Múzeumi kedvezmények Nyíregyházán

A Nyíregyházán működő Jósa András Múzeum igazgatója dr. Rémiás Tibor és a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői elnöke Palich Etelka 2018. október 10. napján, Nyíregyházán ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá.

·      A megállapodás alapján a Jósa András Múzeum fenntartásában működtetett múzeumok - Jósa András Múzeum, Sóstói Múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény -belépőjegyei árából az MKK tagjai és családtagjai részére a múzeumi belépők árából 15 % kedvezményt biztosít.

·      A kedvezményes jegyvásárlás a helyszínen, pénztári értékesítéssel vehető igénybe.

·      A kedvezményre jogosultságot az arra jogosultak a kedvezmény igénybevétele előtt munkáltatói igazolással igazolják.

Látogasson el  a josamuzeum.hukallaygyujtemeny.hu és a https://muzeumfalu.hu  honlapokra, ahol sok hasznos információt talál a múzeumok állandó és időszakos kiállításairól, programjairól.

Országos Iroda

 

„Az MKK Hivatásetikai Kódexének Felülvizsgálata” c. Konferencia

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. október 5-én az MKK országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részére szakmai konferenciát tartott. A konferencia a 2018. áprilisában tartott hivatásetikai, integritási szakmai nap folytatásaként került megrendezésre.

Az egynapos hivatásetikai konferencia célja az volt, hogy a résztvevőkkel megismertesse a Hivatásetikai Kódex felülvizsgálatának aktuális állását, a Kódex anyagi és eljárási részein tervezett módosítások irányait. A konferencia lehetőséget biztosított az etikai bizottsági elnökök és tagok szakmai tevékenységének elméleti és gyakorlati ismeretekkel történő támogatására és a Kódex módosítása esetén annak alkalmazására való felkészülésre.

 

 

A konferencián részt vett és köszöntőbeszédet mondott a rendezvénynek helyszínt biztosító Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, dr.  Tarnai Richárd kormánymegbízott úr. Dr. Jávor András úr, az MKK tiszteletbeli elnöke nyitó előadásában az etikáról, az etikai elvárásokról tartott történti, kultúrtörténeti kitekintést.

Palich Etelka elnök asszony az MKK küldetését, feladatait és stratégiai céljait mutatta be a konferencia résztvevőinek.

Ezt követően az MKK Hivatásetikai Kódex felülvizsgálati folyamatát, eredményeit mutatta be dr. Szigethi Orsolya, az MKK Országos Etikai Bizottság elnöke.

A Hivatásetikai Kódex eljárási szabályaival összefüggő felvetésekről dr. Belányi Márta főtitkár tartott előadást, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat főosztályvezető-helyettese, dr. Szabóné dr. Gál Marianna adott tájékoztatást az NVSZ kiemelt feladatairól, eredményeiről, az integritási kérdésekkel, valamint a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos intézkedési tervekről.

 

 

A konferencia délutáni szekcióülésein esetmegoldások, gyakorlati problémák, valamint az MKK Hivatásetikai Kódexet érintő módosítási javaslatokkal kapcsolatos kérdések áttekintésére került sor.

 

 

A hivatásetikai képzési nap plenáris üléssel zárult, amely lehetőséget adott a vélemények összegzésére, javaslatok kialakítására.

 

Köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és munkatársainak a képzés megrendezésében nyújtott nagyfokú támogatást, a Pest Megyei Kormányhivatalnak a képzés helyszínének biztosítását, és a munkáltatóknak, hogy elősegítették az országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részvételét a képzésen.

 

Országos Iroda

 

Színházlátogatás Salgótarjánban

Az MKK Nógrád megyei területi elnöksége színházlátogatást szervezett az MKK támogatásából. Az előadáson az MKK 562 tagja a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban Molnár Ferenc Az Ördög című drámáját tekintette meg. Az előadást megelőzően dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr köszöntötte az MKK tagjait, hangsúlyozva a megyében működő közigazgatási szervek és az MKK közötti kiváló kapcsolat jelentőségét ás az abban rejlő lehetőségeket. Molnár Ferenc művéből készült előadás az azt megtekintő kormánytisztviselők és állami tisztviselők körében nagy sikert aratott.

Országos Iroda

Családi sportnap Fadd-Domboriban

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Tolna Megyei Területi Elnöksége fontosnak tartja, hogy tagjai ne csak a munkájuk során, a hivatali ügyek intézése közben, hanem azon kívül is baráti kapcsolatot építhessenek ki egymással, egy-egy papíron megjelenő névhez arcot lehessen kötni. Ezen gondolat mentén került sor 2018. augusztus 25-én a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Tolna Megyei Területi Elnöksége és a Tolna Megyei Kormányhivatal közös szervezésében megvalósuló Családi Sportnapra Fadd-Domboriban.

A rendezvényen közel 300 fő vett részt. A program részeként a kollégák 30 km-es kerékpártúrán vehettek részt, a sárkányhajózáshoz remek helyszínt biztosított a Fadd-Dombori Holt-Duna, az Erzsébet tábor területén különböző sportvetélkedők (asztalitenisz, röplabda, íjászat) színesítették a programot.

Köszönjük a Tolna Megyei Kormányhivatal együttműködését, és az MKK Tolna Megyei Területi Elnöksége közreműködését, munkáját!

Országos Iroda

 

Hivatásetika és integritás konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2018. szeptember 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.2.3.-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretében konferenciát tartott.

A konferencia elsősorban az integritási kockázatok csökkentésének lehetőségei, módszertana és a korrupciómegelőzés, valamint hivatásetika kérdéskörével foglalkozott.

A konferencián Palich Etelka, az MKK elnöke előadást tartott az MKK hivatásetikai kódexéről és annak felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról.

Országos Iroda

Az MKK Tolna megyei képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jakab Zsigmond (területi elnök): A Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályán dolgozom, főosztályvezető, megyei főállatorvos beosztásban. Állatorvos doktori diplomát, valamint vadgazda mérnöki képesítést 2011-ben szereztem. Állatorvostan hallgatóként folyamatosan önkéntes munkát vállaltam állatorvosi rendelőkben, körzeti állatorvos mellett. A diploma megszerzését követően a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági állatorvosaként kezdtem pályafutásomat. 2013-tól a Szekszárdi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal járási főállatorvosaként dolgoztam tovább, majd 2014. évtől Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese lettem. 2015. április 1-jétől a kormányhivatali integrációt követően az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi főosztály főosztályvezetője, megyei főállatorvosa, 2017. január 1-jétől az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali főosztály főosztályvezetője, megyei főállatorvosa vagyok.

Zsalakóné dr. Studer Krisztina (területi alelnök): 2007. évben diplomáztam személyügyi szervezőként a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, 2012-ben pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán jogászként doktoráltam. 20 éve dolgozom a közigazgatásban, közszolgálati pályámat 1998. évben kezdtem Cikó Község Polgármesteri Hivatalában gazdasági ügyintézőként, majd 2009-től személyügyi ügyintézőként dolgoztam tovább Bonyhád Város Önkormányzatánál. 2013. január 1. napjától látom el a Bonyhádi Járási Hivatal vezetését. Kiemelten fontos számomra, hogy az állampolgár elégedetten távozzon hivatalunkból és érezze, hogy a jogszabályi keretek között mindent megtettek ügyének elintézése érdekében. Megtiszteltetés számomra, hogy a második ciklusban is területi alelnöki tisztséget láthatok el.

