Megkezdődött az MKK tisztújító választásainak szavazási időszaka

 

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

 

SZAVAZÁS!Az MKK 2017. évi tisztújító választásainak papír alapú szavazási időszaka 2017. november 6-tól 10-ig, azaz öt munkanapon keresztül tart. Ebben az időszakban van lehetősége a névjegyzékre feliratkozott MKK tagoknak leadni szavazási irataikat.

 

papír alapú szavazásban kizárólag az tud részt venniaki a szavazás 2017. szeptember 25-től október 18-ig tartó feliratkozási és ajánlási szakaszában a választási rendszer elektronikus felületén feliratkozott a választási névjegyzékre!

 

A választójogosult a papír alapú szavazatának leadásához az mkk.gov.hu honlap Választások” menü Dokumentumok letöltése menüpontból tudja kinyomtatni a szavazólapokat és a nyilatkozat a szavazásról nyomtatványt.

 

A szavazólapok minden esetben a leadható szavazatok számának megfelelő rubrikát tartalmazzák. 

 

Szavazni a választható jelöltek listáján a választható jelöltek neve mellett szereplő  választási sorszám, a szavazólapokon lévő rubrikába történő beírásával lehet.

 

Egy választójogosult egy jelöltre (jelöltségenként) csak egy érvényes szavazatot adhat le, tehát amennyiben több rubrika van a szavazólapján (az adott tisztsége vonatkozásában) de csak egy jelöltet támogat, akkor csak egy rubrikát töltsön ki a jelölt sorszámával.  

Amennyiben egy jelölt több tisztségre is jelöltette magát, úgy minden tisztség tekintetében kaphat szavazatot.

 

A választható jelöltek listái az mkk.gov.hu honlap „Választások” menü „Választható jelöltek” menüpontjában érhetők el.

 

Aki elfelejtette jelszavát, és nem tud belépni a rendszerbe, az felhasználó nevének ismeretében az mkk.gov.hu oldal belépési ablakában az "elfelejtette jelszavát" linkre kattintva újat igényelhet.  

 

A szavazási iratokat nem szükséges személyesen az urnákba helyezni, azokat kollégák, megbízottak is összegyűjthetik és bedobhatják a hitelesített szavazási urnákba.

 

A szavazási iratot helyesen az alábbiak szerint kell összeállítani:

1.)   A választójogosult letöltött és kitöltött szavazólapokat (MKK Országos Közgyűlése tagjainak (1) és az MKK Területi Elnöksége, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének (2) szavazólapjait együtt) egy (kisebb)borítékba teszi és lezárja.

2.)   A lezárt kisebb borítékot valamint a kitöltött (dátummal ellátott és saját kezűleg aláírt) Nyilatkozat a szavazásról nyomtatványt egy nagyobb borítékba teszi, amelyet szintén lezár.

3.)   Az így összeállított szavazási iratot a szavazóurnába dobja vagy a szavazás lezárásáig postai úton juttatja el az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz.

 

Szavazási irat postai úton történő megküldését csak abban az esetben javasoljuk, ha az egyéb módon nem juttatható el a szavazási urnába. A postai úton feladott szavazási iratok külső borítékján a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) miatt kiemelten fontos, hogy az "MKK szavazat, kizárólag saját kezű felbontásra!"  jelzés szerepeljen. (Postai feladás esetén javasolt a szavazási iratot még egy postai borítékba betenni.)  A Szavazatszámláló Bizottságok postacímeit az mkk.org.hu információs portál választások 2017. menüpontja alatt találják meg.

 

Kérjük a Választójogosultakat, hogy minél többen támogassák jelöltté vált kollégáikat.

 

Budapest, 2017. november 6.

 

MKK Országos Iroda