Publikációs felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában megjelenő Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat, amely az államélet, a társadalom és a közigazgatás minőségének fejlesztését szolgáló tudás közvetítését tekinti tudományos missziójának. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 

Publikálási feltételek:

A tanulmányok terjedelme max. 25 000 n, amelybe beleszámít a cím is.

Formázás

 • Word szövegszerkesztővel készítve (word dokumentum)
 • Times New Roman, 12-es betűtípus, sorkizárt, oldalszámozva
 • a kézirat egy oldala kb. 25-26 másfeles vagy dupla sorközzel gépelt sort tartalmazzon, soronként 60 leütéssel
 • margók ideális mérete: bal oldalon 20 mm, jobb oldalon 30 mm, alul 40 mm, felül 25 mm
 • a címeket, alcímeket, különálló idézeteket a szövegtől egy-egy sor válassza el, kérjük a címhierarchia egyértelmű bejelölését
 • új bekezdés mindig Enter-rel kezdődjék
 • a szerző által kiemelni kívánt szavakat, szövegrészeket, mondatokat dőlt betűtípussal lehet hangsúlyozni, más tipográfiát nem fogadunk el
 • az ábrákat, táblázatokat külön lapon, illetve külön fájlban, sorszámozva, címekkel ellátva kell leadni
 • más művekből átvett ábrák, illusztrációk közlési engedélyét a szerző szerzi be

Hivatkozások

 • a főszöveg összes hivatkozását a lapaljai lábjegyzetben kérjük megadni, az alábbi paramétereket kérjük feltüntetni: A szerzők- Szerkesztők neve - A hivatkozott szöveg címe - A szöveg kiadási helye- A szöveg kiadásának ideje –A szöveg terjedelme
 • a lapaljai lábjegyzetelés menüpontot választva, Times New Roman, 10-es betűtípus, szimpla sorköz beállítással
 • a szöveg végén az irodalomjegyzéket nem kérjük feltüntetni

A közleményhez csatolandó dokumentumok

 • egy angol és magyar nyelvű absztrakt max. 1500 n terjedelemben
 • szerzői információk, amelyhez kérjük megadni:
 • a szerző nevét (és postacímét, ahova a tiszteletpéldány küldhető)
 • ha van: rendfokozatát, tudományos fokozatát
 • beosztását, szolgálati vagy munkahelye megnevezését
 • telefonszámát és e-mail címét

A szövegek beküldése a szerkesztőség számára

A kéziratot elektronikusan kérjük leadni a www.ppb.mk.uni-nke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

A cikkek beküldési határideje: 2014. október 20.

A folyóirat megjelenési ideje: 2014. november.

További információ: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas

eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának E-közszolgálati Fejlesztési Intézete nagyszabású, nemzetközi konferenciát szervez számos hazai és külföldi partnerrel közösen, 

"10th Central and Eastern European eGov Days 2014, eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?" címmel, 2014. május 8-9-én.

A konferencia témaköre az ún. "okos kormányzás", és ennek számos aspektusa (adatvédelem és adatbiztonság, "open data", elektronikus állampolgári részvétel, elektronikus kormányzás, stb.)

A konferencia helyszíne: A konferencia eseményei java részének az Egyetem frissen megnyitott Ludovika Campusa, kisebb részének pedig az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ad otthont.
 

A konferencia munkanyelve: angol.

Számos hazai és külföldi prominens vendég lesz jelen, a témaköröket mintegy 40 hazai és külföldi előadó prezentálja.
A konferencián való részvétel ingyenes, de elektronikus regisztrációhoz kötött, amit az alábbi webes felületen lehet megtenni: http://ceeegov2014.ocg.at/en/node/32

A konferencia honlapja az alábbi linken található: http://eeegov2014.ocg.at/

Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - 2014. május 15. NKE Ludovika Campus

10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások

meghívó letöltése

Az európai integráció folyamatai kulcsfontosságú mérföldkövek a kontinens és egyben szűkebb régiónk történelmében, így az ezzel kapcsolatos tanulságok és kihívások joggal tarthatnak számot a közszolgálati képzés iránt elkötelezett szakemberek és a szélesebb szakmai közvélemény érdeklődésére.

Ez év májusában emlékezünk meg Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának tízedik évfordulójáról, ebből az alkalomból a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi konferenciát szervez, melynek témája: „10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások”. E konferenciának célja az, hogy keretet biztosítson a 2004-ben csatlakozott országok (elsősorban a Magyarországgal szomszédos államok, a Visegrádi Országok és a balti államok) szakemberei számára ahhoz, hogy eszmét cseréljenek az országaik csatlakozásával és az azóta eltelt időszak tapasztalataival kapcsolatban. A konferencia időpontja 2014. május 15. napja, helyszíne az Egyetem újonnan átadott Ludovika Campusa. A konferencia munkanyelve a magyar, angol szinkrontolmácsolással. A konferencián a meghívott magyar és külföldi közszolgálati és felsőoktatási szakemberek három szakmai panel keretében vitatják meg az országaink, mint az Európai Unió tagállamainak tapasztalatait. E szakmai panelek a következők:

 1. „Uniós csatlakozásunk az intézmény- és jogrendszer változása tükrében”
 2. „Európai uniós tagságunk 10 éve az európai gazdasági integráció folyamatainak tükrében”
 3.  „Uniós tagságunk és Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének változásai”

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció a benedek.gyorgy@uni-nke.hu email címen legkésőbb 2014. május 9-én 12.00 óráig lehetséges a jelentkezők számától függően. Az érdeklődők nagy számára való tekintettel a jelentkezők részére a gyors regisztrálás javasolt.

DOSz Közigazgatás-tudományi Osztály

Tudjon meg többet a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályáról

Tisztelt Kormánytisztviselő!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) a közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők tudományos előmenetelének támogatása érdekében együttműködési megállapodást kötött Doktoranduszok Országos Szövetségében működő Közigazgatás-tudományi Osztállyal (DOSz KTO).

A köztestületi formában működő DOSz osztálya közel egy éve alakult meg és az eddigi sikereknek köszönhetően mára országosan biztosítja a közigazgatás-tudományban érdekelt kutatók, doktoranduszok szakmai koordinációját, érdekeinek képviseletét.

Az együttműködés keretében mostantól minden érdeklődő kormánytisztviselő tájékoztatást kaphat az aktuális tudományos lehetőségekről, így a közigazgatás-tudományi doktori képzésről, a közigazgatási szakmai eseményekről, publikációs fórumokról, egyéb, a közigazgatás működésében és fejlesztésében kiemelt konferenciáról azonnali tájékoztatással tudunk szolgálni valamint tudományos elkötelezettségükben hatékonyan tudjuk segíteni a tisztviselőket.

A közigazgatás eredményessége a tisztviselők munkájának függvénye. A tudományos fejlesztések megvalósítása elképzelhetetlen innovatív, elkötelezett kormánytisztviselők nélkül, akik készek tenni az állami működés hatékonyságáért.

Közös célunk minden magyar kormánytisztviselő tudományos lehetőségekhez való hozzájutásának elősegítése a szakmai tudományos előmenetel biztosítása érdekében, a magyar közigazgatás-tudomány kutató-utánpótlásának bázisán.

Az MKK- DOSz KTO együttműködésének alapjai:

 • tudományos lehetőségek bemutatása, közvetítése
 • közigazgatás-tudományi doktori képzés bemutatása, folyamatos tájékoztatás
 • publikációs, kutatási, pályázati lehetőségek közvetítése
 • szakmai rendezvényekről való tájékoztatás, részvétel

A DOSz KTO várja a közigazgatás-tudomány és a közigazgatás fejlesztésének kutatásába bekapcsolódó kormánytisztviselők jelentkezését a juhasz.lilla.maria@uni-nke.hu  címen. További, részletes  információért keresse fel és látogassa folyamatosan a DOSz KTO honlapját

 

Budapest, 2014. április 15.

 

Dr. Jávor András                                                                                                                 Juhász Lilla Mária

MKK elnök                                                                                                                            DOSz KTO elnök

 

 

Archív felhívások:

Nógrád Megye

Nógrád Megyei Területi Közgyűlés
 

Szomszéd Tamás területi elnök

 • Email: t.szomszed[kukac]mkk.org.hu

Drazsdikné Kecskés Éva Területi Etikai Bizottság elnök

 • Email: DrazsdikneKE[kukac]mkk.org.hu

Veszprém Megye

Veszprém Megyei Területi Közgyűlés

dr. Réfi Jenő területi elnök

 • Email: RefiJenoDr[kukac]mkk.org.hu

Beregi István Területi Etikai Bizottság elnök

 • Email: beregi.istvan[kukac]mkk.org.hu

Tolna Megye

Tolna Megyei Területi Közgyűlés

Dr. Jakab Zsigmond területi elnök

 • Email: jakab.zsigmond[kukac]mkk.org.hu

Zsalakóné dr. Studer Krisztina területi alelnök

 • Emailstuder.krisztina[kukac]mkk.org.hu

Dr. Lehőcz Regina Mária Területi Etikai Bizottság elnök

 • Email: lehocz.regina[kukac]mkk.org.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Közgyűlés

Szűcs Sándor területi elnök

 • Email: szucs.sandor[kukac]mkk.org.hu

dr. Ilosvai István Területi Etikai Bizottság elnök

 • Email: ilosvai.istvan[kukac]mkk.org.hu

Komárom-Esztergom Megye

Komárom-Esztergom Megyei Területi Közgyűlés

Dr. Király András területi elnök

 • Email: kiraly.andras[kukac]mkk.org.hu

Baudentisztl Péter területi alelnök

 • Email: baudentisztl.peter[kukac]mkk.org.hu

Dr. Beck László Területi Etikai Bizottság elnök

 • Email: drBeckLaszlo[kukac]mkk.org.hu

Csongrád Megye

Csongrád Megyei Területi Közgyűlés (SZMSZ)
 

dr. Mezey Róbert területi elnök

 • Email:mezey.robert[kukac]mkk.org.hu

dr. Lakatos-Tóth Andor Területi Etikai Bizottság elnöke

 • Email: lakatos.toth.andor[kukac}mkk.org.hu

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS