Az MKK Somogy megyei területi képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Tóth Szabolcs (területi elnök): 1973-ban születtem Mosonmagyaróváron. 1992-ben a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségiztem, majd 2001-ben szereztem állatorvos doktori diplomát, valamint felsőfokú vadgazdálkodási képzettséget a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. Tanulmányaimat munkám mellett is folytatva 2007-ben állategészségügyi és járványügyi szakállatorvos képzettséget is szereztem. Jelenlegi munkahelyem jogelőd szervezeteinél állatvédelmi felügyelő, osztályvezető, illetve igazgató-helyettes, később igazgató-főállatorvos és főosztályvezető beosztásokban tevékenykedtem. 2017. óta a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályát vezetem. Ugyanebben az évben választottak meg a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Közgyűlés elnökének. Célom, hogy a közszolgálati érdekvédelmet - a tisztviselők szakmai presztízsének emelésével, illetve a közszolgálat társadalmi megbecsültségének növelésével – hatékonyan képviseljem. 2001. óta élek Kaposváron feleségemmel, akivel egy gyermeket nevelünk.

Karczagi Gyöngyi (területi alelnök): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2001-ben társadalombiztosítási szervező, majd 2013-ban munkajogi szakokleveles tanácsadó végzettséget szereztem. Több, mint 30 éve a közigazgatásban dolgozom, ebből 15 évig a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, majd szintén 15 évig a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságán végeztem munkámat, nagyobb részben a Családtámogatási és Szociális Iroda vezetőjeként. 2015-től a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz került az általam vezetett szakterület, amely 2017. januártól a Kaposvári Járási Hivatalhoz integrálódott. 2015-től a Családtámogatási és Pénzbeli Osztály vezetőjeként végzem feladataimat. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Elnökségének első ízben vagyok tagja. 1984-től Kaposváron élek, két gyermekem van.

Horváthné dr. Illés Mónika (területi etikai bizottság elnöke): 2000-ben érettségiztem a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskolában. 2003-ban igazgatásszervező diplomát szereztem a BKÁE Államigazgatási Főiskolai Karán. 2006-ban Európai Unió szakértőként végeztem a PTE Természettudományi Karán, majd 2013-ban jogász oklevelet szereztem a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2000-2014. májusáig Zalaegerszegen dolgoztam a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban idegenrendészeti ügyintézőként, majd 2014. május 15-től – és azóta is folyamatosan – a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályán dolgozom, 2017. január 1. napja óta osztályvezetőként. Két gyermek büszke édesanyjaként az élet minden területén az őszinteséget, a felelősséget vállalni tudást, a kemény munkát preferálom, és hiszem, hogy ezek következetes alkalmazásával a körülöttünk lévő világot is jobbá, egyszerűbbé tehetjük.

Orbánné dr. Bikali Gabriella (Területi Etikai Bizottság tagja): 1961-ben születtem Mesztegnyőn. 1979-ben a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskolában érettségiztem. 1983-ban szereztem az első diplomámat Sopronban az Óvónőképző Főiskolán, majd 1993-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol jogász diplomát szereztem. A jogi szakvizsgámat 1998-ban tettem le. Jelenlegi munkahelyem a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság Somogy Megyei Igazgatósága, ahol 1995. év óta dolgozom. 1998-ban kaptam osztályvezetői megbízást, amelyet különböző szakterületen (humán, ügyfélszolgálat, végrehajtás) jelenleg is ellátok.  A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Etikai Bizottsági tagnak 2017-ben választottak meg, amely tisztséget immár a második ciklusban látok el. 1982. óta élek Kaposváron a férjemmel, kettő gyermeket neveltünk fel, akik már önálló családot alapítottak.

dr. Gyürecs Andrea Adrienn (területi etikai bizottság tagja): 2008-ban szereztem jogi diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2014-ben sikeres jogi szakvizsgát tettem. 10 éve dolgozom a közigazgatásban, 2011. óta a Magyar Államkincstárban. Kezdetben jogi referens, majd lakástámogatási jogtanácsos munkakörben dolgoztam. 2015. óta a Pénzügyi és Koordinációs Iroda irodavezetőjeként feladataim közé a humánpolitikai, jogi, koordinációs és pénzügyi terület tartozik. Első alkalommal vagyok tagja a Magyar Kormánytisztviselői Kar Területi Etikai Bizottságnak. Kaposváron élünk párommal, egy gyermekünk van.

Gróti Mónika (területi etikai bizottság tagja): 1965-ben születtem Szigetváron, ahol a helyi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségiztem 1984-ben. 1987-ben a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, majd gyógypedagógusi, általános- és igazságügyi mediátori, végül inkluzív nevelés tanára végzettségeket szereztem. A közigazgatási mellett oktatási és szociális szakvizsgákkal is rendelkezem. Oktatási, illetve gyermekvédelmi szakellátás területen dolgoztam 24 évig pedagógusként, gyámként, végül intézményvezetőként. Ezt követően 2011-ben kerültem a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára. Jelenleg a Kormányhivatal Igazságügyi Osztályán dolgozom.

Battyányi Norbert (területi etikai bizottság tagja): Kaposváron születtem 1987. augusztus 19-én. 2006-ban érettségiztem a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban, ezt követően 2009-ben diplomáztam a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai karán. A 2013. december 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakban kormányablak ügyintézői munkakört töltöttem be.  A kormányablakban eltöltött időt leszámítva 2010 óta tevékenykedek foglalkoztatási területen, jelenleg a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán dolgozom. Első ciklusomat töltöm a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Somogy Megyei Területi Etikai Bizottságának tagjaként. Célom, hogy a bizalmat megszolgálva közreműködjek a hivatásetikai célok megvalósításában.

Országos Iroda