Publikációs felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában megjelenő Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat, amely az államélet, a társadalom és a közigazgatás minőségének fejlesztését szolgáló tudás közvetítését tekinti tudományos missziójának. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 

Publikálási feltételek:

A tanulmányok terjedelme max. 25 000 n, amelybe beleszámít a cím is.

Formázás

 • Word szövegszerkesztővel készítve (word dokumentum)
 • Times New Roman, 12-es betűtípus, sorkizárt, oldalszámozva
 • a kézirat egy oldala kb. 25-26 másfeles vagy dupla sorközzel gépelt sort tartalmazzon, soronként 60 leütéssel
 • margók ideális mérete: bal oldalon 20 mm, jobb oldalon 30 mm, alul 40 mm, felül 25 mm
 • a címeket, alcímeket, különálló idézeteket a szövegtől egy-egy sor válassza el, kérjük a címhierarchia egyértelmű bejelölését
 • új bekezdés mindig Enter-rel kezdődjék
 • a szerző által kiemelni kívánt szavakat, szövegrészeket, mondatokat dőlt betűtípussal lehet hangsúlyozni, más tipográfiát nem fogadunk el
 • az ábrákat, táblázatokat külön lapon, illetve külön fájlban, sorszámozva, címekkel ellátva kell leadni
 • más művekből átvett ábrák, illusztrációk közlési engedélyét a szerző szerzi be

Hivatkozások

 • a főszöveg összes hivatkozását a lapaljai lábjegyzetben kérjük megadni, az alábbi paramétereket kérjük feltüntetni: A szerzők- Szerkesztők neve - A hivatkozott szöveg címe - A szöveg kiadási helye- A szöveg kiadásának ideje –A szöveg terjedelme
 • a lapaljai lábjegyzetelés menüpontot választva, Times New Roman, 10-es betűtípus, szimpla sorköz beállítással
 • a szöveg végén az irodalomjegyzéket nem kérjük feltüntetni

A közleményhez csatolandó dokumentumok

 • egy angol és magyar nyelvű absztrakt max. 1500 n terjedelemben
 • szerzői információk, amelyhez kérjük megadni:
 • a szerző nevét (és postacímét, ahova a tiszteletpéldány küldhető)
 • ha van: rendfokozatát, tudományos fokozatát
 • beosztását, szolgálati vagy munkahelye megnevezését
 • telefonszámát és e-mail címét

A szövegek beküldése a szerkesztőség számára

A kéziratot elektronikusan kérjük leadni a www.ppb.mk.uni-nke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

A cikkek beküldési határideje: 2014. október 20.

A folyóirat megjelenési ideje: 2014. november.

További információ: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas

eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának E-közszolgálati Fejlesztési Intézete nagyszabású, nemzetközi konferenciát szervez számos hazai és külföldi partnerrel közösen, 

"10th Central and Eastern European eGov Days 2014, eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?" címmel, 2014. május 8-9-én.

A konferencia témaköre az ún. "okos kormányzás", és ennek számos aspektusa (adatvédelem és adatbiztonság, "open data", elektronikus állampolgári részvétel, elektronikus kormányzás, stb.)

A konferencia helyszíne: A konferencia eseményei java részének az Egyetem frissen megnyitott Ludovika Campusa, kisebb részének pedig az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ad otthont.
 

A konferencia munkanyelve: angol.

Számos hazai és külföldi prominens vendég lesz jelen, a témaköröket mintegy 40 hazai és külföldi előadó prezentálja.
A konferencián való részvétel ingyenes, de elektronikus regisztrációhoz kötött, amit az alábbi webes felületen lehet megtenni: http://ceeegov2014.ocg.at/en/node/32

A konferencia honlapja az alábbi linken található: http://eeegov2014.ocg.at/

Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - 2014. május 15. NKE Ludovika Campus

10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások

meghívó letöltése

Az európai integráció folyamatai kulcsfontosságú mérföldkövek a kontinens és egyben szűkebb régiónk történelmében, így az ezzel kapcsolatos tanulságok és kihívások joggal tarthatnak számot a közszolgálati képzés iránt elkötelezett szakemberek és a szélesebb szakmai közvélemény érdeklődésére.

Ez év májusában emlékezünk meg Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának tízedik évfordulójáról, ebből az alkalomból a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi konferenciát szervez, melynek témája: „10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások”. E konferenciának célja az, hogy keretet biztosítson a 2004-ben csatlakozott országok (elsősorban a Magyarországgal szomszédos államok, a Visegrádi Országok és a balti államok) szakemberei számára ahhoz, hogy eszmét cseréljenek az országaik csatlakozásával és az azóta eltelt időszak tapasztalataival kapcsolatban. A konferencia időpontja 2014. május 15. napja, helyszíne az Egyetem újonnan átadott Ludovika Campusa. A konferencia munkanyelve a magyar, angol szinkrontolmácsolással. A konferencián a meghívott magyar és külföldi közszolgálati és felsőoktatási szakemberek három szakmai panel keretében vitatják meg az országaink, mint az Európai Unió tagállamainak tapasztalatait. E szakmai panelek a következők:

 1. „Uniós csatlakozásunk az intézmény- és jogrendszer változása tükrében”
 2. „Európai uniós tagságunk 10 éve az európai gazdasági integráció folyamatainak tükrében”
 3.  „Uniós tagságunk és Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének változásai”

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció a benedek.gyorgy@uni-nke.hu email címen legkésőbb 2014. május 9-én 12.00 óráig lehetséges a jelentkezők számától függően. Az érdeklődők nagy számára való tekintettel a jelentkezők részére a gyors regisztrálás javasolt.

DOSz Közigazgatás-tudományi Osztály

Tudjon meg többet a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályáról

Tisztelt Kormánytisztviselő!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) a közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők tudományos előmenetelének támogatása érdekében együttműködési megállapodást kötött Doktoranduszok Országos Szövetségében működő Közigazgatás-tudományi Osztállyal (DOSz KTO).

A köztestületi formában működő DOSz osztálya közel egy éve alakult meg és az eddigi sikereknek köszönhetően mára országosan biztosítja a közigazgatás-tudományban érdekelt kutatók, doktoranduszok szakmai koordinációját, érdekeinek képviseletét.

Az együttműködés keretében mostantól minden érdeklődő kormánytisztviselő tájékoztatást kaphat az aktuális tudományos lehetőségekről, így a közigazgatás-tudományi doktori képzésről, a közigazgatási szakmai eseményekről, publikációs fórumokról, egyéb, a közigazgatás működésében és fejlesztésében kiemelt konferenciáról azonnali tájékoztatással tudunk szolgálni valamint tudományos elkötelezettségükben hatékonyan tudjuk segíteni a tisztviselőket.

A közigazgatás eredményessége a tisztviselők munkájának függvénye. A tudományos fejlesztések megvalósítása elképzelhetetlen innovatív, elkötelezett kormánytisztviselők nélkül, akik készek tenni az állami működés hatékonyságáért.

Közös célunk minden magyar kormánytisztviselő tudományos lehetőségekhez való hozzájutásának elősegítése a szakmai tudományos előmenetel biztosítása érdekében, a magyar közigazgatás-tudomány kutató-utánpótlásának bázisán.

Az MKK- DOSz KTO együttműködésének alapjai:

 • tudományos lehetőségek bemutatása, közvetítése
 • közigazgatás-tudományi doktori képzés bemutatása, folyamatos tájékoztatás
 • publikációs, kutatási, pályázati lehetőségek közvetítése
 • szakmai rendezvényekről való tájékoztatás, részvétel

A DOSz KTO várja a közigazgatás-tudomány és a közigazgatás fejlesztésének kutatásába bekapcsolódó kormánytisztviselők jelentkezését a juhasz.lilla.maria@uni-nke.hu  címen. További, részletes  információért keresse fel és látogassa folyamatosan a DOSz KTO honlapját

 

Budapest, 2014. április 15.

 

Dr. Jávor András                                                                                                                 Juhász Lilla Mária

MKK elnök                                                                                                                            DOSz KTO elnök

 

 

Archív felhívások:

Nógrád Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Nógrád Megyei Területi Közgyűlés
 

Szomszéd Tamás területi elnök

Kongorácz László Gábor Területi Etikai Bizottság elnök

Veszprém Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Veszprém megyei Területi Közgyűlés

dr. Réfi Jenő területi elnök

Beregi István Területi Etikai Bizottság elnök

Tolna Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Tolna Megyei Területi Közgyűlés

Gerhátné dr. Péter Mária területi elnök

dr. Vörös Géza Csaba Területi Etikai Bizottság elnök

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Közgyűlés

Szűcs Sándor területi elnök

dr. Ilosvai István Területi Etikai Bizottság elnök

Komárom-Esztergom Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Komárom-Esztergom Megyei Területi Közgyűlés

Pauerné Csaba Judit területi elnök

Csongrád Megye

Magyar Kormánytisztviselői Kar Csongrád Megyei Területi Közgyűlés (SZMSZ)
 

dr. Mezey Róbert területi elnök

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS