MKK Területi Elnökök megbeszélése

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

2017. június 19-én 10.00 órai kezdettel idén második alkalommal került sor a Területi Elnökök értekezletére.

A megbeszélés kiemelt napirendje az őszi országos és területi választások voltak. Elnöki jogkörben eljáró alelnök asszony ismertette a választásokkal összefüggésben zajló informatikai rendszer fejlesztésének állását, a választások szervezésének eddig megtett lépéseit, és a választások várható ütemezését. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sor kerül a területi kulturális rendezvények lebonyolítására, a választási év specialitásaira tekintettel még a választások előtt. A rendezvények megszervezésében továbbra is a Területi Elnököknek jut a legtöbb feladat, azonban bízunk a munkáltatók korábban tapasztalt támogató együttműködésében is.

Ezúton is köszönjük a Területi Elnökök munkáját!

 

Budapest, 2017. június 19.

MKK Országos Iroda

Magyary-napok 2017 (Tata)

A 2017. évi Magyary napok alkalmából, 2017. június 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar képviseletében dr. Dargay Eszter elnöki jogkörben eljáró alelnök asszony ünnepi beszédet tartott Tatán az Öreg-tó partján álló Magyary szobornál, majd 2017. június 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást "A magyar Közigazgatás Európában" címmel.

A tatai eseményről Ábrahám Ágnes készített összefoglalót:

Tata - Magyary szoborTata Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szervezésében rendezték meg a hagyományos Magyary Zoltán Emlékkonferenciát Tatán a Városháza dísztermében, június 8-án.

A Népfőiskola és a velük együttműködő szervezetek már több mint 15 éve szervezik meg a szakmai konferenciát, idén az iskolateremtő tudós születésének 129. évfordulóján. Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke az eseménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott:- az a töltekezés, amit a Magyary konferenciák jelentenek, egész évre kiható muníciót ad a népfőiskola tagjainak, és a közszolgálattal foglalkozó kollégáknak is. A rendezvény célja már a kezdetektől az, hogy azt a szakmai munkásságot, ami ma is aktuális, életközelibbé tegyék. Borsó Tibor elmondta:- az utóbbi években, mióta Magyary munkássága kormányprogrammá emelkedett a közszolgálat tekintetében, szeretnék hagyományőrzéssel és újításokkal ezeket a konferenciákat igazi élménnyé tenni.

Az esemény előtt koszorúzással emlékeztek a nemzetközi hírű közigazgatás tudós emléktáblájánál a Tatai Járási Hivatalnál, majd az Öreg-tó partján álló Magyary szobornál – ahol dr. Dargay Eszter, a Magyar Kormánytisztviselői Kar alelnöke mondta el ünnepi gondolatait -, valamint a Bercsényi utcán Magyary Zoltán szülőházánál, ahol dr. Veres Zoltán a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője tartott beszédet. Ezt követően a konferencián szakmai előadásokat hallhattak az érdeklődők.

Megnyitó beszédében a Városházán Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott elmondta: - Magyary Zoltán személyében nem egy szobatudósról, nem egy elméleti szakemberről emlékezünk meg, hanem egy olyan, a közigazgatás alakításában tevékeny szerepet betöltött tudósról, aki egyben iskolateremtő volt, befutotta az egyetemi pályát, és emellett egy olyan minisztériumban tudott dolgozni, ahol tovább lehetett fejleszteni a tudást, s ami Tatát illeti, itt a mintajárás kialakításával mindezt a gyakorlatba is át tudta ültetni. A kormánymegbízott hozzátette: - Az volt, és most is az az igazi kihívás, hogy a jogszabályok mögött lássuk az embert, és tudjuk a szabályokat úgy alkalmazni, hogy egy eljárás gyorsan befejeződjön, ne legyen bürokratikus, és az ügyfél is elégedettséget érezzen. Ez az az aktuális üzenet, amit Magyary Zoltán megfogalmazott számunkra.

Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a helyszínen köszöntőjében elmondta: - a megye 2013 óta építi és fejleszti a Megyei Értéktárat, amely mára már egy igazi mozgalommá vált, s több mint 80 értéket vonultat fel. Idén egy újabb értékkel gyarapodott: Magyary Zoltán szakmai és tudományos munkássága ugyanis 2017-ben bekerült a megyei értékek sorába. Popovics György hozzátette. - Ez egy jelentős mérföldkő az Értéktár életében, mert fontos, hogy azok a magasan kvalifikált személyek akiknek munkássága a megyénkben teljesedett ki, s akiknek itt zajlott életpályájuk egy jelentős szakasza, részei legyenek az Értéktárnak.

A köszöntőket követően a délelőtt folyamán a szakmai programban előadásokat hallgathattak a konferencia résztvevői:

- A közigazgatás aktuális kérdéseiről dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásáért felelős államtitkár,

- Tata és a felsőoktatás kapcsolata a Magyary-terv 2.0 tükrében címmel Michl József Tata város polgármestere,

- Felnőttoktatás Magyarországon címmel Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár,

- A Piarista rend szerepe, jelentősége a magyar oktatásban és Tatán címmel dr. Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára levéltárosa,

- Az élethosszig tartó képzés a közigazgatásban témájában Méhes Tamás az NKE Vezető- és Továbbképző Központ igazgatója,

- A tatai népfőiskola múltjáról és az újrakezdés eredményeiről dr. Márkus Mihály ny. református püspök,

- a Magyary Zoltán Szakkollégium tevékenységéről pedig Moravcsik Dóra, a társaság 2015. évi Magyary díjasa tartott előadást, majd a rendezvényt Bencsik János országgyűlési képviselő szavai zárták.

(Forrás: tata.hu)

2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V.19.) NGM rendeletében az alábbiak szerint határozta meg a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet:

a.)

2018. március 10.

szombat

munkanap

2018. március 16.

péntek

pihenőnap

b.)

2018. április 21.

szombat

munkanap

2018. április 30.

hétfő

pihenőnap

c.)

2018. október 13.

szombat

munkanap

2018. október 22.

hétfő

pihenőnap

d.)

2018. november 10.

szombat

munkanap

2018. november 2.

péntek

pihenőnap

e.)

2018. december 1.

szombat

munkanap

2018. december 24.

hétfő

pihenőnap

f.)

2018. december 15.

szombat

munkanap

2018. december 31.

hétfő

pihenőnap

Budapest, 2017. június 2.

MKK Országos Iroda

Magyary-napok 2017 (Tata - Budapest)

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A közigazgatás-tudomány iskolateremtő tudósa, Magyary Zoltán születésének évfordulója alkalmából ismét megrendezésre kerülnek a Magyary-napok tatai és budapesti programokkal.

A rendezvény első napjának programja 2017. június 8-án Tatán, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szervezésében zajlik egy koszorúzással egybekötött megemlékezés keretében, míg a második napon, 2017. június 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán A magyar közigazgatás Európában témakör köré szerveződő előadásorozattal várják a résztvevőket.

Tatai meghívó és program (2017.06.08.)

Budapesti meghívó és program (2017.06.09.)

 

Budapest, 2017. május 29.

MKK Országos Iroda

 

2017. évi tisztújítás

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége, 2017. május 24-én megtartott ülésén az alábbiak szerint jelölte ki az MKK teljes tisztújítására vonatkozó 2017. évi választásainak időpontját:

a feliratkozás és ajánlás időszaka: 2017. szeptember 25-től október 18-ig,

a szavazási időszak: 2017. november 6-tól 10-ig tart.

A 2017 évi választásoknál, a 2012/2013 évi MKK választásokkal megegyező módon a feliratkozási és ajánlási folyamat elektronikusan, míg a szavazás papír alapon történik. A választások pontos menetéről és részleteiről a tagságot folyamatosan tájékoztatjuk.

 

Budapest, 2017. május 25.

MKK Országos Iroda

Gyászhír

 

Megrendülten tudatjuk, hogy

Dr. Huszárné dr. Bodor Tünde

a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának vezetője, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Somogy Megyei Etikai Bizottságának tagja, 2017. május 8-án, életének 48. évében, hosszantartó súlyos betegsége következtében elhunyt. Hivatalvezető Asszonytól 2017. május 12-én 16:30 órakor a kaposvári Keleti temetőben vesznek búcsút.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!

Budapest, 2017. május 10.

Módosult az MKK Választási Szabályzata

Az MKK Országos Közgyűlése ülés tartása nélküli elektronikus határozathozatal keretében, minősített többséggel az MKK Választási Szabályzatának módosításáról döntött. A 2017. május 02-tól hatályos Választási Szabályzatot itt tekintheti meg.

Budapest, 2017. május 02.

MKK Országos Iroda

Tájékoztatás az MKK 2017. évi díjátadásának előkészületeiről

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően, az MKK területi elnökei idei évben is megkezdték a kormány- és állami tisztviselő kollégákat foglalkoztató szervek hivatalos megkeresését a 2017. évi A Köz Szolgálatáért” valamint a Közszolgálati Életútért Emlékérem díjakra történő felterjesztések érdekében.

A díjak odaítélésére az MKK területi elnökei – a munkáltatók előzetes felterjesztései alapján – 2017. április 30-ig tehetnek javaslatot az MKK Országos Elnöksége részére.

A díjak átadására terveink szerint 2017. július 03-án a Belügyminisztérium márványtermében kerül sor.

Ezúton is kérjük a Foglalkoztatókat, hogy mint azt tették az elmúlt években, idén is segítsék az MKK területi elnökeit abban, hogy kiemelkedő tudású és hivatásuk iránt elkötelezett kollégák részesülhessenek a Kar elismerésében.

Budapest, 2017. március 29.

MKK Országos Iroda

Dr. Jávor András tiszteletbeli elnök úr állami kitüntetése

 

Tisztelt Kormány- és Állami Tisztviselők!

Dr. Jávor András, az MKK első elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke részére 2017. március 15-én dr. Áder János köztársági elnök úr a közjó szolgálatában több évtizeden át példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája, valamint a hazai egészségügyi képzést új szakok kidolgozásával segítő tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Magasrangú állami kitüntetéshez Tiszteletbeli Elnök Úrnak ezúton is gratulálunk!

Budapest, 2017. március 15.

dr. Dargay Eszter

elnöki jogkörben eljáró alelnök

MKK tiszteletbeli elnöki cím adományozása

Tisztelt Kormány- és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése az Alapszabály IV.4. f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a 7/2017 (III.03) határozatában Dr. Jávor András nyugalmazott elnök úr részérea Magyar Kormánytisztviselői Kar Tiszteletbeli Elnöke” címet adományozta.

Budapest, 2017. március 10.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS