A Magyar Kormánytisztviselői Kar első negyedéves feladatai

A Kormányzati Igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján az MKK neve 2019. március 1-jével Magyar Kormánytisztviselői Kar, amelyhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítást az Országos Közgyűlés 2018. december 14-én elfogadta. A törvényi és alapszabályi változások átvezetését törvényi határidőben kértük a Fővárosi Törvényszéktől, aki a változásokat nyilvántartásba vette és 2019. április 1-napján a névváltozás jogerőre emelkedett.

Az Országos Elnökség döntött a 2019. évi Munkatervről, amelynek továbbra is kiemelt területi a tagok számára biztosítandó kulturális, jóléti és szakmai programok biztosítása, valamint az MKK informatikai lehetőségei fejlesztése.

A 2018. év megfelelő költségvetési lezárása érdekében elkészült a 2018. évi támogatási szerződés teljesítésének igazolására szolgáló 2018. évi támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelyet az MKK határidőben megküldött a Miniszterelnökség részére.

Az MKK a törvényben meghatározott feladatai megfelelő ellátása és Magyarország 2019. évi költségvetésében az MKK-nak biztosított források átadása érdekében 2019. február 28-án támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel.

Az MKK az idei évben is folytatja a tagok számára kedvezményes szolgáltatásokra lehetőséget biztosító szerződések egyeztetését, biztosítások és pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

A Kit. hatályba lépésével kapcsolatosan az MKK részt vett a kormányrendeleti szintű jogszabályok előkészítésében. Az MKK szervezetét és működését érintő kormányrendeleti szabályozás még nem került kihirdetésre, de a törvénynek való megfelelés érdekében megkezdtük az MKK alapvető szabályozóinak felülvizsgálatát, amelyekről az MKK Országos Közgyűlése dönthet.

A Kit. hatályba lépésével több szerv munkatársainak megszűnik az MKK tagsági jogviszonya, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, valamint az etikai nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végzi az MKK Országos Iroda.

 

Országos Iroda