Hivatásetikai szakmai képzés

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. április 19-én az MKK országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részére hivatásetikai szakmai képzést tartott. Az egynapos hivatásetikai képzés célja az etikai bizottsági elnökök és tagok szakmai tevékenységének elméleti és gyakorlati ismeretekkel történő támogatása, különösen a hivatásetika és az integritás témakörét illetően, továbbá a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése volt.

 Az MKK a 2017 őszén megválasztott országos és területi etikai bizottsági elnökök és tagok részére hivatásetikai szakmai napot tartott, melynek a Pest Megyei Kormányhivatal adott otthont. Az eseményen részt vevőket Palich Etelka elnök asszony és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr, mint az esemény házigazdája köszöntötte.
A konferencián „A közszolgálati hivatásetika szerepe és az MKK hivatásetikai küldetése” címmel tartott előadást Dr. Jávor András, az MKK tiszteletbeli elnöke. Dr. Dargay Eszter, az MKK alelnöke az integritásszemlélet közszolgálati aspektusairól beszélt előadásában. Dr. Szigethi Orsolya az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke a Kttv. etikai, fegyelmi és méltatlansági eljárásokra vonatkozó kapcsolódási pontjait és elhatárolásait, majd a Hivatásetikai Kódex legfontosabb rendelkezéseit mutatta be a hallgatóságnak. A délelőtti előadássorozat zárásaként a Nemzeti Védelmi Szolgálat szerepéről tartott előadást Dr. Nagy Balázs Ágoston az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársa.

A konferencia második részében három szekcióülésen feladatok megoldásán keresztül vitatták meg a résztvevők a Hivatásetikai Kódex legfontosabb anyagi és eljárási kérdéseit.

A hivatásetikai képzési nap egy plenáris üléssel zárult, mely lehetőséget adott a vélemények összegzésére.

Köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és munkatársainak a képzés megrendezésében nyújtott támogatást, a Pest Megyei Kormányhivatalnak, hogy biztosította számunkra a képzés helyszínét, és nem utolsó sorban a munkáltatóknak, hogy biztosították az országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részvételét a képzésen.

Az MKK vezetése a jövőben több hasonló szakmai képzés megtartását is tervezi. 

Budapest, 2018. április 24.

Országos Iroda

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

Palich Etelka elnök asszony április 17-én a Csongrád Megyei valamint a Békés Megyei Kormányhivatalban járt, ahol a Kormánymegbízottak mellett a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Elnökségének tagjaival is találkozott. A találkozón szóba kerültek az MKK területi szakmai továbbképzései, valamint egyéb területi rendezvényeinek operatív részletei is. Az MKK területi képviselői mindkét megyében a személyes támogatást kapnak a kormánymegbízottak részéről mind a szakmai és mind a jóléti rendezvények szervezéséhez egyaránt.

Ezúton is köszönjük a Kormánymegbízottak segítő együttműködését, mely lehetővé teszi területi munkánk zavartalan ellátását.

Budapest, 2018. április 20.

Országos Iroda

Pályázati felhívás (BTT)

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.

Buzdítunk minden kedves tagunkat, hogy éljen a lehetőséggel és pályázatával vegyen részt ennek az értékes szakmai anyagnak az elkészítésében.

(Pályázati felhívás letöltése)

Budapest, 2018. április 17.

MKK Országos Iroda

 

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

Területi találkozók

Elnök Asszony április 12-én Tolna és Baranya megyében járt, április 16-án Fejér és Veszprém megyében tett látogatást. A Kormánymegbízottak mellett a találkozón három megyében vettek részt az MKK területi elnökségeinek tagjai. Tolna megyében Kormánymegbízott Úr mellett Főigazgató Asszony is részt vett a megbeszélésen.

Mindenhol jó hangulatú, konstruktív megbeszélés zajlott.

Ezúton is köszönjük a Kormányhivatalok vezetőinek szíves fogadtatását és őszintén reméljük, hogy egy az együttműködés mindkét szervezet részére gyümölcsöző lesz, de kiemelten segíti az területi állami tisztviselők és kormánytisztviselők munkáját valamint szakma fejlődését.

 

 

2018. április 16.

MKK Országos Iroda

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

MKK Elnök, területi látogatások, 2018. tavasz

Palich Etelka a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke a tavasz folyamán személyesen tesz látogatást a fővárosi és megyei kormányhivatalokban annak érdekében, hogy elősegítse az MKK területi közgyűlések képviselőinek hatékony és gördülékeny munkavégzését.

2018. március 21-én Kecskemétre látogatott, ahol Bács-Kiskun Megye Kormánymegbízottjával találkozott, március 22-én Nógrád megyében folytatott megbeszélést Kormánymegbízott úrral, március 27-én Vas Megye Kormánymegbízottja fogadta, április 9-én Győr-Moson-Sopron megyében járt.

