A Csongrád megyei időközi választás eredményének közzététele

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 8.1 e) pontjának felhatalmazása alapján az Országos Választási Bizottság közzé teszi a Magyar Kormánytisztviselői Kar Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottsága elnöki tisztségének betöltésére kiírt időközi választásának eredményét. (Az OVB 2015/02/05/1 sz. határozata)

Az Országos Választási Bizottság döntése ellen a Szabályzat 3.8. pontja alapján a határozatnak az választás központi honlapján történő megjelenésétől számított 5 napon belül kifogás nyújtható be a Jogorvoslati Bizottsághoz (jogorvoslat@mkk.org.hu).

A Csongrád megyei választókerült időközi választásának - a szavazatszámlálási jegyzőkönyv alapján kihirdetésre kerülő - eredménye:

Az MKK Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottságának Elnöke: Dr. Lakatos-Tóth Andor

 

Dr. Páva Hanna

MKK OVB elnök

 

Budapest, 2015. február 05.

A Csongrád megyei időközi választás szavazási időszaka lezárult

Tisztelt Kormánytisztviselők!

Az MKK Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottságának elnöki tisztsége betöltésére kiírt időközi választások szavazási időszaka lezárult, a szavazatok összeszámlálása 2015. február 02-án megtörtént.

Az időközi választás eredményét az MKK Országos Választási Bizottsága határozatban hirdeti ki, mely kihirdetésről rövidesen tájékoztatjuk Önöket.

Az Országos Választási Bizottság döntése ellen az MKK Választási Szabályzatának 3.8. pontja alapján a határozatnak a választás központi honlapján történő megjelenésétől számított 5 napon belül kifogás nyújtható be a Jogorvoslati Bizottsághoz (jogorvoslat@mkk.org.hu).

 

Budapest, 2015. február 03.

Megkezdődtek a papír alapú szavazások Csongrád megyében

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottság elnökének megválasztására irányuló időközi tisztségviselő választás papír alapú szavazási időszaka megkezdődött! A szavazási időszak 2015. január 26-a munkakezdéstől 2015. január 30-a munkaidő végéig tart.

Érvényes szavazatot azok a Csongrád megyei kormánytisztviselők adhatnak le, akik az elektronikus feliratkozási időszakban (2014. november 20. és 2015. január 06. között) a névjegyzékre, elektronikus nyilatkozatuk leadásával feliratkoztak.

A választójogosultaknak az érvényes részvételhez 2 nyomtatványt kell kitölteniük, a szavazólapot és a nyilatkozatot.

A kitöltött szavazólapot zárja egy kisméretű borítékba. A lezárt kis borítékot és a kitöltött nyilatkozatnyomtatványt egy nagyobb borítékba tegye, amelyet lezár (szavazási irat) és a hivatalos munkaidőben a szavazási biztosok által a választójogosultak részére biztosított szavazóurnába dobjon be, vagy a szavazás lezárásáig postai úton juttassa el a szavazatszámláló bizottsághoz (Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Szavazatszámláló Bizottság elnöke: dr. Semperger Zsolt)  úgy, hogy az 2015. január 30-a munkaidő végéig megérkezzen.

A választójogosult kormánytisztviselők a szavazási iratokat az MKK választási moduljáról - a korábban megküldött felhasználói név és jelszó megadásával - tudják letölteni.

Kérjük, nagyon figyeljenek a szavazási iratok helyes borítékolására, hogy a leadott szavazataik érvényesek legyenek.

A szavazási iratok eléréséhez informatikai/technikai segítséget a helpdesk@mkk.org.hu e-mail címre küldött levélen keresztül tud kérni.

 

Budapest, 2015. január 26.

A Csongrád megyei időközi választás választható jelöltjeinek sorszáma

Tisztelt Csongrád megyei választójogosult kormánytisztviselők!

Az MKK Választási szabályzatának 11.6. pontja alapján "Szavazni a választható jelöltek neve mellett a választások központi honlapján szereplő sorszámnak a szavazólapon szereplő rubrikában történő felvezetésével lehet". A 2015. január 26-30. között zajló papír alapú választáson a jelöltekre az alábbiakban feltüntetett választási sorszámmal lehet szavazni. 


Az MKK Csongrád Megyei Területi Közgyűlés tisztségviselőinek időközi választásán induló

válaszható jelöltek neve és a szavazólapon feltüntetendő választási sorszáma.

Választható jelölt neve

A szavazólapon feltüntetendő

választási sorszáma

Hajnal Gabriella 55
Dr. Lakatos-Tóth Andor 77

 

MKK Országos Iroda

 

Budapest, 2015. január 12.

A Csongrád megyei időközi választás választható jelöltjeinek listája jogerőre emelkedett

Tisztelt Csongrád megyei Kormánytisztviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az MKK Csongrád Megyei Területi Közgyűlés tisztségviselőinek időközi választásával kapcsolatosan, a jogorvoslati időszak végéig jogorvoslati kérelem nem érkezett.

Az MKK Alapszabályának és Választási Szabályzatának rendelkezései alapján a Csongrád Megyei Területi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos időközi választás 2015. január 26-30. közötti időszakára kitűzött papír alapú szavazásán Hajnal Gabriella és Dr. Lakatos-Tóth Andor indul választható jelöltként a Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottság elnöki tisztségéért.

 

Dr. Páva Hanna

MKK OVB elnök

 

Budapest, 2015. január 12.

A Csongrád megyei időközi választás választható jelöltjei

Tisztelt Csongrád megyei Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Választási Bizottsága az MKK elektronikus feliratkozási, jelöltállítási és jelölttámogatási rendszerében a névjegyzék lezárását követően nyilvántartott adatok alapján megállapította, hogy 2014. november 20. és 2015. január 06. között a Csongrád megyei időközi választásokra 432 választójogosult regisztrálta magát.

A Területi Etikai Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Dr. Lakatos-Tóth Andor és Hajnal Gabriella jelölte magát. Minkét jelölt rendelkezik az MKK Választási Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 5.1 pontjában meghatározott ajánlással. Dr. Lakatos-Tóth Andor 104 ajánlást, Hajnal Gabriella: 82 ajánlást kapott.

A Szabályzat rendelkezései alapján a Csongrád Megyei Területi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos időközi választás 2015. január 26-30. közötti időszakára kitűzött papír alapú szavazáson

Hajnal Gabriella

Dr. Lakatos-Tóth Andor

a Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottság elnöki tisztségéért a nem jogerős elektronikus feliratkozási, jelöltállítási és jelölttámogatási eredmények alapján választható jelöltként indulhat.

 

Dr. Páva Hanna

MKK OVB elnök

 

Budapest, 2015. január 07.

A Csongrád megyei időközi választás jogorvoslati időszaka megkezdődött

Tisztelt Csongrád megyei Kormánytisztviselők!

A Csongrád megyei időközi választás elektronikus feliratkozási és jelöltállítási időszaka befejeződött.

A feliratkozási és jelöltállítási időszakkal kapcsolatos esetleges jogorvoslati panasz benyújtására 2015. január 07. 00:00 órától elektronikusan a jogorvoslat@mkk.org.hu e-mailcímre küldött levélen keresztül 2015. január 11-én éjfélig van lehetőség.

A Jogorvoslati Bizottság elnöke Molnárné Dr. Mohai Katalin, tagjai Dr. Földvári Béla és Dr. Toronyi Kristóf, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének tagjai.

 

Köszönti Önöket

Dr. Jávor András

elnök

 

Budapest, 2015. január 07.

Csongrád megyei időközi választás

Tisztelt Csongrád megyei Kormánytisztviselők!

A Csongrád megyei időközi választás elektronikus feliratkozási és jelöltállítási időszaka 2015. január 06-án kedden éjfélkor befejeződik, s evvel egyidőben megkezdődik ezen választási folyamat jogorvoslati időszaka.

A feliratkozási és jelöltállítási időszakkal kapcsolatos esetleges jogorvoslati panasz benyújtására elektronikusan a jogorvoslat@mkk.org.hu e-mailcímre küldött levélen keresztül 2015. január 11-én éjfélig van lehetőség.

A választható jelöltekről, valamint a szavazás időpontjáról és menetéről rövidesen tájékoztatjuk Önöket.

Eddig részvételüket megköszönve a sikeres választáshoz számítunk további aktív közreműködésükre.

 

Köszönti Önöket

Dr. Jávor András

elnök

 

Budapest, 2015. január 06.

Elköltöztünk!

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Irodája elköltözött.

Új címünk: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. VI. emelet. (GreenPoint 7 irodaház)

Telefonos és e-mail elérhetőségeink változatlanok maradtak!

 

Budapest, 2015. január 02.

Díjátadó ünnepség

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar a mai napon, 2014. december 15-én déleőtt 10:30 órai kezdettel első alkalommal adta át a "Köz Szolgálatáért" díszoklevél  díjakat, valamint "A Köszszolgálati Életútért Emlékérem" életműdíjakat a Belügyminisztérium Márványaulájában ünnepélyes keretek között.

MKK Díjátadó fotóA Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége és területi elnökei mellett a díjátadó ünnepséget részvételével megtisztelte dr. Felkai László úr a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Zsinka András úr a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára is.

Dr. Jávor András elnök úr ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy ma mindazokat ünnepeljük, akik országunk különböző részeiben, a közigazgatás különböző területein úgy dolgoznak, úgy szolgálják a közjót, hogy abból mindig segítséget, erőt, példamutatást nyernek az emberek, legyenek azok egyszerű állampolgárok vagy kollégák a közszolgálatban.

A ma díjazottak eddigi tevékenysége adjon erőt Mindannyiunknak, hogy meg tudjunk küzdeni a jelen és a jövő kihívásaival. Olyan példaképek ők számunkra, ami fényesen bizonyítja, hogy nem használni kell az országot, hanem szolgálni. Ha a mában és a holnapban úgy dolgozunk, ahogyan azt a mai díjazottak is tették, akkor megbirkózunk mindazon problémákkal, nehézségekkel, amit az élet állít elénk.

A díjakat a munkáltatók és az MKK Területi Közgyűlésének elnöksége felterjesztése alapján 2014. évben az MKK Országos Elnöksége az alábbi kormánytisztviselőknek ítélte oda:

Bács-Kiskun Megye Regős Gyula "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Baranya megye Kozma Tiborné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Békés megye Karsai Mihály "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jobbágy Mária "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Debnárné Petővári Judit "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Budapest Főváros Dr. Andrási János Antalné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Budapest Főváros Buczkó Mátyásné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Budapest Főváros Dr. Kézdy Pál "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Budapest Főváros Szente Erika "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Budapest Főváros Vajda Ilona "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Csongrád megye Kovács Jánosné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Fejér megye Tradler Ildikó "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Győr-Moson-Sopron megye Paksa Márta "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Hajdú-Bihar megye Dr. Fegyveres Mária "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Hajdú-Bihar megye Kapitányné dr. Posta Róza Ilona "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Heves megye Mentuszné dr. Terék Irén "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Jász-Nagykun-Szolnok megye Marton Gabriella "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Komárom-Esztergom megye Malomsoki Zsolt "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Nógrád megye Hajas István "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Pest megye Hrustinszki Károly "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Pest megye Füle Ferenc "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Somogy megye Molnár Gábor György "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pólik Tibor "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Tolna megye Goóts Kálmánné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Vas megye Dr. Krecskó Erika "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Veszprém megye Szijártó Gábor Józsefné "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél
Zala megye Kustánné Bán Anikó "A Köz Szolgálatáért" díszoklevél

Az Országos Elnökség döntése alapján az évente 3 fő részére átadható "A Közszolgálati Életútért Emlékérem" életműdíjakat 2014. évben az alábbi kormánytisztviselők kapták:

Baranya megye Dr. Megyeri Zoltán Aladárné "Közszolgálati Életútért Emlékérem"
Heves megye Pócs József "Közszolgálati Életútért Emlékérem"
Jász-Nagykun-Szolnok megye Török Józsefné "Közszolgálati Életútért Emlékérem"

 

Az ünnepi műsor Dohnányi Ernő vonós triójára írt Szerenádjával kezdődött és Beethoven G-dúr vonós trióra írt művével fejeződött be. A komolyzenei előadást fiatal művészek, György Boglárka, Nagy Teodóra és Hasimoto Atsushi, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közelmúltban végzett és végzős hallgatói játszották.

 

A díjazottaknak ezúton is szívből gratulálunk, hosszú, több évtizedes munkájukat köszönjük!

 

Budapest, 2014. december 15.

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS