MKK Etikai bizottsági tagok szakmai értekezlete

Az MMK Országos Elnöksége 2021. szeptember 30. napján, Budapesten tartotta meg éves szakmai rendezvényét az MKK etikai bizottsági tagjai részére.

Az MKK eddigi lefolytatott etikai eljárásainak tapasztalatai alapján az etikai eljárásokkal, az etikai adminisztrációval és a jövőben várható kihívásokkal kapcsolatos tájékoztatás mellett szakmai konzultációt biztosított a tagok részére.

Az MKK etikai ügyeit érintő szakmai kérdéseken túl a munkaértekezletre több, más szakterületen működő és alkotó egyetemi és közigazgatási szakembert is előadás megtartására kért fel az Elnökség.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr köszöntője után Dr. Komáromi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese a jogászi etika alapvető kérdéseiről és elvárásairól beszélt. Előadásában többek között a jog és erkölcs kapcsolatáról, valamint az etikai szabályrendszerek, hivatásrendi etikai elvárások sajátosságairól beszélt.

Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a napjainkra meghatározóvá váló elektronikus kapcsolattartásról, a közösségi oldalak használatáról, a közösségi oldalon való megnyilvánulások sajátosságairól és veszélyeiről tartott előadást.

Figyelemmel arra, hogy a kormánytisztviselőket érintő etikai ügyek szoros kapcsolatban állnak a közigazgatási szervek integritási kérdéseivel, így az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról Burszki Mónika, az Emberi Erőforrás Minisztériuma integritás tanácsadója beszélt.

Rövid ebédet követően Dr. Klotz Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az Egyetem által fejlesztett hivatásetikai e-tananyagot mutatta be az értekezlet résztvevőinek. Az MKK Hivatásetikai Kódexére épülő e-tananyag megjelenik a ProBono képzési rendszerben, valamint a tervek között szerepel a hivatásetika, mint egyetemi tantárgy oktatása is.

A szakmai értekezlet keretében Palich Etelka, az MKK elnöke adott tájékoztatást az etikai eljárásokkal kapcsolatos érdemi és adminisztratív kérdésekről, az etikai tanácsok előtt álló kihívásokra is kitérve. Az előadásokat követő konzultáción az etikai bizottsági tagok több megoldásra váró kérdést is megfogalmaztak, részben a Kódex továbbfejlesztése, részben az adminisztratív teendők kapcsán.

Ezúton is köszönjük dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak és a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak a rendezvény eredményes megszervezéséhez nyújtott segítségét, közreműködését és támogatását.

Országos Iroda