Az MKK Győr-Moson-Sopron megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bors Szabolcs (területi elnök): 2009-ben szereztem diplomámat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 2011 szeptemberében kerültem a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz, ahol három évig az önkormányzatok törvényességi felügyeletével foglalkoztam. 2013-ban letettem a jogi szakvizsgát, illetve ugyanebben az évben okleveles kodifikátor LL.M. végzettséget is szereztem. 2014 szeptemberében a Győri Járási Hivatal Hatósági Osztályának vezetője lettem, ahol másfél évet töltöttem el. 2016 márciusában kaptam felkérést a Kormánymegbízotti Kabinet vezetésére, amellyel egyidejűleg jogtanácsosi bejegyzésemre is sor került. 2018. október 1. napjától a Győri Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesi feladatait látom el. Az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Közgyűlés elnökévé 2017-ben első ízben választottak meg. Célom, hogy a közszolgálatban dolgozó kormánytisztviselők és állami tisztviselők társadalmi és szakmai megbecsültségét a területi elnökség aktív munkája révén növeljem.

Dr. Zemlényi Andrea (területi alelnök):1990-ben végeztem Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1994-ben a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Osztályán kezdtem el közigazgatási pályafutásomat, amely 1998-ban Győrben, a NAV jogelőd szervénél folytatódott. 2004-ben tettem jogi szakvizsgát. 2000-től vezetőként az adóhivatal különböző szakmai területein tevékenykedem. 2017. márciusa óta a Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztályt vezetem. Első ízben választottak meg az MKK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Elnöksége alelnökévé.

Dr. Németh Andrea (területi etikai bizottság elnöke): 1990-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1992-ben a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán önkormányzati és vállalkozói szaküzemgazdász szakon, 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogász szakon; 2008-ban infokommunikációs szakjogász végzettséget szereztem, 2013-ban jogi szakvizsgát tettem. 1986-tól 2012-ig az önkormányzati igazgatás valamennyi területén (gazdálkodási előadó, adóügyi előadó, gyámügyi előadó, szervezési osztályvezető, aljegyző) különböző beosztásokban szereztem tapasztalatot. 2010-ben Mosonmagyaróvár Város jegyzője lettem, majd 2012-től az államigazgatás területén folytattam munkámat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője, később igazgatója lettem, 2014. szeptemberétől pedig Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb járási hivatalának, a Győri Járási Hivatal hivatalvezetőjévé kerültem kinevezésre. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága Elnökének választottak.

Anduskáné Cseh Anikó Katalin (területi etikai bizottsági tagja): 1984-ben szereztem diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Zalaegerszegen. 1994. óta mérlegképes könyvelő, 2011-től államháztartási szakon regisztrált, nyilvántartásba vett könyvelő vagyok. Pályám kezdetétől az államháztartás önkormányzati alrendszerének pénzügyi-számviteli, információs kérdéseivel foglalkoztam pénzügyi és költségvetési ügyintézőként, költségvetési osztályvezetőként, államháztartási osztály-, majd irodavezetőként. A régiós ellenőrzési szakterület indításának előkészítőjeként megbízott ellenőrzési irodavezetőként is dolgoztam. Mindvégig a Magyar Államkincstárban és annak jogelődjeinél töltöttem be a munkaköröket. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjává választottak.

Dr. Bedecs Valéria (területi etikai bizottsági tagja): 2000. évben szereztem diplomát a József Attila Tudományegyetem Jogi Karán, 2004. évben jogi szakvizsgát tettem. Az egyetem elvégzését követően a közigazgatásban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál helyezkedtem el. Munkám során főként az ellenőrzési területen láttam el feladataimat, majd jogtanácsosként a másodfokú ügyintézés és a perképviselet ellátása tartozott a munkakörömbe. 2012. júliusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetését láttam el, majd 2014. szeptemberétől a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője lettem. 2015. áprilisától a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon láttam el főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői feladatokat. Gyermekem születését követően 2017. szeptemberétől a Humánpolitikai és Jogi Osztály vezetőjeként végzem tevékenységemet.

Dr. Herkner Veronika (területi etikai bizottsági tagja): 1992-ben szereztem diplomát az Államigazgatási Főiskolán, 1999-ben pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogász szakon. 2007. évben jogi szakvizsgát tettem. A főiskola elvégzését követően a Belügyminisztériumban dolgoztam egy évet, majd 1993-tól Győrben a Köztársasági Megbízotti Hivatalban dolgoztam másodfokú hatósági, illetve koordinációs területen. Ezen idő alatt szereztem meg a jogi diplomámat, illetve született meg két nagyobbik gyermekem. 2007 és 2010 között az APEH-nél, későbbiekben Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgoztam, ahol másodfokú hatósági területen jogászi feladatokat láttam el. AZ itt töltött idő alatt született meg harmadik gyermekem. 2011. májusától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetői feladatait láttam el, 2012. évben főosztályvezető-helyettesként ezzel párhuzamosan a szabálysértési terület vezetését is elláttam. 2014. évben a Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője lettem, majd 2015. áprilisától Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője vagyok. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Radicsné dr. Lampert Edit (területi etikai bizottság tagja): A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász végzettséget. 1987-ben jogi szakvizsgát tettem. Első munkahelyem a Győr-Sopron megyei Állatforgalmi- és Húsipari Vállalat Jogi Osztálya volt, jogi előadó munkakörben. 1986. szeptembere óta folyamatosan az állami adóhatóság szervezetében dolgozok, ahol 1995-ig az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságán és a jogelőd szervezet ellenőrzési szakterületén jogász munkakörben foglalkoztattak. 1995-ben kaptam első vezetői megbízásomat az APEH Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága adóalany-nyilvántartási szakterületének irányítására, majd 1996-tól az általános forgalmi adó ellenőrzési területen láttam el osztályvezetői, illetve főosztályvezetői feladatokat. 2001. óta folyamatosan a humánpolitikai terület vezetését végzem, a szervezeti változások függvényében regionális majd megyei szinten, főosztályvezetői, illetve osztályvezetői munkakörben. 2013-ban és 2017-ben a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának választottak.

Országos Iroda