Hivatásetikai szakmai képzés

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. április 19-én az MKK országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részére hivatásetikai szakmai képzést tartott. Az egynapos hivatásetikai képzés célja az etikai bizottsági elnökök és tagok szakmai tevékenységének elméleti és gyakorlati ismeretekkel történő támogatása, különösen a hivatásetika és az integritás témakörét illetően, továbbá a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése volt.

 Az MKK a 2017 őszén megválasztott országos és területi etikai bizottsági elnökök és tagok részére hivatásetikai szakmai napot tartott, melynek a Pest Megyei Kormányhivatal adott otthont. Az eseményen részt vevőket Palich Etelka elnök asszony és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr, mint az esemény házigazdája köszöntötte.
A konferencián „A közszolgálati hivatásetika szerepe és az MKK hivatásetikai küldetése” címmel tartott előadást Dr. Jávor András, az MKK tiszteletbeli elnöke. Dr. Dargay Eszter, az MKK alelnöke az integritásszemlélet közszolgálati aspektusairól beszélt előadásában. Dr. Szigethi Orsolya az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke a Kttv. etikai, fegyelmi és méltatlansági eljárásokra vonatkozó kapcsolódási pontjait és elhatárolásait, majd a Hivatásetikai Kódex legfontosabb rendelkezéseit mutatta be a hallgatóságnak. A délelőtti előadássorozat zárásaként a Nemzeti Védelmi Szolgálat szerepéről tartott előadást Dr. Nagy Balázs Ágoston az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársa.

A konferencia második részében három szekcióülésen feladatok megoldásán keresztül vitatták meg a résztvevők a Hivatásetikai Kódex legfontosabb anyagi és eljárási kérdéseit.

A hivatásetikai képzési nap egy plenáris üléssel zárult, mely lehetőséget adott a vélemények összegzésére.

Köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és munkatársainak a képzés megrendezésében nyújtott támogatást, a Pest Megyei Kormányhivatalnak, hogy biztosította számunkra a képzés helyszínét, és nem utolsó sorban a munkáltatóknak, hogy biztosították az országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részvételét a képzésen.

Az MKK vezetése a jövőben több hasonló szakmai képzés megtartását is tervezi. 

Budapest, 2018. április 24.

Országos Iroda