Elnöki elköszönés

Tisztelt Kolléga Nő!

Tisztelt Kolléga Úr!

Dr. Jávor András tiszteletbeli elnökBúcsúzom Önöktől. Betöltöttem 70. életévemet és ezzel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja értelmében megszűnt közszolgálati jogviszonyom, így a továbbiakban nem vagyok az Országos Közgyűlés tagja és ezzel automatikusan megszűnik elnöki megbízatásom is, amit országos választott testületünktől kaptam. Nyugdíjba  vonulok.

Köszönöm bizalmunkat, ahogy megtiszteltek, és a Kar elnökévé választottak. Szép, tartalmas éveket tölthettem el a közigazgatásban az elmúlt közel 30 esztendőben. A rendszerváltoztatás kezdeti éveinek szinte forradalmi hevületétől a ma szisztematikus építkezéséig sok mindennek részese lehettem. Szerettem munkámat, felelősséget éreztem munkatársaim, és az utolsó években ebben a tisztségben a Kar minden egyes tagja irányába.

A közszolgálatban dolgozni elkötelezettséget jelent a közjó, embertársaink boldogulása iránt.  Albert Schweitzer azt mondta: „Életünk célja, hogy szolgáljunk, együttérzést és segítőkészséget tanúsítsunk mások iránt.” Magam iránytűnek tekintettem Márai Sándor mondatait is: „A hivatalnok nem teljesítette még kötelességét a közösséggel szemben, mely eltartja, ha pontosan jár be munkahelyére, nem húz sápot a közpénzekből, s általában nem sérti meg cselekedeteivel a tételes törvények rendelkezéseit. A hivatalnok tanuljon lelki szerénységet és emberi alázatot, érezze az új, európai és nemzeti közösség világi papjának magát. Minősítése akkor lesz tökéletes, ha nemcsak munkásságát, világnézeti magatartását bírálja el, hanem jellemét is. Jellemes bürokráciát kell nevelnünk…”

Ezek tudatában arra törekedtem, hogy felkészült, etikus, a közjó iránt elkötelezett magyar kormánytisztviselői, állami tisztviselői kar álljon a mindenkori politika és ezen keresztül hazánk szolgálatában. Hivatásetikai Kódexünk a Kar megalakulását követően rövid időn belül kidolgozásra került és életbe lépett. Felálltak és folyamatosan működnek területi etikai bizottságaink és az Országos Etikai Bizottság. A képzés megerősödött, a továbbképzési rendszer új erőre kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jóvoltából, amelynek testületeiben a Kar vezetőjeként magam is meghívást kaptam.

A magyar kormány- és állami tisztviselők érzékelik és értik korunk hazai és nemzetközi kihívásait, a kihívások okát és képesek a politika által kért válaszok kidolgozására. Ez olyan érték, melyet óvni, gyarapítani kell. Magam igyekeztem mindent megtenni ennek érdekében.

Sikeres az a kormánytisztviselő, állami tisztviselő, aki mélyen tudatában van saját szerepének, aki hitelességben példát mutat, aki a közjóért dolgozik, és nem a saját hasznára. Kívánom, hogy minden magyar közszolga most és a jövőben is következetesen legyen hű önmagához, elveihez és vállalt feladatához. Gondoljon mindig arra az adott pillanatban esetleg még láthatatlan, de létező emberre, embercsoportra, akinek sorsát, ügyét adott munkája befolyásolja.

Bízom benne, hogy a megkezdett munka folytatódik és a Magyar Kormánytisztviselői Kar az idei választásokon további lendületet kap a megkezdett célok követéséhez és új célok kitűzéséhez! Ehhez sok sikert kívánok Mindannyiuknak!

Budapest, 2017. február 23.

 

Köszönti Önöket:

Dr. Jávor András
volt elnök