A találkozók alkalmával a megyei Kormányhivatalok és az MKK között aláírásra kerültek azok a megállapodások, melyek keretén belül a hatékony és modern közigazgatás megvalósítása érdekében szakmai ismeretek bővítésére a területi állami tisztviselők, valamint kormánytisztviselők részére szervezett képzések, kulturális események, és egyéb rendezvények megtartása esetén nyújtanak egymásnak kölcsönösen segítséget.

 

Ezúton is köszönjük a Kormánymegbízottak támogató együttműködését.

Budapest, 2018. április 12.

 

Vármegyeházi Esték - Szekszárd (Tolna megye)

Vármegyehází Esték - Szekszárd (2018.04.26.)

Húsvét

Kedvezményes jegyvásárlási lehetőség a Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásaira

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásaira a szervező a Magyar Kormáyntisztviselői és Állami Tisztviselői Kar tagjai számára kevezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosít. Az eseményekre a jegyek nagyon gyorsan elkelnek, ezért kérjük előzetesen érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken a szabad helyek iránt. Az aktuális (2018.03.28.) ajánlatért kattintson!

 

Budapest, 2018. március 28.

Országos Iroda

Budapest Főváros Területi Elnösége

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Fővárosi Területi Közgyűlése 2018. március 13-án Budapest Főváros Kormányhivatala Váci utcai épületében tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülésen az Országos Közgyűlés Fővárosi küldöttjei is meghívást kaptak.

MKK Fővárosi Területi elnökség_2018.03.13.Palich Etelka - az MKK elnöke - megnyitó beszédében elmondta, hogy az MKK vezetésének az idei évben kiemelt célja a szakmai munka erősítése. Elnök Asszony ebben nemcsak a megválasztott tisztségviselőkre, hanem a Kar összes tagjára, azaz minden kormánytisztviselőre és állami tisztviselőre is számít. A munkáltatókat és a tisztviselőket a Kar szakmai alapokon folyamatosan támogatni kívánja.

Elnök asszony köszöntőjét követően a jelen lévők röviden bemutatkoztak. a Fővárosi Területi Közgyűlés elnökségének tagjai dr. Juhász Judit Fővárosi Területi elnök, dr. Gáspár László  Fővárosi Területi alelnök, és dr. Órai Győző Zoltán Területi Etikai Bizottság elnöke.  A Területi Etikai Bizottság tagjai Nagy Gabriella Tünde, Árvainé Honti Ágnes Éva, dr. Csepregi Tibor és dr. Halmai-Kuron Gabriella.

Ezt követően dr. Juhász Judit fővárosi területi elnök asszony beszámolt az előző elnökség átadás-átvételének tapasztalatairól, valamint tájékoztatta a jelenlévőket az idei évi változásokról, valamint a Fővárosi Közgyűléshez tartozó munkáltatói és tagi létszámokról.

Az ülésen többek között megtárgyalásra került a Területi Közgyűlés ügyrendje és munkaterve is, valamint a 2018 évi területi rendezvényekre érkezett javaslatok.

A közgyűlésen részt vett dr. Domokos Péter Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatója, az MKK Országos Közgyűlésének tagja is, akinek ezúton is köszönjük, hogy a kormányhivatal helyet biztosított a területi közgyűlés megtartására.

Budapest, 2018. március 27.

MKK Fővárosi Területi Közgyűlés elnöksége

Heves Megyei Területi Elnökség

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Az MKK Heves Megyei Területi Elnöksége 2018. február 28-án tartotta alakuló ülését. Az ülésen az elnökség tagjain túl a Területi Etikai Bizottság két tagja is képviseltette magát. A bemutatkozást követően szó esett a Heves megye címere2018. év várható feladatairól. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy Palich Etelka elnök asszony gondolataival összhangban a területi elnökség a kormánytisztviselők és állami tisztviselők magas színvonalú szakmai munkájának elismerésére és a közszolgálatnak a társadalmi megbecsültségére kiemelt hangsúlyt fektet. Ennek első lépéseként aktualizálásra került a foglalkoztatói névsor, valamint a foglalkoztatotti létszám, illetve kijelölésre kerültek az egyes foglalkoztatókat képviselő kapcsolattartásért felelős személyek. Az értekezleten szó esett továbbá arról is, hogy az MKK Heves megyei közgyűlésének tagjainak széles körét érintően kikkel és milyen kedvezményes szolgáltatásokat lehet kötni. Az ülésen elfogadására került az MKK Heves Megyei Területi Elnökségének ügyrendje és 2018. évi munkaterve.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS