MKK képzési nap Budapest Főváros Kormányhivatalában

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. február 27-én, Budapest Főváros Kormányhivatalának Dísztermében tartott egész napos képzést Budapest Főváros Kormányhivatala állami tisztviselőinek. A képzésen Dr. Jávor András az MKK MKK képzési nap - Budapest Főváros Kormányhivatzalának Dísztermébentiszteletbeli elnöke a posztmodern etika és a közszolgálati etika viszonyáról tartott előadást, Palich Etelka elnök asszony előadásában részletesen ismertette az új típusú TÉR értékelési rendszert, emellett kitért annak etikai vonatkozásaira, valamint az egységes szervezeti kultúra fontosságára. Dr. Kiss Anikó az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglalt jogi szabályozást, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben foglalt jogintézményekkel való összefüggéseket ismertette részletesen, valamint e Korm. rendeletben foglalt legfontosabb rendelkezések gyakorlati alkalmazására, az új teljesítményértékelési rendszerre történő felkészülés és áttérés érdekében módszertani ajánlásokat tett, egyben bemutatta a jogalkotói szándékot és a jogintézmények céljait. Felhívta a figyelmet a Korm. rendeletben foglalt legfontosabb határidőkre, majd a teljesítményértékelések elvégzésével kapcsolatos eddigi jogorvoslati tapasztalatokat osztotta meg a hallgatókkal. Kiss Bernadett az új teljesítményértékelési rendszer bevezetését és egységes végrehajtását elősegítő, a 354/2017 (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti elektronikus teljesítményértékelő rendszer Áttv. moduljának új funkcióit, illetve az ezzel összefüggő módszertani kérdéseket mutatta be, valamint az elmúlt évek teljesítményértékelésihez kapcsolódó statisztikai adatokat is ismertette.

Ezúton is köszönjük Dr. György István kormánymegbízott úrnak, Dr. Domokos Péter főigazgató úrnak és valamennyi kormányhivatali kollégának, hogy segítségünkre voltak a rendezvény előkészítésében és sikeres megvalósításában.

 

Budapest, 2017. március 5.