereztem diplomát a József Attila Tudományegyetem Jogi Karán, 2004. évben jogi szakvizsgát tettem. Az egyetem elvégzését követően a közigazgatásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál helyezkedtem el. Munkám során főként az ellenőrzési területen láttam el feladataimat, majd jogtanácsosként a másodfokú ügyintézés és a perképviselet ellátása tartozott a munkakörömbe. 2012. júliusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetését láttam el, majd 2014. szeptemberétől a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője lettem. 2015. áprilisától a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon láttam el főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői feladatokat. Gyermekem születését követően 2017. szeptemberétől a Humánpolitikai és Jogi Osztály vezetőjeként végzem tevékenységemet.

Dr. Herkner Veronika (területi etikai bizottsági tagja): 1992-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1999-ben pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogász szakon. 2007. évben jogi szakvizsgát tettem. A főiskola elvégzését követően a Belügyminisztériumban dolgoztam egy évet, majd 1993-tól Győrben a Köztársasági Megbízotti Hivatalban dolgoztam másodfokú hatósági, illetve koordinációs területen. Ezen idő alatt szereztem meg a jogi diplomámat, illetve született meg két nagyobbik gyermekem. 2007 és 2010 között az APEH-nél, későbbiekben Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgoztam, ahol másodfokú hatósági területen jogászi feladatokat láttam el. AZ itt töltött idő alatt született meg harmadik gyermekem. 2011. májusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetői feladatait láttam el, 2012. évben főosztályvezető-helyettesként ezzel párhuzamosan a szabálysértési terület vezetését is elláttam. 2014. évben a Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője lettem, majd 2015. áprilisától Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője vagyok. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Radicsné dr. Lampert Edit (területi etikai bizottság tagja): A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász végzettséget. 1987-ben jogi szakvizsgát tettem. Első munkahelyem a Győr-Sopron megyei Állatforgalmi- és Húsipari Vállalat Jogi Osztálya volt, jogi előadó munkakörben. 1986. szeptembere óta folyamatosan az állami adóhatóság szervezetében dolgozok, ahol 1995-ig az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságán és a jogelőd szervezet ellenőrzési szakterületén jogász munkakörben foglalkoztattak. 1995-ben kaptam első vezetői megbízásomat az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága adóalany-nyilvántartási szakterületének irányítására, majd 1996-tól az általános forgalmi adó ellenőrzési területen láttam el osztályvezetői, illetve főosztályvezetői feladatokat. 2001. óta folyamatosan a humánpolitikai terület vezetését végzem, a szervezeti változások függvényében regionális majd megyei szinten, főosztályvezetői, illetve osztályvezetői munkakörben. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Országos Iroda

Az MKK Nógrád megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszéd Tamás (területi elnök): Immáron második ciklusban töltöm be a megtisztelő területi elnöki pozíciót a megyében. Tanári, igazgatás-szakértői és Európa szakértői diplomával rendelkezem. Huszonkét éve dolgozom a területi közigazgatásban, előtte jegyzőként tevékenykedtem. A Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát vezetem. Bátonyterenyén élek, két felnőtt korú gyermekem van.

Bocsi Gábor (területi alelnök): 1983-ban végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Tizenhárom évig tanítottam általános iskolában. 1996-ban lettem a munkaügyi központ, ma a kormányhivatal foglalkoztatási főosztály munkatársa. Kiegészítő diplomát szereztem a BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet szervezésében, személyügyi szakértő szakirányban. Az eddigiek során ez a két munkahelyem volt. Salgótarjánban élek 1983-tól.

Drazsdikné Kecskés Éva (területi etikai bizottság elnöke): Igazgatásszervező és szociális szakigazgatás-szervező diplomával rendelkezem. A közigazgatásban harmincöt éve dolgozom, ebből tizenöt évig jegyzői, önkormányzati hatáskörbe tartozó I. fokú igazgatási feladatokat láttam el. A Nógrád Megyei Kormányhivatalnál (illetve annak jogelődjeinél) húsz éve dolgozom, jelenleg II: fokú gyámhatósági feladatokkal foglalkozom a Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán. Az előző ciklusban az MKK Területi Etikai Bizottsági tagjaként dolgoztam, jelenleg – kollégáim bizalmából – a bizottság elnöke vagyok. Munkám során arra törekszem, hogy a saját és kollégáim munkája szakszerű (törvényes megalapozott), továbbá humánus, etikus legyen.

Bozó Judit (területi etikai bizottság tagja): Salgótarjánban születtem 1978. május 30-án. 1996-ban érettségiztem, majd ezt követően műszaki területen szereztem diplomát. A közigazgatásban közel húsz éve dolgozom közlekedési szakterületen. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Nógrád Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként.

Csépe Gábor (területi etikai bizottság tagja): 1993-ban szereztem üzemmérnöki diplomámat a Győri Széchenyi István Főiskola Közlekedés építőmérnöki Karán. 1993. óta dolgozom a közigazgatásban a Nógrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél kezdtem dolgozni kezdetben gyakornokként. Jelenleg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály útügyi osztályán dolgozom hatósági ügyintézőként. Feladataim közé a közlekedési ágazat irányítási igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör tartozik. Első alkalommal vagyok tagja a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Etikai Bizottságnak. Jelenleg Pásztón élek.

Károsi Andrea (területi etikai bizottság tagja): 1972-ben születtem Salgótarjánban. 1991-ben érettségiztem a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában. 1991. július 1-jétől titkársági ügyintézői munkakörben kezdtem el dolgozni az akkor megalakuló Földművelésügyi Hivatalban. Vezetőim támogatásával munka mellett kezdtem el az Államigazgatási Főiskolát, ahol 1999-ben igazgatásszervező diplomát szereztem. A diploma megszerzését követően a Hivatal személyzeti, humánpolitikai feladatait láttam el. A feladataim hatékonyabb, szakszerűbb ellátása céljából kezdtem el a Corvinus Egyetem személyügyi szakigazgatásszervezői képzését, amelyet 2005. júliusában sikeresen fejeztem be. 2009. év elején bíztak meg a Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztálya vezetői feladatainak ellátásával. 2011. január 1-jével kerültem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztályára. Jelenleg a Jogi és Humánpolitikai Főosztályon dolgozom főosztályvezető-helyettes, humánpolitikai osztályvezető munkakörben. Az MKK Nógrád Megyei Területi Elnökségének első ízben vagyok tagja.

Lerch Attila (területi etikai bizottság tagja): Pásztón születtem 1959-ben, Jászberényben érettségiztem a Lehel Vezér Gimnáziumban. A Kecskeméti Kertészeti Főiskolán kertész üzemmérnöki, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézeténél műszaki tanári, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen személyügyi szakértő-emberierőforrás menedzseri diplomát szereztem. A közigazgatásban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 1994 óta dolgozom a humánszolgáltatás területén hazai és EU-s munkavállalási, pályaorientációs tanácsadóként. Több mint két évtizede foglalkozom tréningek vezetésével, szakmai képzések programjainak kialakításával és megtartásával. Salgótarjánban élek, nős vagyok, két felnőtt fiam van. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Nógrád Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként.

Országos Iroda

MKK Családi Nap a Velencei-tó partján

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar a Fejér Megyei Kormányhivatal támogatásával az idei évben 2018. szeptember 8-án rendezte meg a megye területi közigazgatásában dolgozó munkatársai közötti kapcsolat erősítését célzó Családi Nap elnevezésű rendezvényt.

A rendezvény a Velencei-tó partján kulturált, rendezett körülmények között került megtartásra, ahol a tisztviselők kispályás labdarúgásban, kosárlabda és röplabda versenyben mérték össze tudásukat.

A bátrabbak kipróbálhatták a sárkányhajózást, sokan éltek a sétahajózás lehetőségével is.

Az MKK rendezvényhez nyújtott anyagi támogatás lehetővé tette, hogy egy ízletes egytálételt is elfogyasszanak a kollégák.

A visszajelzések alapján a munkatársak körében a találkozó sikert aratott.

Köszönjük a Fejér Megyei Kormányhivatal együttműködését, és az MKK Fejér Megyei Területi Elnöksége közreműködését, munkáját!

Országos Iroda

MKK Családi Nap Debrecenben

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (MKK) 2018. szeptember 22-én Debrecenben a Nagyerdőhöz közeli Oláh Gábor utcai Sportcentrumban tartotta területi családi napját, amelyet a Hajdú-Bihar megyében kormánytisztviselőket, állami tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási szervek kormánytisztviselői és hozzátartozói részére szervezett.

Az egyedülálló környezet mellett a jól előkészített szervezés is hozzájárult, hogy hatalmas érdeklődés mellett – közel 400 fő regisztrációjával - zajlott le a rendezvény.

Az eseményen elsősorban a sporté volt a főszerep, ugyanis a jelenlévők teke- és teniszversenyen vehettek részt, illetve focizhattak, streetballozhattak és kosárlabdázhattak is.

A gyermekek körében nagy sikert aratott a kézműves stand, az arcfestés, és a csillámtetoválást is sokan kipróbálták.

Az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület standjánál állatsimogatásra, kutyasétáltatásra volt lehetőség.

A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai felderítéseket illusztráltak cigaretta és kábítószer keresőkutyák segítségével. A bemutató két főszereplője Gitta és Rudi volt, akiknek rengeteg „nagy fogás” köszönhető. Ezen kívül a jelenlévők megtekinthették, hogy milyen járművekkel dolgoznak a pénzügyőrök.

 

 

 

 

 

 

2018 a Családok Éve, ezért a programok között az ismeretbővítés és kikapcsolódás mellett kiemelt szerepet kapott a közigazgatásban dolgozók családösszetartó egységének támogatása, az egészségmegőrzés, a prevenció és a sportos életmódra nevelés, valamint a gyermekeknek szóló programok.

Köszönjük az MKK Hajdú-Bihar Megyei Területi Elnöksége közreműködését, munkáját!

Országos Iroda

 

Az MKK Somogy megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Tóth Szabolcs (területi elnök): 1973-ban születtem Mosonmagyaróváron. 1992-ben a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségiztem, majd 2001-ben szereztem állatorvos doktori diplomát, valamint felsőfokú vadgazdálkodási képzettséget a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. Tanulmányaimat munkám mellett is folytatva 2007-ben állategészségügyi és járványügyi szakállatorvos képzettséget is szereztem. Jelenlegi munkahelyem jogelőd szervezeteinél állatvédelmi felügyelő, osztályvezető, illetve igazgató-helyettes, később igazgató-főállatorvos és főosztályvezető beosztásokban tevékenykedtem. 2017. óta a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályát vezetem. Ugyanebben az évben választottak meg a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Közgyűlés elnökének. Célom, hogy a közszolgálati érdekvédelmet - a tisztviselők szakmai presztízsének emelésével, illetve a közszolgálat társadalmi megbecsültségének növelésével – hatékonyan képviseljem. 2001. óta élek Kaposváron feleségemmel, akivel egy gyermeket nevelünk.

Karczagi Gyöngyi (területi alelnök): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2001-ben társadalombiztosítási szervező, majd 2013-ban munkajogi szakokleveles tanácsadó végzettséget szereztem. Több, mint 30 éve a közigazgatásban dolgozom, ebből 15 évig a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, majd szintén 15 évig a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságán végeztem munkámat, nagyobb részben a Családtámogatási és Szociális Iroda vezetőjeként. 2015-től a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz került az általam vezetett szakterület, amely 2017. januártól a Kaposvári Járási Hivatalhoz integrálódott. 2015-től a Családtámogatási és Pénzbeli Osztály vezetőjeként végzem feladataimat. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Elnökségének első ízben vagyok tagja. 1984-től Kaposváron élek, két gyermekem van.

