Területi bemutatkozó (Zala megye)

MKK Zala megyei Területi képviselete 2018

Dr. Árok Krisztina (Területi Elnök): 1982-ben születtem Zalaegerszegen. A gimnáziumi éveim után a Pécsi Tudományegyetemen szereztem jogi diplomát. 2008-óta dolgozom a közigazgatásban, rövid ideig adóigazgatási szakterületen, majd egészségbiztosítási szakterületen. 2011-től a Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervét vezettem, majd a szervezeti belső integrációt követően az összevont Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főosztályvezetője, 2017-től a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője lettem. Először 2013-ban ért az a megtiszteltetés, hogy a megyei Területi Etikai Bizottság tagjává választottak, jelen ciklusban pedig Területi Elnökként kívánom megszolgálni a bizalmat a megyei tagság érdekeinek képviseletével.

Drávecz Marianna (Területi Alelnök): 1971-ben születtem, Lentiben élek a férjemmel. Gyermekem 27 éves, Budapesten él és dolgozik. Az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakán szereztem diplomát. A közigazgatásban 1993-tól dolgozom, a ranglétrát megjárva, hatósági, gyámügyi és anyakönyvvezetői ügyintézőből közigazgatási osztályvezető lettem Lenti Város Polgármesteri Hivatalánál, majd 10 éves vidéki jegyzői munka után 2013. január 1-től a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatalát vezetem.

Dr. Babati Szabolcs (Területi Etikai Bizottság elnöke): 1979-ben születtem Nagykanizsán, jelenleg is itt élek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász diplomát 2003-ban. 2005. óta dolgozom a közigazgatásban, pályafutásomat munkaügyi felügyelőként kezdtem, 2011-től a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének igazgatója voltam. A kormányhivatali belső integrációt követően 2015-től a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese majd főosztályvezetője, 2017-től a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezető-helyetteseként dolgozom. 2013-ban ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala Megyei Területi Etikai Bizottságának elnökévé választottak, mely megbízatást idén ismételten sikerült elnyernem.

Bata Hajnalka (Területi Etikai Bizottság tagja): 1981. június 6-án születtem, Nagykanizsán élek, párommal két fiúgyermeket nevelünk. Gyermekkoromat és általános iskolai éveimet egy kis településen, Varászlón töltöttem. Középiskolás tanulmányaimat Fonyódon kezdtem el, majd ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán végeztem. 2008-ban grafológus, majd 2009-ben írásszakértő végzettséget szereztem.

2005-2011-ig az Országgyűlés Hivatalánál dolgoztam, majd ezt követően a Zalaszentgróti Munkaügyi Kirendeltségre kerültem. 2015-től vezetem a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát. Szabadidőmet legfőképp családommal töltöm, sokat túrázunk, kirándulunk, rendszeresen futok.

Bizsók Mónika (Területi Etikai Bizottság tagja): 1974-ben születtem Zalaegerszegen. Egy egyetemista gyermekem van. Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végeztem, valamint adótanácsadói szakképesítést szereztem. 2000 februárjától dolgozom a Magyar Államkincstárnál, illetve jogelődeinél. Az Államháztartási Irodán belül az Államháztartási Finanszírozási Osztályt vezetem.

Dr. Kovács Tibor Attila (Területi Etikai Bizottság tagja): 1980-ban születtem Zalaegerszegen. 1986 és 1994 között a József Attila Általános Iskolába jártam, majd 1994 és 1998 között a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tanulója voltam, ahol programozóként érettségiztem. Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytattam, jogász diplomámat 2003-ban szereztem meg. A diploma megszerzését követően 2003-ban Zalaegerszegen az adóhivatalban kezdtem a pályafutásomat. A munka mellett 2003-tól 2007-ig a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatója voltam, ahol számvitel szakon közgazdász diplomát szereztem. 2004 és 2011 között az adóhivatalban humánpolitikai feladatokat láttam el. 2004-ben angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szereztem. 2006-ban közigazgatási, 2009-ben jogi szakvizsgát tettem. 2010-től 2012-ig az Európai Adóigazgatások Szervezete (IOTA) által szervezett szakmai rendezvényeken vettem részt, melyek során humánpolitikai ismereteimet külföldi tapasztalatokkal bővítettem. 2011-ben kerültem a hivatal illeték szakterületére, azóta is itt dolgozom osztályvezetőként. Először 2013-ban választottak meg a Területi Etikai Bizottság tagjává, majd a tisztújító választáson 2017. évben újra megkaptam a bizalmat.

Dr. Németh Gyöngyi (Területi Etikai Bizottság tagja): a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályán dolgozom jogi előadóként. A fogyasztóvédelmi hatósági munkát 2000-től végzem. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Zala Megyei Etikai Bizottságának tagjaként igyekszem a jogszabályi előírásoknak megfelelően korrekten, humánusan kivizsgálni az etikai bizottsághoz fordulók ügyeit.

Közzétéve: Budapest, 2018. július 11.

Országos Iroda