Dr. Lehőcz Regina (területi etikai bizottság elnöke): A Pannon Agrártudományi egyetem Mosonmagyaróvári Karán 1992-ben végeztem, mint agrármérnök, majd a Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát 2004-ben. Ügyvédi irodában eltöltött éveimet követően a közszolgálati pályámat a Tolnai Polgármesteri Hivatalban kezdtem, ahol először ügyintézőként tevékenykedtem, majd 2010-től osztályvezetői feladatokat láttam el. A Tolnai Járási Hivatalt annak megalakulásától, 2013. január 1-től vezetem. 2017. március 5. napjától az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetését is ellátom, így nagy örömömre először nyílt alkalmam arra, hogy mindkét egyetemi végzettségemet együtt tudjam alkalmazni. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2017. évi tisztújító választásán az a megtiszteltetés ért, hogy Tolna megyében megválasztottak a Területi Etikai Bizottság elnökének.

Göttlingerné Pintér Judit (területi etikai bizottság tagja): Igazgatásszervező, szociális munkás végzettséggel rendelkezem, valamint elvégeztem a kormányablak ügyintézői és a kormányzati tanulmányok képzéseket is. 26 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből a legtöbb időt Tamási Város Önkormányzatánál töltöttem, különböző szakterületeken ügyintézőként. Majd Fürged, Újireg és Ozora településeken láttam el körjegyzői, aljegyzői feladatokat. 2015. január 1. napjától vezetem a Tamási Járási Hivatalt. Azt a megtisztelő feladatot kaptam kollégáimtól, hogy a MKK Területi Etikai Bizottság tagjává választottak.

Hosszúné dr. Ágó Krisztina (területi etikai bizottság tagja): Az Államigazgatási Főiskola elvégzését követően Budapesten, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon helyezkedtem el szakmai ellenőri munkakörben. 1996. október 1. napjával a Tolna Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kerültem áthelyezéssel, ahol igényelbírálási szakterületen kezdtem dolgozni. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem jogi diplomát, ezt követően jogi előadóként dolgoztam tovább. 2011. január 1. napjától - a Tolna Megyei Kormányhivatal megalakulásának időpontjától - annak egyik szervezeti egységénél a Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szervnél láttam el jogi feladatokat. 2012. július 1-től az akkor, újonnan létrejött Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv igazgató-helyettese lettem. 2015. április 1-től a kormányhivatalok külső és belső integráció miatti szervezeti átalakítását követően a Tolna Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályát vezettem. 2017. január 1. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetői munkakörébe kerültem kinevezésre. A vezetői feladatok mellett a jogtanácsosi feladatokat - mint például a perképviselet - is ellátom a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

Jámborné Szabados Regina (területi etikai biztosság tagja): 2011. január 1. óta dolgozom a közigazgatásban, kormányablak szakügyintézőként. Tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kezdtem 1991-ben és ott szereztem teológus-lelkész diplomát. Munkám mellett továbbtanultam, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási karán igazgatásszervezői végzettséget szereztem 2000-ben. Jelenleg a Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Kormányablak osztályán dolgozom. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Tolna Megyei területi Etikai Bizottságának.

Szántóné dr. Novák Eszter (területi etikai biztosság tagja): 1968-ban születtem Pakson. 1987-ben a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. 1998-ban végeztem a Gábor Dénes Főiskolán informatikus mérnökként, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként. 1987-től dolgoztam a paksi polgármesteri hivatalban, kezdetben pénzügyi ügyintézőként, majd számviteli ügyintézőként. 2003-tól osztályvezetőként irányítottam a pénzügyi-gazdálkodási területet a hivatalban. 2011-től a titkársági osztály vezetője voltam 2013. január 1-jén, a Paksi Járási Hivatal vezetőjévé neveztek ki. Több mint 30 éve dolgozom a közigazgatásban, amelynek során több jelentős átalakításban, szervezet felépítésében vettem részt.

Országos Iroda

Családi-és sportnap Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal második alkalommal szervezte meg Családi- és Sportnapját. A rendezvényhez csatlakozott a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Elnöksége is, ezzel nemcsak a Kormányhivatal munkatársai, hanem a Kar valamennyi megyei  tagja részére lehetőséget biztosítva tartalmas kikapcsolódásra.

A rendezvénynek a NEFAG Zrt.  Széchenyi Parkerdő és Erdei Játszótér adott otthont. A helyszín megközelíthető volt autóval, biciklivel, tömegközlekedéssel vagy gyalogosan. Az autóval és a tömegközlekedéssel érkezőket 15 percenként közlekedő kisvonatot szállította a helyszínre.    

A délelőtti és a délutáni turnusban két gyalogtúra indult túravezetővel. A délelőtti rövidebb (2,5 km), a délutáni hosszabb (4 km) volt. A rendezvény ideje alatt a vadasparkban megtekinthették a résztvevők Magyarország legjellemzőbb házi és vadfajait, vadasparki látványetetésre és kisállat simogatásra is volt lehetőség.

Délelőtt 11.00-tól a Királykisasszony jegyei című mesejáték szórakoztatta a gyerekeket. A kisebbek számára volt még arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás. A nagyobbakat óriás biliárd, rendőrautó bemutató, KRESZ teszt, interaktív számítógépes játék LED falon, részeg szemüveg és ügyességi feladatok várták. 14.00-tól pedig a Madarak házibuli zenekar szórakoztatta a megebédelt résztvevőket.

 

Köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal együttműködését, és az MKK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Elnöksége közreműködését, munkáját!

Országos Iroda

Az MKK Heves Megyei Területi Elnöksége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Teofil (területi elnök): A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága EKAER Ellenőrzési Osztályának vezetője vagyok. 2004-ben végeztem a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán okleveles közgazdászként. Első munkahelyem a Hajdúsági Gabonaipari Zrt-nél volt. 2005-től állok a közigazgatás szolgálatában, ahol először adóellenőrként, majd 2010-től vezetőként láttam el feladataimat. A sport mindig is meghatározó része volt életemnek. 12 éven át tollaslabdáztam versenyszerűen, többszörös magyar bajnok vagyok. Legnagyobb eredményem az Ifjúsági Európa Bajnokságon elért 2. helyezés volt. Több éven át vettem részt a Budapest-Bécs Maraton előversenyeként jelzett Szarvasűzők futóverseny szervezésében. Családi állapotomat tekintve nős vagyok, egy 4 éves kislány boldog és büszke édesapja. Másodszor választottak a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Heves Megyei területi elnökének.

Nyitrai Beáta (területi alelnök): 1981-ben, Egerben születtem. Tanulmányaimat szülővárosomban folytattam a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, majd az Eszterházy Károly Főiskolán (most Eszterházy Károly Egyetem) Neveléstudományi Karon tanítói diplomát szereztem médiapedagógia szakon. Második diplomámat, ami fogyasztóvédelmi ellenőr, szintén a helyi felsőoktatási intézmény kereten belül szereztem. Nyolc éve dolgozom a közigazgatásban fogyasztóvédelmi szakügyintézőként. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Heves Megyei Területi Elnökségének első ízben vagyok tagja.

Dr. Bekecs Andrea (területi etikai bizottság elnöke): A Gyöngyösi Járási Hivatal hivatalvezetője vagyok. 1993-ban végeztem az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezőként, 1998-tól az állam és jogtudományok doktora vagyok. Első munkahelyem a Heves Megyei Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltségén volt. 1995-ben neveztek ki a Mátraszentimrei Polgármesteri Hivatalba jegyzőnek, 2010-től címzetes főjegyzőként láttam el feladatomat. A Felső-Mátrához tartozó település jegyzőjeként a járási hivatal működésének megkezdéséig, közel 20 évig dolgoztam. Tagja voltam a Magyar Közigazgatási Karnak, a Jegyzők Országos Szövetségének, jelenleg a Magyar Kormánytisztviselői Kar Heves Megyei Etikai Bizottságának elnöke, azt megelőzően 2013 óta az Etikai Bizottság tagja voltam. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságba még a Magyar Faluszövetség delegált, ahol azóta is aktívan kivettem részem a közigazgatási alap- és szakvizsgák vizsgabizottságainak munkájából. Családi állapotom férjezett, egy 12 éves fiú boldog és büszke édesanyja vagyok.

Országos Iroda

Az MKK képviselete a Fővárosban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Juhász Judit (területi elnök): 1969-ban születtem Csengeren. 1988-ban a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban érettségiztem, majd 1991-ben közegészségügyi és járványügyi felügyelői diplomát szereztem az Egészségügyi Főiskola budapesti karán. Pályámat a Hajdú Bihar Megyei ÁNTSZ-ben kezdtem Debrecenben, majd ezt követően az Államigazgatási Főiskola elvégzése mellett Budapesten, a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban dolgoztam. Jogászként 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen diplomáztam. A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál 2008 óta dolgozom. Több szakterületen is tevékenykedtem, kezdetben felszámolási, végrehajtási, majd törvényességi felügyeleti területen, jelenleg jogtanácsosként humánpolitikai területen dolgozom. Munkám mellett a munkahelyi sportélet szabadidősport és az egészségmegőrzés fellendítése is a kedves elfoglaltságaim közé tartozik. 2004. óta élek Budapesten, három csodálatos fiúgyermekem van. Második ciklusban vagyok az MKK Országos Közgyűlésének tagja, 2017-ben választottak meg a Fővárosi Közgyűlés területi elnökének.

dr. Gáspár László (területi alelnök): 1972-ben születtem Kecskeméten. 1991-ben érettségiztem a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. 1995-től dolgozom a közigazgatásban különböző pozíciókban, jelenleg hatósági főosztályvezető vagyok Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalában.  A munka mellett végeztem el az Államigazgatási Főiskolát és szereztem igazgatás-szervezői végzettséget. Később az ELTE jogi karán jogászként diplomáztam, majd 2018-ban pedig az NKE-n kormányzati szakember oklevelet szereztem. A ranglétra alsó fokáról indulva fokozatosan jutottam el a jelenlegi pozíciómhoz. Első alkalommal vagyok az MKK fővárosi területi szervezetének a tagja.

dr. Órai Győző Zoltán (területi etikai bizottság elnöke): Tapolcán születtem 1973-ban. A gimnázium elvégzését követően a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem diplomát bűnügyi szakterületen 1995-ben, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán jogász képesítést 2001-ben. 1995-2003 között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgoztam nyomozói és vizsgálói beosztásokban. 2003-2008 között a Dr. Horváth Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként, majd a szakvizsgát követően ügyvédként dolgoztam. 2008-tól a Magyar Államkincstárban tevékenykedek jogtanácsosként, 2010-től osztályvezetői beosztásban. Bízom benne, hogy az eddig megszerzett szakmai tudásommal és tapasztalatommal méltó leszek a megszavazott bizalomra.

dr. Halmai-Kuron Gabriella (területi etikai bizottság tagja): 1976-ban születtem Kazincbarcikán és a középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Érettségi után először az Eszterházy Károly Jászberényi Campusán, majd a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán szereztem diplomát. 2008-ban a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán jogászként végeztem, majd 2009-ben a Pécsi Tudományegyetemen munkajogi szakjogász végzettséget szereztem. 14 éve dolgozom a közigazgatásban, humánpolitikai, szociális, munkajogi, és hatósági szakterületeken szereztem gyakorlati tapasztalatokat. 2013 óta hatósági osztályvezetőként dolgozom a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalánál. 2018-ban első alkalommal ért az a megtiszteltetés, hogy a Fővárosi Területi Etikai Bizottság tagjává választottak.

dr. Csepregi Tibor (területi etikai bizottság tagja): Gödöllőn születtem 1959-ben. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán 1984-ben szereztem okleveles agrármérnöki képesítést. A diploma megszerzése után 18 évig oktatóként dolgoztam az egyetem Munkatani Intézetében. 2004-2011 között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal állományában, vezető beosztásban agrár és vidékfejlesztési támogatások engedélyezése volt a feladatom. Ezt követően a Pest Megyei Kormányhivatal Növény és talajvédelmi Igazgatóságán folytattam szakmai pályafutásom. 2012-ben járási biztosként négy pest-megyei járás szervezésében ténykedtem. Budapest Főváros Kormányhivatalában 2013 márciusában kaptam kinevezést a XIV. Kerületi Hivatal hivatalvezető-helyettesi feladataira, ahol jelenleg is dolgozom. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018-ben szereztem integritás tanácsadó szakképesítést.

Nagy Gabriella Tünde (területi etikai bizottság tagja): 1968-ban Baján születtem. Budapesten élek, három fiatal felnőtt gyermekem és egy 10 hónapos unokám van. 1986-ban érettségiztem a Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskolában. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2003-ban szereztem diplomát, szociálpedagógus szakon. 1998. óta dolgozom a közigazgatásban, jelenleg a BFKH XII. Kerületi Hivatalában gyámügyi szakügyintézőként. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Fővárosi Etikai Bizottságának, bízom benne, hogy eddigi tapasztalataimmal és javaslataimmal segíthetem a szervezet munkáját.

Árvainé Honti Ágnes (területi etikai bizottság tagja): 1971-ben születtem Budapesten. 1990-ben érettségiztem a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában, majd egy kórházban helyezkedtem el ápolóként. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán 2002-ben diplomás ápolói, 2008-ban egészségügyi szakmenedzseri diplomát szereztem. A közigazgatásban 2008 óta tevékenykedem. Kezdetben az egészségügyi szolgáltatások megfelelőségét vizsgáltam, majd az ápolók munkájára fokuszálva végeztem szakfelügyeleti tevékenységet. 2018 március óta Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályán belül vezetem a fővárosi és megyei ápolási szakfelügyelők munkáját.  Első alkalommal vehetek részt a Fővárosi Területi Etikai Bizottság munkájában, ahol remélem, javaslataimmal, tapasztalataimmal segíthetem a szervezet tevékenységét.

Országos Iroda

Az MKK Győr-Moson-Sopron megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bors Szabolcs (területi elnök): 2009-ben szereztem diplomámat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 2011 szeptemberében kerültem a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz, ahol három évig az önkormányzatok törvényességi felügyeletével foglalkoztam. 2013-ban letettem a jogi szakvizsgát, illetve ugyanebben az évben okleveles kodifikátor LL.M. végzettséget is szereztem. 2014 szeptemberében a Győri Járási Hivatal Hatósági Osztályának vezetője lettem, ahol másfél évet töltöttem el. 2016 márciusában kaptam felkérést a Kormánymegbízotti Kabinet vezetésére, amellyel egyidejűleg jogtanácsosi bejegyzésemre is sor került. 2018. október 1. napjától a Győri Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesi feladatait látom el. Az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Közgyűlés elnökévé 2017-ben első ízben választottak meg. Célom, hogy a közszolgálatban dolgozó kormánytisztviselők és állami tisztviselők társadalmi és szakmai megbecsültségét a területi elnökség aktív munkája révén növeljem.

Dr. Zemlényi Andrea (területi alelnök):1990-ben végeztem Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1994-ben a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Osztályán kezdtem el közigazgatási pályafutásomat, amely 1998-ban Győrben, a NAV jogelőd szervénél folytatódott. 2004-ben tettem jogi szakvizsgát. 2000-től vezetőként az adóhivatal különböző szakmai területein tevékenykedem. 2017. márciusa óta a Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztályt vezetem. Első ízben választottak meg az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Elnöksége alelnökévé.

Dr. Németh Andrea (területi etikai bizottság elnöke): 1990-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1992-ben a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán önkormányzati és vállalkozói szaküzemgazdász szakon, 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogász szakon; 2008-ban infokommunikációs szakjogász végzettséget szereztem, 2013-ban jogi szakvizsgát tettem. 1986-tól 2012-ig az önkormányzati igazgatás valamennyi területén (gazdálkodási előadó, adóügyi előadó, gyámügyi előadó, szervezési osztályvezető, aljegyző) különböző beosztásokban szereztem tapasztalatot. 2010-ben Mosonmagyaróvár Város jegyzője lettem, majd 2012-től az államigazgatás területén folytattam munkámat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője, később igazgatója lettem, 2014. szeptemberétől pedig Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb járási hivatalának, a Győri Járási Hivatal hivatalvezetőjévé kerültem kinevezésre. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága Elnökének választottak.

