Az MKK Tolna megyei képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jakab Zsigmond (területi elnök): A Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályán dolgozom, főosztályvezető, megyei főállatorvos beosztásban. Állatorvos doktori diplomát, valamint vadgazda mérnöki képesítést 2011-ben szereztem. Állatorvostan hallgatóként folyamatosan önkéntes munkát vállaltam állatorvosi rendelőkben, körzeti állatorvos mellett. A diploma megszerzését követően a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági állatorvosaként kezdtem pályafutásomat. 2013-tól a Szekszárdi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal járási főállatorvosaként dolgoztam tovább, majd 2014. évtől Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese lettem. 2015. április 1-jétől a kormányhivatali integrációt követően az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi főosztály főosztályvezetője, megyei főállatorvosa, 2017. január 1-jétől az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali főosztály főosztályvezetője, megyei főállatorvosa vagyok.

Zsalakóné dr. Studer Krisztina (területi alelnök): 2007. évben diplomáztam személyügyi szervezőként a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, 2012-ben pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán jogászként doktoráltam. 20 éve dolgozom a közigazgatásban, közszolgálati pályámat 1998. évben kezdtem Cikó Község Polgármesteri Hivatalában gazdasági ügyintézőként, majd 2009-től személyügyi ügyintézőként dolgoztam tovább Bonyhád Város Önkormányzatánál. 2013. január 1. napjától látom el a Bonyhádi Járási Hivatal vezetését. Kiemelten fontos számomra, hogy az állampolgár elégedetten távozzon hivatalunkból és érezze, hogy a jogszabályi keretek között mindent megtettek ügyének elintézése érdekében. Megtiszteltetés számomra, hogy a második ciklusban is területi alelnöki tisztséget láthatok el.

Dr. Lehőcz Regina (területi etikai bizottság elnöke): A Pannon Agrártudományi egyetem Mosonmagyaróvári Karán 1992-ben végeztem, mint agrármérnök, majd a Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát 2004-ben. Ügyvédi irodában eltöltött éveimet követően a közszolgálati pályámat a Tolnai Polgármesteri Hivatalban kezdtem, ahol először ügyintézőként tevékenykedtem, majd 2010-től osztályvezetői feladatokat láttam el. A Tolnai Járási Hivatalt annak megalakulásától, 2013. január 1-től vezetem. 2017. március 5. napjától az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetését is ellátom, így nagy örömömre először nyílt alkalmam arra, hogy mindkét egyetemi végzettségemet együtt tudjam alkalmazni. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2017. évi tisztújító választásán az a megtiszteltetés ért, hogy Tolna megyében megválasztottak a Területi Etikai Bizottság elnökének.

Göttlingerné Pintér Judit (területi etikai bizottság tagja): Igazgatásszervező, szociális munkás végzettséggel rendelkezem, valamint elvégeztem a kormányablak ügyintézői és a kormányzati tanulmányok képzéseket is. 26 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből a legtöbb időt Tamási Város Önkormányzatánál töltöttem, különböző szakterületeken ügyintézőként. Majd Fürged, Újireg és Ozora településeken láttam el körjegyzői, aljegyzői feladatokat. 2015. január 1. napjától vezetem a Tamási Járási Hivatalt. Azt a megtisztelő feladatot kaptam kollégáimtól, hogy a MKK Területi Etikai Bizottság tagjává választottak.

Hosszúné dr. Ágó Krisztina (területi etikai bizottság tagja): Az Államigazgatási Főiskola elvégzését követően Budapesten, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon helyezkedtem el szakmai ellenőri munkakörben. 1996. október 1. napjával a Tolna Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kerültem áthelyezéssel, ahol igényelbírálási szakterületen kezdtem dolgozni. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem jogi diplomát, ezt követően jogi előadóként dolgoztam tovább. 2011. január 1. napjától - a Tolna Megyei Kormányhivatal megalakulásának időpontjától - annak egyik szervezeti egységénél a Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szervnél láttam el jogi feladatokat. 2012. július 1-től az akkor, újonnan létrejött Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv igazgató-helyettese lettem. 2015. április 1-től a kormányhivatalok külső és belső integráció miatti szervezeti átalakítását követően a Tolna Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályát vezettem. 2017. január 1. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetői munkakörébe kerültem kinevezésre. A vezetői feladatok mellett a jogtanácsosi feladatokat - mint például a perképviselet - is ellátom a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

Jámborné Szabados Regina (területi etikai biztosság tagja): 2011. január 1. óta dolgozom a közigazgatásban, kormányablak szakügyintézőként. Tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kezdtem 1991-ben és ott szereztem teológus-lelkész diplomát. Munkám mellett továbbtanultam, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási karán igazgatásszervezői végzettséget szereztem 2000-ben. Jelenleg a Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Kormányablak osztályán dolgozom. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Tolna Megyei területi Etikai Bizottságának.

Szántóné dr. Novák Eszter (területi etikai biztosság tagja): 1968-ban születtem Pakson. 1987-ben a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. 1998-ban végeztem a Gábor Dénes Főiskolán informatikus mérnökként, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként. 1987-től dolgoztam a paksi polgármesteri hivatalban, kezdetben pénzügyi ügyintézőként, majd számviteli ügyintézőként. 2003-tól osztályvezetőként irányítottam a pénzügyi-gazdálkodási területet a hivatalban. 2011-től a titkársági osztály vezetője voltam 2013. január 1-jén, a Paksi Járási Hivatal vezetőjévé neveztek ki. Több mint 30 éve dolgozom a közigazgatásban, amelynek során több jelentős átalakításban, szervezet felépítésében vettem részt.

Országos Iroda