Területi bemutatkozó

MKK Vas megyei területi képviselete

Dr. Stánitz Éva (Területi Elnök): Második ciklusban töltöm be a megtisztelő Területi Elnöki pozíciót.  Az orvos egyetemet Pécsen végeztem 1982-ben. Az ezt követő 20 évben belgyógyászként, majd háziorvosként dolgoztam. 2001 óta dolgozom a Népegészségügy hivatali rendszerében, 2011 óta, minta Vas megyei Kormányhivatal Megyei Tisztifőorvosa, főosztályvezető. Belgyógyászat, Háziorvostan és Népegészségtan szakvizsgákkal rendelkezem, 2003-ban pedig Közigazgatási szakvizsgát is tettem. 2015-ben védtem a tudományos fokozat szerzési eljárásban a disszertációmat, Egészségtudományokból.

15 éve veszek részt a helyi felsőoktatásban. ELTE-SEK hallgatóinak oktatok medicinális tárgyakat, egyetemi docensként. A Vas megyei Vöröskereszt Társadalmi Elnökségét is vezetem 2002 óta, továbbá a Kormányhivatal delegáltjaként tagja vagyok Szombathely MJV Közgyűlése által működtetett Bűnmegelőzési és Közrendi szakmai Bizottságának.

Dr. Scheiber Bernadett Ildikó (Területi Alelnök): 1977-ben születtem Kisvárdán. Gimnáziumi tanulmányaimat 1992-1996 között a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytattam, ahonnan a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára nyertem felvételt. Az egyetemet 2001 májusában fejeztem be summa cum laude minősítéssel. 2001. szeptember középétől az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vas Megyei Igazgatósága ellenőrzési szakterületén kezdtem dolgozni. Ezt követően 2010-ben rövid – tíz hónapos kitérő után – visszatértem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatóságához, ezúttal is az ellenőrzési területre. Azóta ebben a szervezetben tevékenykedem. A közigazgatási szakvizsgát 2003-ban kiválóan megfelelt, a jogi szakvizsgát 2006-ban jó minősítéssel tettem le. 2013-ban a Magyar Kormánytisztviselői Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának, 2017-ben pedig a Vas Megyei Közgyűlés alelnökének választottak.  2001-től Körmenden élek férjemmel, akivel két gyermeket nevelünk.

Dr. Kovács Györgyi (Területi Etikai Bizottság elnöke): Szombathelyen születtem, 1963. december 14-én. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen 1987-ben szereztem jogi diplomát, jogi szakvizsgával rendelkezem. Az egyetem elvégzése óta a közigazgatásban dolgozom, 2013-tól előbb a Szombathelyi Járási Hivatal vezető-helyetteseként, majd vezetőjeként. Ugyanettől az évtől a Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának elnöke vagyok. Az közigazgatásban alapvető fontosságúnak tartom a kölcsönös jóakaratban gyökerező kollegiális munkavégzést, a szolgáló közigazgatás iránti elkötelezettséget, az ügyfelek számára is meggyőző hitelességet.

Baráth Csilla (Területi Etikai Bizottság tagja): 2003-ban költöztem Budapestről Szombathelyre, Magyarország egyik legrégebbi városába, melyet a nyugat királynőjének is neveznek. A fővárosban a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóságán, majd a Hírközlési Főfelügyeleten dolgoztam, ezt követően kerültem a Vas Megyei Közlekedési Felügyelethez, melynél, illetve jogutódjánál egészen 2015-ig láttam el közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referensi, humánpolitikai referensi, titkársági szakmai referensi és képzési referensi feladatokat. 2015 óta dolgozom a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztályán, mint koordinációs referens.  Legmagasabb iskolai végzettségem egyetem, diplomámat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szereztem, de iskolarendszeren kívüli képzések keretén belül tanulmányokat folytattam a Károly Gáspár Református Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Cum laude minősítéssel sikeres záróvizsgát tettem a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának, és e tevékenység ellátása során célom, hogy - munkatársaim bizalmát megköszönve és megszolgálva - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar által megfogalmazott hivatásetikai célok eredményes megvalósításában aktívan közreműködjek.

Dr. Horváth Alexandra MKK (Területi Etikai Bizottság tagja)A jogi egyetem befejezését követően, első munkahelyemként 2003 júniusától dolgozom a NAV Vas Megyei Adó-és Vámigazgatóságán, jelenleg a Felszámolási és Végelszámolási Osztály vezetőjeként. A Jogi Osztályon kezdtem „pályafutásom”, majd a jogi szakvizsga letételét követően – továbbra is a jogi szakterületen maradva – a tájékoztatási, majd a törvényességi tevékenységet ellátó osztályokon dolgoztam. Ezt követte a számomra újabb kihívásokkal teli végrehajtási, illetve a felszámolási és végelszámolási szakterület. Az adószakmában eltöltött közel 15 év alatt több osztályon is dolgoztam, így rálátásom lett többféle terület munkájára, mely során szerzett sokrétű tapasztalat, emberi kapcsolatok miatt vállaltam a területi etikai bizottság tagi tisztségére történő jelölést, illetve annak betöltését.

Dr. Kun Ágnes (Területi Etikai Bizottság tagja): Több, mint 10 éve dolgozom a közigazgatásban, mely időszak nagy részét a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság állományában töltöttem, illetve töltöm jelenleg is. Kezdetben pénzügyi jogi előadó, majd jogtanácsos munkakörben dolgoztam, jelenleg osztályvezető munkakörben feladataim közé elsődlegesen a humánpolitikai terület tartozik.

Dr. Nagy Márta Éva (Területi Etikai Bizottság tagja): Dr. Nagy Márta vagyok a Vas megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 1999. óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen illetve jogelődjeinél hatósági területen. Diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 1981-ben. 1983-ban jogi szakvizsgát tettem. Rendszeresen közreműködök a közigazgatási alap- és szakvizsgák lebonyolításában oktatóként és vizsgáztatóként. A Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Területi Etikai Bizottságnak az előző ciklusban is tagja voltam és jelenleg is a munkatársaim bizalmát élvezem.