Belügyi Tudományos Tanács pályázati felhívásai

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” címmel pályázatot hirdet. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek az alábbi témakörökben. 
A pályázat feltöltésének határideje: 2019. október 1. 24:00

 

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.
A pályázat feltöltésének határideje: 2019. szeptember 3. 24:00

 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

 

A pályázati felhívások megtekinthetők a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon és a Pályázatok/2019 menüpont alatt.

 

 

Országos Iroda

 

Húsvét

Hulladékszedési akció Komárom-Esztergom megyében

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Elnöksége – az MKK támogatásával – csatlakozott a 2019. március 18-24. között zajló, VIII. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz.

 

Ennek keretében 2019. március 22-én a tisztviselők és helyi középiskolások közösen Tatabánya egyes területeit tisztították meg a szeméttől, hulladékoktól.

Az akcióban való részvétel – túl az érdemi eredményen, a tiszta környezeten – hozzájárul a tisztviselők felelősségvállalásának megerősítéséhez és a közösségi szemléletformáláshoz is.

 

Köszönjük az MKK tagok munkáját.

 

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar első negyedéves feladatai

A Kormányzati Igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján az MKK neve 2019. március 1-jével Magyar Kormánytisztviselői Kar, amelyhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítást az Országos Közgyűlés 2018. december 14-én elfogadta. A törvényi és alapszabályi változások átvezetését törvényi határidőben kértük a Fővárosi Törvényszéktől, aki a változásokat nyilvántartásba vette és 2019. április 1-napján a névváltozás jogerőre emelkedett.

Az Országos Elnökség döntött a 2019. évi Munkatervről, amelynek továbbra is kiemelt területi a tagok számára biztosítandó kulturális, jóléti és szakmai programok biztosítása, valamint az MKK informatikai lehetőségei fejlesztése.

A 2018. év megfelelő költségvetési lezárása érdekében elkészült a 2018. évi támogatási szerződés teljesítésének igazolására szolgáló 2018. évi támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelyet az MKK határidőben megküldött a Miniszterelnökség részére.

Az MKK a törvényben meghatározott feladatai megfelelő ellátása és Magyarország 2019. évi költségvetésében az MKK-nak biztosított források átadása érdekében 2019. február 28-án támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel.

Az MKK az idei évben is folytatja a tagok számára kedvezményes szolgáltatásokra lehetőséget biztosító szerződések egyeztetését, biztosítások és pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

A Kit. hatályba lépésével kapcsolatosan az MKK részt vett a kormányrendeleti szintű jogszabályok előkészítésében. Az MKK szervezetét és működését érintő kormányrendeleti szabályozás még nem került kihirdetésre, de a törvénynek való megfelelés érdekében megkezdtük az MKK alapvető szabályozóinak felülvizsgálatát, amelyekről az MKK Országos Közgyűlése dönthet.

A Kit. hatályba lépésével több szerv munkatársainak megszűnik az MKK tagsági jogviszonya, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, valamint az etikai nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végzi az MKK Országos Iroda.

 

Országos Iroda

 

Területi elnökök munkaértekezlete

Az MKK elnöke vezetésével 2019. március 29-én az MKK területi elnökei munkaértekezletet tartottak. Az értekezleten sor került a 2018. évi programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok értékelésére, a mintaértékű programok rövid ismertetésére és a területi rendezvények költségvetési kérdéseinek áttekintésére is.

 

A 2019 év tervezésével kapcsolatos alapvető kérdésekben Elnök asszony adott tájékoztatást a területi elnökök részére, amelynek során kiemelten kérte a tisztviselőket érintő szakmai rendezvények szervezését, a tisztviselőknek kedvezményt nyújtó együttműködési megállapodási lehetőségek feltérképezését is.

 

Elnök asszony beszámolt a Kit. bevezetéséhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról, a területi elnökök pedig a Kit. bevezetésével kapcsolatos helyi, területi tapasztalatokról tartottak rövid ismertetőt.

 

 

Országos Iroda

 

 

Szabadidő sport a Kancellária Sport Egyesülettel

Szeretnénk felhívni az MKK-tagok figyelmét az 1999. óta működő Kancellária Sport Egyesületre. A Kancellária SE kiemelt célja a kormányzati igazgatási szervek dolgozóinak egészségmegőrzése, a tagok számára szabadidős sportolási lehetőségek biztosítása, illetve ennek elősegítése és a sportélet támogatása.

 

A Kancellária SE legfontosabb híreiről, a tagsági jogiszony lehetőségeiről az Egyesület honlapján kaphatnak tájékoztatást.

 

Országos Iroda

1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

Tisztelt Kormánytisztviselők!

Tisztelt MKK tagok!

 

 

„Ünnepeljünk együtt”!

 

 

Országos Iroda

 

 

 

 

Jubileumi kiadvány a közigazgatási felsőoktatás 40. évfordulójára

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a magyar közigazgatási felsőoktatás jubileuma alkalmából – az éves programsorozat megvalósítása mellett – megjelentette a „40 éves a közigazgatási felsőoktatás” című kiadványát is.

A kiadvány letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról.

 

Országos Iroda

 

 

Karácsonyi üdvözlet

Tisztelt Kormánytisztviselők és Tisztelt Állami Tisztviselők!
Tisztelt MKK tagok!

 

Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

 

MKK Országos Irodája

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. évi díjátadási ünnepsége

Az MKK által alapított, a magas szintű közszolgálati munkáért és közszolgálati életútért adományozható „A Köz Szolgálatért” és a Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjak átadására 2018. december 14-án, ünnepélyes keretek között került sor Budapesten.

A díjátadót megtisztelte jelenlétével dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úr, dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott úr és dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr.

Az ünnepség megnyitása keretében Palich Etelka asszony, az MKK elnöke üdvözölte a kitüntetett tisztviselőket és hangsúlyozta, hogy a jó közszolgálat kialakításához elengedhetetlen az közszolgálatban dolgozó, elhivatott tisztviselői kar kialakítása, megbecsülése. A díjazott kollégák személyében az egész tisztviselői kart köszöntötte azzal, hogy a kimagasló eredmények a tisztviselői munka minőségét igazolják.

Miniszter úr ünnepi köszöntőjében a közigazgatás átalakításával kapcsolatos eredményekről szólt, amelynek feltétele és következménye is a tisztviselői kar magas színvonalú, elkötelezett munkavégzése. A tisztviselői életpályát érintő változások kapcsán hangsúlyozta, hogy cél a közszolgálatban dolgozók megbecsülése, a hivatás megerősítése.

Az ünnepélyen – a díjátadásoknak keretet adva – műsort adtak a Duna Szimfonikus Zenekar szólistái, akik J.S. Bach műveiből álló zenei csokrot adtak át rendezvényen megjelenteknek.

A díjak átadását követően dr. György István kormánymegbízott úr záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a szakmai munka magas színvonalú elvégzése mellett nagyon fontos, hogy az embert is lássuk a tisztviselői lét mögött, annak minden szépségével és nehézségével együtt.

Az ünnepséget követően dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr pohárköszöntőt mondott az díjazottak és valamennyi tisztviselő tiszteletére.

 

A 2018. év díjazottai

Az MKK Országos Elnöksége a több évtizedes kimagasló színvonalú kormánytisztviselői és állami tisztviselői szakmai munka, a közjóért végzett tevékenység elismeréseként „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjat adományozott

Magony Erika Edit asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének

Nagy Vilmosné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály hatósági-igazgatási szakügyintézőjének

Barati Józsefné asszonynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintézőjének

 

Az MKK Országos Elnöksége a kiemelkedő kormánytisztviselői, állami tisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett több éves tevékenység elismeréseként „A Köz Szolgálatáért” díjat adományozot

dr. Kurucz Sándor úrnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály osztályvezetőjének

Marosi Tiborné asszonynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság végrehajtási főreferensének

Szabados Zoltánné asszonynak, a Magyar Államkincstár, Békés Megyei Igazgatósága illetmény-számfejtési ügyintézőjének

Radics Erika asszonynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatala, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály igényelbírálási és adategyeztetési ügyintézőjének

Nyíri Erzsébet asszonynak, a Magyar Államkincstár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága ellenőrzési referensének

Mathesz Sándor úrnak, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének

Németh Gáborné asszonynak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Osztály igényelbírálási és adategyeztetési, felülvizsgálati szakügyintézőjének

Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsanna asszonynak, Budapest Főváros Kormányhivatal, Rehabilitációs Főosztály, Rehabilitációs és Hatósági Osztálya elbírálási szakügyintézőjének

dr. Jaczenkóné Baki Katalin asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Informatikai Főosztály osztályvezetőjének

dr. Sárváryné Szentkatolnay Blanka Olga asszonynak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ügyintézőjének

Mednyánszky Zoltán Miklós úrnak, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Bányászati és Gázipari Főosztály, bányafelügyeleti mérnökének

Karap Ferencné asszonynak, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály költségvetési szakreferensének

Móroczné Bándi Ildikó asszonynak, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály számviteli referensének

Szabó Zoltán úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelőjének

Nagy Csilla asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Humánpolitikai és Igazgatási Osztály humánigazgatási referensének

Czéli János úrnak, a Heves Megyei Kormányhivatal építésügyi szakügyintézőjének

László Istvánné dr. asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kunszentmiklósi Járási Hivatala, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintézőjének

Zólyominé Karmazsin Judit asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetőjének

Kosztovics Ottóné asszonynak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály élelmezés-egészségügyi szakügyintézőjének

Lipcsei Ilona asszonynak, a Pest Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyámügyi ügyintézőjének

Feketéné Érseki Csilla asszonynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Felszámolási és Végelszámolási Főosztály főadóellenőrének

Pappné Lőczi Katalin asszonynak, a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság, Államháztartási Iroda, Költségvetési Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének

Filepné Feczku Erika asszonynak, Magyar Államkincstár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság felülvizsgálati referensének

Szántóné dr. Novák Eszter asszonynak, a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal hivatalvezetőjének

Csoknyai Anita asszonynak, a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály, Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály titkársági referensének

Erdélyi Ágnes Ilona asszonynak, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Ajkai Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőjének

dr. Tóth András úrnak, a Zala Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS