Heves Megyei Területi Elnökség

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Az MKK Heves Megyei Területi Elnöksége 2018. február 28-án tartotta alakuló ülését. Az ülésen az elnökség tagjain túl a Területi Etikai Bizottság két tagja is képviseltette magát. A bemutatkozást követően szó esett a Heves megye címere2018. év várható feladatairól. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy Palich Etelka elnök asszony gondolataival összhangban a területi elnökség a kormánytisztviselők és állami tisztviselők magas színvonalú szakmai munkájának elismerésére és a közszolgálatnak a társadalmi megbecsültségére kiemelt hangsúlyt fektet. Ennek első lépéseként aktualizálásra került a foglalkoztatói névsor, valamint a foglalkoztatotti létszám, illetve kijelölésre kerültek az egyes foglalkoztatókat képviselő kapcsolattartásért felelős személyek. Az értekezleten szó esett továbbá arról is, hogy az MKK Heves megyei közgyűlésének tagjainak széles körét érintően kikkel és milyen kedvezményes szolgáltatásokat lehet kötni. Az ülésen elfogadására került az MKK Heves Megyei Területi Elnökségének ügyrendje és 2018. évi munkaterve.

MKK képzési nap Budapest Főváros Kormányhivatalában

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. február 27-én, Budapest Főváros Kormányhivatalának Dísztermében tartott egész napos képzést Budapest Főváros Kormányhivatala állami tisztviselőinek. A képzésen Dr. Jávor András az MKK MKK képzési nap - Budapest Főváros Kormányhivatzalának Dísztermébentiszteletbeli elnöke a posztmodern etika és a közszolgálati etika viszonyáról tartott előadást, Palich Etelka elnök asszony előadásában részletesen ismertette az új típusú TÉR értékelési rendszert, emellett kitért annak etikai vonatkozásaira, valamint az egységes szervezeti kultúra fontosságára. Dr. Kiss Anikó az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt jogi szabályozást, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben foglalt jogintézményekkel való összefüggéseket ismertette részletesen, valamint e Korm. rendeletben foglalt legfontosabb rendelkezések gyakorlati alkalmazására, az új teljesítményértékelési rendszerre történő felkészülés és áttérés érdekében módszertani ajánlásokat tett, egyben bemutatta a jogalkotói szándékot és a jogintézmények céljait. Felhívta a figyelmet a Korm. rendeletben foglalt legfontosabb határidőkre, majd a teljesítményértékelések elvégzésével kapcsolatos eddigi jogorvoslati tapasztalatokat osztotta meg a hallgatókkal. Kiss Bernadett az új teljesítményértékelési rendszer bevezetését és egységes végrehajtását elősegítő, a 354/2017 (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti elektronikus teljesítményértékelő rendszer Áttv. moduljának új funkcióit, illetve az ezzel összefüggő módszertani kérdéseket mutatta be, valamint az elmúlt évek teljesítményértékelésihez kapcsolódó statisztikai adatokat is ismertette.

Ezúton is köszönjük Dr. György István kormánymegbízott úrnak, Dr. Domokos Péter főigazgató úrnak és valamennyi kormányhivatali kollégának, hogy segítségünkre voltak a rendezvény előkészítésében és sikeres megvalósításában.

 

Budapest, 2017. március 5.

MKK képzési nap a Pest Megyei Kormányhivatalban

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

MKK képzés a PMKHban (20180226)A Magyar Kormánytisztviselői és Állami tisztviselői Kar 2018. február 26-án, a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében megtartotta első teljes napos kormányhivatali képzését a Pest Megyei Kormányhivatal állami tisztviselői számára.

A képzési nap során elméleti és gyakorlati oktatás is folyt. A nap első felében Dr. Dargay Eszter (MKK alelnök, Belügyminisztérium főosztályvezető) szervezeti integritás, míg Dr. Szikszai Ottó (volt MKK OK tag és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Etikai bizottság tagja 2013-2017 között) etika témakörben tartottak képzéseket. Délután Palich Etelka (MKK elnök) az egységes szervezeti kultúra és az új típusú teljesítményértékelés fontosságáról, valamint Dr. Kiss Anikó (Miniszterelnökség, főosztályvezető) és Kiss Bernadett (Belügyminisztérium, főosztályvezető-helyettes) tartották meg előadásaikat az állami tisztviselők 2018. január elsejével hatályba lépett új teljesítményértékelésről szóló kormányrendeletben foglaltakról.

 

Ezúton is köszönjük Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és valamennyi kormányhivatali kollégának, hogy segítségünkre voltak a rendezvény előkészítésében és sikeres megvalósításában.

Budapest, 2018. március 1.

KAB ügyintézézők képesítési okleveleinek átadása

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség alkotta konzorcium a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében sikeres pályázatot nyújtott be, mely által 6,9 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

KAB oklevélátadó_2018.02.21A Projekt fő célja, hogy a területi államigazgatás humánerőforrás fejlesztése által javuljon az ügyintézés minősége, növekedjen a munkatársak és az ügyfelek elégedettsége. A közigazgatás hatékony működéséhez elengedhetetlen az ott dolgozók folyamatos képzése, mivel a változó jogszabályi környezet megköveteli a naprakész információk elsajátítását. Az így megvalósuló fejlesztések a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és személyi feltételek javítását szolgálják.

A Projekt keretében 2017. szeptember 18-án indult a kormányablak ügyintézői képzés III. üteme, és 2018. január 17. napján írásbeli vizsgával fejeződött be.

A sikeres vizsgát tett munkatársak (országosan 354 fő) kormányablak ügyintéző képesítést szereztek, amelyről képzettséget igazoló oklevelet vehetnek át. Erre való tekintettel a kormányablak ügyintézői képzés III. ütemének zárásaként 2018. február 21-én Budapest Főváros Kormányhivatala Dísztermében ünnepélyes oklevélátadó rendezvényre került sor, mely esemény kiemelt vendége volt Palich Etelka elnök asszony.

A okleveleket Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott, Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott, Dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott, Dr. Kancz Csaba Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott, Dr. Szabó Sándor Nógrád megyei kormánymegbízott, Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott és Dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja adták át.

 

Budapest, 2018. február 27.

Területi Elnökök megbeszélése

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

MKK területi elnökök megbeszéléseAz MKK újonnan választott területi elnökeinek első megbeszélése 2018. február 15-én megtörtént Budapesten. Az ülést Palich Etelka elnök asszony vezette, és azon a 19 megyei valamint a fővárosi területi elnökség is képviseltette magát.

Az ülésen Palich Etelka elnök asszony bevezetőjében elmondta, hogy számára kiemelt jelentőségű a kormánytisztviselők és állami tisztviselők magas színvonalú szakmai munkájának elismerése és a közszolgálat társadalmi megbecsültségének erősítése, valamint nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalok körében is vonzóvá váljon az állami szolgálat vállalása.

A megbeszélésen a területi elnökök tájékoztatást kaptak az ez évi feladatokról, többek között az MKK képzési/oktatási feladatvállalásáról, valamint az abban való részvételi lehetőségekről, a 2018. évi területi rendezvényekkel kapcsolatos forrásokról és tervezési feladatokról, az MKK által alapított díjak átadásával kapcsolatos döntésekről, határidőkről.

 

Budapest, 2018. február 21.

MKK Országos Iroda

Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr köszöntője

Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr az Országos Közgyűlés február 2-i ülésén elhangzott köszöntőjében kiemelte, hogy a Kar 2017 őszén megválasztott tisztviselőivel a köztestület tevékenységének megújítási lehetősége újabb lendületet adhat a közszférában dolgozóknak.

Néhány gondolat államtitkár úr beszédéből:

 • Szolgáltató Állam – szolgáltató szemléletű, ügyfélbarát közigazgatás,
 • Új kihívások 2018-tól:
  • elektronikus közigazgatás bevezetése: KÖFOP fejlesztések, szemléletváltás mind az ügyfelek, mind az ügyintézők tekintetében,
  • új típusú képzések, és azok átjárhatósága,
  • az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) bevezetése,
 • Lehetséges továbblépés a választások után:
  • állami feladatok ellátásának felülvizsgálata (párhuzamosságok kiszűrése, feladatkataszter folyamatos karban tartása, létszám felülvizsgálat),
  • egyes szakrendszerek összekapcsolása.

Államtitkár úr röviden bemutatta a Karhoz hasonló szervezetek működését Európa egyes országaiban és felhívta a figyelmet, hogy a bemutatott példák arra világítanak rá, hogy az MKK alulról megválasztott testületi struktúrája a legdemokratikusabb az említett nemzetközi példák közül, hatékony feladatellátásával az egész közszolgálat és az ügyfelek javára válik.

Ezúton, itt is köszönjük Államtitkár Úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte az Országos Közgyűlés 2018. évi első ülését.

Budapest, 2018. február 14.

Lezajlott az MKK Országos Közgyűlésének 2018. évi első ülése

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

MKK Országos Közgyűlés ülése (2018.02.02.) - dr. Kovács Zoltán államtitkár és Palich Etelka az MKK elnöke2018. február 2-án, pénteken lezajlott az MKK Országos Közgyűlésének 2018 évi első ülése. Az ülésen a Miniszterelnökséget dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár úr képviselte, aki megnyitóbeszédében köszöntötte a Közgyűlés tagjait.

Az Országos Közgyűlés megválasztott tisztségviselői és tagjai elfogadták az Országos Elnökség 2017. évi szakmai beszámolóját, döntöttek a 2018. évi költségvetésről és jóváhagyták az MKK Alapszabályának módosítását is.

Az Országos Elnökség felhatalmazást kapott arra, hogy ez évben szakmai programok és konferenciák szervezése mellett erősítse az MKK szakmai jelenlétét a tagok mindennapjaiban, elvégezze a minden kormánytisztviselőre és állami tisztviselőre vonatkozó Hivatásetikai Kódex átfogó felülvizsgálatát és pénzügyi keretei mellett, minél szélesebb körben biztosítson továbbra is kedvezményes szolgáltatásokat, kulturális, jóléti és szociális programokat a tagoknak.

Bízom abban, hogy a fenti célkitűzéseknek eleget téve egy igazán aktív és közigazgatás-szakmailag kiemelkedő év előtt áll Köztestületünk.

Budapest, 2018. február 5.

Palich Etelka

MKK elnök

Új hirdetmény Renault gépkocsik kedvezményes vásárlására

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Az MKK tagjai 2018-ban is kedvezményesen vásárolhatnak Renault személy- és haszongépjárműveket, valamint Dacia személygépkocsikat.

A részletekről itt tájékozódhat.

 

Budapest, 2018. január 25.

MKK Országos Iroda

 

Áldott, békés ünnepeket!

Tisztelt Kormánytisztviselők, tisztelt Állami Tisztviselők!

Áldott, békés, szeretetben telő ünnepeket kívánunk mindannyiuknak!

2017. december 24.

az Országos Iroda minden munkatársa

Csodagömb - Cirkuszi Nagykarácsony

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

CsodagömbA Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2017. december 22-e, péntek estére ismételten zártkörű cirkuszi előadásra hívta tagjait, ahol ünnepi varázsbuborékok repítik el kollégáinkat a csodák birodalmába. A klasszikus cirkuszi előadáson magyar légtornász, orosz akrobata és kínai zsonglőr, valamint lengyel bűvész és számos más produkció teremt pezsgő hangulatot.

A belépésre jogosító karszalaggal rendelkező munkatársakat nagy szeretettel várjuk a Fővárosi Nagycirkusz 2017. december 22-i előadásra. Kapunyitás 18:00 órakor! 

 

2017. december 21.

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS