Az MKK Nógrád megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszéd Tamás (területi elnök): Immáron második ciklusban töltöm be a megtisztelő területi elnöki pozíciót a megyében. Tanári, igazgatás-szakértői és Európa szakértői diplomával rendelkezem. Huszonkét éve dolgozom a területi közigazgatásban, előtte jegyzőként tevékenykedtem. A Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát vezetem. Bátonyterenyén élek, két felnőtt korú gyermekem van.

Bocsi Gábor (területi alelnök): 1983-ban végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Tizenhárom évig tanítottam általános iskolában. 1996-ban lettem a munkaügyi központ, ma a kormányhivatal foglalkoztatási főosztály munkatársa. Kiegészítő diplomát szereztem a BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet szervezésében, személyügyi szakértő szakirányban. Az eddigiek során ez a két munkahelyem volt. Salgótarjánban élek 1983-tól.

Drazsdikné Kecskés Éva (területi etikai bizottság elnöke): Igazgatásszervező és szociális szakigazgatás-szervező diplomával rendelkezem. A közigazgatásban harmincöt éve dolgozom, ebből tizenöt évig jegyzői, önkormányzati hatáskörbe tartozó I. fokú igazgatási feladatokat láttam el. A Nógrád Megyei Kormányhivatalnál (illetve annak jogelődjeinél) húsz éve dolgozom, jelenleg II: fokú gyámhatósági feladatokkal foglalkozom a Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán. Az előző ciklusban az MKK Területi Etikai Bizottsági tagjaként dolgoztam, jelenleg – kollégáim bizalmából – a bizottság elnöke vagyok. Munkám során arra törekszem, hogy a saját és kollégáim munkája szakszerű (törvényes megalapozott), továbbá humánus, etikus legyen.

Bozó Judit (területi etikai bizottság tagja): Salgótarjánban születtem 1978. május 30-án. 1996-ban érettségiztem, majd ezt követően műszaki területen szereztem diplomát. A közigazgatásban közel húsz éve dolgozom közlekedési szakterületen. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Nógrád Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként.

Csépe Gábor (területi etikai bizottság tagja): 1993-ban szereztem üzemmérnöki diplomámat a Győri Széchenyi István Főiskola Közlekedés építőmérnöki Karán. 1993. óta dolgozom a közigazgatásban a Nógrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél kezdtem dolgozni kezdetben gyakornokként. Jelenleg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály útügyi osztályán dolgozom hatósági ügyintézőként. Feladataim közé a közlekedési ágazat irányítási igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör tartozik. Első alkalommal vagyok tagja a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Etikai Bizottságnak. Jelenleg Pásztón élek.

Károsi Andrea (területi etikai bizottság tagja): 1972-ben születtem Salgótarjánban. 1991-ben érettségiztem a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában. 1991. július 1-jétől titkársági ügyintézői munkakörben kezdtem el dolgozni az akkor megalakuló Földművelésügyi Hivatalban. Vezetőim támogatásával munka mellett kezdtem el az Államigazgatási Főiskolát, ahol 1999-ben igazgatásszervező diplomát szereztem. A diploma megszerzését követően a Hivatal személyzeti, humánpolitikai feladatait láttam el. A feladataim hatékonyabb, szakszerűbb ellátása céljából kezdtem el a Corvinus Egyetem személyügyi szakigazgatásszervezői képzését, amelyet 2005. júliusában sikeresen fejeztem be. 2009. év elején bíztak meg a Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztálya vezetői feladatainak ellátásával. 2011. január 1-jével kerültem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztályára. Jelenleg a Jogi és Humánpolitikai Főosztályon dolgozom főosztályvezető-helyettes, humánpolitikai osztályvezető munkakörben. Az MKK Nógrád Megyei Területi Elnökségének első ízben vagyok tagja.

Lerch Attila (területi etikai bizottság tagja): Pásztón születtem 1959-ben, Jászberényben érettségiztem a Lehel Vezér Gimnáziumban. A Kecskeméti Kertészeti Főiskolán kertész üzemmérnöki, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézeténél műszaki tanári, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen személyügyi szakértő-emberierőforrás menedzseri diplomát szereztem. A közigazgatásban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 1994 óta dolgozom a humánszolgáltatás területén hazai és EU-s munkavállalási, pályaorientációs tanácsadóként. Több mint két évtizede foglalkozom tréningek vezetésével, szakmai képzések programjainak kialakításával és megtartásával. Salgótarjánban élek, nős vagyok, két felnőtt fiam van. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Nógrád Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként.

Országos Iroda