Anduskáné Cseh Anikó Katalin (területi etikai bizottsági tagja): 1984-ben szereztem diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Zalaegerszegen. 1994. óta mérlegképes könyvelő, 2011-től államháztartási szakon regisztrált, nyilvántartásba vett könyvelő vagyok. Pályám kezdetétől az államháztartás önkormányzati alrendszerének pénzügyi-számviteli, információs kérdéseivel foglalkoztam pénzügyi és költségvetési ügyintézőként, költségvetési osztályvezetőként, államháztartási osztály-, majd irodavezetőként. A régiós ellenőrzési szakterület indításának előkészítőjeként megbízott ellenőrzési irodavezetőként is dolgoztam. Mindvégig a Magyar Államkincstárban és annak jogelődjeinél töltöttem be a munkaköröket. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjává választottak.

Dr. Bedecs Valéria (területi etikai bizottsági tagja): 2000. évben szereztem diplomát a József Attila Tudományegyetem Jogi Karán, 2004. évben jogi szakvizsgát tettem. Az egyetem elvégzését követően a közigazgatásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál helyezkedtem el. Munkám során főként az ellenőrzési területen láttam el feladataimat, majd jogtanácsosként a másodfokú ügyintézés és a perképviselet ellátása tartozott a munkakörömbe. 2012. júliusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetését láttam el, majd 2014. szeptemberétől a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője lettem. 2015. áprilisától a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon láttam el főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői feladatokat. Gyermekem születését követően 2017. szeptemberétől a Humánpolitikai és Jogi Osztály vezetőjeként végzem tevékenységemet.

Dr. Herkner Veronika (területi etikai bizottsági tagja): 1992-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1999-ben pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogász szakon. 2007. évben jogi szakvizsgát tettem. A főiskola elvégzését követően a Belügyminisztériumban dolgoztam egy évet, majd 1993-tól Győrben a Köztársasági Megbízotti Hivatalban dolgoztam másodfokú hatósági, illetve koordinációs területen. Ezen idő alatt szereztem meg a jogi diplomámat, illetve született meg két nagyobbik gyermekem. 2007 és 2010 között az APEH-nél, későbbiekben Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgoztam, ahol másodfokú hatósági területen jogászi feladatokat láttam el. AZ itt töltött idő alatt született meg harmadik gyermekem. 2011. májusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetői feladatait láttam el, 2012. évben főosztályvezető-helyettesként ezzel párhuzamosan a szabálysértési terület vezetését is elláttam. 2014. évben a Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője lettem, majd 2015. áprilisától Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője vagyok. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Radicsné dr. Lampert Edit (területi etikai bizottság tagja): A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász végzettséget. 1987-ben jogi szakvizsgát tettem. Első munkahelyem a Győr-Sopron megyei Állatforgalmi- és Húsipari Vállalat Jogi Osztálya volt, jogi előadó munkakörben. 1986. szeptembere óta folyamatosan az állami adóhatóság szervezetében dolgozok, ahol 1995-ig az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságán és a jogelőd szervezet ellenőrzési szakterületén jogász munkakörben foglalkoztattak. 1995-ben kaptam első vezetői megbízásomat az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága adóalany-nyilvántartási szakterületének irányítására, majd 1996-tól az általános forgalmi adó ellenőrzési területen láttam el osztályvezetői, illetve főosztályvezetői feladatokat. 2001. óta folyamatosan a humánpolitikai terület vezetését végzem, a szervezeti változások függvényében regionális majd megyei szinten, főosztályvezetői, illetve osztályvezetői munkakörben. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Országos Iroda

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS