Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

Területi találkozók

Elnök Asszony április 12-én Tolna és Baranya megyében járt, április 16-án Fejér és Veszprém megyében tett látogatást. A Kormánymegbízottak mellett a találkozón három megyében vettek részt az MKK területi elnökségeinek tagjai. Tolna megyében Kormánymegbízott Úr mellett Főigazgató Asszony is részt vett a megbeszélésen.

Mindenhol jó hangulatú, konstruktív megbeszélés zajlott.

Ezúton is köszönjük a Kormányhivatalok vezetőinek szíves fogadtatását és őszintén reméljük, hogy egy az együttműködés mindkét szervezet részére gyümölcsöző lesz, de kiemelten segíti az területi állami tisztviselők és kormánytisztviselők munkáját valamint szakma fejlődését.

 

 

2018. április 16.

MKK Országos Iroda

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

MKK Elnök, területi látogatások, 2018. tavasz

Palich Etelka a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke a tavasz folyamán személyesen tesz látogatást a fővárosi és megyei kormányhivatalokban annak érdekében, hogy elősegítse az MKK területi közgyűlések képviselőinek hatékony és gördülékeny munkavégzését.

2018. március 21-én Kecskemétre látogatott, ahol Bács-Kiskun Megye Kormánymegbízottjával találkozott, március 22-én Nógrád megyében folytatott megbeszélést Kormánymegbízott úrral, március 27-én Vas Megye Kormánymegbízottja fogadta, április 9-én Győr-Moson-Sopron megyében járt.

A találkozók alkalmával a megyei Kormányhivatalok és az MKK között aláírásra kerültek azok a megállapodások, melyek keretén belül a hatékony és modern közigazgatás megvalósítása érdekében szakmai ismeretek bővítésére a területi állami tisztviselők, valamint kormánytisztviselők részére szervezett képzések, kulturális események, és egyéb rendezvények megtartása esetén nyújtanak egymásnak kölcsönösen segítséget.

 

Ezúton is köszönjük a Kormánymegbízottak támogató együttműködését.

Budapest, 2018. április 12.

 

Vármegyeházi Esték - Szekszárd (Tolna megye)

Vármegyehází Esték - Szekszárd (2018.04.26.)

Húsvét

Kedvezményes jegyvásárlási lehetőség a Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásaira

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásaira a szervező a Magyar Kormáyntisztviselői és Állami Tisztviselői Kar tagjai számára kevezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosít. Az eseményekre a jegyek nagyon gyorsan elkelnek, ezért kérjük előzetesen érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken a szabad helyek iránt. Az aktuális (2018.03.28.) ajánlatért kattintson!

 

Budapest, 2018. március 28.

Országos Iroda

Budapest Főváros Területi Elnösége

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Fővárosi Területi Közgyűlése 2018. március 13-án Budapest Főváros Kormányhivatala Váci utcai épületében tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülésen az Országos Közgyűlés Fővárosi küldöttjei is meghívást kaptak.

MKK Fővárosi Területi elnökség_2018.03.13.Palich Etelka - az MKK elnöke - megnyitó beszédében elmondta, hogy az MKK vezetésének az idei évben kiemelt célja a szakmai munka erősítése. Elnök Asszony ebben nemcsak a megválasztott tisztségviselőkre, hanem a Kar összes tagjára, azaz minden kormánytisztviselőre és állami tisztviselőre is számít. A munkáltatókat és a tisztviselőket a Kar szakmai alapokon folyamatosan támogatni kívánja.

Elnök asszony köszöntőjét követően a jelen lévők röviden bemutatkoztak. a Fővárosi Területi Közgyűlés elnökségének tagjai dr. Juhász Judit Fővárosi Területi elnök, dr. Gáspár László  Fővárosi Területi alelnök, és dr. Órai Győző Zoltán Területi Etikai Bizottság elnöke.  A Területi Etikai Bizottság tagjai Nagy Gabriella Tünde, Árvainé Honti Ágnes Éva, dr. Csepregi Tibor és dr. Halmai-Kuron Gabriella.

Ezt követően dr. Juhász Judit fővárosi területi elnök asszony beszámolt az előző elnökség átadás-átvételének tapasztalatairól, valamint tájékoztatta a jelenlévőket az idei évi változásokról, valamint a Fővárosi Közgyűléshez tartozó munkáltatói és tagi létszámokról.

Az ülésen többek között megtárgyalásra került a Területi Közgyűlés ügyrendje és munkaterve is, valamint a 2018 évi területi rendezvényekre érkezett javaslatok.

A közgyűlésen részt vett dr. Domokos Péter Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatója, az MKK Országos Közgyűlésének tagja is, akinek ezúton is köszönjük, hogy a kormányhivatal helyet biztosított a területi közgyűlés megtartására.

Budapest, 2018. március 27.

MKK Fővárosi Területi Közgyűlés elnöksége

Heves Megyei Területi Elnökség

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Az MKK Heves Megyei Területi Elnöksége 2018. február 28-án tartotta alakuló ülését. Az ülésen az elnökség tagjain túl a Területi Etikai Bizottság két tagja is képviseltette magát. A bemutatkozást követően szó esett a Heves megye címere2018. év várható feladatairól. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy Palich Etelka elnök asszony gondolataival összhangban a területi elnökség a kormánytisztviselők és állami tisztviselők magas színvonalú szakmai munkájának elismerésére és a közszolgálatnak a társadalmi megbecsültségére kiemelt hangsúlyt fektet. Ennek első lépéseként aktualizálásra került a foglalkoztatói névsor, valamint a foglalkoztatotti létszám, illetve kijelölésre kerültek az egyes foglalkoztatókat képviselő kapcsolattartásért felelős személyek. Az értekezleten szó esett továbbá arról is, hogy az MKK Heves megyei közgyűlésének tagjainak széles körét érintően kikkel és milyen kedvezményes szolgáltatásokat lehet kötni. Az ülésen elfogadására került az MKK Heves Megyei Területi Elnökségének ügyrendje és 2018. évi munkaterve.

MKK képzési nap Budapest Főváros Kormányhivatalában

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. február 27-én, Budapest Főváros Kormányhivatalának Dísztermében tartott egész napos képzést Budapest Főváros Kormányhivatala állami tisztviselőinek. A képzésen Dr. Jávor András az MKK MKK képzési nap - Budapest Főváros Kormányhivatzalának Dísztermébentiszteletbeli elnöke a posztmodern etika és a közszolgálati etika viszonyáról tartott előadást, Palich Etelka elnök asszony előadásában részletesen ismertette az új típusú TÉR értékelési rendszert, emellett kitért annak etikai vonatkozásaira, valamint az egységes szervezeti kultúra fontosságára. Dr. Kiss Anikó az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt jogi szabályozást, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben foglalt jogintézményekkel való összefüggéseket ismertette részletesen, valamint e Korm. rendeletben foglalt legfontosabb rendelkezések gyakorlati alkalmazására, az új teljesítményértékelési rendszerre történő felkészülés és áttérés érdekében módszertani ajánlásokat tett, egyben bemutatta a jogalkotói szándékot és a jogintézmények céljait. Felhívta a figyelmet a Korm. rendeletben foglalt legfontosabb határidőkre, majd a teljesítményértékelések elvégzésével kapcsolatos eddigi jogorvoslati tapasztalatokat osztotta meg a hallgatókkal. Kiss Bernadett az új teljesítményértékelési rendszer bevezetését és egységes végrehajtását elősegítő, a 354/2017 (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti elektronikus teljesítményértékelő rendszer Áttv. moduljának új funkcióit, illetve az ezzel összefüggő módszertani kérdéseket mutatta be, valamint az elmúlt évek teljesítményértékelésihez kapcsolódó statisztikai adatokat is ismertette.

Ezúton is köszönjük Dr. György István kormánymegbízott úrnak, Dr. Domokos Péter főigazgató úrnak és valamennyi kormányhivatali kollégának, hogy segítségünkre voltak a rendezvény előkészítésében és sikeres megvalósításában.

 

Budapest, 2017. március 5.

MKK képzési nap a Pest Megyei Kormányhivatalban

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

MKK képzés a PMKHban (20180226)A Magyar Kormánytisztviselői és Állami tisztviselői Kar 2018. február 26-án, a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében megtartotta első teljes napos kormányhivatali képzését a Pest Megyei Kormányhivatal állami tisztviselői számára.

A képzési nap során elméleti és gyakorlati oktatás is folyt. A nap első felében Dr. Dargay Eszter (MKK alelnök, Belügyminisztérium főosztályvezető) szervezeti integritás, míg Dr. Szikszai Ottó (volt MKK OK tag és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Etikai bizottság tagja 2013-2017 között) etika témakörben tartottak képzéseket. Délután Palich Etelka (MKK elnök) az egységes szervezeti kultúra és az új típusú teljesítményértékelés fontosságáról, valamint Dr. Kiss Anikó (Miniszterelnökség, főosztályvezető) és Kiss Bernadett (Belügyminisztérium, főosztályvezető-helyettes) tartották meg előadásaikat az állami tisztviselők 2018. január elsejével hatályba lépett új teljesítményértékelésről szóló kormányrendeletben foglaltakról.

 

Ezúton is köszönjük Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és valamennyi kormányhivatali kollégának, hogy segítségünkre voltak a rendezvény előkészítésében és sikeres megvalósításában.

Budapest, 2018. március 1.

KAB ügyintézézők képesítési okleveleinek átadása

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség alkotta konzorcium a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében sikeres pályázatot nyújtott be, mely által 6,9 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

KAB oklevélátadó_2018.02.21A Projekt fő célja, hogy a területi államigazgatás humánerőforrás fejlesztése által javuljon az ügyintézés minősége, növekedjen a munkatársak és az ügyfelek elégedettsége. A közigazgatás hatékony működéséhez elengedhetetlen az ott dolgozók folyamatos képzése, mivel a változó jogszabályi környezet megköveteli a naprakész információk elsajátítását. Az így megvalósuló fejlesztések a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és személyi feltételek javítását szolgálják.

A Projekt keretében 2017. szeptember 18-án indult a kormányablak ügyintézői képzés III. üteme, és 2018. január 17. napján írásbeli vizsgával fejeződött be.

A sikeres vizsgát tett munkatársak (országosan 354 fő) kormányablak ügyintéző képesítést szereztek, amelyről képzettséget igazoló oklevelet vehetnek át. Erre való tekintettel a kormányablak ügyintézői képzés III. ütemének zárásaként 2018. február 21-én Budapest Főváros Kormányhivatala Dísztermében ünnepélyes oklevélátadó rendezvényre került sor, mely esemény kiemelt vendége volt Palich Etelka elnök asszony.

A okleveleket Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott, Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott, Dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott, Dr. Kancz Csaba Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott, Dr. Szabó Sándor Nógrád megyei kormánymegbízott, Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott és Dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja adták át.

 

Budapest, 2018. február 27.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS