Hivatásetika és integritás konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2018. szeptember 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.2.3.-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretében konferenciát tartott.

A konferencia elsősorban az integritási kockázatok csökkentésének lehetőségei, módszertana és a korrupciómegelőzés, valamint hivatásetika kérdéskörével foglalkozott.

A konferencián Palich Etelka, az MKK elnöke előadást tartott az MKK hivatásetikai kódexéről és annak felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról.

Országos Iroda