ETIKAI ELJÁRÁSOK ÉS DÖNTÉSHOZATAL A GYAKORLATBAN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban néven szakmai konferenciát szervez a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői, ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, valamint az MKK etikai bizottságai tagjai részére.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar új Hivatásetikai Kódexet fogadott el, valamint jelentősebb módosítások történtek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályaiban is.

A rendezvény célja a fenti változások bemutatása, valamint az etikai ügyek gyakorlati kérdéseinek felvetése és a közös vélemény kialakítása.

A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk, ahol lehetőséget kívánunk biztosítani a résztvevők közötti informális és szakmai kapcsolatok fejlesztésére, megerősítésére is.

A konferencia részletes programja és a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők itt.

Országos Iroda