A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése ülése

2019. december 14-én tartotta az MKK Országos Közgyűlése ülését, Budapesten. Az ülésen 59 közgyűlési tag vett részt. A 2019. év során hat közgyűlési tag mandátuma szűnt meg a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése miatt, így már hat új közgyűlési tag vett részt a decemberi ülésen, akik az MKK Választási Szabályzata szerint, az MKK Országos Választási Bizottsága döntése alapján szereztek mandátumot.

 

A közgyűlési ülés első napirendi pontjaként az elnök az MKK 2020. évi költségvetésére tett javaslatot. A költségvetési tervezés során a 2018. és 2019. évi tényleges költéseknek megfelelő előirányzatok kerültek betervezésre, amelyek alapján továbbra is lehetőség lesz területi és központi szakmai programok szervezésre, az informatikai rendszer megfelelő üzemeltetésére. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MKK 2020. évi költségvetéséről szóló határozatot.

 

A Közgyűlés az OEB elnökének előterjesztésére döntött az MKK Hivatásetikai Kódex elfogadásáról. Tekintettel arra, hogy a hivatásetikai részletszabályok és etikai eljárások rendszerének kidolgozására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény ad felhatalmazást az MKK-nak, így indokolt volt új Kódex elfogadása, amely 2020. január 1. napján lép hatályba és az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A tisztviselőket érintő és munkájukat, viselkedésüket meghatározó hivatásetikai alapelvek és elvárások alapvetően nem változnak az új Kódexben.

 

A közgyűlési ülésen Palich Etelka elnök asszony a Kar nevében megköszönte dr. Dargay Eszter korábbi alelnök e tisztségében végzett munkáját, mivel dr. Dargay Eszter helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel lemondott az MKK alelnöki megbízatásáról.

 

Az elnök beszámolt a Közgyűlésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályokkal kapcsolatos egyeztetések, fórumok eredményéről, az ügyben küldött szakmai anyagokról, továbbá az MKK év végén és jövő év elején megjelenő szakmai kiadványairól.

 

Országos Iroda