Horváthné dr. Illés Mónika (területi etikai bizottság elnöke): 2000-ben érettségiztem a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskolában. 2003-ban igazgatásszervező diplomát szereztem a BKÁE Államigazgatási Főiskolai Karán. 2006-ban Európai Unió szakértőként végeztem a PTE Természettudományi Karán, majd 2013-ban jogász oklevelet szereztem a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2000-2014. májusáig Zalaegerszegen dolgoztam a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban idegenrendészeti ügyintézőként, majd 2014. május 15-től – és azóta is folyamatosan – a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályán dolgozom, 2017. január 1. napja óta osztályvezetőként. Két gyermek büszke édesanyjaként az élet minden területén az őszinteséget, a felelősséget vállalni tudást, a kemény munkát preferálom, és hiszem, hogy ezek következetes alkalmazásával a körülöttünk lévő világot is jobbá, egyszerűbbé tehetjük.

Orbánné dr. Bikali Gabriella (Területi Etikai Bizottság tagja): 1961-ben születtem Mesztegnyőn. 1979-ben a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskolában érettségiztem. 1983-ban szereztem az első diplomámat Sopronban az Óvónőképző Főiskolán, majd 1993-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol jogász diplomát szereztem. A jogi szakvizsgámat 1998-ban tettem le. Jelenlegi munkahelyem a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság Somogy Megyei Igazgatósága, ahol 1995. év óta dolgozom. 1998-ban kaptam osztályvezetői megbízást, amelyet különböző szakterületen (humán, ügyfélszolgálat, végrehajtás) jelenleg is ellátok.  A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Etikai Bizottsági tagnak 2017-ben választottak meg, amely tisztséget immár a második ciklusban látok el. 1982. óta élek Kaposváron a férjemmel, kettő gyermeket neveltünk fel, akik már önálló családot alapítottak.

dr. Gyürecs Andrea Adrienn (területi etikai bizottság tagja): 2008-ban szereztem jogi diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2014-ben sikeres jogi szakvizsgát tettem. 10 éve dolgozom a közigazgatásban, 2011. óta a Magyar Államkincstárban. Kezdetben jogi referens, majd lakástámogatási jogtanácsos munkakörben dolgoztam. 2015. óta a Pénzügyi és Koordinációs Iroda irodavezetőjeként feladataim közé a humánpolitikai, jogi, koordinációs és pénzügyi terület tartozik. Első alkalommal vagyok tagja a Magyar Kormánytisztviselői Kar Területi Etikai Bizottságnak. Kaposváron élünk párommal, egy gyermekünk van.

Gróti Mónika (területi etikai bizottság tagja): 1965-ben születtem Szigetváron, ahol a helyi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségiztem 1984-ben. 1987-ben a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, majd gyógypedagógusi, általános- és igazságügyi mediátori, végül inkluzív nevelés tanára végzettségeket szereztem. A közigazgatási mellett oktatási és szociális szakvizsgákkal is rendelkezem. Oktatási, illetve gyermekvédelmi szakellátás területen dolgoztam 24 évig pedagógusként, gyámként, végül intézményvezetőként. Ezt követően 2011-ben kerültem a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára. Jelenleg a Kormányhivatal Igazságügyi Osztályán dolgozom.

Battyányi Norbert (területi etikai bizottság tagja): Kaposváron születtem 1987. augusztus 19-én. 2006-ban érettségiztem a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban, ezt követően 2009-ben diplomáztam a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai karán. A 2013. december 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakban kormányablak ügyintézői munkakört töltöttem be.  A kormányablakban eltöltött időt leszámítva 2010 óta tevékenykedek foglalkoztatási területen, jelenleg a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán dolgozom. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként. Célom, hogy a bizalmat megszolgálva közreműködjek a hivatásetikai célok megvalósításában.

Országos Iroda

Az MKK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bene-Czeglédi Natália (területi elnök): 1979-ben születtem Győrben, jelenleg Szikszón élek a férjemmel. Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem tanító-művelődésszervező diplomát, 2001-ben. 2017. decemberében vettem át a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán a Közoktatási vezető oklevelemet. 2018. februárjában kormányzati tanulmányok szakember végzettséget szereztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. január 1. napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási Hivatalában dolgozom vezető beosztásban.

Bubán Márton (területi alelnök): 1976 -ben születtem a felsőbácskai Bácsalmás településen. 1998-től dolgozom a közigazgatásban, első munkahelyem a Bácsalmási Körzeti Földhivatal volt. 2003. októberétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatalban dolgoztam, 2016-tól informatikai osztályvezetőként. 2012. márciusától vezetem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal informatikai szakterületét, amely mellett ellátom a Biztonsági vezető, illetve Elektronikus Információbiztonságért Felelős vezető munkaköröket is. Mérnök-informatikus főiskolai diplomával rendelkezem, részt veszek számos, a kormányzati informatikát, informatikai stratégiát információbiztonságot érintő munkacsoportban is.

dr. Péter Adél (területi etikai bizottság elnöke): A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán végeztem, majd külkereskedelmi szakjogász diplomát és nemzetközi fuvarozó vállalkozó oklevelet is szereztem.

Több évig egyetemi oktató voltam a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2010 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője lettem, majd a jogutód Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát vezettem. 2013 évben a Miskolci Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesévé neveztek ki. Ezt követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője, majd az integrációt követően a Földhivatali Főosztályt és az Építésügyi, Oktatási, Hatósági és Törvényességi Felügyeleti Főosztályt vezettem. Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője vagyok.

dr. Dobai Szidónia (területi etikai bizottság tagja):1978-ban születtem Miskolcon. Középfokú tanulmányaimat a Herman Ottó Gimnáziumban folytattam, majd 2001-ben jogi diplomát szereztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetem elvégzése után a Miskolci Körzeti Földhivatalnál kezdtem el dolgozni, ingatlan-nyilvántartási területen. 2006-ban tettem le a jogi szakvizsgát. 2011-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatalánál folytattam pályafutásomat másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyintézőként. 2017-től kezdődően rövid ideig a kormányhivatal Főigazgatói Titkárságán tevékenykedtem. Jelenleg a Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályán dolgozom. 

dr. Sverla Tímea (területi etikai bizottság tagja): 1976-ban születtem Miskolcon. A Kilián György Gimnáziumban érettségiztem. 1997-ben helyezkedtem el a közigazgatásban. 2007-ben jogi diplomát szereztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetem elvégzése után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Jogi és Megtérítési Osztályán kezdtem el dolgozni. 2013-ban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási és Ártámogatási Osztályán rövid betekintést nyertem az alap- és szakellátási feladatokba. 2015. áprilisától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály folytattam pályafutásomat jogi szakügyintézői munkakörben. Első ízben vagyok a Területi Etikai Bizottság tagja.

Szemkó Barbara (területi etikai bizottság tagja):1973-ban születtem Miskolcon, jelenleg Forrón élek férjemmel és két fiammal. A Budapesti Corvinus Egyetem állam- és jogtudományi karán szereztem igazgatásszervező oklevelet. Az idén abszolváltam a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász szakon. 2013-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala hivatalvezető-helyetteseként egyben a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályt is vezetem. Ezt megelőzően körjegyzőségégen és közjegyzőnél dolgoztam.

Tóthné Bertók Ágnes (területi etikai bizottság tagja): 1982-ben végeztem az Államigazgatási Főiskolán. 36 éve a gyámügyi igazgatás területén dolgozom. Kazincbarcikán, majd a Miskolci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán gyámügyi csoportvezetőként dolgoztam. Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztályán az osztályvezető helyettesítését is ellátó szakügyintézőként. Munkaterületem eltöltött hosszú idő alatt sok emberi és családi probléma megoldásában közreműködtem.

Országos Iroda

Nyugdíjszakmai-délután a Fővárosban

Az MKK Fővárosi Területi Elnöksége éves programterve keretében „Nyugdíjszakmai-délután” elnevezéssel előadássorozatot indított a fővárosi MKK tagok számára. A szakmai nap témája „Nyugdíjszakmai tudnivalók a nyugdíj előtt állók részére, a magyar állami nyugdíjrendszer és a nyugellátás tervezhetőségének bemutatása, továbbá a szakmai életpálya méltó lezárásában való segítségnyújtás. Az öregségi nyugdíjak, hozzátartozói ellátások rendszereinek felvázolása, azok igénylésnek bemutatása, a nyugdíjba vonulással kapcsolatos kedvezmények (például ”nők 40”, korhatárelőtti ellátások, nyugdíjnövelés) ismertetése”. Az előadások után az előadó szakemberek a résztvevőknek egyéni tanácsadást nyújtanak.

Az első alkalommal 2018. szeptember 14-én, Budapest Főváros Kormányhivatalában került lebonyolításra a szakmai tanácsadó nap. A rendezvényen több, mint kétszázan vettek részt.

A szakmai tanácsadó napok további időpontjai és helyszínei:

- 2018. október 12. 13.00 óra Magyar Államkincstár Díszterem (1054 Budapest Vadász utca 16)

- 2018. november 16. 13.00 óra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézet Rendezvényterem (1143 Budapest. Hungária krt. 112-114.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Országos Iroda

VIII. Összetartás Napja Bács-Kiskun Megyében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar támogatásával az idei évben szeptember 7-én rendezte meg – immáron nyolcadik alkalommal – a megye területi közigazgatásában dolgozó munkatársak közötti kapcsolat erősítését célzó Összetartás Napja elnevezésű rendezvényt. Kecskeméten a rendezvény ebben az évben új helyszínen, a Metró horgásztó területén került megrendezésre, melyen közel 900 fő vett részt. Az összejövetelen a Kormányhivatal munkatársai mellett az MKK Bács-Kiskun megyei Területi Közgyűlésének más munkáltatóknál dolgozó tagjai is jelentős számban részt vettek.

A VIII. Összetartás Napja rendezvényen a tisztviselők több sportágban kelhettek versenyre (pl.: labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz, pentanque, kötélhúzás). A helyezést elérő munkatársak és csapatok oklevelet és kupát vehettek át. További programként kézműves sátor, egészségügyi sátor, társasjáték sátor várta a munkatársakat, de lehetőség nyílt a Zieng Csikung, Hatha Jóga gyakorlatokon, illetve önvédelmi oktatáson való részvételre is. A Bajai Járási Hivatal munkatársai a megjelenteket Táncház programmal várta. Az MKK rendezvényhez nyújtott anyagi támogatása lehetővé tette, hogy egy nagyon ízletes és finom egytálételt is elfogyasszanak a kollégák.

A visszajelezések alapján a munkatársak körében a találkozó ebben az évben is nagy sikert aratott, amelyhez a tisztviselők jó kedve és a nagyszerű időjárás is hozzájárult.

Köszönjük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal együttműködését, és az MKK Bács-Kiskun Megyei Területi Elnöksége közreműködését, munkáját!

Országos Iroda

 

Országos Elnökségi ülés és területi elnökök munkaértekezlete

 

2018. szeptember 21-én az MKK Országos Elnöksége ülést tartott, majd a területi elnökök munkaértekezletére került sor. Az Országos Elnökségi ülésen az MKK negyedik negyedévi rendezvényei, szakmai értekezleteinek előkészítése és az aktuális, a Kart érintő kérdések áttekintése történt meg. 

A területi elnökök munkaértekezletén a területi rendezvények ütemezésén és a kapcsolódó költségvetési ügyek áttekintésén túl több, az MKK-t érintő működési kérdés egyeztetésére is sor került.

Az értekezlet résztvevői kiemelt fontosságúnak tartották az MKK tagság körében történő megjelenését, a tagság folyamatos és rendszerszintű tájékoztatását az MKK feladatairól, küldetéséről. A helyi tapasztalatok és jó gyakorlatok bemutatása mellett a működéssel kapcsolatos koncepcionális kérdés áttekintése is megtörtént.

Országos Iroda

 

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS